Менаџмент у јавном сектору

О програму
Уверење о акредитацији студијског програма Менаџмент у јавном сектору
Књига предмета студијског програма Менаџмент у јавном сектору
Књига наставника студијског програма Менаџмент у јавном сектору

Наставни план и програм студијског програма МЕНАЏМЕНТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Предмети  изборног модула Менаџмент

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент и организација у јавном сектору 2+2 6
2. Нови јавни менаџмент 2+2 6
3. Управљање пројектима у јавном сектору 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски рад 18

Листа изборних предмета

 • Лидерство и управљање променама
 • Менаџмент знања
 • Стратешко управљање перформансама
 • Кост-бенефит анализа

Предмети  изборног модула Одрживи развој јавног сектора

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент и организација у јавном сектору 2+2 6
2. Одрживи развој 2+2 6
3. Управљање еко-иновационим пројектима 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски рад 18

Листа изборних предмета

 • Економија јавног сектора – изабрана поглавља
 • Организационо реструктурирање
 • Финансирање пројеката јавно-приватним партнерством
 • Одрживи енергетски менаџмент
 • Управљање репутацијом и друштвена одговорност
 • Менаџмент интелектуалне својине

Предмети  изборног модула Организација и реструктурирање јавног сектора

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент и организација у јавном сектору 2+2 6
2. Организација јавног сектора 2+2 6
3. Организационо реструктурирање 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски рад 18

Листа изборних предмета

 • Финансије јавног сектора
 • Управљање перформансама и зарадама
 • Управљање пројектима у јавном сектору
 • Е-управа
 • Кризни менаџмент
 • Стратешке комуникације
 • Лидерство и управљање променама

Предмети  изборног модула Ревизија у јавном сектору

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент и организација у јавном сектору 2+2 6
2. Ревизија у јавном сектору 2+2 6
3. Управљање финансијама јавног сектора 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски рад 18

Листа изборних предмета

 • Менџерско рачуноводство у јавном сектору
 • Менаџмент финансијских перформанси јавног сектора
 • Анализа финансијских извештаја
 • Финансирање пројеката јавно-приватним партнерством
 • Правна регулација јавних набавки

Предмети  изборног модула Менаџмент јавних набавки

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент и организација у јавном сектору 2+2 6
2. Организација јавних набавки 2+2 6
3. Финансије јавних набавки 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски рад 18

Листа изборних предмета

 • Правна регулација јавних набавки
 • Методе и модели одлучивања
 • Пословна логистика
 • Финансије јавног сектора
 • Управљање пројектима у јавном сектору
 • Ревизија у јавном сектору

Предмети  изборног модула Маркетинг и стратешке комуникације у јавном сектору

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент и организација у јавном сектору 2+2 6
2. Маркетинг у јавном сектору 2+2 6
3. Стратешке комуникације 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски рад 18

Листа изборних предмета

 • Односи с јавношћу и лобирање – одабрана поглавља
 • Управљање услугама и релациони маркетинг
 • Медијске комуникације
 • Примењена маркетинг инстраживања
 • Управљање кључним купцима
 • Управљање репутацијом и друштвена одговорност

Предмети  изборног модула Преговарање и лобирање

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент и организација у јавном сектору 2+2 6
2. Односи с јавношћу и лобирање 2+2 6
3. Преговарање и теорија игара 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски рад 18

Листа изборних предмета

 • Истраживање јавности и антикорупцијска методологија
 • Међународни маркетинг и европско пословање
 • Стратешке комуникације
 • Лидерство и управљање променама
 • Правни аспекти менаџмента и организације
 • Финансијски оквир преговарања