Почетна / Студије / Мастер и специјалистичке студије / Мастер студије / Електронско пословање и управљање системима

Електронско пословање и управљање системима

О програму
Уверење о акредитацији студијског програма Електронско пословање и управљање системима
Књига предмета студијског програма Електронско пословање и управљање системима
Књига наставника студијског програма Електронско пословање и управљање системима

Наставни план и програм студијског програма ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА

Предмети  изборног модула Технологије електронског пословања

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Изабрана поглавља из електронског пословања 2+2 6
2. Интернет технологије и системи 2+2 6
3. Изборни предмет 1 2+2 6
4. Изборни предмет 2 2+2 6
5. Изборни предмет 3 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски рад 18

Листа изборних предмета

 • Технологије мобилног пословања
 • Конкурентно и дистрибуирано програмирање
 • Избарна поглавља из Интернета интелигентних уређаја
 • Cloud инфраструктура и сервиси
 • Рачунарска симулација и виртуелна реалност
 • Методе заштите у електронском пословању
 • Тестирање и квалитет софтвера
 • Интернет маркетинг и друштвени медији

Предмети  изборног модула Електронско пословање

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Изабрана поглавља из електронског пословања 2+2 6
2. Интернет маркетинг и друштвени медији 2+2 6
3. Изборни предмет 1 2+2 6
4. Изборни предмет 2 2+2 6
5. Изборни предмет 3 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски рад 18

Листа изборних предмета

 • Менаџмент електронског пословања
 • Управљање ризиком у електронском пословању
 • Електронско пословање у јавној управи
 • Електронско банкарство
 • Интернет економија
 • Електронско образовање
 • Управљање документима
 • Управљање ланцима набдевања 2

Предмети  изборног модула Сајбер криминал

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Изабрана поглавља из електронског пословања 2+2 6
2. Сајбер криминал 2+2 6
3. Изборни предмет 1 2+2 6
4. Изборни предмет 2 2+2 6
5. Изборни предмет 3 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски рад 18

Листа изборних предмета

 • Форензика са основама компјутерске форензике
 • Сајбер право
 • Биометријске технологије
 • Сајбер криминал
 • Управљање развојем информационих система
 • Технике заштите у рачунарским мрежама
 • Интеракција човек – рачунар
 • Откривање законитости у подацима
 • Стандардизација у информацоним системима и технологијама

Предмети  изборног модула Управљање системима

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Моделовање и управљање организационим системима 2+2 6
2. Теорија система 2 – одабрана поглавља 2+2 6
3. Изборни предмет 1 2+2 6
4. Изборни предмет 2 2+2 6
5. Изборни предмет 3 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски рад 18

Листа изборних предмета

 • Моделовање и управљање финансијским системима
 • Фази логика и системи
 • Оптимално управљање и теорија игара
 • Неуронске мреже и системи
 • Динамички системи са дрискретним догађајима
 • Временске серије и фрактали