Početna / Studije / Master i specijalističke studije / Master studije / Menadžment u upravi (120 ESPB)

Menadžment u upravi (120 ESPB)

 

Nastavni plan i program studijskog programa MENADŽMENT U UPRAVI (120 ESPB)

Predmeti izbornog modula Upravljanje ljudskim resursima

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2 3 4
1. Komparativna javna uprava * 8
2. Institucije EU * 7
3. E-uprava  * 8
4. Ekonomika i analiza poslovanja * 8
5. Metode istraživanja u upravi * 7
6. Menadžment u javnom sektoru * 7
7. Odnosi s javnošću * 8
8. Istraživački seminar * 8
9. Izborni predmet 1 * 7
10. Izborni predmet 2 * 7
11. Izborni predmet 3  * 7
12. Izborni predmet 4  * 7
13. Izborni predmet 5 *  * 7

Lista izbornih predmeta

 • Menadžment ljudskih resursa
 • Ljudski resursi u javnoj upravi
 • Zaštita podataka o ljudskim resursima
 • Kompentencije u javnoj upravi
 • Menadžment karijere
 • Liderstvo u javnoj upravi
 • Upravljanje promenama u upravi

Predmeti izbornog modula Upravna informatika

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2 3 4
1. Komparativna javna uprava * 8
2. Institucije EU * 7
3. E-uprava * 8
4. Ekonomika i analiza poslovanja * 8
5. Metode istraživanja u upravi * 7
6. Menadžment u javnom sektoru * 7
7. Odnosi s javnošću * 8
8. Istraživački seminar * 8
9. Izborni predmet 1 * 7
10. Izborni predmet 2 * 7
11. Izborni predmet 3 * 7
12. Izborni predmet 4 * 7
13. Izborni predmet 5 * * 7

Lista izbornih predmeta

 • Upravljanje poslovnim procesima u upravi
 • Kompjutersko pravo i uprava
 • Strateško planiranje informatike u upravi
 • Baze podataka
 • Business Intelligence za upravu
 • Projektovanje informacionih sistema
 • Zaštita informacionih sistema i mreža
 • Upravljanje promenama u upravi

Predmeti izbornog modula Menadžment u lokalnoj samoupravi

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2 3 4
1. Komparativna javna uprava * 8
2. Institucije EU * 7
3. E-uprava * 8
4. Ekonomika i analiza poslovanja * 8
5. Metode istraživanja u upravi * 7
6. Menadžment u javnom sektoru * 7
7. Odnosi s javnošću * 8
8. Istraživački seminar * 8
9. Izborni predmet 1 * 7
10. Izborni predmet 2 * 7
11. Izborni predmet 3 * 7
12. Izborni predmet 4 * 7
13. Izborni predmet 5 * * 7

Lista izbornih predmeta

 • Lokalna samouprava
 • Regionalna politika i strukturni fondovi EU
 • Menadžment u lokalnoj samoupravi
 • Lokalne javne finansije
 • Metode komparativne analize
 • Javne službe
 • Upravljanje zaštitom životne sredine

Predmeti izbornog modula Menadžment kvaliteta u javnom sektoru

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2 3 4
1. Komparativna javna uprava * 8
2. Institucije EU * 7
3. E-uprava * 8
4. Ekonomika i analiza poslovanja * 8
5. Metode istraživanja u upravi * 7
6. Menadžment u javnom sektoru * 7
7. Odnosi s javnošću * 8
8. Istraživački seminar * 8
9. Izborni predmet 1 * 7
10. Izborni predmet 2 * 7
11. Izborni predmet 3 * 7
12. Izborni predmet 4 * 7
13. Izborni predmet 5 * * 7

Lista izbornih predmeta

 • Menadžment kvaliteta u javnom sektoru
 • Kvantitativne metode u javnom sektoru
 • Modeli, metode i tehnike upravljanja kvalitetom
 • Sistemi standardizacije
 • Upravljanje zaštitom životne sredine
 • Upravljanje poslovnim procesima u upravi

 

* izborni predmet ostalih modula