Menadžment i organizacija

O programu
Uverenje o akreditaciji studijskog programa Menadžment i organizacija
Knjiga predmeta studijskog programa Menadžment i organizacija
Knjiga nastavnika studijskog programa Menadžment i organizacija

Nastavni plan i program studijskog programa MENADŽMENT I ORGANIZACIJA

Predmeti  izbornog modula Marketing inženjering i komunikacije

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Brend menadžment 2+2 6
2. Multimediji u marketingu 2+2 6
3. Primenjena marketing istraživanja 2+2 6
4. Izborni predmet 1 2+2 6
5. Izborni predmet 2 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski 18

Lista izbornih predmeta

 • Integrisane poslovne komunikacije
 • Marketing metrika i performase prodaje
 • Marketing modeli
 • Napredno planiranje u marketingu
 • Upravljanje ključnim kupcima
 • Upravljanje reputacijom i društvena odgovornost
 • Preduzetnički marketing

Predmeti  izbornog modula Upravljanje ljudskim resursima

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Poslovna psihologija 2+2 6
2. Međunarodni menadžment ljudskih resursa 2+2 6
3. Dizajniranje treninga 2+2 6
4. Izborni predmet 1 2+2 6
5. Izborni predmet 2 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski 18

Lista izbornih predmeta

 • Timski rad
 • Radno pravo
 • Elektronsko obrazovanje
 • Integrisani ekološki menadžment
 • Socijalni menadžment

Predmeti  izbornog modula Menadžerska ekonomika

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Savremeni pristupi menadžerskoj ekonomici 2+2 6
2. Ekonomsko i institucionalno okruženje 2+2 6
3. Strategije formiranja cena 2+2 6
4. Izborni predmet 1 2+2 6
5. Izborni predmet 2 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski 18

Lista izbornih predmeta

 • Internet ekonomija
 • Ekonomija otvorene privrede
 • Monetarna stabilnost i razvoj
 • Poslovni modeli i softverska podrška menadžerskoj ekonomici
 • Menadžment inženjerstvo
 • Statistička analiza

Predmeti  izbornog modula Menadžment inženjerstvo

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Menadžment inženjerstvo 2+2 6
2. Upravljanje procesima 2+2 6
3. Upravljanje performansama i zaradama 2+2 6
4. Izborni predmet 1 2+2 6
5. Izborni predmet 2 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski 18

Lista izbornih predmeta

 • Savremeni pristupi menadžerskoj ekonomici
 • Projektovanje sistema menadžmenta kvaliteta
 • Organizaciono restrukturiranje
 • Statistika u menadžmentu – izabrana poglavlja
 • Upravljanje lancima snabdevanja 2
 • Štedljiva proizvodnja

Predmeti  izbornog modula Upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluga

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Elektronsko upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluga 2+2 6
2. Planiranje operacija u lancima snabdevanja 2+2 6
3. Informacioni sistemi MSP 2+2 6
4. Izborni predmet 1 2+2 6
5. Izborni predmet 2 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski 18

Lista izbornih predmeta

 • Poboljšanje kvaliteta upravljanja i rešavanje problema
 • Upravljački sistemi i modeli
 • Preduzetništvo i upravljanje MSP
 • Poslovno izveštavanje i indikatori performansi
 • Poslovna logistika
 • Štedljiva proizvodnja

Predmeti  izbornog modula Menadžment kvaliteta i standardizacija

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Menadžment i kvalitet 2+2 6
2. Projektovanje sistema menadžmenta kvaliteta 2+2 6
3. Standardizacija 2 2+2 6
4. Izborni predmet 1 2+2 6
5. Izborni predmet 2 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski 18

Lista izbornih predmeta

 • Modeli društvene odgovornosti
 • Menadžment kvaliteta u javnom sektoru
 • Sistem menadžmenta bezbednosti i sigurnosti
 • Sistem menadžmenta energetske efikasnosti
 • Sistem menadžmenta životne sredine
 • Integrisani sistemi menadžmenta

Predmeti  izbornog modula Upravljanje projektima i investicijama

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Savremeni pristupi upravljaju projektima 2+2 6
2. Priprema i ocena investicionih projekata 2+2 6
3. Multiprojektno upavljanje 2+2 6
4. Izborni predmet 1 2+2 6
5. Izborni predmet 2 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski 18

Lista izbornih predmeta

 • Upravljanje rizikom projekta
 • Kost-benefit analiza
 • Strateško upravljanje performansama
 • Strane direktne investicije i ekonomski razvoj
 • Upravljanje inovacionim projektima

Predmeti  izbornog modula Finansijski menadžment i menadžment finansijskog rizika

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Finansijske institucije 2+2 6
2. Instrumenti upravljanja finansijskim rizikom 2+2 6
3. Evaluacija poslovnih performansi i vrednovanje preduzeća 2+2 6
4. Izborni predmet 1 2+2 6
5. Izborni predmet 2 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski 18

Lista izbornih predmeta

 • Korporativne finansije
 • Portfolio menadžment
 • Institucionalni investitori
 • Menadžment u bankarstvu
 • Poreski modaliteti i poslovne strategije

Predmeti  izbornog modula Računarski integrisana logistika, proizvodnja i lanci snabdevanja

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Integrisani logistički sistemi 2+2 6
2. Računarski integrisani proizvodni sistemi 2+2 6
3. Upravljanje lancima snabdevanja 2 2+2 6
4. Izborni predmet 1 2+2 6
5. Izborni predmet 2 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski 18

Lista izbornih predmeta

 • Menadžment i kvalitet
 • Napredna i inteligentna proizvodnja
 • Integrisana softverska rešenja
 • Kombinatorna optimizacija i metaheuristike
 • Projektovanje organizacije i IKT
 • Upravljački sistemi i modeli
 • Napredno planiranje i raspoređivanje

Predmeti  izbornog modula Organizacija poslovnih sistema

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Organizaciono restrukturiranje 2+2 6
2. Krizni menadžment 2+2 6
3. Upravljanje performansama i zaradama 2+2 6
4. Izborni predmet 1 2+2 6
5. Izborni predmet 2 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski 18

Lista izbornih predmeta

 • Projektovanje poslovnih modela
 • Liderstvo i upravljanje promenama
 • Dinamika poslovnih sistema
 • Sistemi poslovne inteligencije
 • Pravni aspekti menadžmenta i organizacije

Predmeti  izbornog modula Tehnološki i inovacioni menadžment

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Inovacioni menadžment 2+2 6
2. Tehnološko preduzetništvo 2+2 6
3. Održivi razvoj 2+2 6
4. Izborni predmet 1 2+2 6
5. Izborni predmet 2 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski 18

Lista izbornih predmeta

 • Menadžment intelektualne svojine
 • Upravljanje inovacionim projektima
 • Menadžment tehnologije i razvoj usluga
 • Strateške tehnološke kooperacije
 • Upravljanje ekološkom podobnošću proizvoda
 • Eko marketing – izabrana poglavlja