Одбрана завршног рада

Образац за пријаву теме завршног (Мастер) рада

Структура минималног времена потребног за пријаву и одбрану завршног рада

Повлашћени услови поновног уписа 2017/18. године

Упутство за попуњавање Пријаве теме

Предлог структуре приступног рада

Општи модел структуре завршног (Мастер) рада

Пријава теме се шаље на маил prijavateme@fon.rs
Завршни рад се шаље на маил zavrsnirad@fon.rs