Одбрана завршног рада

Образац за пријаву теме завршног (Мастер) рада

Упутство за попуњавање Пријаве теме

Предлог структуре приступног рада

Општи модел структуре завршног (Мастер) рада

Пријава теме се шаље на маил prijavateme@fon.rs
Завршни рад се шаље на маил zavrsnirad@fon.rs