Обрасци и упутства


Обрасци и упутства (Мастер академске студије 2021/22.)

Образац : Захтев за промену изборног предмета
Образац : Пријава теме завршног рада
Образац: Сагласности / Изјава о академској честитости

Расположивост ментора
Упутство за попуњавање Пријаве теме

Услов за Пријаву теме који се односи само на студенте који су прележали COVID

Правилник о мастер академским студијама (важи од 21. маја 2018.)

Структура минималног времена потребног за пријаву и одбрану завршног рада

Упутство за израду завршног рада студената мастер академских студија

Темплејт презентације завршног рада

Повлашћени услови поновног уписа

Пријава теме се шаље на маил prijavateme@fon.rs


Обрасци и упутства (Мастер академске студије 2022/23.)

Процедура пријаве и одбране Предмета завршног рада и Завршног рада