Менаџмент

О програму
Уверење о акредитацији студијског програма Менаџмент
Књига предмета студијског програма Менаџмент
Књига наставника студијског програма Менаџмент

Наставни план и програм студијског програма МЕНАЏМЕНТ

Предмети  изборног модула Маркетинг менаџмент и односи с јавношћу

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент и организација 2+2 6
2. Маркетинг менаџмент – холистички приступ 2+2 6
3. Односи с јавношћу – стратегије и тактике 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски 18

Листа изборних предмета

 • Бренд менаџмент
 • Управљање услугама и релациони маркетинг
 • Интегрисане пословне комуникације
 • Примењена маркетинг истраживања
 • Управљање репутацијом и друштвена одговорност
 • Медијске комуникације
 • Предузетнички маркетинг

Предмети  изборног модула Менаџмент квалитета и животне средине

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент и организација 2+2 6
2. Менаџмент и квалитет 2+2 6
3. Систем менаџмента животне средине 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски 18

Листа изборних предмета

 • Интегрисани системи менаџмента – одабрана поглавља
 • Менаџмент квалитета у јавном сектору
 • Модели друштвене одговорности
 • Основе стандардизације
 • Систем менаџмента безбедности и сигурности
 • Систем менаџмента енергетске ефикасности

Предмети  изборног модула Управљање пројектима

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент и организација 2+2 6
2. Пројектни менаџмент 2+2 6
3. Управљање инвестиционим пројектима 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски 18

Листа изборних предмета

 • Алати пројектног менаџмента
 • Мултипројектно управљање
 • Управљање иновационим пројектима
 • Управљање пројектима у јавном сектору
 • Управљање ризиком пројекта
 • Пројектна оријентисаност и одрживо вођење пројеката
 • Одрживост и управљање пројектима

Предмети  изборног модула Еколошки менаџмент и одрживи развој

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент и организација 2+2 6
2. Интегрисани еколошки менаџмент 2+2 6
3. Одрживи развој 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски 18

Листа изборних предмета

 • Еко маркетинг – изабрана поглавља
 • Менаџмент интелектуалне својине
 • Статистика у менаџменту – изабрана поглавља
 • Стратешке технолошке кооперације
 • Технолошко предвиђање
 • Управљање еко-иновационим пројектима
 • Управљање еколошким ризиком
 • Управљање еколошком подобношћу производа
 • Одрживост и управљање пројектима

Предмети  изборног модула Предузетничко управљање МСП

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент и организација 2+2 6
2. Предузетнички подухват и бизнис план 2+2 6
3. Предузетништво и управљање МСП 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски 18

Листа изборних предмета

 • Иновациони менаџмент
 • Информациони систем МСП
 • Пословне стратегије у европском окружењу
 • Пословно извештавање и индикатори перформанси
 • Предузетнички маркетинг
 • Предузетничко рачуноводство и финансије
 • Предузетничко унапређивање управљања МСП
 • Предузетништво у јавном сектору
 • Спредшит менаџмент
 • Управљање ресурсима

Предмети  изборног модула Европски менаџмент и глобализација

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент и организација 2+2 6
2. Европски менаџмент и глобализација пословања 2+2 6
3. Економија Европске уније 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски 18

Листа изборних предмета

 • Пословне стратегије у европском окружењу
 • Правни аспекти менаџмента и организације
 • Макроменаџмент
 • Стратешки менаџмент трошкова
 • Бренд менаџмент
 • Заједнички европски програми иновација

Предмети  изборног модула Менаџмент људских ресурса

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент и организација 2+2 6
2. Менаџмент људских ресурса – изабрана поглавља 2+2 6
3. Тренинг и развој – одабрана поглавља 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски 18

Листа изборних предмета

 • Пословна психологија
 • Међуљудски односи у организацији
 • Менаџерски приступ пословној етици
 • Радно право
 • Електронско образовање
 • Мобилност и социјална заштита људских ресурса
 • Енглески језик струке 4
 • Француски језик струке 4

Предмети  изборног модула Менаџмент пословних процеса

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент и организација 2+2 6
2. Организациони дизајн 2+2 6
3. Управљање процесима 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски 18

Листа изборних предмета

 • Електронско управљање производњом и пружањем услуга
 • Лидерство и управљање променама
 • Бренд менаџмент
 • Менаџмент инжењерство
 • Правни аспекти менаџмента и организације
 • Управљање перформансама и зарадама

Предмети  изборног модула Финансијски менаџмент

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент и организација 2+2 6
2. Финансијски менаџмент 2+2 6
3. Финансијска тржишта и берзанско пословање 2+2 6
4. Изборни предмет 1 2+2 6
5. Изборни предмет 2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски 18

Листа изборних предмета

 • Менаџерско рачуновоство
 • Евалуација пословних перформанси и вредновање предузећа
 • Анализа финансијских извештаја
 • Корпоративно реструктурирање
 • Инструменти управљања финансијским ризиком
 • Менаџмент у банкарству
 • Ревизија у јавном сектору