Početna / Studije / Master i specijalističke studije / Master studije / Menadžment u upravi (60 ESPB)

Menadžment u upravi (60 ESPB)

 

Nastavni plan i program studijskog programa MENADŽMENT U UPRAVI (60 ESPB)

Predmeti izbornog modula Upravljanje ljudskim resursima

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Komparativna javna uprava 2+2 8
2. Institucije EU ili Menadžment u javnom sektoru 2+2 7/7
3. Istraživački seminar 2+2 8
4. Izborni predmet 1 2+2 7
5. Izborni predmet 2 2+2 7
6. Završni master/magistarski rad 25

Lista izbornih predmeta

 • Menadžment ljudskih resursa
 • Ljudski resursi u javnoj upravi
 • Zaštita podataka o ljudskim resursima
 • Kompentencije u javnoj upravi
 • Menadžment karijere
 • Liderstvo u javnoj upravi
 • Upravljanje promenama u upravi

Predmeti izbornog modula Upravna informatika

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Komparativna javna uprava 2+2 8
2. Institucije EU ili Menadžment u javnom sektoru 2+2 7/7
3. Istraživački seminar 2+2 8
4. Izborni predmet 1 2+2 7
5. Izborni predmet 2 2+2 7
6. Završni master/magistarski rad 25

Lista izbornih predmeta

 • Upravljanje poslovnim procesima u upravi
 • Kompjutersko pravo i uprava
 • Strateško planiranje informatike u upravi
 • Baze podataka
 • Business Intelligence za upravu
 • Projektovanje informacionih sistema
 • Zaštita informacionih sistema i mreža
 • Upravljanje promenama u upravi

Predmeti izbornog modula Menadžment u lokalnoj samoupravi

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Komparativna javna uprava 2+2 8
2. Institucije EU ili Menadžment u javnom sektoru 2+2 7/7
3. Istraživački seminar 2+2 8
4. Izborni predmet 1 2+2 7
5. Izborni predmet 2 2+2 7
6. Završni master/magistarski rad 25

Lista izbornih predmeta

 • Lokalna samouprava
 • Regionalna politika i strukturni fondovi EU
 • Menadžment u lokalnoj samoupravi
 • Lokalne javne finansije
 • Metode komparativne analize
 • Javne službe
 • Upravljanje zaštitom životne sredine

Predmeti izbornog modula Menadžment kvaliteta u javnom sektoru

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Komparativna javna uprava 2+2 8
2. Institucije EU ili Menadžment u javnom sektoru 2+2 7/7
3. Istraživački seminar 2+2 8
4. Izborni predmet 1 2+2 7
5. Izborni predmet 2 2+2 7
6. Završni master/magistarski rad 25

Lista izbornih predmeta

 • Menadžment kvaliteta u javnom sektoru
 • Kvantitativne metode u javnom sektoru
 • Modeli, metode i tehnike upravljanja kvalitetom
 • Sistemi standardizacije
 • Upravljanje zaštitom životne sredine
 • Upravljanje poslovnim procesima u upravi