Информациони системи и технологије

О програму
Уверење о акредитацији студијског програма Информациони системи и теxнологије
Књига предмета студијског програма Информациони системи и теxнологије
Књига наставника студијског програма Информациони системи и теxнологије

Наставни план и програм студијског програма ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

Предмети  изборног модула Информациони системи

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Базе података 2 2+2 6
2. Физичко пројектовање ИС у изабраном софтверском окружењу (пројекат) 2+2 6
3. Изборни предмет Г1 2+2 6
4. Изборни предмет Г1 2+2 6
5. Изборни предмет Г2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски рад 18

Листа изборних предмета Г1

 • Управљање развојем информационих система
 • Интегрисана софтверска решења
 • Изабрана поглавља из информационих система
 • Администрација базе података
 • Методе и алати за аутоматизацију развоја информационих система
 • Увод у напредне архитектуре информационих система
 • Приступи и алати за развој доменско – специфичних језика
 • Сервисно – оријентисана архитектура
 • Анализа пословних система
 • Упављање ИСиТ пројектима

Листа изборних предмета Г2

 • Системи пословне интелигенције
 • Интеракција човек-рачунар
 • Изабрана поглавља из информационих система
 • Апликацијe Е-трговине
 • Информациони системи за управљање знањем
 • Технике заштите у рачунарским мрежама
 • Мултимедијалне базе података
 • Мултимедијалне комуникације
 • Управљање развојем информационих система
 • Администрација базе података
 • Методе и алати за аутоматизацију развоја информационих система
 • Напредно мобилно рачунарство
 • Дигитални медији
 • Биометријске технологије
 • Интегрисана софтверска решења
 • Анализа пословних система
 • Управљање ИСиТ пројектима
 • Организација ИСиТ функције и управљање променама
 • Стандардизација у информационим системима и технологијама
 • Планирање развоја ИС
 • Откривање законитости у подацима
 • Складишта података
 • Развој алгоритама машинског учења
 • Системи апроксимативног закључивања
 • Мерење ефикасности пословних система
 • Пословна аналитика и оптимизација
 • Теорија игара и пословне стратегије
 • Сервисно-оријентисана архитектура
 • Приступи и алати за развој доменско-специфичних језика
 • Увод у напредне архитектуре информационих система

Предмети  изборног модула ИСиТ менаџмент

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Базе података 2 2+2 6
2. Управљање развојем информационих система 2+2 6
3. Изборни предмет Г1 2+2 6
4. Изборни предмет Г1 2+2 6
5. Изборни предмет Г2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски рад 18

Листа изборних предмета Г1

 • Интегрисана софтверска решења
 • Информациони системи за управљање знањем
 • Анализа пословних система
 • Управљање ИСиТ пројектима
 • Организација ИСиТ функције и управљање променама
 • Организација ИСиТ функције и управљање променама
 • Стандардизација у информационим системима и технологијама
 • Планирање развоја ИС

Листа изборних предмета Г2

 • Системи пословне интелигенције
 • Интеракција човек-рачунар
 • Изабрана поглавља из информационих система
 • Апликацијe Е-трговине
 • Информациони системи за управљање знањем
 • Технике заштите у рачунарским мрежама
 • Мултимедијалне базе података
 • Мултимедијалне комуникације
 • Администрација базе података
 • Методе и алати за аутоматизацију развоја информационих система
 • Напредно мобилно рачунарство
 • Дигитални медији
 • Биометријске технологије
 • Интегрисана софтверска решења
 • Анализа пословних система
 • Управљање ИСиТ пројектима
 • Организација ИСиТ функције и управљање променама
 • Стандардизација у информационим системима и технологијама
 • Планирање развоја ИС
 • Откривање законитости у подацима
 • Складишта података
 • Развој алгоритама машинског учења
 • Физичко пројектовање ИС у изабраном софтверском окружењу (пројекат)
 • Системи апроксимативног закључивања
 • Мерење ефикасности пословних система
 • Пословна аналитика и оптимизација
 • Теорија игара и пословне стратегије
 • Сервисно-оријентисана архитектура
 • Приступи и алати за развој доменско-специфичних језика
 • Увод у напредне архитектуре информационих система

Предмети  изборног модула Информационе технологије

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Базе података 2 2+2 6
2. Напредне рачунарске мреже 2+2 6
3. Изборни предмет Г1 2+2 6
4. Изборни предмет Г1 2+2 6
5. Изборни предмет Г2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски рад 18

Листа изборних предмета Г1

 • Технике заштите у рачунарским мрежама
 • Мултимедијалне базе података
 • Интеракција човек-рачунар
 • Апликацијe е-трговине
 • Мултимедијалне комуникације
 • Напредно мобилно рачунарство
 • Дигитални медији
 • Биометријске технологије

Листа изборних предмета Г2

 • Системи пословне интелигенције
 • Интеракција човек-рачунар
 • Изабрана поглавља из информационих система
 • Апликацијe Е-трговине
 • Информациони системи за управљање знањем
 • Технике заштите у рачунарским мрежама
 • Мултимедијалне базе података
 • Управљање развојем информационих система
 • Администрација базе података
 • Методе и алати за аутоматизацију развоја информационих система
 • Мултимедијалне комуникације
 • Напредно мобилно рачунарство
 • Дигитални медији
 • Биометријске технологије
 • Интегрисана софтверска решења
 • Анализа пословних система
 • Управљање ИСиТ пројектима
 • Организација ИСиТ функције и управљање променама
 • Стандардизација у информационим системима и технологијама
 • Планирање развоја ИС
 • Откривање законитости у подацима
 • Складишта података
 • Развој алгоритама машинског учења
 • Физичко пројектовање ИС у изабраном софтверском окружењу (пројекат)
 • Системи апроксимативног закључивања
 • Мерење ефикасности пословних система
 • Пословна аналитика и оптимизација
 • Теорија игара и пословне стратегије
 • Сервисно-оријентисана архитектура
 • Приступи и алати за развој доменско-специфичних језика
 • Увод у напредне архитектуре информационих система

Предмети  изборног модула Пословна интелигенција

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Базе података 2 2+2 6
2. Системи пословне интелигенције 2+2 6
3. Изборни предмет Г1 2+2 6
4. Изборни предмет Г1 2+2 6
5. Изборни предмет Г2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски рад 18

Листа изборних предмета Г1

 • Откривање законитости у подацима
 • Складишта података
 • Развој алгоритама машинског учења
 • Физичко пројектовање ИС у изабраном софтверском окружењу (пројекат)
 • Системи апроксимативног закључивања
 • Мерење ефикасности пословних система
 • Пословна аналитика и оптимизација
 • Теорија игара и пословне стратегије

Листа изборних предмета Г2

 

 • Интеракција човек-рачунар
 • Изабрана поглавља из информационих система
 • Апликацијe Е-трговине
 • Информациони системи за управљање знањем
 • Технике заштите у рачунарским мрежама
 • Мултимедијалне базе података
 • Управљање развојем информационих система
 • Администрација базе података
 • Методе и алати за аутоматизацију развоја информационих система
 • Мултимедијалне комуникације
 • Напредно мобилно рачунарство
 • Дигитални медији
 • Биометријске технологије
 • Интегрисана софтверска решења
 • Анализа пословних система
 • Управљање ИСиТ пројектима
 • Организација ИСиТ функције и управљање променама
 • Стандардизација у информационим системима и технологијама
 • Планирање развоја ИС
 • Откривање законитости у подацима
 • Складишта података
 • Развој алгоритама машинског учења
 • Физичко пројектовање ИС у изабраном софтверском окружењу (пројекат)
 • Системи апроксимативног закључивања
 • Мерење ефикасности пословних система
 • Пословна аналитика и оптимизација
 • Теорија игара и пословне стратегије
 • Сервисно-оријентисана архитектура
 • Приступи и алати за развој доменско-специфичних језика
 • Увод у напредне архитектуре информационих система