Одбране завршних радова

Рбр Кандидат Тема завршног рада Ментор Датум одбране
 1 Марија Кривокапић (2016/3801) Специфичности обуке тренера за рад у хемијској индустрији  др Ивана Ковачевић  5. јун 2018. 16:00 ц301
2 Адам Мирковић (2016/3900) Модели предузетничких подухвата у области физичке културе др Даница Лечић-Цветковић 5. јун 2018. 13:30 ц106
3 Беиса Сарачевић (2016/3966) Унапређење обуке пилота применом процесног приступа др Иван Томашевић
6. јун 2018.
11:00
106
4 Александра Ћетковић (2016/3847) Радно време као мотивациони фактор запослених у ИТ сектору др Ивана Ковачевић
13. јун 2018.
13:30
ц301
5 Милица Марковић (2016/3935) Кључни фактори управљања ликвидношћу у афилијацијама страних компанија др Милош Милосављевић
12. јун 2018.
11:00
201
6 Бранка Ласковић  (2016/3528) Анализа друштвених мрежа у електронском образовању др Зорица Богдановић
јун 2018.
14:30
106
7 Милош Степандић (2016/3821) Алат за мерење компетенција власника за оснивање, вођење и управљање МСП др Јасмима Омербеговић Бијеловић
4. јул 2018.
12:00
201
8 Милица Васић (2016/3226) Алат за мерење квалитета планирања продаје аутомобила у Србији др Јасмима Омербеговић Бијеловић
4. јул 2018.
13:00
201
9 Јелена Вујић (2016/3907) Модел управљања резервама ресурса МСП др Јасмима Омербеговић Бијеловић
4. јул 2018.
12:30
201
10 Вукашин Петровић (2016/3911) Упоредни приказ финансијских перформанси и рачуноводствених политика платформски организованих привредних друштава др Милош Милосављевић 15. јун 2018. 12:00 201
11 Никола Михаиловић (2016/3109) Модел управљања резервама ресурса МСП др Дејан Симић 20. јун 2018. 10:15 106
12 Тијана Чолић (2016/3350) Улога лидера у управљању мотивацијом запослених у здравственим установама др Јован Кривокапић 20. јун 2018. 13:00 201
13 Александра Ђукић (2015/3324) Мотивација запослених и усклађеност квалификација и захтева посла др Ивана Ковачевић 27. јун 2018. 12:00 201
14 Никола Радивојевић (2016/3853) Значај вербалне и невербалне комуникације у едукацији кадрова у туризму др Татјана Ивановић 27. јун 2018. 13:30 201
15 Оливера Молдован (2015/3650) Фактори успешности преговарања и лобирања у савременој пракси др Милица Костић Станковић 20. јун 2018. 14:15 201
16 Стефан Таталовић (2016/3337) Утицај организационе културе на мотивацију запослених за рад у предшколској установи др Добривоје Михаиловић 27. јун 2018. 12:00 112
17 Ивана Илић (2016/3606) Могућности унапређења квалитета рада и организације васпитно-образовних установа др Ондреј Јашко 27. јун 2018. 12:30 104
18 Бојана Ристић (2016/3923) Специфичности савременог индијског менаџмента у глобалном конкурентском окружењу др Весна Милићевић 27. јун 2018. 14:00 104
19 Катарина Глишић (2016/3644) Креативност у кампањама превенције и промоције у јавном сектору др Милица Костић Станковић 27. јун 2018. 14:30 201