Početna / Studije / Master i specijalističke studije / Master studije / Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima

Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima

O programu
Uverenje o akreditaciji studijskog programa Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima
Knjiga predmeta studijskog programa Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima
Knjiga nastavnika studijskog programa Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima

Nastavni plan i program studijskog programa ELEKTRONSKO POSLOVANJE I UPRAVLJANJE SISTEMIMA

Predmeti  izbornog modula Tehnologije elektronskog poslovanja

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Izabrana poglavlja iz elektronskog poslovanja 2+2 6
2. Internet tehnologije i sistemi 2+2 6
3. Izborni predmet 1 2+2 6
4. Izborni predmet 2 2+2 6
5. Izborni predmet 3 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski rad 18

Lista izbornih predmeta

 • Tehnologije mobilnog poslovanja
 • Konkurentno i distribuirano programiranje
 • Izbarna poglavlja iz Interneta inteligentnih uređaja
 • Cloud infrastruktura i servisi
 • Računarska simulacija i virtuelna realnost
 • Metode zaštite u elektronskom poslovanju
 • Testiranje i kvalitet softvera
 • Internet marketing i društveni mediji

Predmeti  izbornog modula Elektronsko poslovanje

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Izabrana poglavlja iz elektronskog poslovanja 2+2 6
2. Internet marketing i društveni mediji 2+2 6
3. Izborni predmet 1 2+2 6
4. Izborni predmet 2 2+2 6
5. Izborni predmet 3 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski rad 18

Lista izbornih predmeta

 • Menadžment elektronskog poslovanja
 • Upravljanje rizikom u elektronskom poslovanju
 • Elektronsko poslovanje u javnoj upravi
 • Elektronsko bankarstvo
 • Internet ekonomija
 • Elektronsko obrazovanje
 • Upravljanje dokumentima
 • Upravljanje lancima nabdevanja 2

Predmeti  izbornog modula Sajber kriminal

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Izabrana poglavlja iz elektronskog poslovanja 2+2 6
2. Sajber kriminal 2+2 6
3. Izborni predmet 1 2+2 6
4. Izborni predmet 2 2+2 6
5. Izborni predmet 3 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski rad 18

Lista izbornih predmeta

 • Forenzika sa osnovama kompjuterske forenzike
 • Sajber pravo
 • Biometrijske tehnologije
 • Sajber kriminal
 • Upravljanje razvojem informacionih sistema
 • Tehnike zaštite u računarskim mrežama
 • Interakcija čovek – računar
 • Otkrivanje zakonitosti u podacima
 • Standardizacija u informaconim sistemima i tehnologijama

Predmeti  izbornog modula Upravljanje sistemima

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Modelovanje i upravljanje organizacionim sistemima 2+2 6
2. Teorija sistema 2 – odabrana poglavlja 2+2 6
3. Izborni predmet 1 2+2 6
4. Izborni predmet 2 2+2 6
5. Izborni predmet 3 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski rad 18

Lista izbornih predmeta

 • Modelovanje i upravljanje finansijskim sistemima
 • Fazi logika i sistemi
 • Optimalno upravljanje i teorija igara
 • Neuronske mreže i sistemi
 • Dinamički sistemi sa driskretnim događajima
 • Vremenske serije i fraktali