Обрасци и упутства

Образац 1: Захтев за промену изборног предмета

Расположивост ментора

Образац 2: Пријава теме завршног рада

Други семестар 2018/19.

Повлашћени услови поновног уписа 2018/19. године

Правилник о мастер академским студијама (важи од 21. маја 2018.)

Образац сагласности / Изјава о академској честитости

Продужетак рока за завршетак студија на лични захтев (за генерацију уписану школске 2015/16. године)

Упутство за попуњавање Пријаве теме

Структура минималног времена потребног за пријаву и одбрану завршног рада

Повлашћени услови поновног уписа 2017/18. године

 

Пријава теме се шаље на маил prijavateme@fon.rs
Завршни рад се шаље на маил zavrsnirad@fon.rs