Obrasci i uputstva

Obrazac 1: Zahtev za promenu izbornog predmeta

Raspoloživost mentora

Obrazac 2: Prijava teme završnog rada

Drugi semestar 2018/19.

Povlašćeni uslovi ponovnog upisa 2018/19. godine

Pravilnik o master akademskim studijama (važi od 21. maja 2018.)

Obrazac saglasnosti / Izjava o akademskoj čestitosti

Produžetak roka za završetak studija na lični zahtev (za generaciju upisanu školske 2015/16. godine)

Uputstvo za popunjavanje Prijave teme

Struktura minimalnog vremena potrebnog za prijavu i odbranu završnog rada

Povlašćeni uslovi ponovnog upisa 2017/18. godine

 

Prijava teme se šalje na mail prijavateme@fon.rs
Završni rad se šalje na mail zavrsnirad@fon.rs