Менаџмент и организација

О програму
Уверење о акредитацији студијског програма Менаџмент и организација
Књига предмета студијског програма Менаџмент и организација
Књига наставника студијског програма Менаџмент и организација

Наставни план и програм студијског програма МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА

Предмети  изборног модула Маркетинг инжењеринг и комуникације

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Бренд менаџмент 2+2 6
2. Мултимедији у маркетингу 2+2 6
3. Примењена маркетинг истраживања 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски 18

Листа изборних предмета

 • Интегрисане пословне комуникације
 • Маркетинг метрика и перформасе продаје
 • Маркетинг модели
 • Напредно планирање у маркетингу
 • Управљање кључним купцима
 • Управљање репутацијом и друштвена одговорност
 • Предузетнички маркетинг

Предмети  изборног модула Управљање људским ресурсима

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Пословна психологија 2+2 6
2. Међународни менаџмент људских ресурса 2+2 6
3. Дизајнирање тренинга 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски 18

Листа изборних предмета

 • Тимски рад
 • Радно право
 • Електронско образовање
 • Интегрисани еколошки менаџмент
 • Социјални менаџмент

Предмети  изборног модула Менаџерска економика

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Савремени приступи менаџерској економици 2+2 6
2. Економско и институционално окружење 2+2 6
3. Стратегије формирања цена 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски 18

Листа изборних предмета

 • Интернет економија
 • Економија отворене привреде
 • Монетарна стабилност и развој
 • Пословни модели и софтверска подршка менаџерској економици
 • Менаџмент инжењерство
 • Статистичка анализа

Предмети  изборног модула Менаџмент инжењерство

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент инжењерство 2+2 6
2. Управљање процесима 2+2 6
3. Управљање перформансама и зарадама 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски 18

Листа изборних предмета

 • Савремени приступи менаџерској економици
 • Пројектовање система менаџмента квалитета
 • Организационо реструктурирање
 • Статистика у менаџменту – изабрана поглавља
 • Управљање ланцима снабдевања 2
 • Штедљива производња

Предмети  изборног модула Управљање производњом и пружањем услуга

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Електронско управљање производњом и пружањем услуга 2+2 6
2. Планирање операција у ланцима снабдевања 2+2 6
3. Информациони системи МСП 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски 18

Листа изборних предмета

 • Побољшање квалитета управљања и решавање проблема
 • Управљачки системи и модели
 • Предузетништво и управљање МСП
 • Пословно извештавање и индикатори перформанси
 • Пословна логистика
 • Штедљива производња

Предмети  изборног модула Менаџмент квалитета и стандардизација

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент и квалитет 2+2 6
2. Пројектовање система менаџмента квалитета 2+2 6
3. Стандардизација 2 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски 18

Листа изборних предмета

 • Модели друштвене одговорности
 • Менаџмент квалитета у јавном сектору
 • Систем менаџмента безбедности и сигурности
 • Систем менаџмента енергетске ефикасности
 • Систем менаџмента животне средине
 • Интегрисани системи менаџмента

Предмети  изборног модула Управљање пројектима и инвестицијама

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Савремени приступи управљају пројектима 2+2 6
2. Припрема и оцена инвестиционих пројеката 2+2 6
3. Мултипројектно упављање 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски 18

Листа изборних предмета

 • Управљање ризиком пројекта
 • Кост-бенефит анализа
 • Стратешко управљање перформансама
 • Стране директне инвестиције и економски развој
 • Управљање иновационим пројектима
 • Одрживост и управљање пројектима
 • Пројектна оријентисаност и одрживо вођење пројеката

Предмети  изборног модула Финансијски менаџмент и менаџмент финансијског ризика

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Финансијске институције 2+2 6
2. Инструменти управљања финансијским ризиком 2+2 6
3. Евалуација пословних перформанси и вредновање предузећа 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски 18

Листа изборних предмета

 • Корпоративне финансије
 • Портфолио менаџмент
 • Институционални инвеститори
 • Менаџмент у банкарству
 • Порески модалитети и пословне стратегије

Предмети  изборног модула Рачунарски интегрисана логистика, производња и ланци снабдевања

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Интегрисани логистички системи 2+2 6
2. Рачунарски интегрисани производни системи 2+2 6
3. Управљање ланцима снабдевања 2 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски 18

Листа изборних предмета

 • Менаџмент и квалитет
 • Напредна и интелигентна производња
 • Интегрисана софтверска решења
 • Комбинаторна оптимизација и метахеуристике
 • Пројектовање организације и ИКТ
 • Управљачки системи и модели
 • Напредно планирање и распоређивање

Предмети  изборног модула Организација пословних система

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Организационо реструктурирање 2+2 6
2. Кризни менаџмент 2+2 6
3. Управљање перформансама и зарадама 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски 18

Листа изборних предмета

 • Пројектовање пословних модела
 • Лидерство и управљање променама
 • Динамика пословних система
 • Системи пословне интелигенције
 • Правни аспекти менаџмента и организације

Предмети  изборног модула Технолошки и иновациони менаџмент

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Иновациони менаџмент 2+2 6
2. Технолошко предузетништво 2+2 6
3. Одрживи развој 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски 18

Листа изборних предмета

 • Менаџмент интелектуалне својине
 • Управљање иновационим пројектима
 • Менаџмент технологије и развој услуга
 • Стратешке технолошке кооперације
 • Управљање еколошком подобношћу производа
 • Еко маркетинг – изабрана поглавља