Početna / Studije / Master i specijalističke studije / Master studije / Informacioni sistemi i tehnologije

Informacioni sistemi i tehnologije

O programu
Uverenje o akreditaciji studijskog programa Informacioni sistemi i texnologije
Knjiga predmeta studijskog programa Informacioni sistemi i texnologije
Knjiga nastavnika studijskog programa Informacioni sistemi i texnologije

Nastavni plan i program studijskog programa INFORMACIONI SISTEMI I TEHNOLOGIJE

Predmeti  izbornog modula Informacioni sistemi

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Baze podataka 2 2+2 6
2. Fizičko projektovanje IS u izabranom softverskom okruženju (projekat) 2+2 6
3. Izborni predmet G1 2+2 6
4. Izborni predmet G1 2+2 6
5. Izborni predmet G2 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski rad 18

Lista izbornih predmeta G1

 • Upravljanje razvojem informacionih sistema
 • Integrisana softverska rešenja
 • Izabrana poglavlja iz informacionih sistema
 • Administracija baze podataka
 • Metode i alati za automatizaciju razvoja informacionih sistema
 • Uvod u napredne arhitekture informacionih sistema
 • Pristupi i alati za razvoj domensko – specifičnih jezika
 • Servisno – orijentisana arhitektura
 • Analiza poslovnih sistema
 • Upavljanje ISiT projektima

Lista izbornih predmeta G2

 • Sistemi poslovne inteligencije
 • Interakcija čovek-računar
 • Izabrana poglavlja iz informacionih sistema
 • Aplikacije E-trgovine
 • Informacioni sistemi za upravljanje znanjem
 • Tehnike zaštite u računarskim mrežama
 • Multimedijalne baze podataka
 • Multimedijalne komunikacije
 • Upravljanje razvojem informacionih sistema
 • Administracija baze podataka
 • Metode i alati za automatizaciju razvoja informacionih sistema
 • Napredno mobilno računarstvo
 • Digitalni mediji
 • Biometrijske tehnologije
 • Integrisana softverska rešenja
 • Analiza poslovnih sistema
 • Upravljanje ISiT projektima
 • Organizacija ISiT funkcije i upravljanje promenama
 • Standardizacija u informacionim sistemima i tehnologijama
 • Planiranje razvoja IS
 • Otkrivanje zakonitosti u podacima
 • Skladišta podataka
 • Razvoj algoritama mašinskog učenja
 • Sistemi aproksimativnog zaključivanja
 • Merenje efikasnosti poslovnih sistema
 • Poslovna analitika i optimizacija
 • Teorija igara i poslovne strategije
 • Servisno-orijentisana arhitektura
 • Pristupi i alati za razvoj domensko-specifičnih jezika
 • Uvod u napredne arhitekture informacionih sistema

Predmeti  izbornog modula ISiT menadžment

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Baze podataka 2 2+2 6
2. Upravljanje razvojem informacionih sistema 2+2 6
3. Izborni predmet G1 2+2 6
4. Izborni predmet G1 2+2 6
5. Izborni predmet G2 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski rad 18

Lista izbornih predmeta G1

 • Integrisana softverska rešenja
 • Informacioni sistemi za upravljanje znanjem
 • Analiza poslovnih sistema
 • Upravljanje ISiT projektima
 • Organizacija ISiT funkcije i upravljanje promenama
 • Organizacija ISiT funkcije i upravljanje promenama
 • Standardizacija u informacionim sistemima i tehnologijama
 • Planiranje razvoja IS

Lista izbornih predmeta G2

 • Sistemi poslovne inteligencije
 • Interakcija čovek-računar
 • Izabrana poglavlja iz informacionih sistema
 • Aplikacije E-trgovine
 • Informacioni sistemi za upravljanje znanjem
 • Tehnike zaštite u računarskim mrežama
 • Multimedijalne baze podataka
 • Multimedijalne komunikacije
 • Administracija baze podataka
 • Metode i alati za automatizaciju razvoja informacionih sistema
 • Napredno mobilno računarstvo
 • Digitalni mediji
 • Biometrijske tehnologije
 • Integrisana softverska rešenja
 • Analiza poslovnih sistema
 • Upravljanje ISiT projektima
 • Organizacija ISiT funkcije i upravljanje promenama
 • Standardizacija u informacionim sistemima i tehnologijama
 • Planiranje razvoja IS
 • Otkrivanje zakonitosti u podacima
 • Skladišta podataka
 • Razvoj algoritama mašinskog učenja
 • Fizičko projektovanje IS u izabranom softverskom okruženju (projekat)
 • Sistemi aproksimativnog zaključivanja
 • Merenje efikasnosti poslovnih sistema
 • Poslovna analitika i optimizacija
 • Teorija igara i poslovne strategije
 • Servisno-orijentisana arhitektura
 • Pristupi i alati za razvoj domensko-specifičnih jezika
 • Uvod u napredne arhitekture informacionih sistema

Predmeti  izbornog modula Informacione tehnologije

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Baze podataka 2 2+2 6
2. Napredne računarske mreže 2+2 6
3. Izborni predmet G1 2+2 6
4. Izborni predmet G1 2+2 6
5. Izborni predmet G2 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski rad 18

Lista izbornih predmeta G1

 • Tehnike zaštite u računarskim mrežama
 • Multimedijalne baze podataka
 • Interakcija čovek-računar
 • Aplikacije e-trgovine
 • Multimedijalne komunikacije
 • Napredno mobilno računarstvo
 • Digitalni mediji
 • Biometrijske tehnologije

Lista izbornih predmeta G2

 • Sistemi poslovne inteligencije
 • Interakcija čovek-računar
 • Izabrana poglavlja iz informacionih sistema
 • Aplikacije E-trgovine
 • Informacioni sistemi za upravljanje znanjem
 • Tehnike zaštite u računarskim mrežama
 • Multimedijalne baze podataka
 • Upravljanje razvojem informacionih sistema
 • Administracija baze podataka
 • Metode i alati za automatizaciju razvoja informacionih sistema
 • Multimedijalne komunikacije
 • Napredno mobilno računarstvo
 • Digitalni mediji
 • Biometrijske tehnologije
 • Integrisana softverska rešenja
 • Analiza poslovnih sistema
 • Upravljanje ISiT projektima
 • Organizacija ISiT funkcije i upravljanje promenama
 • Standardizacija u informacionim sistemima i tehnologijama
 • Planiranje razvoja IS
 • Otkrivanje zakonitosti u podacima
 • Skladišta podataka
 • Razvoj algoritama mašinskog učenja
 • Fizičko projektovanje IS u izabranom softverskom okruženju (projekat)
 • Sistemi aproksimativnog zaključivanja
 • Merenje efikasnosti poslovnih sistema
 • Poslovna analitika i optimizacija
 • Teorija igara i poslovne strategije
 • Servisno-orijentisana arhitektura
 • Pristupi i alati za razvoj domensko-specifičnih jezika
 • Uvod u napredne arhitekture informacionih sistema

Predmeti  izbornog modula Poslovna inteligencija

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Baze podataka 2 2+2 6
2. Sistemi poslovne inteligencije 2+2 6
3. Izborni predmet G1 2+2 6
4. Izborni predmet G1 2+2 6
5. Izborni predmet G2 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski rad 18

Lista izbornih predmeta G1

 • Otkrivanje zakonitosti u podacima
 • Skladišta podataka
 • Razvoj algoritama mašinskog učenja
 • Fizičko projektovanje IS u izabranom softverskom okruženju (projekat)
 • Sistemi aproksimativnog zaključivanja
 • Merenje efikasnosti poslovnih sistema
 • Poslovna analitika i optimizacija
 • Teorija igara i poslovne strategije

Lista izbornih predmeta G2

 

 • Interakcija čovek-računar
 • Izabrana poglavlja iz informacionih sistema
 • Aplikacije E-trgovine
 • Informacioni sistemi za upravljanje znanjem
 • Tehnike zaštite u računarskim mrežama
 • Multimedijalne baze podataka
 • Upravljanje razvojem informacionih sistema
 • Administracija baze podataka
 • Metode i alati za automatizaciju razvoja informacionih sistema
 • Multimedijalne komunikacije
 • Napredno mobilno računarstvo
 • Digitalni mediji
 • Biometrijske tehnologije
 • Integrisana softverska rešenja
 • Analiza poslovnih sistema
 • Upravljanje ISiT projektima
 • Organizacija ISiT funkcije i upravljanje promenama
 • Standardizacija u informacionim sistemima i tehnologijama
 • Planiranje razvoja IS
 • Otkrivanje zakonitosti u podacima
 • Skladišta podataka
 • Razvoj algoritama mašinskog učenja
 • Fizičko projektovanje IS u izabranom softverskom okruženju (projekat)
 • Sistemi aproksimativnog zaključivanja
 • Merenje efikasnosti poslovnih sistema
 • Poslovna analitika i optimizacija
 • Teorija igara i poslovne strategije
 • Servisno-orijentisana arhitektura
 • Pristupi i alati za razvoj domensko-specifičnih jezika
 • Uvod u napredne arhitekture informacionih sistema