Менаџмент у управи (60 ЕСПБ)

 

Наставни план и програм студијског програма МЕНАЏМЕНТ У УПРАВИ (60 ЕСПБ)

Предмети изборног модула Управљање људским ресурсима

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Компаративна јавна управа 2+2 8
2. Институције ЕУ или Менаџмент у јавном сектору 2+2 7/7
3. Истраживачки семинар 2+2 8
4. Изборни предмет 1 2+2 7
5. Изборни предмет 2 2+2 7
6. Завршни мастер/магистарски рад 25

Листа изборних предмета

 • Менаџмент људских ресурса
 • Људски ресурси у јавној управи
 • Заштита података о људским ресурсима
 • Компентенције у јавној управи
 • Менаџмент каријере
 • Лидерство у јавној управи
 • Управљање променама у управи

Предмети изборног модула Управна информатика

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Компаративна јавна управа 2+2 8
2. Институције ЕУ или Менаџмент у јавном сектору 2+2 7/7
3. Истраживачки семинар 2+2 8
4. Изборни предмет 1 2+2 7
5. Изборни предмет 2 2+2 7
6. Завршни мастер/магистарски рад 25

Листа изборних предмета

 • Управљање пословним процесима у управи
 • Компјутерско право и управа
 • Стратешко планирање информатике у управи
 • Базе података
 • Business Intelligence за управу
 • Пројектовање информационих система
 • Заштита информационих система и мрежа
 • Управљање променама у управи

Предмети изборног модула Менаџмент у локалној самоуправи

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Компаративна јавна управа 2+2 8
2. Институције ЕУ или Менаџмент у јавном сектору 2+2 7/7
3. Истраживачки семинар 2+2 8
4. Изборни предмет 1 2+2 7
5. Изборни предмет 2 2+2 7
6. Завршни мастер/магистарски рад 25

Листа изборних предмета

 • Локална самоуправа
 • Регионална политика и структурни фондови ЕУ
 • Менаџмент у локалној самоуправи
 • Локалне јавне финансије
 • Методе компаративне анализе
 • Јавне службе
 • Управљање заштитом животне средине

Предмети изборног модула Менаџмент квалитета у јавном сектору

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Компаративна јавна управа 2+2 8
2. Институције ЕУ или Менаџмент у јавном сектору 2+2 7/7
3. Истраживачки семинар 2+2 8
4. Изборни предмет 1 2+2 7
5. Изборни предмет 2 2+2 7
6. Завршни мастер/магистарски рад 25

Листа изборних предмета

 • Менаџмент квалитета у јавном сектору
 • Квантитативне методе у јавном сектору
 • Модели, методе и технике управљања квалитетом
 • Системи стандардизације
 • Управљање заштитом животне средине
 • Управљање пословним процесима у управи