Финансије

Жиро рачун, позиви на број…

Захтев за профактуру

Bисинa школарине за Мастер академске студије за школску 2018/19. годину

Р. број Назив активности Износ за 2018/19.[РСД]
1. Школарина за студијски програм
Електронско пословање и управљање системима 171.000,оо(*1)
Информациони системи и технологије 171.000,оо(*1)
Информациони системи и технологије (на енглеском језику) 252.000,оо(*1)
Менаџмент 210.000,оо(*1)
Менаџмент и организација 171.000,оо(*1)
Менаџмент и организација (на енглеском језику) 252.000,оо(*1)
Менаџмент у јавном сектору 198.000,оо(*1)
Пословна аналитика 171.000,оо(*1)
Софтверско инжењерство и рачунарске науке 171.000,оо(*1)
Управљање пословањем 252.000,оо(*1)
Финансијски менаџмент, контрола и менаџерско рачуноводство 171.000,оо(*1)
Менаџмент у управи (60 ЕСПБ) 3.000 ЕУР
Менаџмент у управи (120 ЕСПБ) 3.000 ЕУР
Међународно пословање и менаџмент 3.900 ГБП
2. Пријава на конкурс и полагање пријемног испита
Један студијски програм 9.900,oo
Два студијска програма 16.500,oo
Три и више студијских програма 19.800,oo
3. Поновни упис године Број неостварених ЕСПБ(*2) x2.600,оо
4. Индекс и обрасци 2.900,оо
5. Пријава испита
Прва и друга пријава сваког испита Без наканаде
Трећа и даље пријаве сваког испита 3.000,оо
6. Пријава изборних предмета ван утврђеног рока (по предмету) 3.000,оо
7. Полагање испита пред комисијом на захтев студента 6.000,оо
8. Полагање испита пред комисијом на основу одлуке Декана Без накнаде
9. Издавање уверења о дипломирању и уверења о положеним испитима (по дипломирању) Без накнаде
10. Издавање уверења о положеним испитима (у току студија) 2.000,оо
11. Подизање дипломе ван утврђених рокова 4.000,оо
12. Издавање дупликата (индекса, уверења) 2.000,оо
13. Издавање дипломе 5.000,оо
14. Издавања стандардних уверења о статусу студента Без накнаде
15. Издавање нестандардних потврда и уверења 3.000,оо
16. Накнада за привремено издавање личних документа Без накнаде
17. Исписивање студента 2.000,оо
18. Промена изборног предмета 4.000,оо
19. Накнадна пријава испита (додатни трошкови) 3.000,оо
20. Поништавање испита (ван статутарног рока) 3.000,оо
21. Упис године ван утврђених рокова (активација досијеа) 12.000,оо
22. Пријава теме Завршног (Мастер) рада Без накнаде
23. Промена теме или промена ментора за Завршни (Мастер) рад 3.000,оо
24. Одбрана Завршног (Мастер) рада Без накнаде
25. Подношење захтева за продужење рока за завршетак студија или статус мировања, ван утврђеног рока 5.000,оо
26. Издавање уверења о положеним испитима које се издаје студенту који није уписан у текућу школску годину (неактиван, исписан, дипломирао) 2.000,оо

(*1)Студент на име школарине уплаћује Факултету једнократан износ при упису или у 5 рата, и то:

Износ школарине 252.000,оо 198.000,оо 210.000,оо 171.000,оо
  1. рата
72.000,оо 50.000,оо 58.000,оо 39.000,оо Приликом уписа,
  1. рата
45.000,оо 37.000,оо 38.000,оо 33.000,оо до 10.01.2019. године,
  1. рата
45.000,оо 37.000,оо 38.000,оо 33.000,оо до 10.03.2019. године,
  1. рата
45.000,оо 37.000,оо 38.000,оо 33.000,оо до 10.05.2019. године,
  1. рата
45.000,оо 37.000,оо 38.000,оо 33.000,оо до 10.07.2019. године.

Кандидатима који су основне академске студије завршили на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду, и на коначној ранг листи имају више од 77 бодова, приликом уписа на мастер академске студије у статусу ,,плаћа школарину”, биће одобрено умањење школарине у складу са одлуком Савета Факултета.

Број бодова на коначној ранг листи Износ школарине [%] Износ школарине [РСД]
95-100 20% 34.200,оо
90-94,99 35% 59.850,оо
86-89,99 50% 85.500,оо
82-85,99 65% 111.150,оо
77-81,99 80% 136.800,оо
40-76,99 100% 171.000,оо

Bисинa школарине за Мастер академске студије за школску 2018/19. годину за СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

Р. број Назив активности Износ за 2018/19.[€]
1. Школарина
Електронско пословање и управљање системима 3.000 ЕУР(*1)
Информациони системи и технологије 3.000 ЕУР(*1)
Менаџмент 3.000 ЕУР(*1)
Менаџмент и организација 3.000 ЕУР(*1)
Менаџмент у јавном сектору 3.000 ЕУР(*1)
Пословна аналитика 3.000 ЕУР(*1)
Софтверско инжењерство и рачунарске науке 3.000 ЕУР(*1)
Управљање пословањем 3.500 ЕУР(*1)
Финансијски менаџмент, контрола и менаџерско рачуноводство 3.000 ЕУР(*1)
Менаџмент у управи (60 ЕСПБ) 3.550 ЕУР(*1)
Менаџмент у управи (120 ЕСПБ) 3.550 ЕУР (*1)
Међународно пословање и менаџмент 4.400 ГБП(*1)
2. Поновни упис године Број неостварених ЕСПБ x25,оо
3. Индекс и обрасци 25,оо
4. Пријава на конкурс и полагање пријемног испита 100,оо
5. Пријава испита
Прва пријава сваког испита Без накнаде
друга и даље пријаве сваког испита 30,оо
6. Полагање испита пред комисијом на захтев студента 50,оо
7. Полагање испита пред комисијом на основу одлуке Декана Без накнаде
8. Издавање уверења о дипломирању и уверења о положеним испитима (по дипломирању) Без накнаде
9. Издавање уверења о положеним испитима (у току студија) 20,оо
10. Подизање дипломе ван утврђених рокова 30,оо
11. Издавање дупликата (индекса, уверења) 20,оо
12. Издавање дипломе 50,оо
13. Издавања стандардних уверења о статусу студента Без накнаде
14. Издавање нестандрардних потврда и уверења 30,оо
15. Накнада за привремено издавање личних документа Без накнаде
16. Исписивање студента 20,оо
17. Промена изборног предмета 40,оо
18. Накнадна пријава испита (додатни трошкови) 30,оо
19. Поништавање испита (ван статутарног рока) 30,оо
20. Упис године ван утврђених рокова (активација досијеа) 120,оо
21. Пријава теме Завршног (Мастер) рада Без накнаде
22. Одбрана Завршног (Мастер) рада Без накнаде

(*7) Уплате се врше у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.