Обрасци и упутства

Образац : Захтев за промену изборног предмета
Образац : Пријава теме завршног рада
Образац: Сагласности / Изјава о академској честитости

Расположивост ментора
Упутство за попуњавање Пријаве теме

Услов за Пријаву теме који се односи само на студенте који су прележали COVID

Правилник о мастер академским студијама (важи од 21. маја 2018.)

Структура минималног времена потребног за пријаву и одбрану завршног рада

Упутство за израду завршног рада студената мастер академских студија

Темплејт презентације завршног рада

Повлашћени услови поновног уписа

Пријава теме се шаље на маил prijavateme@fon.rs
Завршни рад се шаље на маил zavrsnirad@fon.rs