Међународно пословање и менаџмент

 

Наставни план и програм студијског програма МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ

Предмети студијскиг програма Међународно пословање и менаџмент

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент међународног пословања 3+2 10
2. Стратешки менаџмент и глобално тржиште 3+2 10
3. Глобални менаџмент технологије и операција  3+2 10
4. Изборни предмет 1 2+2 10
5. Изборни предмет 2 2+2 10
6. Изборни предмет 3 2+2 10
6. Приступни рад 8
6. Стручна пракса 4
6. Дипломски 18

Листа изборних предмета

  • Међународне корпоративне финансије
  • Међународни менаџмент људских ресурса
  • Интеркултурне разлике и пословна етика
  • Квантитативне методе у технолошком менаџменту
  • Међународно пословно право и системи запошљавања
  • Међународни маркетинг менаџмент и односи с јавношћу
  • Примeњeнa стaтистикa у менаџменту и пословању