Početna / Studije / Master i specijalističke studije / Master studije / Međunarodno poslovanje i menadžment

Međunarodno poslovanje i menadžment

 

Nastavni plan i program studijskog programa MEĐUNARODNO POSLOVANJE I MENADŽMENT

Predmeti studijskig programa Međunarodno poslovanje i menadžment

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Menadžment međunarodnog poslovanja 3+2 10
2. Strateški menadžment i globalno tržište 3+2 10
3. Globalni menadžment tehnologije i operacija  3+2 10
4. Izborni predmet 1 2+2 10
5. Izborni predmet 2 2+2 10
6. Izborni predmet 3 2+2 10
6. Pristupni rad 8
6. Stručna praksa 4
6. Diplomski 18

Lista izbornih predmeta

  • Međunarodne korporativne finansije
  • Međunarodni menadžment ljudskih resursa
  • Interkulturne razlike i poslovna etika
  • Kvantitativne metode u tehnološkom menadžmentu
  • Međunarodno poslovno pravo i sistemi zapošljavanja
  • Međunarodni marketing menadžment i odnosi s javnošću
  • Primenjena statistika u menadžmentu i poslovanju