Одбране завршних радова

Процедура од предаје обрасца сагласности до одбране завршног рада

Рбр Кандидат Тема завршног рада Ментор Датум одбране
1552 Алекса Ивановић (2019/3853) Управљање пројектом у области сточарске производње др Владимир Обрадовић 15. април 2021. 09:00 сала: Б103
1551 Јелена Шћеловић (2017/3254) Спредшит модел за управљање залихама у каменорезачкој индустрији др Слободан Антић 12. април 2021. 14:30 сала: 106
1550 Јована Илин (2019/3083) Развој електронске продавнице у serverless окружењу др Дејан Симић 31. март 2021. 11:00 сала: 106
1549 Марко Ђорђевић (2019/3943) Утицај пандемије Covid-19 на друштвену одговорност организација у Републици Србији др Младен Ђурић 30. март 2021. 12:30 сала: Ц201
1548 Бојана Гошић (2019/3707) Компаративна анализа развоја једностраничних апликација коришћењем Redux патерна и конвенционалном методом развоја др Саша Лазаревић 23. март 2021. 13:00 сала: 106
1547 Јована Михаиловић (2019/3085) Интеграција инструмената традиционалног и дигиталног маркетинга у маркетиншким комуникацијама др Милица Костић Станковић 17. март 2021. 15:00 сала: ц201
1546 Тамара Раковић (2019/3085) Примена Blazor развојног оквира у развоју веб апликација др Слађан Бабарогић 19. март 2021. 09:30 сала: ц201
1545 Никола Радуловић (2019/3791) OpenCv библиотеке за препознавање лица глумаца др Милош Миловановић 26. март 2021. 10:00 сала: ц201
1544 Јована Божић (2019/3791) Тимски рад у функцији развоја запослених др Јелена Анђелковић Лабровић 17. март 2021. 14:00 сала: Ц301
1543 Филип Веровски (2019/3785) Анализа критичних фактора успеха предузетничких подухвата у индустрији видео игара др Зоран Ракићевић 18. март 2021. 14:30 сала: Ц201
1542 Марија Бакмаз (2019/3226) Управљање ризицима пројекта при изградњи погона за производњу дрвених елемената др Драган Бјелица 9. март 2021. 14:00 сала: Ц201
1541 Бранка Јурић (2019/3567) Специфичност мерења финансијских перформанси у осигуравајућим друштвима др Милош Милосављевић 4. март 2021. 13:15 сала: 106
1540 Милош Шаранчић (2019/3683) Имплементација Data Science концепта у инвестициoним фондовима др Драган Вукмировић 5. март 2021. 10:00 сала: ц201
1539 Михаило Радојевић (2019/3921) Утицај брендова малопродајних ланаца на онлајн куповину др Весна Дамњановић 1. март 2021. 14:00 сала: 106
1538 Тања Врцељ (2019/3253) Припрема и оцена инвестиционих пројеката у текстилној индустрији др Дејан Петровић 26. фебруар 2021. 13:00 сала: 106
1537 Александра Томић (2019/3802) Cost-benefit анализа отварања приватног дома за смештај старих лица др Марија Тодоровић 26. фебруар 2021. 14:00 сала: 106
1536 Милан Јовановић (2019/3201) Мерење учинка као елемент поступка утврђивања потребног броја запослених у пројектима организационог реструктурирања др Јован Кривокапић 25. фебруар 2021. 11:00 сала: 109
1535 Милан Цицварић (2019/3508) Идентификација надарених ученика применом техника машинског учења др Павле Милошевић 18. фебруар 2021. 12:00 сала: 106
1534 Страхиња Маринковић (2019/3280) Стратегија интегрисаних канала продаје у аутомобилској индустрији др Весна Дамњановић 8. фебруар 2021. 13:30 сала: 106
1533 Огњен Анђелић (2019/3667) Примена модела временских серија у анализи утицаја вируса SARS-CoV-2 на тржиште нафтних деривата у Сједињеним Америчким Државама др Марина Игњатовић 08. фебруар 2021. 12:00 сала: 109
1532 Страхиња Радаковић (2018/3680) Концептуални модел за истраживање фактора који утичу на потенцијалне миграције студената др Вељко Јеремић 08. фебруар 2021. 16:30 сала: Ц201
1531 Лазар Вучић (2019/3667) Пројектовање процесног модела као основа за систематизацију радних места др Барбара Симеуновић 04. фебруар 2021. 16:00 сала: Ц201
1530 Мина Бултовић (2018/3582) Утицај сложености финансијских извештаја на управљање добити др Милош Милосављевић 04. фебруар 2021. 10:00 сала: 106
1529 Никола Пејић(2019/3872) Оцена исплативости новог пословног подухвата у области пољопривредне производње др Милош Јевтић 29. јануар 2021. 12:45 сала: 201
1528 Милан Илић (2019/3664) Побољшање процеса избора тактике у кошарци применом теорије игара др Биљана Панић 28. јануар 2021. 13:00 сала: ц201
1527 Урош Андријашевић (2019/3107) Детектовање отварања поклопца у систему за надзор окана коришћењем машинског учења др Милош Јовановић 29. јануар 2021. 10:00 сала: 201
1526 Никола Стеванић (2019/3890) Примена алата и техника пројектног менаџмента у развоју нових еколошких производа др Марија Тодоровић 28. јануар 2021. 09:00 сала: ц201
1525 Бранислав Јовановић (2018/3409) Управљање променама у процесу развоја породичног предузећа др Дејан Петровић 29. јануар 2021. 11:00 сала: ц201
1524 Предраг Вуловић (2019/3501) Анализа комуникације и сарадње у виртуелним тимовима применом анализе друштвених мрежа др Маријана Деспотовић Зракић 28. јануар 2021. 13:00 сала: 304
1523 Никола Стеванић (2019/3890) Примена алата и техника пројектног менаџмента у развоју нових еколошких производа др Марија Тодоровић 28. јануар 2021. 09:00 сала: ц201
1522 Милица Дворницки (2019/3820) Утицај националне културе на комуникацију међу запосленима у мултинационалним компанијама у Србији др Јелена Анђелковић 26. јануар 2021. 15:00 сала: ц201
1521 Јована Стајић (2019/3774) Управљање пројектом изградње етно села као делом програма регионалног развоја др Владимир Обрадовић 28. јануар 2021. 09:45 сала: ц201
1520 Маријана Веселиновић (2019/3951) Идентификовање преварних радњи у финансијским извештајима трговинских предузећа др Снежана Кнежевић 27. јануар 2021. 16:30 сала: ц201
1519 Ленка Костовић (2019/3780) Организациони извори стреса и управљање стресом запослених на менаџерским позицијама др Ивана Ковачевић 26. јануар 2021. 13:00 сала: 106
1518 Ирена Савковић (2018/3713) Имплементациони идиоми асинхроног, паралелног и вишенитног програмирања у C#.NET-у др Саша Лазаревић 30. децембар 2020. 08:30 сала: 201
1517 Јелена Панић (2019/3657) Одређивање оптималног портфолија купаца др Драгама Макајић Николић 30. децембар 2020. 11:00 сала: 106
1516 Милица Ђурић (2019/3064) Анализа и примена Entity Framework Core оквира за приступ хетерогеним базама података др Ненад Аничић 30. децембар 2020. 10:00 сала: Ц201
1515 Андријана Јовановић (2019/3056) Кастомизација или редизајн пословних процеса као фаза имплементације власничких ERP система др Зоран Марјановић 30. децембар 2020. 13:00 сала: 112
1514 Ивона Николић (2019/3049) Анализа узора у развоју JavaScript апликација базираних на React библиотекама др Ненад Аничић 30. децембар 2020. 11:00 сала: Ц301
1513 Јелена Драгићевић (2019/3061) Избор и примена front-end оквира за развој веб апликација др Зоран Марјановић 30. децембар 2020. 10:00 сала: Ц301
1512 Александра Трифуновић (2019/3906) Утицај оглашавања на друштвеним медијима на свест о бренду др Милица Костић Станковић 30. децембар 2020. 13:00 сала: Ц301
1511 Невена Бундало (2019/3033) Еволуциона динамика појачаног учења у системима са више агената др Марија Кузмановић 30. децембар 2020. 12:00 сала: 112
1510 Неда Лукић (2019/3848) Психичке реакције и здравствене последице мобинга на жртву др Татјана Ивановић 28. децембар 2020. 12:45 сала: 109
1509 Тамара Лакић (2019/3866) Модели холистичког маркетинга у филмској индустрији у дигиталном окружењу др Радмила Јаничић 28. децембар 2020. 13:00 сала: Ц201
1508 Тијана Шушић (2019/3264) Управљање ризиком пројекта организовања спортског такмичења др Дејан Петровић 28. децембар 2020. 15:00 сала: 106
1507 Предраг Мијаиловић (2019/3245) Припрема експатријата за међународне задатке применом електронског учења др Јелена Анђелковић Лабровић 28. децембар 2020. 12:00 сала: 106
1506 Давид Мицановић (2019/3229) Стратегија управљања категоријом производа за извозна тржишта др Весна Дамњановић 28. децембар 2020. 13:00 сала: 111
1505 Дејан Закић (2018/3812) Унапређење организације специјалних догађаја системом групног одлучивања др Јован Кривокапић 25. децембар 2020. 13:00 сала: Ц401
1504 Тамара Кочовић (2019/3232) Управљање ризиком пројекта изградње центра естетске медицине др Владимир Обрадовић 30. децембар 2020. 14:00 сала: Ц201
1503 Душан Гајић (2019/3036) Micro frontends архитектура применом Angular технологије др Милош Миловановић 25. децембар 2020. 12:00 сала: 106
1502 Касија Хрељац (2019/3826) Анализа синдрома изгарања код социјалних радника др Јелена Анђелковић Лабровић 21. децембар 2020. 14:00 сала: 106
1501 Марија Живковић (2019/3905) Унапређивање процеса заштите и презентације у установама културе др Драгана Стојановић 15. децембар 2020. 15:00 сала: 106
1500 Немања Цветановић (2019/3574) Специфичности обрачуна пондерисане просечне цене капитала у нафтној индустрији коришћењем спредшит модела др Милош Милосављевић 21. децембар 2020. 10:00 сала: 105
1499 Лазар Ђорђевић (2019/3225) Примена модела менаџмента квалитета у ланцу снабдевања аутоиндустрије др Младен Ђурић 22. децембар 2020. 11:00 сала: 106
1498 Марија Живковић (2019/3905) Унапређивање процеса заштите и презентације у установама културе др Драгана Стојановић 15. децембар 2020. 15:00 сала: 106
1497 Дана Цонић (2017/3316) Синдром изгарања код болничког и ванболничког медицинског особља др Ивана Ковачевић 10. децембар 2020. 15:00 сала: Ц201
1496 Сара Петровић (2019/3533) Развој система лојалности заснованог на блокчејн технологији др Божидар Раденковић 9. децембар 2020. 11:00 сала: Ц301
1495 Ивана Живаљевић (2019/3529) Примена агилних методологија за управљање пројектима у области дигиталног маркетинга др Маријана Деспотовић Зракић 10. децембар 2020. 13:00 сала: 106
1494 Јелена Кљајић (2019/3878) Специфичности управљања предузетничким пројектом у области туризма др Владимир Обрадовић 4. децембар 2020. 13:30 сала: 106
1494 Душан Пурић (2019/3617) Специфичности интерне контроле у пословним банкама др Снежана Кнежевић 2. децембар 2020. 12:00 сала: 106
1493 Огњен Шекуларац (2019/3676) Мета-анализа биостатистичких истраживања пандемије COVID-19 др Вељко Јеремић 30. новембар 2020. 13:00 сала: Ц301
1492 Лидија Јајић (2018/3946) Економске импликације Брегзита на Европску унију др Драгана Крагуљ 2. децембар 2020. 14:30 сала: 106
1491 Марија Балмазовић (2019/3261) Унапређење програма лојалности за бренд у грађевинарству др Весна Дамњановић 30. новембар 2020. 13:00 сала: Ц201
1490 Ивана Миљановић (2019/3840) Узроци флуктуације запослених у туризму и хотелијерству др Ивана Ковачеић 25. новембар 2020. 12:00 сала: 106
1489 Јован Петровић (2019/3071) Анализа и интеграција DMS система са различитим изворима база података др Огњен Пантелић 24. новембар 2020. 14:00 сала: 106
1488 Вујчић Ања (2019/3841) Дигитална комуникација козметичких брендова у периоду након кризе проф.др Славица Цицварић Костић 18. новембар 2020. 15:00 сала: 106
1487 Наташа Милић (2019/3760) Значај плате и радног окружења као фактора мотивације у зависности од старости запослених др Ивана Ковачевић 25. новембар 2020. 17:00 сала: 106
1486 Душан Ћурчић (2019/3870) Припрема и оцена пројекта отварања микро пиваре др Владимир Обрадовић 25. новембар 2020. 15:00 сала: 106
1485 Никола Манојловић (2019/3720) Развој софтвера заснован на polyglot persistence приступу др Саша Лазаревић 23. новембар 2020. 14:00 сала: 106
1484 Милош Прелић (2019/3768) Примена концепта неуромаркетинга у комуникацијским активностима фудбалских клубова др Велимир Штављанин 17. новембар 2020. 13:00 сала: 105
1483 Андријана Вучићевић (2019/3756) Учесталост контаката руководилаца са запосленима и задовољство послом др Ивана Ковачевић 25. новембар 2020. 16:00 сала: 106
1482 Ђорђе Луковић (2019/3874) Специфичности управљања пројектом отварања фитнес клуба проф. др Марко Михић 23. новембар 2020. 12:00 сала: 106
1481 Милена Богуновић (2019/3767) Улога предузетничких пројеката у остваривању циљева одрживог развоја проф. др Марко Михић 23. новембар 2020. 12:30 сала: 106
1480 Михаило Живковић (2019/3043) Могућности примене 5Г мрежа у саобраћајним и транспортним системима др Мирослав Миновић 10. новембар 2020. 10:00 сала: 106
1479 Катарина Стојановић (2019/4109) Улога лидера у мотивацији запослених у здравству др Татјана Ивановић 13. новембар 2020. 14:00 сала: 106
1478 Анастасија Ускоковић (2019/3816) Холистички маркетинг приступ у ХОРЕКА сектору проф. др Радмила Јаничић 05. новембар 2020. 13:00 сала: 201
1477 Радивојевић Јана (2019/3050) Улога лидера у мотивацији запослених у здравству др Татјана Ивановић 11. новембар 2020. 09:00 сала: 106
1476 Анђела Поповић (2019/3837) Планирање медијске комуникације у развоју корпоративне репутације др Милица Костић Станковић 05. новембар 2020. 14:00 сала: 201
1475 Радивојевић Јана (2019/3050) Предвиђање скијашких повреда коришћењем алгоритама временских серија и машинског учења проф. др Борис Делибашић 02. новембар 2020. 14:00 сала: Ц201
1474 Карајовић Милица (2019/3037) Моделовање пословних процеса коришћењем UML-a и BPMN-a проф. др Зоран Марјановић 30. октобар 2020. 14:00 сала: Ц201
1473 Тамара Павловић (2019/3263) Унапређење процеса управљања асортиманом у трговинским ланцима др Иван Томашевић 29. октобар 2020. 17:00 сала: Ц201
1472 Наталија Јоцић (2019/3303) Унапређивање пословних процеса у шпедицији применом гемба каизен приступа др Драгана Стојановић 29. октобар 2020. 18:30 сала: Ц201
1471 Бојан Мавренски (2018/3902) Финансијска рација за предвиђање корпоративног банкротства и идентификовање преварних радњи др Снежана Кнежевић 23. октобар 2020. 12:30 сала: Ц201
1470 Маша Захаријевски (2018/3769) Анализа утицаја дигиталног садржаја на привлачење купаца у технолошким стартаповима др Милан Окановић 26. октобар 2020. 11:30 сала: 106
1469 Наташа Недељковић (2019/3317) Улога развоја људских ресурса у еколошкој одрживости дуванске индустрије др Наташа Петровић 26. октобар 2020. 10:00 сала: 106
1468 Милена Ивановић (2017/4017) Истраживање улоге друштвених медија у међународној стратегији дигиталног маркетинга у модној индустрији др Велимир Штављанин 20. октобар 2020. 14:00 сала: 106
1467 Андреа Стаменковић (2019/3773) Управљање уговарањем на пројекту као облик превентивног одговора на ризик др Драган Бјелица 19. октобар 2020. 11:30 сала: 201
1466 Александра Страхинић (2018/3071) Примена SCRUM-а у имплементацији SAP система др Зоран Марјановић 22. октобар 2020. 16:00 сала: ц201
1466 Ана Марунић (2019/3258) Специфичности наступа брендова из различитих индустрија на друштвеним медијима др Марија Јовић 14. октобар 2020. 15:00 сала:Ц201
1465 Ивана Николић (2019/3555) Структура буџета финансираног из државних извора на примеру Републике Србије др Сандра Једнак 15. октобар 2020. 11:00 сала:Ц201
1464 Сања Славковић (2018/3253) Унапређење управљања материјалним ресурсима засновано на кључним индикаторима перформанси у предузећу из аутоиндустрије др Даница Лечић Цветковић 14. октобар 2020. 15:00 сала:106
1463 Сања Ристић (2019/3551) Е-аукција као средство спречавања корупције у поступку јавне набавке др Вељко Дмитровић 14. октобар 2020. 11:00 сала:106
1462 Славица Димитријевић (2018/3273) Људски ресурси у управљању опасним материјама др Наташа Петровић 30. септембар 2020. 10:00 сала:105
1461 Миленко Тамиџић (2016/3110) Компаративна анализа приступа трансформацији модела у текст др Нина Турајлић 30. септембар 2020. 13:00 сала:105
1460 Ивић Јелена (2018/3108) Развој и имплементација прогресивних веб апликација др Слађан Бабарогић 30. септембар 2020. 09:00 сала:106
1459 Олујић Бојана (2019/3560) Утврђивање оперативних трошкова буџета предузећа за телекомуникације др Слађана Бенковић 29. септембар 2020. 16:30 сала:101
1458 Мандић Ненад (2018/3677) Компаративна анализа преференција младих према рекреативном бављењу физичким активностима применом Конџоинт методе базиране на избору др Марија Кузмановић 29. септембар 2020. 13:00 сала:101
1457 Асановић Ана (2019/3670) Анализа ефикасности и фактора успешности учешћа атлетских тимова на летњим олимпијским играмаа др Гордана Савић 29. септембар 2020. 14:00 сала:101
1456 Ћирић Блажић Невенка (2017/3839) Етнографско маркетинг истраживање исхране потрошача др Велимир Штављанин 29. септембар 2020. 11:00 сала:101

Одбране завршних радова на мастер академским студијама заказане за недељу 27. септембар 2020. године.

Одбране завршних радова на мастер академским студијама заказане за суботу 26.септембар 2020. године.

Одбране завршних радова на мастер академским студијама заказане за петак 25.септембар 2020. године.

Рбр Кандидат Тема завршног рада Ментор Датум одбране
1174 Ђорђевић Стефан (2018/3893) Примена концепта управљања пројектима у индустрији вина др Дејан Петровић 28. септембар 2020. 12:30 сала:201
1173 Вуксанов Јована (2018/4719) Злостављање на раду у управи путем информационо-комуникационих технологија др Ђорђе Кривокапић 29. септембар 2020. 14:00 сала:310
1172 Димитрије Миленковић (2019/3047) Моделовање временских и просторних секвенци у машинском учењу помоћу тачкастих процеса др Милош Јовановић 22. септембар 2020. 11:00 сала:105
1171 Бошко Голубовић (2018/4704) Улога здравственог сектора у смањењу утицаја климатских промена на јавно здравље др Наташа Петровић 24. септембар 2020. 12:00 сала:310
1170 Огњен Станчић (2018/4707) Анализа учинака обновљивих извора енергије на примеру Србије и земаља у окружењу др Наташа Петровић 24. септембар 2020. 11:00 сала:310
1169 Владо Станушић (2018/4708) Пракса управљања заштитом животне средине у предузећима општине Горњи Милановац др Наташа Петровић 24. септембар 2020. 11:30 сала:310
1168 Урош Јанковић (2018/4715) Примена међународних стандарда у изборним процесима у Републици Србији др Ивана Мијатовић 29. септембар 2020. 12:30 сала:310
1167 Данка Гачић (2018/4705) Примена стандарда ИСО 9001 у Привредном суду др Јован Филиповић 29. септембар 2020. 12:00 сала:310
1166 Смоловић Владанка (2019/3876) Утицај организационе културе и конфликта на успех организационих промена др Милош Јевтић 22. септембар 2020. 10:30 сала:102
1165 Станковић Душан (2018/3501) Развој и имплементација агрегатор модела електронског пословања у области аутоиндустрије др Душан Бараћ 23. септембар 2020. 10:00 сала:304
1164 Илић Јована (2017/3522) Анализа података из паметних окружења помоћу SAP Analytics Cloud платформе др Божидар Раденковић 23. септембар 2020. 10:30 сала:304
1163 Максимовић Александра (2019/3502) Развој SAAS мобилне апликације за праћење трудноће др Маријана Деспотовић Зракић 23. септембар 2020. 13:30 сала:304
1162 Томић Александра (2019/3504) Развој мобилне апликације за препознавање животиња др Александра Лабус 23. септембар 2020. 14:00 сала:304
1161 Богдановић Светлана (2019/3527) Управљање односима са клијентима у електронском пословању адвокатских канцеларија др Маријана Деспотовић Зракић 23. септембар 2020. 14:30 сала:304
1160 Карић Александра (2019/3566) Монте Карло симулациони модел за процену ризика улагања у нови пројекат др Александар Марковић 23. септембар 2020. 16:00 сала:101


Ажуриран распоред одбрана завршних радова заказаних за суботу 19.септембар 2020. године – са салама

Рбр Кандидат Тема завршног рада Ментор Датум одбране
1093 Немања Јевтић (2018/3661) Унапређење функционисања ланаца снабдевања применом теорије игара у аутомобилској индустрији др Биљана Панић 15. септембар 2020. 13:00 сала:103
1092 Бојана Крстић (2017/3949) Планирање и алокација ресурса на пројектима регионалног развоја у оквиру ИПА фондова др Драган Бјелица 14. септембар 2020. 11:30 сала:201
1091 Бојана Деветак (2017/3798) Значај асертивне комуникације за медицинско особље др Татјана Ивановић 14. септембар 2020. 10:45 сала:Ц201
1090 Николина Аврамовић (2018/3789) Активности усклађивања приватног и пословног живота запослених у односу на културне разлике др Јелена Анђелковић Лабровић 15. септембар 2020. 13:00 сала:101
1089 Кристина Краснић (2017/3969) Утицај праксе управљања људским ресурсима на финансијске перформансе предузећа др Татјана Ивановић 14. септембар 2020. 11:30 сала:106
1088 Ања Остојић (2019/3751) Потенцијали електронског регрутовања људских ресурса др Татјана Ивановић 15. септембар 2020. 11:30 сала:Ц201
1087 Александра Јовановић (2019/3847) Утицај каизен филозофије на агилност људских ресурса др Татјана Ивановић 15. септембар 2020. 10:45 сала:106
1086 Зорана Дубљевић (2019/3568) Извештавање о интелектуалном капиталу у телекомуникационој индустрији др Вељко Дмитровић 15. септембар 2020. 12:30 сала:105
1085 Милица Козић (2018/3288) Специфичности управљања пројектима у фармацеутској индустрији др Марко Михић 14. септембар 2020. 13:30 сала:106
1084 Жана Шиповац (2017/3674) Статистичка анализа тржишта некретнина у Београду др Милица Булајић 29. септембар 2020. 14:00 сала:106
1083 Јована Поповић (2018/3256) Стандардизација у еколошком означавању др Ивана Мијатовић 15. септембар 2020. 12:00 сала:106
1082 Валентина Николић (2019/3233) Управљање ризиком пројекта изградње туристичког комплекса др Марко Михић 14. септембар 2020. 12:30 сала:106
1081 Драгана Мандић (2018/3334) Упоредна анализа агилног и традиционалног приступа организацији у ИКТ индустрији др Младен Чуданов 15. септембар 2020. 12:30 сала:Ц201
1080 Јована Отањац (2018/3911) Анализа исплативости инвестиције у веб продавницу др Марко Михић 10. септембар 2020. 15:00 сала:Ц201
1079 Марко Поповић (2018/3028) Развој сервиса асинхроног претраживања коришћењем Elasticsearch компоненти др Слађан Бабарогић 10. септембар 2020. 16:00 сала:Ц201
1078 Тина Кијановић (2017/3940) Утицај ефикасности интерне ревизије на организационе перформансе др Милош Милосављевић 10. септембар 2020. 15:30 сала:106
1077 Владан Лазовић (2018/4119) Специфичности буџетског планирања и контроле у јавним предузећима др Слађана Бенковић 10. септембар 2020. 13:15 сала:106
1076 Милена Стојановић (2018/3581) Финансирање предузећа која послују на међународним тржиштима др Слађана Бенковић 10. септембар 2020. 12:30 сала:112
1075 Бојана Петровић (2018/3209) Управљање ризиком пројекта спровођења маркетинг кампање др Марко Михић 07. септембар 2020. 12:00 сала:Ц201
1074 Бојана Вељовић (2017/3677) Примена мултиваријационе анализе у циљу компарације мера друштвеног развоја др Марина Доброта 04. септембар 2020. 15:30 сала:Ц301
1073 Весна Савковић (2018/3959) Управљање пројектом увођења новог кондиторског производа др Марко Михић 07. септембар 2020. 12:30 сала:Ц201
1072 Тијана Врањевац (2018/3787) Утицај евалуације радних учинака на развој запослених др Јелена Анђелковић Лабровић 08. септембар 2020. 14:00 сала:Ц201
1071 Александар Петковић (2018/4718) Примена стандарда ИСО 9001:2015 у заводу за социјално осигурање др Јован Филиповић 02. септембар 2020. 17:20 сала:Ц201
1071 Жељка Зеленовић Вуковић (2018/4701) Утицај квалитета обуке на успешност запослених у јавном сектору др Јован Филиповић 02. септембар 2020. 16:30 сала:Ц201
1071 Андријана Денић (2018/3793) Синдром изгарања менаџера запослених у логистици др Ивана Ковачевић 09. септембар 2020. 12:00 сала:Ц201
1070 Миња Милошевић (2018/3882) Примена алата неуро-лингвистичког програмирања у развоју запослених др Јелена Анђелковић Лабровић 09. септембар 2020. 13:30 сала:Ц201
1069 Марко Станимировић (2018/3703) Развојни оквир за креирање реактивних једностраничних апликација у програмском језику ClojureScript др Драган Ђурић 31.август 2020. 10:30 сала:106
1068 Марина Мачкић (2018/4003) Дефинисање маркетинг и продајне стратегије за модне додатке др Весна Дамњановић 31.август 2020. 12:00 сала:106
1067 Виктор Цвијетић (2018/3109) Архитектура и технолошка платформа NoSQL система др Зоран Марјановић 17. јул 2020. 13:00 сала:201
1066 Дејана Милошев (2017/3321) Допринос концептуализацији маркетинга у креативним индустријама анализом маркетинга филма и моде др Велимир Штављанин 16. јул 2020. 15:00 сала:Ц301
1065 Лара Симовић (2018/3880) Анализа награђених кампања у области корпоративне друштвене одговорности у Србији др Славица Цицварић Костић 16. јул 2020. 14:30 сала:210
1064 Секулић Јелена (2017/3943) Кључни индикатори финансијских перформанси у металуршким предузећима др Милош Милосављевић 16. јул 2020. 10:00 сала: 201
1063 Милошевић Софија (2018/3257) Улога контент маркетинга у процесу брендирања др Марија Јовић 16. јул 2020. 12:00 сала: 201
1062 Грба Зорица (2017/3401) Примена агилног приступа у пројектима развоја софтвера за јавни сектор др Дејан Петровић 16. јул 2020. 11:30 сала: Ц001
1061 Ђукић Александра (2018/3220) Спредшит апликација за управљање набавком материјала у предузећу из аутомобилске индустрије др Лена Ђорђевић Милутиновић 16. јул 2020. 14:00 сала: 101
1060 Цвијовић Никола (2018/3263) Спредшит модел за управљање набавком нових производа у предузећу из аутомобилске индустрије др Лена Ђорђевић Милутиновић 16. јул 2020. 113:00 сала: 101
1059 Стевановић Весна (2018/3583) Спредшит апликација за управљање трошковима јавних набавки услуга одржавања медицинске опреме др Лена Ђорђевић Милутиновић 16. јул 2020. 12:00 сала: 101
1058 Словић Данило (2018/3332) Специфичности оцене инвестиционих пројеката у свињарству др Дејан Петровић 14. јул 2020. 12:30 сала: 201
1057 Видовић Александар (2016/3942) Дизајн као елемент изградње вредности бренда у аутообилској индустрији др Велимир Штављанин 16. јул 2020. 14:00 сала: 201
1056 Мирослав Јовић (2018/3120) Подршка за финансијско управљање у власничким ERP системима др Зоран Марјановић 13. јул 2020. 17:00 сала:112
1055 Александра Машић (2018/3561) Управљачка одговорност у јавном сектору др Владимир Обрадовић 16. јул 2020. 11:00 сала: 201
1054 Марко Савић (2018/3096) Развој система за подршку одлучивању у нафтној индустрији коришћењем Microsoft BI алата др Милан Вукићевић 7. јул 2020. 11:15 сала: 201
1053 Ана Јаћимовић (2018/3711) Преглед и анализа различитих модела машинског учења за предвиђање понашања читалаца књига др Душан Савић 2. јул 2020. 13:00 сала: 201
1052 Александар Бердовић (2018/3835) Примена Spartacus оквира и Omni Commerce Connect API-а у имплементацији софтверског решења електронске продавнице др Душан Савић 2. јул 2020. 14:00 сала: 201
1051 Ивана Видовић (2018/3775) Лингвистички аспект комуникације бренда др Славица Цицварић Костић 1. јул 2020. 16:00 сала: 201
1050 Тијана Марић (2018/3835) Дигиталне трансформације у функцији унапређивања процеса менаџмента људских ресурса др Јелена Анђелковић Лабровић 30. јун 2020. 14:00 сала: 105
1049 Марина Мачкић (2018/4006) Дефинисање маркетинг и продајне стратегије за модне додатке др Весна Дамњановић 30. јун 2020. 15:30 сала: 101
1048 Ања Каблар Црноглавац (2018/4007) Дефинисање стратегије односа с купцима у циљу побољшања лојалности др Весна Дамњановић 29. јун 2020. 16:00 сала: 101
1047 Тамара Митровић (2018/4006) Међународна продајна и маркетинг стратегија у аутомобилској индустрији др Весна Дамњановић 30. јун 2020. 14:45 сала: 104
1046 Мартина Веселиновић (2018/4012) Дефинисање стратегије партнерског маркетинга за козметичке производе и услуге др Весна Дамњановић 30. јун 2020. 14:00 сала: 103
1045 Радован Мијатовић (2018/3770) Стратегија диференцијације и тржишна онкуренција као одреднице управљања зарадом др Милош Милосављевић 1. јул 2020. 14:00 сала: 101
1044 Марко Стеванковић (2018/3005) Предвиђање резултата продаје коришћењем модела временских серија др Милан Вукићевић 29. јун 2020. 14:00 сала: 102
1043 Марко Поповић (2018/3318) Унапређивање пословних процеса у производњи намештаја применом Gemba Kaizen приступа др Драгана Стојановић 1. јул 2020. 16:00 сала: 101
1042 Јелена Тешић (2018/3669) Примена мултиваријационих метода у анализи европског банкарског сектора др Марина Доброта 30. јун 2020. 17:00 сала: 101
1041 Саша Урошевић (2015/3403) Организација продајног особља у фармацеутској компанији др Младен Чуданов 30. јун 2020. 14:00 сала: 101
1040 Бранко Мијатовић (2018/3779) Активација и ангажовање потрошача на продајном месту др Марија Јовић 1. јул 2020. 16:00 сала: 102
1039 Јелена Секулић (2017/3943) Кључни индикатори финансијских перформанси у металуршким предузећима др Милош Милосављевић 1. јул 2020. 12:00 сала: 101
1038 Петар Торњански (2018/3104) Технике заштите у локалним рачунарским мрежама др Дејан Симић 2. јул 2020. 12:00 сала: 201
1037 Владимир Јовановић (2018/3093) Примена алата отвореног кода у процесу заштите бежичних рачунарских мрежа др Дејан Симић 2. јул 2020. 10:00 сала: 201
1036 Небојша Јањић (2018/3569) Изазови извештавања у ревизији др Вељко Дмитровић 30. јун 2020. 16:15 сала: 201
1035 Сара Цветићанин (2017/3878) Алат за мерење квалитета интерног предузетништва у јавним предузећима Републике Србије др Јасмина Омербеговић Бијеловић 29. јун 2020. 14:00 сала: 101
1034 Јелена Марјановић (2017/3947) Утицај управљања нето обртним средствима на профитабилност предузећа др Милош Милосављевић 29. јун 2020. 14:00 сала: ц001
1033 Катарина Васиљевић (2018/3939) Анализа фактора окружења у контексту развоја женског предузетништва у Републици Србији др Милан Окановић 26. јун 2020. 17:00 сала: 201
1032 Дејана Милошев (2017/3321)) Допринос концептуализацији маркетинга у креативним индустријама анализом маркетинга филма и моде др Велимир Штављанин 25. јун 2020. 12:00 сала: 308
1031 Марија Зафировић (2018/3029) Системи за препоруке са временском димензијом коришћењем машинског учења др Милош Јовановић 26. јун 2020. 11:30 сала: 111
1030 Вања Арсенијевић (2018/3657) Модели и методе за снижавање трошкова квалитета неусаглашености др Јован Филиповић 24. јун 2020. 14:00 сала: 106
1029 Ивана Човић (2018/3836) Beneishov M-score модел у функцији детекције преварних радњи у финансијским извештајима др Снежана Кнежевић 24. јун 2020. 10:00 сала: 111
1028 Момчило Сарић (2018/4011) Анализа фактора који утичу на неуспех међународних задатака експатријата др Јелена Анђелковић Лабровић 24. јун 2020. 10:15 сала: 201
1027 Бојана Додић (2017/3859) Значај флексибилног радног времена за задовољство запослених у организацији др Јован Кривокапић 16. јун 2020. 10:00 сала: 106
1026 Марина Стевановић (2018/3657) Компаративна анализа и праћење ефикасности клиника у Београду др Гордана Савић 16. јун 2020. 11:30 сала: 106
1025 Ана Самарџић (2018/3528) Анализа активности студената на Moodle платформи др Душан Бараћ 5. јун 2020. 11:00 сала: 304
1024 Милица Луцић (2018/3858) Примена концепта управљања пројектима у еколошким пројектима Европске уније и Србије др Дејан Петровић 15. јун 2020. 15:00 сала: 106
1023 Уна Николић (2017/3063) Развој софтвера за управљање пројектима заснован на различитим агилним методологијама др Огњен Пантелић 9. јун 2020. 15:00 сала: 201
1022 Светлана Бунчић (2018/3409) Примена принципа бихевиоралне економије у маркетиншкој комуникацији др Милица Костић Станковић 8. јун 2020. 17:00 сала: 310
1021 Патар Голубовић (2018/4008) Глобалне ИТ аутсорсинг стратегије у контексту односа Запада и Истока др Маја Леви Јакшић 10. јун 2020. 11:00 сала: 101
1020 Ана Самарџић (2018/3528) Анализа активности студената на Moodle платформи др Душан Бараћ 5. јун 2020. 11:00 сала: 304
1019 Анастасија Ђуран (2018/3299) Утицај језичких и културолошких баријере на прилагођавању експатријата на живот и рад у страној земљи др Јелена Анђелковић 12. јун 2020. 17:00 сала: 201
1018 Љубица Мијајловић (2018/3815) Специфичности самоиницијативних експатријата у академским институцијама др Татјана Ивановић 24. јун 2020. 09:45 сала: 106
1017 Немања Јоксимовић (2018/3075) Испитивање утицаја интеракције атрибута на предвиђање цена некретнина машинским учењем др Милош Јовановић 10. јун 2020. 11:00 сала: 103
1016 Јелена Стојановић (2018/3299) Утицај дигиталних комуникација на ангажовање јавности у непрофитном сектору др Јелена Анђелковић Лабровић 10. јун 2020. 17:00 сала: 112
1015 Немања Ћендић (2018/3823) Развој лидерских вештина запослених применом бихевиористичких тренинг метода др Јелена Анђелковић Лабровић 9. јун 2020. 16:00 сала: 201
1014 Мина Добричанин (2018/4009) Анализа примене методологије пројектног менаџмента у међународним пројектима др Марко Михић 26. март 2020. 13:00 сала: Ц301
1013 Бранко Мијатовић (2018/3779) Активација и ангажовање потрошача на продајном месту др Марија Јовић 25. март 2020. 15:00 сала: 106
1012 Милица Ристивојевић (2017/3970) Радно оспособљавање особа са инвалидитетом др Ивана Ковачевић 11. март 2020. 10:00 сала: 106
1011 Растко Бакочевић (2018/3314) Стратешко управљање перформансама у савременим спортским системима др Дејан Петровић 04. март 2020. 14:30 сала: 106
1010 Маја Радосављевић (2018/3020) Интеграција јава технологија и OpenCMS-а у развоју апликација за управљање људским ресурсима др Слађан Бабарогић 04. март 2020. 10:15 сала: 106
1009 Стафан Николић (2018/3064) Развој Big Data интелигентних система заснован на корисничкој активности др Зоран Марјановић 26. фебруар 2020. 17:00 сала: 201
1008 Данило Грбовић (2018/3796) Развој меких вештина појединаца применом саморегулисаног учења др Јелена Анђелковић Лабровић 27. фебруар 2020. 12:00 сала: 106
1007 Александар Стефановић (2018/4002) Продајни и маркетинг приступ у е-спортовима др Весна Дамњановић 28. фебруар 2020. 11:00 сала: 310
1007 Милана Пејновић (2018/4004) Стратегијско управљање пројектима за увођење новог производа на глобално тржиште др Владимир Обрадовић 28. фебруар 2020. 11:45 сала: 310
1007 Наталија Чуквас (2018/3833) Ставови потрошача о друштвено одговорним маркетиншким кампањама компанија у Републици Србији др Марија Јовић 26. фебруар 2020.
15:00, сала: ц201
1007 Милан Дукић (2016/3053) Упоредна анализа Data Analytics алата за потребе лизинг индустрије др Видан Марковић 26. фебруар 2020. 17:00 сала: 106
1006 Маја Јовановић (2018/3559) Развој модела за процену представки и утврђивање приоритета у поступању буџетске инспекције др Слободан Антић 26. фебруар 2020. 10:30 сала: 106
1005 Александар Шћекић (2018/3663) Улога мултиваријационе анализе у евалуацији методолошке коректности Шангајске листе др Вељко Јеремић 25. фебруар 2020. 11:00 сала: ц301
1004 Огњен Љумовић (2018/4010) Дефинисање маркетинг стратегије за бугарски ланац пица ресторана на тржиште Републике Србије др Весна Дамњановић 18. фебруар 2020. 13:00 сала: ц301
1003 Владимир Ђорђевић (2018/3938) Специфичности процеса креирања трговачких марки др Славица Цицварић Костић 18. фебруар 2020. 09:30 сала: ц301
1002 Ненад Спасојевић (2015/4002) Развој талената кроз међународне задатке др Јелена Анђелковић Лабровић 10. фебруар 2020. 11:00 сала: ц201
1001 Никола Михајловић (2018/3277) Примена кључних индикатора перформанси за оцену ефикасности пословања ИТ предузећа др Даница Лечић Цветковић 12. фебруар2020. 12:00 сала: ц201
1000 Лазар Ђорђевић (2018/3806) Значај димензија организационе структуре за ефикасност пословања компаније др Јован Кривокапић 20. фебруар 2020. 14:30 сала: ц201
999 Мирко Лутовац (2018/3613) Примена компаративних метода за анализу могућности увођења промена у здравственом систему Србије др Милош Јевтић 12. фебруар 2020. 12:00 сала: 106
998 Ђорђе Антонијевић (2018/3795) Улога корпоративног и локалног језика у комуникацији међу запосленима у мултинационалним компанијама др Јелена Анђелковић 31. јануар 2020. 14:00 сала: 112
997 Јелена Шараба (2018/3611) Стратегије промоције и позиционирања у модној индустрији базиране на индикаторима перформанси др Милица Костић Станковић 3. фебруар 2020. 12:00 сала: 20101
996 Јана Јовановић (2018/3851) Припрема и оцена пројекта отварања смештајног угоститељског објекта др Владимир Обрадовић 30. јануар 2020. 10:00 сала: 106
995 Виолета Станошевић (2018/3651) Откривање приоритета и емоционалних преференција појединаца применом Conjoint анализе др Марија Кузмановић 30. јануар 2020. 16:30 сала: 106
994 Марија Крстић (2018/4105) Примена CMMN у моделовању пословних процеса др Слађан Бабарогић 29. јануар 2020. 13:00 сала: Ц001
993 Невена Илеш (2018/3236) Критеријуми за оцену изводљивости маркетиншких пројеката др Марија Јовић 30. јануар 2020. 15:00 сала: 106
992 Душан Здравковић (2018/3844) Упоредна анализа стратегија релационог маркетинга у дипломатији и политичким кампањама др Радмила Јаничић 29. јануар 2020. 15:00 сала: 106
991 Валентина Ђорђевић (2018/3067) Компаративна анализа NoSQL граф база података др Огњен Пантелић 22. јануар 2020. 13:00 сала: Ц201
990 Мила Лончар Митровић (2018/3618) Утицај стила лидерства на мотивацију запослених у предшколским установама др Марко Михић 30. јануар 2020. 15:30 сала: Ц201
989 Наталија Еремијев (2018/3940) Примена концепта управљања пројектима у организацији фестивала електронске музике др Дејан Петровић 22. јануар 2020. 13:30 сала: 106
988 Дуња Јововић (2018/3830) Примена концепта управљања пројектима у организацији фестивала електронске музике др Дејан Петровић 29. јануар 2020. 16:00 сала: Ц201
987 Дејан Павловић (2018/3339) Управљање ризиком пројекта у грађевинској индустрији др Драган Бјелица 15. јануар 2020. 15:00 сала: Ц201
986 Милица Тодоровић (2018/3860) Специфичности агилног Stage-Gate модела у пројектима иновација у области осигурања др Биљана Стошић 25. децембар 2019. 13:00 сала: 318
985 Наталија Маринковић (2018/3574) Управљање интелектуалним капиталом у савременим организацијама и његов утицај на пословне перформансе др Вељко Дмитровић 25. децембар 2019. 10:00 сала: 102
984 Срђана Спасић (2018/3339) Утицај лидерства на индивидуалне исходе запослених др Милош Јевтић 30. децембар 2019. 15:00 сала: ц201
983 Вања Миланов (2017/3654) Оптимизација полуатоматизоване производње делова и прибора за возила др Драгана Макајић Николић 25. децембар 2019. 13:00 сала: 309
982 Иван Шекуларац (2017/3759) Утицај апсентизма и флуктуације чланова тима на успех управљања пројектом у ИТ сектору др Драган Бјелица 25. децембар 2019. 12:30 сала: 310
981 Мирјана Станојевић (2018/3506) Модели електронског пословања засновани на економији дељења др Божидар Раденковић 30. децембар 2019. 13:00 сала: 304
980 Јована Тадић (2018/3849) Стратегије комуникације путем дигиталних медија базиране на преференцијама Y и Z генерација др Милица Костић Станковић 25. децембар 2019. 09:30 сала: ц301
979 Марко Тополовић (2018/3885) Мерење квалитета управљања предузетничким подухватом у пласману воћа и производа од воћа применом кључних индикатора перформанси др Даница Лечић Цветковић 25. децембар 2019. 14:00 сала: 310
978 Сара Радовић (2018/3509) Имплементација свеканалног приступа у малопродаји др Душан Бараћ 25. децембар 2019. 13:00 сала: 304
977 Александар Томић (2018/4104) Холистички маркетинг приступ у стратешком развоју здравствених установа др Радмила Јаничић 25. децембар 2019. 14:00 сала: ц201
976 Милица Станкић (2018/3214) Управљање пројектима у установама социјалне заштите др Марко Михић 25. децембар 2019. 10:30 сала: ц301
975 Сања Златић (2018/3519) Методе и технике за откривање и сузбијање злоупотребе деце и одраслих на интернету др Маријана Деспотовић Зракић 25. децембар 2019. 14:00 сала: 304
974 Бојана Стаменић (2018/3926) Значај комуникативних и језичких компетенција за запошљавање и развој каријере телевизијских новинара др Јелена Анђелковић 27. децембар 2019. 15:00 сала: 112
973 Бенсера Шерифи (2017/3115) Примена Cryptool 2 алата за тестирање криптографских фрагмената Јава кода др Дејан Симић 25. децембар 2019. 13:00 сала: 109
972 Емилија Петровић (2018/3255) Управљање пројектима електронске трговине у телекомуникационој индустрији др Драган Бјелица 23. децембар 2019. 13:30 сала: 214
971 Тијана Шуљагић (2017/3068) Имплементација интерактивне експерименталне игре дилема затвореника у .НЕТ окружењу др Марија Кузмановић 13. децембар 2019. 15:00 сала: 109
970 Марина Јовановић (2018/3884) Упоредна анализа интегрисане пословне комуникације у државним и приватним здравственим установама др Милица Костић Станковић 17. децембар 2019. 11:00 сала: Ц301
969 Бојана Грбић (2018/4114) Специфичности развоја и позиционирања производа у фармацеутској индустрији др Милица Костић Станковић 25. децембар 2019. 13:00 сала: 310
968 Владимир Ракић (2018/3088) Компаративна анализа модула за управљање људским ресурсима у ERP системима отвореног кода др Зоран Марјановић 12. децембар 2019. 17:00 сала: 310
967 Јелена Балтић (2018/3772) Извештавање о интелектуалном капиталу у савременим условима пословања др Вељко Дмитровић 23. децембар 2019. 13:30 сала: 310
966 Дуња Голијан (2018/3843) Дигитална трансформација радних места као фактор стреса код запослених др Ивана Ковачевић 18. децембар 2019. 14:00 сала: 201
965 Филип Николић (2018/3919) Анализа и оцена инвестиционих пројеката у примарној здравственој заштитиу Филип Николић (2018/3919) 18. децембар 2019. 14:30 сала: Ц301
964 Данијела Пејовић (2017/3305) Унапређење квалитета развоја софтверских решења засновано на JIRA алату др Младен Ђурић 12. децембар 2019. 13:00 сала: 301a
963 Невен Благојевић (2018/3607) Додела и праћење извршења уговора у јавним набавкама др Ондреј Јашко 04. децембар 2019. 16:00 сала: 210
963 Драгана Златовић (2018/3603) Научна и технолошка стратегија и одрживи развој др Маја Леви Јакшић 11. децембар 2019. 10:00 сала: ц301
962 Слађана Петровић (2018/3564) Улога интелектуалног капитала у јачању капацитета пројектног финансирања др Слађана Бенковић 03. децембар 2019. 16:30 сала: ц201
961 Драгана Станојевић (2018/3868) Истраживање потрошачких навика у функцији прилагођавања маркетиншких активности у дуванској индустрији др Јованка Вукмировић 29. новембар 2019. 13:00 сала: 310
960 Анђела Богојевић (2018/3752) Примена неуромаркетинга у процесу креирања производа др Марија Јовић 28. новембар 2019. 12:00 сала: 202а
959 Милица Кнежевић (2018/3785) Унапређење процеса у области пословног извештавања др Иван Томашевић 27. новембар 2019. 11:00 сала: 301ц
958 Урош Узелац (2018/3886) Компаративна анализа услуга продаје националних интернет домена др Славица Цицварић Костић 22. новембар 2019. 16:00 сала: 105
957 Ксенија Бајић (2018/3532) Инстант плаћања у електронском банкарству др Зорица Богдановић 22. новембар 2019. 12:30 сала: 304
956 Милица Тонић (2018/3768) Ставови запослених према флексибилној организацији рада др Ивана Ковачевић 20. новембар 2019. 10:15 сала: 306
955 Саша Јаћимовић (2018/3792) Организациони ефекти сарадње и такмичења запослених др Ивана Ковачевић 18. новембар 2019. 13:00 сала: 306
954 Александра Луковић (2018/3683) Однос између задовољства запослених и друштвено одговорног пословања др Ивана Ковачевић 20. новембар 2019. 09:15 сала: 201
953 Нађа Маринковић (2018/3272) Унапређење производње у процесној индустрији применом лин приступа др Иван Томашевић 19. новембар 2019. 09:00, 106
952 Виктор Дуганов (2017/4011) Улога технологије у обезбеђењу хране за растућу светску популацију др Сања Маринковић 20. новембар 2019. 10:00, 310
951 Тијана Велисављевић (2018/3087) Анализа примене тест стратегије у агилном моделу развоја софтвера др Огњен Пантелић 19. новембар 2019. 13:00, 310
950 Драган Поповић (2018/3683) Big data као подршка маркетиншким истраживањима др Драган Вукмировић 15. новембар 2019. 10:00, 310
949 Мила Игњатовић (2018/3875) Стратегије сукцесије у породичним предузећима – искуства Србије и препоруке за побољшавање др Зоран Ракићевић 12. новембар 2019. 14:00, 310
948 Бојана Милетић (2018/3873) Активности дигиталног маркетинга у процесу брендирања државе др Марија Јовић 30. октобар 2019. 14:00, 202a
947 Владимир Каровић (2018/3072) Анализа комуникационих узора у микросервисним апликацијама др Ненад Аничић 30. октобар 2019. 12:45, 501
946 Алекса Мандић (2018/3876) Стратегије маркетинга базираног на садржају у стартап компанијама др Радмила Јаничић 30. октобар 2019. 14:00, 202
945 Лазар Шћекић (2018/3322) Развој и управљање каријером еколошког менаџера др Наташа Петровић 30. октобар 2019. 13:00, 208
944 Лука Краљевић (2018/3758) Утицај дигиталних медија на перцепцију корисника у спортском маркетингу др Милан Окановић 30. октобар 2019. 16:30, 201
943 Наташа Николић (2018/3816) Брендирање банкарских услуга у дигиталном окружењу др Бранка Новчић Кораћ 28. октобар 2019. 10:30, 202a
942 Зорана Савић (2018/3276) Узроци флуктуације запослених у области информационих технологија др Ивана Ковачевић 28. октобар 2019. 13:30, 306
941 Никола Нићифоровић (2018/3566) Развој модела за утврђивање нивоа ризика од прања новца и финансирања тероризма у раду финансијских институција др Слободан Антић 30. октобар 2019. 13:00, 109
941 Никола Ивошевић (2015/3407) Дефинисање продајне и маркетинг стратегије ка пословним клијентима на иностраном тржишту др Весна Дамњановић 30. октобар 2019. 16:00, 106
940 Андријана Бугарин (2018/3008) Анализа примене SAP FS-PQM модула за управљање производима у индустрији осигурања др Слађан Бабарогић 29. октобар 2019. 11:30, 101
939 Јована Леро (2018/3778) Утицај бренда производа на перцепцију квалитета др Марија Јовић 25. октобар 2019. 15:00, 201
938 Тања Ђелкапић (2018/3576) Значај правилне примене пореза на додату вредност као извора прихода буџета Републике Србије др Сандра Једнак 22. октобар 2019. 16:30, 106
937 Ирена Даниловић (2018/3834) Управљање талентима у савременој организацији др Јелена Анђелковић Лабровић 23. октобар 2019. 17:00, Ц201
936 Стефан Стајић (2018/3840) Планирање кампања социјалног маркетинга у дигиталном окружењу у циљу повећања свести о друштвеним проблемима др Радмила Јаничић 23. октобар 2019. 14:00, Ц201
935 Ненад Грујић (2018/3337) Изазови имплементације концепта тимског рада у сектору продаје др Ивана Ковачевић 16. октобар 2019. 14:00, 310
934 Мирко Бајатовић (2018/3576) Буџет као инструмент контроле коришћења јавних средстава др Сандра Једнак 15. октобар 2019. 13:15, 310
933 Тања Ђелкапић (2018/3576) Значај правилне примене пореза на додату вредност као извора прихода буџета Републике Србије др Сандра Једнак 15. октобар 2019. 12:30, 310

Распоред одбрана завршних радова за понедељак, 30. септембар 2019.

Одбране завршних радова мастер академских студија 28. септембар 2019. године

Одбране завршних радова мастер академских студија за 25. септембар 2019. године

Одбране завршних радова мастер академских студија 23. септембар и 24. септембар 2019. године

Одбране заказане за 20. септембар 2019. године и 21. септембар 2019. године

 

Рбр Кандидат Тема завршног рада Ментор Датум одбране
596 Мијалковић Урош (2018/3523) Интернет маркетинг стратегије за мобилне игре др Маријана Деспотовић Зракић 27. септембар 2019. 12:00, 304
595 Јанковић Јелена (2017/3801) Утицај социјалне климе као мотивационог фактора на продуктивност запослених у трговини др Добривоје Михаиловић 27. септембар 2019. 14:00, Ц001
594 Савић Младен (2017/33708) Компаративна анализа библиотека за развој софтверских робота у Јави др Душан Савић 30. септембар 2019. 14:30, Ц201
593 Бошњак Катарина (2017/3477) Улога одељења за људске ресурсе у успостављању етичке корпоративне културе др Татјана Ивановић 26. септембар 2019. 09:00, 210
592 Бачевић Милош (2017/3531) Примена Амазон веб сервиса за управљање cloud data центрима др Душан Бараћ 30. септембар 2019. 14:30, 304
591 Стојановић Димитрије (2017/3902) Утицај националне културе на организационе перформансе др Милош Јевтић 25. септембар 2019. 09:30, Ц001
590 Станковић Марко (2018/3614) Личност лидера у функцији доношења корпоративних одлука др Јевтић Милош 24. септембар 2019. 12:00, Ц002
589 Савковић Марија (2017/3712) Spring као оквир за имплементацију микросервиса др Синиша Влајић 23. септембар 2019. 14:00, Ц002
588 Сања Златић (2018/3519) Методе и технике за откривање и сузбијање злоупотребе деце и одраслих на интернету др Маријана Деспотовић – Зракић 23. септембар 2019. 17:00, 304
587 Јаковљевић Милан (2017/4023) Стратегија интеграције продајних канала у фармацеутској индустрији др Славица Цицварић Костић 18. септембар 2019. 13:00, Ц002
586 Маја Марковић (2018/3957) Улога дигиталних кампања у одржавању бренда малопродаје др Славица Цицварић Костић 18. септембар 2019. 12:30, Ц301
585 Сања Симовић (2017/3702) Примена модела изврсности у апотекарским установама др Јован Филиповић 18. септембар 2019. 16:30, Ц301
584 Гачић Стефан (2017/3706) GenUIWeb генератор веб корисничког интерфејса у Јави др Душан Савић 30. септембар 2019. 09:30, Ц201
583 Ивана Бајић (2014/3709) Компаративна анализа JavaScript библиотека за визуелно представљање података др Синиша Влајић 30. септембар 2019. 11:30, Ц301
582 Васа Решетар (2017/3910) Анализа онлајн „пута потрошача“ при куповини половних аутомобила др Велимир Штављанин 19. септембар 2019. 10:00, 104
581 Ивона Кнежевић (2017/3703) Развој и интеграција апликације за креирање упитника др Душан Савић 30. септембар 2019. 13:30, Ц301
580 Александра Јокић (2016/3250) Cost-Benefit анализа инвестиционих пројеката у области енергетике др Марко Михић 18. септембар 2019. 15:00, 104
579 Орловић Коста (2018/3526) Moodle као сервис за обучавање у електронском пословању др Маријана Деспотовић – Зракић 20. септембар 2019. 13:30, 304
578 Станић Андријана (2017/3720) Развој софтвера за праћење активности студената употребом .NET технологије др Саша Лазаревић 25. септембар 2019. 13:30, 106
577 Илић Анита (2017/3725) Интелигентни програмски роботи у Јави др Душан Савић 30. септембар 2019. 15:30, 201
576 Радоњић Бранислава (2017/3799) Организација тренинга за заштиту и сигурност на раду др Јелена Анђелковић Лабровић 25. септембар 2019. 14:00, 105
575 Нина Ђерић (2016/3242) Кост-бенефит анализа изградње ветропарка др Марко Михић 20. септембар 2019. 13:00, ц301
574 Јовић Дарко (2017/3728) Развој сопствених додатака за Jira алат за управљање софтверским пројектима др Душан Савић 23. септембар 2019. 16:00, 105
573 Светлана Јовановић (2018/3230) Обезбеђивање квалитета веб садржаја применом WCAG 2.0 стандарда др Ана Хорват 18. септембар 2019. 18:00, Ц301
572 Гужвић Марина (2018/3701) Компаративна анализа софтверских оквира за заштиту Јава апликација др Душан Савић 23. септембар 2019. 15:00, 105
571 Божанић Ана (2018/3233) Управљање ризиком пројекта отварања угоститељског објекта др Марија Тодоровић 23. септембар 2019. 13:15, 106
570 Бурџић Александра (2018/3219) Анализа и оцена инвестиционих пројеката у здравственом туризму др Марко Михић 18. септембар 2019. 13:30, Ц301
569 Гарић Катарина (2018/3201) Специфичности анализе и оцене инвестиционих пројеката у телекомуникацијама др Марко Михић 20. септембар 2019. 12:00, 104
568 Милош Анђелковић (2017/3718) Развој софтвера за утврђивање оптималности конусне тријангулације за полиедар др Милица Стојановић 18. септембар 2019. 10:30, 104
567 Милетић Јелена (2015/3531) Имплементација стратегије наступа на друштвеним мрежама др Душан Бараћ 25. септембар 2019. 10:30, 304
566 Марија Јоковић (2016/3878) Друштвено одговорне кампање на дигиталним медијима др Цицварић Костић Славица 18. септембар 2019. 12:00, 106
565 Томислав Митровић (2018/3525) Програми лојалности у електронском пословању др Душан Бараћ 18. септембар 2019. 14:30, 304
564 Ивона Јовановић (2018/3251) Лин унапређивање процеса у средњем стручном образовању др Драгана Стојановић 18. септембар 2019. 13:00, 106
563 Ана Стефановић (2018/3231) Улога маркетинга базираног на садржају у привлачењу пословних купаца др Славица Цицварић Костић 18. септембар 2019. 11:30, c001
562 Андреа Влаховић (2018/3776) Професионални развој припадника Z генерације путем менторства др Јелена Анђелковић Лабровић 18. септембар 2019. 11:30, 101
561 Бојана Тараило (2018/3810) Повезаност карактеристика организације са степеном развоја функције људских ресурса др Младен Чуданов 23. септембар 2019. 17:30, 104
560 Станисав Милановић (2018/3517) Развој сервиса е-здравства заснованих на blockchain-у др Божидар Раденковић 23. септембар 2019. 13:30, 304
559 Катарина Бошњак (2017/3777) Улога одељења за људске ресурсе у успостављању етичке корпоративне културе др Татјана Ивановић 26. септембар 2019. 09:00, 104
558 Предраг Милинковић (2018/3520) Big data аналитика у микросервисној архитектури др Маријана Деспотовић Зракић 23. септембар 2019. 10:30, 304
557 Ана Радовић (2016/3960) Изазови корпоративног извештавања у савременим условима др Снежана Кнежевић 23. септембар 2019. 12:00, 106
556 Стефан Јамандиловић (2018/3529) Развој IoT система за неуромаркетинг истраживања др Божидар Раденковић 23. септембар 2019. 16:00, 304
555 Игор Чубрић (2018/3507) Развој blockchain апликације за трговину аутомобилима др Александра Лабус 23. септембар 2019. 16:30, 304
554 Игор Кабиљагић (2018/3558) Финансијски симулациони модел за процену вредности компаније др Александар Марковић 24. септембар 2019. 16:00, 105
553 Агнес Петровић (2016/3663) Улога мултиваријационе анализе у оцени композитног BES индекса др Вељко Јеремић 25. септембар 2019. 09:30, 106
552 Валентина Милинчић (2018/3513) Развој и интеграција мобилне апликације у ИТ екосистем компаније др Александра Лабус 25. септембар 2019. 13:30, 304
551 Петар Цветановић (2018/3246) Управљање стартап пројектима у развоју апликација др Драган Бјелица 18. септембар 2019. 12:00, 104
550 Ивана Вукашиновић (2018/3567) Анализа финансијских ефеката као основ за доношење одлука у јавној управи др Милош Милосављевић 18. септембар 2019. 11:30, 106
549 Тамара Бошковић (2018/3753) Организациони извори стреса и задовољство послом запослених на менаџерским позицијама др Ивана Ковачевић 11. септембар 2019. 14:00, 106
548 Ања Басара (2018/3503) Развој веб платформе за управљање догађајима у области културе др Душан Бараћ 23. септембар 2019. 13:00, 304
547 Марија Антић (2017/3753) Компаративна анализа JavaScript оквира React.js, Angular и Vue.js др Божидар Раденковић 23. септембар 2019. 12:30, 304
546 Ивана Вукашиновић (2016/3886) Анализа финансијских ефеката као основ за доношење одлука у јавној управи др Милош Милосављевић 18. септембар 2019. 11:30, 106
545 Ана Шкодрић (2016/3886) Примена концепта неуромаркетинга у маркетиншким истраживањима др Марија Јовић 16. септембар 2019. 11:00, 104
544 Милица Вјетровић (2018/3653) Праћење утицаја сајмова запошљавања на ефикасност рада филијала националне службе за запошљавање др Гордана Савић 11. септембар 2019. 13:00, 104
543 Сара Милошевић (2018/3221) Утицај инфлуенсер маркетинга на перцепцију о бренду др Бранка Новчић Кораћ 11. септембар 2019. 10:00, 106
542 Марина Милошевић (2017/3929) Специфичности кризних комуникација у аутомобилској индустрији др Славица Цицварић Костић 10. септембар 2019. 15:30, 105
541 Марко Матијашевић (2018/3612) Истраживање јавног мњења у јавном сектору др Јованка Вукмировић 10. септембар 2019. 12:00, 105
540 Немања Видић (2018/3522) Примена CRM сервиса у позоришту др Маријана Деспотовић Зракић 18. септембар 2019. 12:30, 304
539 Бојана Законовић (2017/3894) Истраживање процеса куповине потрошача кондиторских производа др Велимир Штављанин 16. септембар 2019. 12:00, 104
538 Никола Гроздановић (2018/3508) Развој Progressive Web апликације за промоцију високошколске установе др Александра Лабус 11. септембар 2019. 10:00, 304
537 Анђела Матовић (2017/3875) Пројектно финансирање грађевинских пројеката др Марко Михић 18. септембар 2019. 10:30, 106
536 Лазар Пипер (2016/3093) Примена LEAP MOTION технологије за детекцију и препознавање судијских покрета у каратеу др Милош Миловановић 16. септембар 2019. 10:00, 106
535 Ана Шкодрић (2016/3886) Примена концепта неуромаркетинга у маркетиншким истраживањима др Марија Јовић 16. септембар 2019. 11:00, 106
534 Кристина Петровић (2017/3808) Анализа оправданости и промоција пројеката развоја паметних градова др Марко Михић 11. септембар 2019. 16:00, 106
533 Тамара Јоксић (2017/3908) Управљање пројектом развоја новог модног бренда на тржишту др Марко Михић 11. септембар 2019. 16:30, 106
532 Владимир Миладиновић (2018/3308) Специфичности планирања ризика пројекта изградње погона за обраду мермера и гранита др Марко Михић 11. септембар 2019. 15:00, 106
531 Ђурђина Весић (2018/3267) Кост-бенефит анализа третмана отпадних вода др Марко Михић 11. септембар 2019. 15:30, 106
530 Стефан Ћирић (2016/3679) Анализа и оцењивање ефикасности екипа и играча у рукомету др Милан Мартић 6. септембар 2019. 14:00, ц201
529 Маша Илић (2018/3204) Усаглашеност карактеристика будућих ИТ стручњака са очекивањима послодаваца др Ивана Ковачевић 11. септембар 2019. 14:45, 105
528 Бобан Лукић (2017/3731) Примена појачаног учења у развоју видео игара коришћењем програмског језика Clojure др Драган Ђурић 11. септембар 2019. 16:00, 106
527 Сашка Грујић (2018/3670) Оптимизација нивоа сигурносних залиха у аутомобилској индустрији др Гордана Савић 11. септембар 2019. 12:00, 105
526 Филип Камберовић (2017/3031) Компаративна анализа традиционалних и агилних методологија развоја ИСИТ пројеката на бази примене ЛСП методологије др Видан Марковић 4. септембар 2019. 16:30, 106
525 Дејана Нововић (2017/3220) Примена агилног пројектног менаџмента у развоју софтвера др Марко Михић 11. септембар 2019. 13:00, 106
524 Софија Дончевски (2016/3308) Агилно управљање пројектом развоја новог др Марко Михић 11. септембар 2019. 12:15, 106
523 Игор Петровић (2018/3076) Анализа безбедносних пропуста рачунарских мрежа применом алата из дистрибуције Кали Линукс др Мирослав Миновић 4. септембар 2019. 10:30, 103
522 Славко Берић (2017/3630) Специфичности лидерства у кризним ситуацијама др Милош Јевтић 4. септембар 2019. 12:30, 103
521 Тамара Ташевски (2018/3790) Индививдуалне разлике и појава стреса и синдрома изгарања запослених у туризму др Ивана Ковачевић 4. септембар 2019. 12:00, ц301
520 Марина Марковић (2017/3658) Анализа ризика и ефикасности спровођења промотивних активности у ланцима снабдевања др Драгана Макајић Николић 4. септембар 2019. 13:00, ц201
519 Тамара Бошковић (2018/3753) Организациони извори стреса и задовољство послом запослених на менаџерским позицијама др Ивана Ковачевић 11. септембар 2019. 14:00, 106
518 Магдалена Тодоровић (2017/3955) Повезаност особина личности и стилова лидерства др Милош Јевтић 4. септембар 2019. 10:00, 105
517 Анита Станојевић (2017/3854) Утицај националне и корпоративне културе на управљање људским ресурсима др Татјана Ивановић 4. септембар 2019. 12:15, 104
516 Филип Филиповић (2018/3512) Развој веб апликације за препознавање емоција у неуромаркетингу др Маријана Деспотовић Зракић 6. септембар 2019. 11:30, 304
515 Катарина Митић (2017/3755) Улога екстралингвистичке и паралингвистичке комуникације у пословним контактима др Ивана Ковачевић 9. септембар 2019. 13:00, 104
514 Марина Марковић (2017/3658) Анализа ризика и ефикасности спровођења промотивних активности у ланцима снабдевања др Драгана Макајић Николић 4. септембар 2019. 10:00, ц201
513 Тамара Бешевић (2018/3829) Радно искуство и нематеријални чиниоци мотивације за рад др Ивана Ковачевић 4. септембар 2019. 12:30, 105
512 Невена Милановић (2017/3203) Когнитивни аспект брендирања на примеру произвођача спортске опреме др Славица Цицварић Костић 6. септембар 2019. 12:30, 106
511 Милица Мијатовић (2017/3774 Фактори мотивације за рад запослених у банкарском сектору др Ивана Ковачевић 6. септембар 2019. 13:00, 106
510 Анђела Јовановић (2017/3760) Значај развоја вештина асертивне комуникације у решавању конфликата запослених др Ивана Ковачевић 6. септембар 2019. 12:00, 106
509 Љубица Моловић (2018/3783) Испитивање перцепције запослених о мобингу на радном месту др Татјана Ивановић 4. септембар 2019. 09:45, 106
508 Милица Ђурић (2018/3309) Утицај мајчинства на даљи професионални развој жена у организацијама др Татјана Ивановић 4. септембар 2019. 10:30, 104
507 Тамара Хајдуковић (2018/3342) Синдром изгарања код здравствених радника у Србији др Татјана Ивановић 6. септембар 2019. 09:00, ц301
506 Марко Пројовић (2018/3533) Развој blockchain апликације за директно поравнање трошкова роминг саобраћаја између мобилних оператера др Маријана Деспотовић Зракић 4. септембар 2019. 13:00, 304
505 Милица Станимировић (2016/3527) Аутентификација корисника коришћењем отиска прста др Дејан Симић 2. септембар 2019. 12:00, 106
504 Уна Планојевић (2017/3084) Управљање подацима у MongoDB системима др Зоран Марјановић 30. август 2019. 14:00, 106
503 Лука Баљак (2018/3505) Развој crowdsensing система за мерење вибрација у саобраћају др Божидар Раденковић 30. август 2019. 10:30, 304
502 Марија Милојичић (2018/3841) Утицај управљања зарадом на релевантност рачуноводствених информација др Зорица Богдановић 26. август 2019. 11:00, 106
501 Љубиша Гачевић (2016/3531) Развој веб апликације за управљање паметном стамбеном заједницом др Зорица Богдановић 30. август 2019. 12:30, 304
500 Јелена Милосављевић (2018/3514) Стилови креативности у електронском образовању др Зорица Богдановић 30. август 2019. 12:00, 304
499 Невена Кувељић (2017/3903) Стратегије односа са медијима органа државне управе др Славица Цицварић Костић 15. јул 2019. 16:30, 106
498 Марија Младеновић (2017/3066) Дизајн корисничког искуства: Од идеје до софтверског производа др Милош Миловановић 15. јул 2019. 14:30, 106
497 Марко Ивановић (2017/3605) Управљање комуникацијама на пројекту изградње инфраструктуре др Дејан Петровић 10. јул 2019. 09:30, 201
496 Катарина Вулићевић (2017/3898) Управљање пројектом унапређења пословања малопродајних објеката др Дејан Петровић 10. јул 2019. 15:00, ц201
495 Лазар Марјановић (2016/3127) Примена архитектурних патерна у развоју апликација др Слађан Бабарогић 10. јул 2019. 14:00, ц201
494 Кристина Стевановић (2017/3135) Примена језика за моделовање процеса у реализацији управљања инцидентима др Ненад Аничић 10. јул 2019. 16:00, ц201
493 Ивана Зечевић (2017/3507) Класификација временских серија помоћу таласића и неуронских мрежа др Ивана Драговић 11. јул 2019. 11:30, 201
492 Лули Милош Вукомановић (2015/34008) Утицај стратегијског лидерства на критичне факторе успеха у међународним развојним пројектима др Марко Михић 12. јул 2019. 10:00, 106
491 Катарина Николић (2017/3093) Компаративна анализа Cloud и On-Premise решења за управљање пројектима др Огњен Пантелић 10. јул 2019. 15:30, 112
490 Стефан Раденковић (2017/3527) Аутоматско скалирање веб апликација др Зорица Богдановић 10. јул 2019. 14:00 304
489 Бојан Мартиновић (2017/3501) Развој инклузивних е-сервиса заснованих на интернету интелигентних уређаја др Зорица Богдановић 10. јул 2019. 09:30 304
488 Илија Стевић (2017/3311) Дефинисање стратегије приватне робне марке у малопродаји др Весна Дамњановић 10. јул 2019. 14:30 112
487 Дејан Божовић (2017/3314) Значај нематеријалних облика мотивације у савременим условима пословања др Татјана Ивановић 10. јул 2019. 09:30 Ц301
486 Мирослав Стевановић (2016/3959) Управљање пројектима уз примену lean приступа у производњи аутоделова др Дејан Петровић 3. јул 2019. 13:00 Ц001
485 Стефан Савовић (2017/3789) Анализа и оцена оправданости пројекта отварања школе фудбала др Марко Михић 1. јул 2019. 13:00 106
484 Сања Тошев (2017/3055) Интеграција Јава технологија у развоју апликација за банкарско пословање др Слађан Бабарогић 26. јун 2019. 12:00 106
483 Александра Пољак (2017/3830) Управљање људским ресурсима у социјалној заштити др Слободан Миладиновић 26. јун 2019. 14:00 106
482 Теодора Кнежевић (2017/3077) Истраживање концепата проширене реалности на мобилним уређајима др Мирослав Миновић 25. јун 2019. 14:00 106
481 Јована Стаменковић (2016/3787) Стратегије привлачења запослених у организацијама приватног сектора Републике Србије др Ивана Ковачевић 25. јун 2019. 15:00 106
480 Слободан Михајловић (2017/3404) Примена BIM технологије у интегрисаном управљању пројектима др Дејан Петровић 21. јун 2019. 13:00 201
479 Данијела Поштић (2017/3638) Обезбеђивање конкуренције у поступцима јавних набавки др Ондреј Јашко 24. јун 2019. 16:00 201
477 Антон Ећимовић (2017/3410) Карактеристике концепта паметне фабрике у Индустрији 4.0 др Биљана Стошић 21. јун 2019. 12:00 201
476 Олга Марковић (2017/3288) Дефинисање стратегија дигиталног маркетинга у индустрији мобилних игара др Весна Дамњановић 13. јун 2019. 10:00 Ц201
475 Јелисавета Веселиновић (2016/4015) Мотивисање запослених за иновирање знања путем мобилног учења др Ивана Ковачевић 19. јун 2019. 10:00 Ц001
474 Ивана Мицић (2017/3412) Дефинисање стратешких маркетинг иновација у банкарству усмерених ка генерацији миленијалаца др Весна Дамњановић 13. јун 2019. 11:00 Ц201
473 Инес Вуксановић (2017/3628) Упоредна анализа управљања репутацијом у приватном и јавном сектору др Милица Костић Станковић 11. јун 2019. 14:45 Ц301
472 Анђелина Петровић (2017/3647) Маркетиншка комуникација на друштвеним мрежама у функцији управљања брендом др Милица Костић Станковић 11. јун 2019. 14:00 Ц301
471 Милош Ристић (2016/3322) Примена стандарда ISO 50001 и ISO 52000 на системе менаџмента енергије у грађевинским објектима др Ивана Мијатовић 5. јун 2019. 13:00 106
470 Наташа Трифуновић (2017/3617) Анализа и унапређење процеса планирања јавних набавки др Ондреј Јашко 19. јун 2019. 14:00 201
469 Ана Ранђеловић (2017/3001) Предвиђање одустајања полазника од интернет курсева применом откривања законитости у подацима др Милан Вукићевић 19. јун 2019. 13:00 112
 468 Татјана Тубић (2017/3114) Интеграција мобилних апликација и Microsoft NAV-a др Слађан Бабарогић 29. мај 2019. 10:00 Ц002
467 Слободан Бабин (2017/3930) Дефинисање стратегије комуникације у малопродаји др Весна Дамњановић 29. мај 2019. 10:00 201
466 Наташа Кузман Маруссиг (2016/3831) Улога менаџмента људских ресурса у спровођењу програма неуродиверзитета др Ранко Орлић 22. мај 2019. 09:00 Ц301
465 Сања Ђукић (2016/3953) Унапређење процеса одржавања стамбених објеката применом KAIZEN приступа др Иван Томашевић 22. мај 2019. 16:00 102
464 Сања Танасијевић (2017/3069) Компаративна анализа техника оптимизације складишта података др Борис Делибашић 20. мај 2019. 11:00 112
463 Јован Стокић (2017/3246) Анализа најзначајнијих стандарда у области одрживог менаџмента др Младен Ђурић 14. мај 2019. 16:00 201
462 Драган Пећанац (2017/4014) Улога  технолошког предузетништва у развоју међународног пословања др Маја Леви Јакшић 13. мај 2019. 09:00 201
461 Наташа Бижић (2017/3134) Примена концепта пословне интелигенције у облаку у предузећима у Србији др Зоран Марјановић 7. мај 2019. 14:00 201
460 Сандра Луковић (2017/3838) Стратегије релационог маркетинга у организацији спортских догађаја др Радмила Јаничић 24. април 2019. 16:00 Ц201
459 Маргарита Паскалева (2017/4018) Компаративна анализа маркетинг стратегија електронске трговине у САД-у и НР Кини др Весна Дамњановић 23. април 2019. 13:30 103
458 Анастасија Алексић (2017/3615) Форензичка ревизија и откривање превара и проневера у финансијском извештавању др Вељко Дмитровић 19. април 2019. 18:00 112
457 Ивана Симоновић (2016/3895) Управљање пројектима развоја банкарских производа и услуга др Марија Тодоровић 19. април 2019. 17:00 112
456 Јелена Николић (2017/3625) Финансијски аспекти централног тендера за набавку лекова по називу активне супстанце др Вељко Дмитровић 19. април 2019. 16:00 112
455 Стефан Мајиновић (2017/3245) Оцена оправданости организације великих спортских догађаја др Јован Филиповић 17. април 2019. 15:00 310
454 Јована Милутиновић (2017/3705МЕД) Примена стандарда ИСО 9001 у стоматолошким ординацијама др Марко Михић 17. април 2019. 12:00 310
453 Ана Читаковић (2016/3930) Специфичности примене маркетиншке оријентације у авиокомпанијама др Милица Костић Станковић 16. април 2019. 17:00 Ц301
452 Никола Дедијер (2017/3296) Упоредна анализа одабраних SCM концепата др Драган Васиљевић 10. април 2019. 14:45 Ц401
451 Невена Даниловић (2017/3227) Правни оквир пријављивања туриста у капацитетима домаће радиности др Ђорђе Кривокапић 3. април 2019. 13:45 310
450 Снежана Маретић (2016/3611) Примена централизованих јавних набавки у установама високог образовања др Ондреј Јашко 2. април 2019. 15:00 201
449 Војислав Бркић (2017/3118) Примена CRM система у банкарском сектору др Слађан Бабарогић 3. април 2019. 12:30 310
448 Марија Грујић (2017/3767) Регрутација и задржавање генерације Y у организацији др Слободан Миладиновић 27. март 2019. 12:30 310
447 Славенко Ђокић (2017/4019) Улога корпоративне друштвене одговорности у промоцији одрживог развоја у земљама Југоисточне Европе др Славица Цицварић 27. март 2019. 11:00 105
446 Алина Конкина (2017/4003) Маркетинг стратегија уласка руског кондиторског бренда на тржиште Србије др Весна Дамњановић 27. март 2019. 10:00 105
445 Ксенија Филатова (2017/4016) Стратешке маркетинг иновације у области кетеринга на тржишту Русије др Весна Дамњановић 27. март 2019. 09:30 105
444 Јелена Грбић (2015/3949) Управљање пројектима малих и средњих предузећа за предприступне фондове Европске уније др Драган Бјелица 26. март 2019. 18:00 201
443 Милица Милинчић (2017/4005) Специфичности процеса експатријације у глобалној технолошкој компанији др Татјана Ивановић 27. март 2019. 10:45 310
442 Иван Марковић (2017/4004) Интернационална пракса и потенцијал за имплементацију зеленог менаџмента људских ресурса у Србији др Татјана Ивановић 27. март 2019. 10:00 310
441 Владимир Урошевић (2017/3730) Имплементација неуронских мрежа за предвиђање потрошње електричне енергије коришћењем програмског језика Clojure др Драган Ђурић 27. март 2019. 18:00 201
440 Сања Крговић (2016/3136) Компаративна анализа криптовалута др Дејан Симић 26. март 2019. 16:00 112
439 Филип Сјауш (2017/4020) Кључни фактори успешности иновационих активности у различитим технолошким пољима и секторима др Маја Леви Јакшић 25. март 2019. 10:00 310
438 Никола Ивановић (2017/3299) Маркетинг истраживање друштвене одговорности компанија према животној средини др Радмила Јаничић 25. март 2019. 13:45 310
437 Мирјана Станојевић (2017/3607) Ревизија централизованих јавних набавки др Вељко Дмитровић 26. март 2019. 15:30 201
436 Милица Бунгин (2017/4013) Усвајање иновативних технологија у глобалним операцијама аеродрома др Маја Леви Јакшић 25. март 2019. 12:30 310
435 Маја Симић (2017/4115) Допринос појединачних инструмената маркетиншке комуникације резултатима продаје у фармацеутској делатности др Милица Костић Станковић 25. март 2019. 14:30 310
434 Сандра Милошевић (2017/3776) Упоредна инвестициона анализа органске и конвенционалне производње јагода др Владимир Обрадовић 19. март 2019. 17:30 310
433 Никола Ивановић (2017/3299) Маркетинг истраживање друштвене одговорности компанија према животној средини др Радмила Јаничић 27. март 2019. 16:30 201
432 Јелена Бошњак (2017/4007) Стратешко планирање у организацији подржано интерном ревизијом др Владимир Обрадовић 22. март 2019. 17:30 201
431 Ивана Радић (2017/3791) Ставови здравствених радника према одласку у иностранство др Ивана Ковачевић 20. март 2019. 14:30 201
430 Ана Шћекић (2017/3276) Обука за примену софтвера за подршку управљању људским ресурсима др Татјана Ивановић 22. март 2019. 10:00 201
429 Ивана Радић (2017/3791) Ставови здравствених радника према одласку у иностранство др Ивана Ковачевић 20. март 2019. 14:30
428 Драгана Маљковић (2017/3011) Компаративна анализа ERP система отвореног кода др Огњен Пантелић 12. март 2019. 13:00 103
427 Данијела Лукић (2015/3955) Финансијска писменост као предиктор склоности ка штедњи и задуживању др Милош Милосављевић 13. март 2019. 13:00 201
426 Катарина Лукић (2017/3041) Развој WEB апликација коришћењем MEAN софтверског пакета др Огњен Пантелић 11. март 2019. 13:00
425 Никола Ивановић (2017/3299) Маркетинг истраживање друштвене одговорности компанија према животној средини др Радмила Јаничић 6. март 2019. 201 10:30
424 Ивана Ћинћур (2017/3812) Примена методологије пројектног менаџмента као одговор на промене у фармацеутској индустрији др Владимир Обрадовић 12. март 2019. 201 17:00
423 Јована Јовановић (2017/3291) Специфичности обуке радника за безбедност и заштиту на раду др Јелена Анђелковић Лабровић 6. март 2019. 201 16:00
422 Сандра Јефтић (2017/3291) Одрживо управљање животним циклусом еколошких производа др Наташа Петровић 6. март 2019. 201 15:00
421 Софија Бундало (2017/3661) Испитивање успешности студената са аспекта ефикасности и преференције испитаника приликом избора посла др Гордана Савић 26. фебруар 2019. 310 13:45
420 Владислав Недић (2017/3408) Избор и реализација стратегије пословања у пољопривредној компанији др Дејан Петровић 28. фебруар 2019. 201 12:00
419 Јована Стевановић (2017/3876) Примена менаџмента знања и праксе научених лекција у управљању пројектима у грађевинарству др Драган Бјелица 27. фебруар 2019. 106 17:00
418 Милана Жигић (2017/3222) Елементи  модела за трансфер професионалних играча спортских клубова др Јасмина Омербеговић Бијеловић 27. фебруар 2019. 201 16:30
417 Маја Михајловић (2017/3219) Изградња еколошких брендова у модној индустрији др Славица Цицварић Костић 27. фебруар 2019. 310 14:00
416 Марија Вучић (2017/3792) Социодемографске разлике запослених и значај материјалних и нематеријалних фактора мотивације др Ивана Ковачевић 27. фебруар 2019. 201 14:00
415 Лука Станојевић (2017/3293) Улога менаџмента људских ресурса у подстицању друштвено одговорног пословања др Ивана Ковачевић 27. фебруар 2019. 201 12:00
414 Марина Недељковић (2017/3817) Селекција и задржавање талентованих кандидата у компанијама др Татјана Ивановић 27. фебруар 2019. 201 11:00
413 Драгана Вујковић-Буквин (2017/4012) Индикатори  успеха  и неуспеха  стандардних  и  нестандардних међународних ангажовања др Татјана Ивановић 27. фебруар 2019. 201 10:15
412 Никола Матић (2017/3711) Преглед и анализа система за размену порука у Јави др Душан Савић 22. фебруар 2019. 201 16:00
411 Јелена Јовановић (2017/3298) Развој компетенција запослених у јавној управи др Јелена Анђелковић Лабровићћ 19. фебруар 2019. 201 11:00
410 Јована Петровић (2017/3255) Реинжењеринг пословних процеса у циљу побољшања перформанси организације др Јован Кривокапић 12. фебруар 2019. 112 14:30
409 Стеван Костић (2017/3787) Примена пројектног менаџмента у управљању отпадом у индустрији аутомобила др Марија Тодоровић 11. фебруар 2019. 201 15:00
408 Лука Станојевић (2017/3293) Улога менаџмента људских ресурса у подстицању друштвено одговорног пословања др Татјана Ивановић 14. фебруар 2019. 201 12:00
407 Александар Гргур (2017/413257) Анализа финансијских перформанси хотелијерских предузећа за пословно одлучивање др Снежана Кнежевић 6. фебруар 2019. 201 14:00
406 Душан Младеновић (2017/4117) Стратешко маркетинг планирање у фармацеутској индустрији др Радмила Јаничић 5. фебруар 2019. 201 16:00
405 Јелена Милошевић(2017/3815) Активности мултинационалних компанија у прибављању кадрова др Татјана Ивановић 1. фебруар 2019. Ц201 15:00
404 Ана Младеновић (2017/3829) Активности Head Hunting менаџера у проналажењу кадрова за рад у ИТ сектору др Татјана Ивановић 1. фебруар 2019. Ц201 14:15
403 Драгана Јокић(2017/3751) Припрема и оцена предузетничког подухвата у угоститељству др Марко Михић 29. јануар 2019. 201 15:00
402 Александра Шолар(2017/3664) Позиционирање ресторана на бази здружене примене Конџоинт анализе и ДЕА др Марија Кузмановић 29. јануар 2019. 201 16:00
401 Горана Младеновић(2017/3206) Микротаргетирање у дигиталном маркетингу др Марија Јовић 30. јануар 2019. 201 15:00
400 Јована Јоксимовић(2017/3091) Сигурносни аспекти е-трговине др Дејан Симић 30. јануар 2019. 201 12:00
399 Андрија Марић(2017/3025) Анализа примене Blockchain технологије у информационим системима здравствених установа др Огњен Пантелић 21. јануар 2019. 201 10:00
398 Катарина Костић (2017/3773) Компаративна анализа традиционалних банкарских кредита и peer-to-peer зајмова др Милош Милосављевић 23. јануар 2019. 109 10:00
397 Никола Драгутиновић (2017/3022) Компаративна анализа документ-оријентисаних база података др Огњен Пантелић 29. јануар 2019. 201 10:45
396 Немања Николић (2017/3775) Могућности примене агилне методологије у вођењу несофтверских пројеката у ИТ компанијама др Драган Бјелица 17. јануар 2019. 201 15:00
395 Јована Свичевић (2017/3038) Мултикласна класификација корисника животног осигурања применом откривања законитости у подацима др Милан Вукићевић 23. јануар 2019. 201 10:00
394 Алекса Турковић (2017/3278) Примена савремених концепата активног учења у високом образовању др Ивана Ковачевић 10. јануар 2019. 106 15:00
393 Мина Гутић (2017/3806) Улога пројектног менаџмента у процесу дигитализиације др Марија Тодоровић 28. децембар 2018. Ц201 15:00
392 Алекса Турковић (2017/3828) Утицај финансијске кризе на промену структуре активе инвестиционих банака др Милош Милосављевић 28. децембар 2018. 201 12:00
391 Јована Манчић (2017/3008) Компаративна анализа карактеристика ABAP и JAVA програмских језика у SAP систему др Зоран Марјановић 27. децембар 2018. 109 13:30
390 Војин Нововић (2016/3289) Стране директне инвестиције као подстицај економског раста и развоја др Сандра Једнак 26. децембар 2018. 201 18:30
389 Јелена Делић (2017/3324) Оцена оправданости пројекта развоја новог производа у прерађивачкој индустрији др Дејан Петровић 25. децембар 2018. 201 15:00
 388 Бојана Пантовић (2017/3639) Стратегије промовисања услуге у јавном сектору  др Марија Јовић 20. децембар 2018. Ц001 15:30
 387 Сузана Затежић (2017/3889) Управљање друштвено одговорним пројектима у енергетици др Драган Бјелица 26. децембар 2018. 201 09:30
 386 Марко Кнежевић (2017/3513) Процена кредитног рејтинга предузећа коришћењем рачунарске интелигенције др Братислав Петровић 25. децембар 2018. 201 13:00
 385 Стефан Мајдов (2017/3268) Утицај организовања специјалних догађаја на развој бренда у спорту др Милица Костић Станковић 20. децембар 2018. 109 14:00
 384 Анђела Реметић (2017/3820) Анализа утицаја примене метода и техника праћења реализације пројеката на перформансе пројекта у пољопривреди др Драган Бјелица  21. децембар 2018. 204 13:30
 383 Оливера Мандић (2017/3882) Анализа користи предузећа од примене стратегија зеленог маркетинга др Марија Јовић 20. децембар 2018. Ц001 14:45
 382 Биљана Мајдов (2017/3609) Упоредна анализа односа са јавношћу здравствених система у Србији и Босни и Херцеговини др Милица Костић Станковић 20. децембар 2018. 109 13:00
 381 Ирена Турковић (2017/3238) Специфичности управљања кризним ситуацијама у авио индустрији др Јован Кривокапић 19. децембар 2018. 201 14:00
380 Невена Ђокић (2017/3231) Концепт и значај управљања пројектима у непрофитним организацијама др Марија Тодоровић 28. новембар 2018. 201 13:30
379 Зорица Филиповић(2017/3942) Утицај нематеријалне имовине на финансијске перформансе кондиторских предузећа др Вељко Дмитровић 29. новембар 2018. 106 09:30
378 Сара Катић(2017/3612) Утврђивање потенцијала за изградњу бренда у локалним самоуправама Србије др Милица Костић Станковић 28. новембар 2018. Ц201 14:00
377 Милица Младеновић(2017/3648) Стратегије релационог маркетинга у установи примарне здравствене заштите др Радмила Јаничић 28. новембар 2018. 201 16:00
376 Тијана Драгојевић (2017/3058) Предвиђање повратка пацијената у болницу након лечења применом откривања законитости у подацима др Милош Јовановић 28. новембар 2018. 201 12:30
375 Ивана Зарић (2017/3649) Маркетиншке активности туристичких организација у Србији др Марија Јовић 20. новембар 2018. 201 16:00
374 Кристина Ђурић (2017/3856) Перформансе онлајн садржаја у политичким кампањама др Милан Окановић 07. новембар 2018. 106 16:00
373 Анђела Поповић (2017/3251) Примена методе VSM у логистичком провајдеру класе 4PL др Драган Васиљевић 07. новембар 2018. 201 13:00
372 Маја Цветинов (2017/3766) Нематеријална имовина као потенцијал развоја предузећа др Вељко Дмитровић 14. новембар 2018. 201 13:30
371 Љубица Јањић (2015/4105) Интегрисање традиционалних и дигиталних маркетиншких комуникација у високошколским установама у сврху позиционирања услуге др Милица Костић Станковић 07. новембар 2018. 201 16:00
370 Наја Срековић (2015/4003) Миграције образованих и квалификованих миленијалаца др Татјана Ивановић 05. новембар 2018. 201 09:45
369 Јасна Нуковић Инајетовић (2015/4001) Дефинисање међународне маркетинг стратегије за полимерне композитне производе др Весна Дамњановић 05. новембар 2018. 201 17:00
368 Тања Трајковић (2017/3811) Синдром изгарања на послу преводилаца запослених на телевизији др Татјана Ивановић 06. новембар 2018. 201 14:00
367 Теодора Вуколић (2017/3121) Примена алгоритама машинског учења за предвиђање броја кликова као индикатора успешности дигиталних кампања др Милош Јовановић 07. новембар 2018. 201 14:00
366 Борис Фидлер (2017/3124) Откривање структуре вештина за посао помоћу машинског учења и система за препоруку др Милош Јовановић 31. октобар 2018. 201 13:00
365 Сунчица Арсенијевић (2017/3244) Упоредни преглед методолошких приступа за пројектовање пословног модела стартап компанија др Младен Чуданов 31. октобар 2018. 314 10:00
364 Деана Домић (2017/3240) Примена кључних индикатора перформанси у управљању услугама малопродаје у предузећу из области кућне хемије др Даница Лечић Цветковић 31. октобар 2018. 201 18:30
363 Катарина Лаловић (2017/3233) Унапређење управљања услугама малопродаје у предузећу из области дуванске индустрије др Даница Лечић Цветковић 31. октобар 2018. 201 18:00
362 Валентина Смиљанић (2017/3010) Примена техника бинарне класификације за откривање сигнала у процесу настајања Хигсовог бозона др Милан Вукићевић 31. октобар 2018. 310 10:00
361 Александар Јокић (2017/3823) Стратешки менаџмент и развој људских ресурса у области здравственог туризма др Дејан Петровић 31. октобар 2018. 201 09:00
360 Чучковић Марија (2017/3210) Значај инфлуенсера у процесу доношења одлуке о куповини др Марија Јовић 31. октобар 2018. 109 12:30
359 Даша Радосављевић (2017/3228) Симулациони модел за анализу оправданости аквизиције др Александар Марковић 29. октобар 2018. 111 14:30
358 Данијела Димитријевић (2017/3205) Управљање људским ресурсима у заштити животне средине др Милош Милосављевић 31. октобар 2018. Ц301 10:30
358 Михајло Спасић (2017/3757) Организациони и ванорганизациони извори стреса запослених у јавном сектору др Ивана Ковачевић 30. октобар 2018. 201 15:00
357 Бојана Мијић (2017/3840) Повезаност стила лидерства и врсте мотивације запослених у аутомобилској индустрији др Ивана Ковачевић 30. октобар 2018. 201 15:45
356 Андреа Новчић (2017/33301) Професионални стрес и задовољство послом лекара др Ивана Ковачевић 30. октобар 2018. 201 14:00
355 Андреа Вукомановић (2015/4004) Дефинисање стратегије туристичког брендирања града за Београд др Весна Дамњановић 24. октобар 2018. 109 14:00
354 Мина Обрадовић (2017/3243) Специфичности кризног менаџмента у организацији специјалних догађаја др Јован Кривокапић 31. октобар 2018. 201 10:15
353 Сандра Бабовић (2017/3106) Развој нових банкарских производа на основу података из система за однос са корисницима др Борис Делибашић 30. октобар 2018. 201 12:00
352 Јована Николић (2017/3821) Утицај интерне комуникације на изградњу организационе репутације у јавном сектору др Милица Костић Станковић 24. октобар 2018. 109 15:30
351 Тијана Лукић (2017/3821) Поређење приступа за оцену кредитног бонитета у велепродајним предузећима др Милош Милосављевић 24. октобар 2018. 109 12:30
350 Драгана Станојевић (2017/3234) Заступљеност различитих модела е-куповине у Србији др Марија Јовић 24. октобар 2018. 201 16:00
349 Сара Марковић (2016/3265) Примена стандарда ИСО 40500 за обезбеђивање приступа веб садржајима особама са инвалидитетом др Mладен Ђурић 17. октобар 2018. 111 14:30
348 Ана Рајачић (2016/3668) Примена конџоинт и анализе трошкова и користи у одређивању оптималног асортимана при ограниченим ресурсима др Марија Кузмановић 17. октобар 2018. 106 16:00
347 Исидора Шљукић (2017/3265) Стратегије социјалног маркетинга у повећању свести о значају физичких активности др Радмила Јаничић 10. октобар 2018. 201 16:15
346 Кристина Шљукић (2016/3309) Упоредни преглед органских приступа организацији у креативним индустријама др Младен Чуданов 23. октобар 2018. 201 16:30
345 Дуња Ђуровић Батинић (2016/4101) Промена правила организационог дизајна у функцији раста предузећа др Ондреј Јашко 10. октобар 2018. 102 09:00
344 Анђелковић Јелена (2017/3909) Заштита потрошача у функцији задовољства потрошача др Милица Костић Станковић 09. октобар 2018. 201 14:30
343 Пешић Немања (2017/3810) Стратегије релационог маркетинга на друштвеним мрежама засноване на лојалности потрошача др Радмила Јаничић 09. октобар 2018. 201 16:45
342 Ђурковић Бранко (2017/3312) Утицај доживљаја бренда на понашање корисника високотехнолошких производа др Марија Јовић 09. октобар 2018. 201 13:00
341 Глишовић Јелена (2017/3754) Примена креативне стратегије у дигиталним маркетиншким кампањама др Марија Јовић 09. октобар 2018. 201 13:45
340 Чупковић Стефан (2017/3914) BTL оглашавање на интернету производа широке потрошње др Марија Јовић 09. октобар 2018. 201 16:00
339 Барјактаровић Дејана (2017/3933) Упоредни приказ ефеката корпоративног оглашавања и публицитета др Милица Костић Станковић 09. октобар 2018. 201 12:15
338 Станојловић Стефан (2016/3351) Специфичности  реструктурирања  спортских клубова др Јован Кривокапић 09. октобар 2018. 111 13:45
336 Нишавић Јелена (2017/3267) Управљање процесом корпоративне комуникације у високообразовним институцијама у Србији др Милица Костић Станковић 09. октобар 2018. 201 17:30
335 Радаковић Сара (2017/3062) Развој софтвера за безбедност у саобраћају заснован на Scrum фрејмворку Др Зоран Марјановић 08. октобар 2018. 201 15:30
334 Мрдаковић Биљана (2016/3047) Компаративна анализа методологија увођења ERP система Др Огњен Пантелић 08. октобар 2018. 201 14:45
333 Вучковић Дејана (2016/3043) Примена SEPA регулативе у ERP системима Др Огњен Пантелић 08. октобар 2018. 201 14:00
332 Миловић Ивана (2016/3040) Развој генеричких модела за управљање финансијским перформансама применом SAP FS-PER софтвера Др Зоран Марјановић 08. октобар 2018. 201 13:15
331 Ђурђевић Дејан (2017/3778) Утицај тимског рада на ефикасност пословања мултинационалних компанија Др Добривоје Михаиловић 03. октобар 2018. ц301 19:45
330 Маџаревић Марина (2017/3844) Фактори стреса у наменској индустрији Др Добривоје Михаиловић 03. октобар 2018. ц301 19:00
329 Руњо Неда (2017/3845) Фактори мотивације радника у сервисним центрима Др Добривоје Михаиловић 03. октобар 2018. ц301 18:15
 328 Петров Весна (2016/3969) Особине личости као детерминанте задовољства послом код запослених у васпитно-образовним институцијама Др Ондреј Јашко 03. октобар 2018. ц301 17:30
 327 Марковић Снежана (2016/3816) Мотивација за постигнућем предузетника и менаџера и оних са предузетничким и менаџерским намерама Др Ивана Ковачевић 03. октобар 2018. ц301 16:00
 326 Крстић Јована (2016/3770) Структура мотивације младих волонтра у невладиној организацији Др Ивана Ковачевић 03. октобар 2018. ц301 16:45
 325 Филиповић Јелена (2017/3807) Особине личности запослених као детерминанта успешне пословне комуникације у организацији Др Ивана Ковачевић 03. октобар 2018. ц301 15:15
324 Дејана Вучковић (2016/3043) Примена SEPA регулативе у ERP системима др Огњен Пантелић 08. октобар 2018. 201 14:00
323 Јасна Голубовић (2017/3247) Значај инфлуенсера у управљању луксузним брендовима др Славица Цицварић Костић 02. октобар 2018. Ц301 12:00
322 Бојана Јаковљевић (2017/3623) Трансформациони приступ лидерству у процесу развоја запослених у јавном сектору Др Милош Јевтић 01. октобар 2018. 201 8:30
321 Настасија Мијовић (2017/3679) Примена мултиваријационе анализе у предвиђању понашања потрошача Др Марина Доброта 01. октобар 2018. 106 9:15
320 Тамара Брановић (2017/3627) Разлике у стиловима лидерства жена и мушкараца на руководећим позицијама у јавном сектору Др Милош Јевтић 01. октобар 2018. 201 9:15
319 Јелена Миличић (2016/3634) Специфичности пословног напредовања жена лидера у јавном сектору Др Јован Кривокапић 01. октобар 2018. 201 10:00
318 Наташа Бараћ (2017/3224) Упоредни приказ и анализа методологија пројектног менаџмента за управљање софтверским пројектима Др Марко Михић 01. октобар 2018. ц201 10:00
317 Бојана Јовановић (2016/3904) Специфичности примене Stage-Gate модела у пројектима развоја нове услуге Др Биљана Стошић 01. октобар 2018. ц201 10:45
316 Стефан Јовановић (2016/3244) Значај лидерства у процесу интеграције предузећа Др Јован Кривокапић 01. октобар 2018. 201 10:45
315 Јована Цветковић (2016/3098) Унапређење процеса управљања ИС пројектима Др Огњен Пантелић 01. октобар 2018. ц301 10:45
314 Милан Кнежевић (2017/3650) Креирање маркетинг стратегије на друштвеним медијима за дељење мултимедијалних садржаја Др Велимир Штављанин 01. октобар 2018. ц201 11:30
313 Марија Бабић (2017/3130) Примена визуелног језика Scratch у едукацији ђака основних и средњих школа Др Слађан Бабарогић 01. октобар 2018. ц301 11:30
312 Катарина Максимовић (2016/3922) Савремени приступи пројектима организационих иновација Др Биљана Стошић 01. октобар 2018. 201 11:30
311 Јелена Војводић (2017/3753) Примена програм менаџмента у процесу развоја паметних градова Др Марија Тодоровић 01. октобар 2018. 111 12:00
310 Ђорђе Илић (2017/3009) Интеграција пословних система за складиштење података са SAP HANA базом података Др Огњен Пантелић 01. октобар 2018. 201 12:15
309 Ања Дујовић (2016/3642) Анализа степена пројектификације друштва Др Владимир Обрадовић 01. октобар 2018. ц301 12:15
308 Мирко Мараш (2017/3626) Утицај националне и организационе културе на процес интеграције компанија Др Милош Јевтић 01. октобар 2018. 201 13:00
307 Мирјана Петронијевић (2016/3605) Специфичности управљања људским ресурсима у високом образовању Др Јашко Ондреј 01. октобар 2018. ц301 13:00
306 Емилија Столић (2017/3780) Повезаност успеха у послу и самовредновања запослених Др Ивана Ковачевић 01. октобар 2018. 201 13:45
305 Ђорђе Матић (2017/3608) Специфичности управљања кризним ситуацијама у јавним предузећима Др Јован Кривокапић 01. октобар 2018. 201 14:30
304 Арсеније Ивановић (2017/3800) Ангажовање утицајних личности у кампањама на друштвеним мрежама Др Славица Цицварић Костић 01. октобар 2018. 201 15:15
303 Алекса Брборић (2017/3239) Специфичности оцене инвестиционих потенцијала у туризму у земљама у развоју Др Марко Михић 30. септембар 2018. 201 17:10
302 Александра Атанацковић (2017/3262) Стратешко управљање перформансама у модној компанији Др Марко Михић 30. септембар 2018. 201 17:30
301 Андријана Којић (2017/3860) Маркетинг аспект друштвено одговорног пословања компанија у Србији Др Радмила Јаничић 30. септембар 2018. 106 13:00
300 Анђела Ђурић (2017/3221) Управљање ризиком као фактор успешности пројеката иновација производа Др Биљана Стошић 30. септембар 2018. Ц201 15:15
299 Ања Никић (2016/3844) Утицај заинтресованих страна на управљање ризиком пројекта Др Марко Михић 30. септембар 2018. 201 14:30
298 Ања Николћ (2017/3779) Специфичности управљања ризиком инвестиционих пројеката у грађевинарству Др Марко Михић 30. септембар 2018. 201 16:45
297 Бојан Мијатовић (2016/3408) Специфичности иновација процеса у хемијској индустрији Др Биљана Стошић 30. септембар 2018. Ц201 16:00
296 Бојана Брајковић (2014/3991) Утицај савремених изазова пословног окружења на планирање маркетинга у јавној управи Др Милица Костић Станковић 30. септембар 2018. 201 12:15
295 Бојана Јелисавац (2017/3229) Оцена оправданости пројекта модернизације биоскопа Др Дејан Петровић 30. септембар 2018. Ц201 16:45
294 Борис Постовник (2016/3785) Специфичности управљања међународним пројектима у култури Др Дејан Петровић 30. септембар 2018. 201 18:15
293 Владимир Берић (2016/3112) Истраживање критеријума за одабир система за управљање садржајем Др Велимир Штављанин 30. септембар 2018. 201 9:15
292 Игор Живановић (2016/3876) Специфичности оцене оправданости пројеката у водопривреди Др Дејан Петровић 30. септембар 2018. 201 19:45
291 Катарина Вучетић (2017/3872) Холистички маркетинг приступ на примеру интернет портала Др Радмила Јаничић 30. септембар 2018. 106 13:45
290 Лука Богојевић (2016/3912) Анализа и оцена оправданости пројекта отварања винарије Др Марко Михић 30. септембар 2018. 201 19:00
289 Лука Павловић (2016/3278) Развој иновативног производа у дуванској индустрији Др Весна Дамњановић 30. септембар 2018. ц401 13:45
288 Маријана Аксентијевић (2017/3880) Холистички маркетинг приступ у институцијама јавне безбедности Др Радмила Јаничић 30. септембар 2018. 106 11:30
287 Марина Кнежевић (2016/3866) Стратешко управљање пројектима у индустрији вина Др Дејан Петровић 30. септембар 2018. Ц201 14:30
286 Марко Мијатовић (2017/3279) Управљање пројектима у области органске производње Др Драган Бјелица 30. септембар 2018. Ц201 16:00
285 Милан Пиљевић (2016/3910) Примена пројектног менаџмента у организацији спортских догађаја Др Дејан Петровић 30. септембар 2018. Ц201 13:45
284 Милош Петровић (2017/3613) Организационо реструктурирање предузећа у железничком саобраћају Др Ондреј Јашко 30. септембар 2018. 106 18:15
283 Ненад Кузмановић (2017/3906) Примена финансијске анализе у процени успешности пословања предузећа Др Вељко Дмитровић 30. септембар 2018. Ц201 17:30
282 Никола Кумрић (2017/3123) Развој онлајн интерактивног система за доношење одлука Др Мирослав Миновић 30. септембар 2018. 201 08:30
281 Селена Ристић (2016/3753) Специфичности управљања виртуелним интернационалним пројектним тимом Др Дејан Петровић 30. септембар 2018. 201 15:15
280 Софија Милић (2016/3891) Примена концепта управљања „зеленим“ пројектима у рударству Др Владимир Обрадовић 30. септембар 2018. 201 13:45
279 Стеван Синђелић (2016/3310) Стратешко управљање перформансама у компанији за производњу и дистрибуцију пољопривредних машина Др Марко Михић 30. септембар 2018. 201 16:00
278 Теодора Исаиловић (2017/3855) Упоредна анализа традиционалних и дигиталних медија у брендирању производа Др Радмила Јаничић 30. септембар 2018. 106 14:30
277 Тијана Кушљић (2017/3266) Стратегије брендирања хуманитарних организација Др Славица Цицварић Костић 30. септембар 2018. 201 13:00
276 Азра Ђурђевић (2016/3251) Управљање услугама продаје у осигуравајућим друштвима применом кључних индикатора перформанси Др Даница Лечић Цветковић 29. септембар 2018. 112 13:45
275 Алекса Николић (2016/3680) Улога мултиваријационе анализе у предвиђању показатеља успешности компанија у поштанском сектору Др Марина Доброта 29. септембар 2018. 310 13:45
274 Александар Ђокић (2017/3877) Организација онлајн продаја као део организационе иновативности Др Ондреј Јашко 29. септембар 2018. 101 10:00
273 Александар Перишић (2016/3410) Утицај анализе финансијских перформанси на доношење пословних одлука у осигуравајућим компанијама Др Снежана Кнежевић 29. септембар 2018. 109 15:15
272 Александар Петровић (2017/3510) Имплементација техника affiliate маркетинга у електронској продавници Др Душан Бараћ 29. септембар 2018. 103 10:00
271 Александра-Ана Петровић (2015/3811) Сторителинг у функцији изградње модних брендова Др Милица Костић Станковић 29. септембар 2018. Ц201 10:45
270 Ана Бачанин (2017/3849) Анализа ефективности комуникације путем поседованих, плаћених и заслужених медија Др Тамара Властелица 29. септембар 2018. 101 9:15
269 Ана Јовановић (2016/3336) Управљање људским ресурсима у области заштите животне средине Др Наташа Петровић 29. септембар 2018. Ц301 11:30
268 Ана Милисављевић (2016/3712) Развој апликације за друштвене мреже применом Spring Social пројекта Др Илија Антовић 29. септембар 2018. 106 10:00
267 Ана Нешковић (2017/3275) Образовање запослених уз подршку паметних технологија Др Ивана Ковачевић 29. септембар 2018. 201 13:45
266 Андреа Мирковић (2017/3899) Дефинисање стратегије онлине продаје у туризму Др Весна Дамњановић 29. септембар 2018. 101 15:15
265 Андријана Дубак Живковић (2017/3972) Улога мотивације и комуникације запослених у агенцијама за изнајмљивање возила Др Ранко Орлић 29. септембар 2018. 106 13:00
264 Анђела Анђић (2017/3236) Примена кључних индикатора перформанси у процесу оцене и избора добављача у предузећу из ауто индустрије Др Даница Лечић Цветковић 29. септембар 2018. 106 10:45
263 Анђела Љубисављевић (2017/3002) Компаративна анализа власничких ERP система у CLOUD-у Др Огњен Пантелић 29. септембар 2018. 201 8:30
262 Анђела Пејановић (2016/3008) Компаративна анализа програмских оквира за рад са NoSQL базама података Др Ненад Аничић 29. септембар 2018. 102 19:00
261 Ања Бјелотомић (2016/3526) Упоредна анализа алгоритама за класификацију музичких тонова према боји звука Др Братислав Петровић 29. септембар 2018. 101 12:00
260 Ања Дубовина (2016/3075) Формализација корисничких захтева у циљу развоја и аутоматизације тестирања апликација Др Ненад Аничић 29. септембар 2018. 102 18:15
259 Ања Кочовски (2017/3248) Улога менаџмента људских ресурса у развоју компетентности талената Др Гордана Милосављевић 29. септембар 2018. Ц301 10:45
258 Биљана Вулићевић (2015/3704) Развој аркадне 2Д игрице коришћењем програмског језика Луа: Архитектура, алати и решење Др Саша Лазаревић 29. септембар 2018. 112 8:30
257 Биљана Спасић (2017/3826) Специфичности комуникације брендова са генерацијама Y и Z Др Славица Цицварић Костић 29. септембар 2018. 104 13:45
256 Бојан Цветковић (2017/3643) Специфичности ревизије јавних набавки консултантских услуга Др Снежана Кнежевић 29. септембар 2018. 109 14:30
255 Владан Видојевић (2017/3047) Реализација микросервисне архитектуре у NodeJS окружењу Др Ненад Аничић 29. септембар 2018. 102 15:15
254 Владимир Радановић (2016/3643) Идентификовање преварених радњи у финансијским извештајима Др Снежана Кнежевић 29. септембар 2018. 201 10:45
253 Владислав Милосављевић (2016/3123) Организација и управљање виртуелним ИТ тимовима Др Младен Чуданов 29. септембар 2018. 101 14:30
252 Гордана Раковић Рудовић (2016/4110) Стратешка комуникација у енергетским компанијама јавног сектора Др Милица Костић Станковић 29. септембар 2018. 201 10:00
251 Даниела Андровић (2016/3539) Правни и технички аспекти дигиталне форензике Др Мирјана Дракулић 29. септембар 2018. 201 11:30
250 Даница Савичић (2017/3201) Спредшит модел за управљање залихама готових производа у аутомобилској индустрији Др Лена Ђорђевић 29. септембар 2018. 201 9:15
249 Дарко Цмиљанић (2017/3060) Анализа примене SAP интегрисане финансијске платформе у циљу управљања рачуноводственим процесима Др Огњен Пантелић 29. септембар 2018. 102 11:30
248 Деана Јовановић (2016/3340) Специфичности холистичког маркетинг приступа у модној индустрији Др Радмила Јаничић 29. септембар 2018. 201 12:15
247 Дијана Новаковић (2017/3850) Управљање људским ресурсима у банкарском систему Др Ранко Орлић 29. септембар 2018. Ц201 11:30
246 Драган Зекавица (2015/3605) Планирање набавки у функцији ефикасног и сврсисходног трошења јавних средстава Др Ондреј Јашко 29. септембар 2018. 104 16:45
245 Драгана Кузељ (2017/3004) Компаративна анализа WEB сервиса Др Огњен Пантелић 29. септембар 2018. 401 13:45
244 Драгомир Кадовић (2016/3920) Брендирање туристичких дестинација базираних на преференцијама генерације ипсилон Др Милица Костић Станковић 29. септембар 2018. 112 14:30
243 Дуња Кокотовић (2017/3209) Компаративна анализа ЈАМБ и HAY метода за вредновање послова на примеру јединице локалне самоуправе Др Драгослав Словић 29. септембар 2018. Ц201 10:00
242 Душица Тановић (2017/3676) Статистички приступ мерењу економске неједнакости земаља Др Марина Доброта 29. септембар 2018. Ц201 13:00
241 Ђорђе Радовановић (2016/3050) Анализа NoSQL подршке у PostgreSQL релационој бази података Др Ненад Аничић 29. септембар 2018. 102 10:00
240 Елеонора Доганџић (2017/3217) Улога лидера у креирању и одржавању организационе културе Др Јован Кривокапић 29. септембар 2018. 112 10:45
239 Жарко Душков (2016/4124) Могућности унапређења организације стручних служби високошколских установа Др Ондреј Јашко 29. септембар 2018. 104 15:15
238 Иван Девеџић (2015/3208) IT предузетништво и развој startup-a из Силиконске Долине Др Маја Леви Јакшић 29. септембар 2018. 104 10:45
237 Иван Петровић (2017/3712) Spring као оквир за имплементацију микросервиса Др Синиша Влајић 29. септембар 2018. 112 13:00
236 Ивана Димитров (2017/3918) Дефинисање стратегије брендирања земаља Блиског истока Др Весна Дамњановић 29. септембар 2018. 109 11:30
235 Ивана Ђукић (2015/3953) Допринос транспарентности финансијског извештавања пословања малих и средњих предузећа Др Вељко Дмитровић 29. септембар 2018. 310 15:15
234 Ивана Прокић (2016/3077) Откривање законитости приликом одређивања цене кућа на нестабилним тржиштима Др Милош Јовановић 29. септембар 2018. 111 13:45
233 Ивана Тодоровић (2017/3249) Специфичности организационог реструктурирања државних предузећа Др Јован Кривокапић 29. септембар 2018. 103 11:30
232 Исаков Исидора (2014/4004) Изградња нове и одржавање постојеће конкурентске предности приликом преласка са локалног на међународно тржиште Др Владимир Обрадовић 29. септембар 2018. 109 17:30
231 Исидора Радочај (2017/3865) Специфичности обуке стјуардеса за земаљско опслуживање на аеродромима Др Ивана Ковачевић 29. септембар 2018. 201 15:15
230 Јана Јовановић (2017/3274) Планирање дигиталних кампања у пословном маркетингу Др Славица Цицварић Костић 29. септембар 2018. 103 12:15
229 Јелена Курјак (2015/3329) Еколошко образовање и управљање људским ресурсима у функцији нове агенде одрживог развоја Др Наташа Петровић 29. септембар 2018. 106 12:15
228 Јелена Кусовац (2015/3535) Развој модула за Magento платформу Др Зорица Богдановић 29. септембар 2018. 112 12:15
227 Јелена Лазаревић (2015/3891) Улога инструмената обезбеђења плаћања у пословању тровинског предузећа Др Слађана Бенковић 29. септембар 2018. Ц201 12:15
226 Јелена Лазовић (2016/3813) Допринос финансијског извештавања транспарентности пословања банака Др Вељко Дмитровић 29. септембар 2018. 104 14:30
225 Јелена Недовић (20173665) Анализа понашања потрошача и њихових преференција према малопродајним објектима Др Драгана Макајић Николић 29. септембар 2018. 109 10:45
224 Јелена Радосављевић (2017/3253) Унапређење управљања производњом применом кључних индикатора перформанси у предузећу из аутомобилске индустрије Др Даница Лечић Цветковић 29. септембар 2018. 101 8:30
223 Јелица Стакић (2017/3036) Анализа историјских података у ERP системима применом неуронских мрежа Др Огњен Пантелић 29. септембар 2018. 103 9:15
222 Јована Арсенијевић (2016/3203) Спредшит модел за управљање услугама продаје робе широке потрошње Др Лена Ђорђевић 29. септембар 2018. 106 11:30
221 Јована Божић (2017/3756) Упоредна анализа комуникације брендова спортске опреме на друштвеним мрежама Др Славица Цицварић Костић 29. септембар 2018. 111 15:15
220 Јулија Стефановић (2016/3054) Мрежна ВЕБ апликација за симулацију класичне и вешеетапне игре дилема затворник Др Марија Кузмановић 29. септембар 2018. 102 17:30
219 Катарина Стаменковић (2017/3772) Стратегије сторителингa у герила маркетингу Др Радмила Јаничић 29. септембар 2018. 103 8:30
218 Кристина Савић (2016/3247) Специфичности управљања кризним ситуацијама у хотелијерству Др Јован Кривокапић 29. септембар 2018. 101 18:15
217 Ксенија Живковић (2016/3003) Анализа животног циклуса развоја сигурног софтвера Др Дејан Симић 29. септембар 2018. 101 10:45
216 Ксенија Ракић (2016/3349) Истраживање утицаја онлајн препорука на процес одлучивања приликом куповине Др Велимир Штављанин 29. септембар 2018. 006 13:45
215 Ленка Берић (2017/3912) Дигиталне маркетинг кампање у индустрији енергетских напитака Др Марија Јовић 29. септембар 2018. 103 13:00
214 Лидија Ивошевић (2017/3326) Криза и утицај кризе на новчане токове у организацији Др Јован Кривокапић 29. септембар 2018. 106 8:30
213 Марија Ваљаревић (2015/3270) Животни циклус МСП и модел задовољавања потреба за подршком Др Даница Лечић Цветковић 29. септембар 2018. 109 13:00
212 Марија Гашић (2017/3235) Успостављање и развој позиције и вредности бренда базирано на Small Data концепту Др Милица Костић Станковић 29. септембар 2018. 112 15:15
211 Марија Живић (2017/3207) Управљачки модели за распоређивање особља на аеродрому Др Лена Ђорђевић 29. септембар 2018. 109 12:15
210 Марија Лескур (2016/3091) Анализа подршке графовском моделу у MS SQL серверу Др Ненад Аничић 29. септембар 2018. 102 13:00
209 Марија Павловић (2016/3321) Изазови интегрисања друштвених мрежа у маркетинг стратегију компанија Др Марија Јовић 29. септембар 2018. Ц001 10:00
208 Маријана Тодоровић (2017/3096) Компаративна анализа власничких ERP система са аспекта њихове примене у великим и средњим предузећима Др Зоран Марјановић 29. септембар 2018. 111 14:30
207 Марина Кнежевић (2017/3269) Обука индустријских радника за примену ДЕА методе Др Ивана Ковачевић 29. септембар 2018. 201 16:45
206 Марко Радошевић (2016/3884) Холистички маркетинг у туристичкој понуди Београда Др Радмила Јаничић 29. септембар 2018. 112 19:00
205 Милан Бодрожић (2016/3088) Развој е-Government сервиса за потребе локалне самоуправе Др Слађан Бабарогић 29. септембар 2018. 111 17:30
204 Милена Матић (2017/3866) Истраживање ефикасности и значаја тестирања кандидата у процесу селекције Др Татјана Ивановић 29. септембар 2018. Ц301 9:15
203 Милена Сукновић (2017/3705) Примена Onion архитектуре за развој веб апликације за заказивање студентских консултација употребом .NET CORE и
Angular оквира
Др Саша Лазаревић 29. септембар 2018. 112 11:30
202 Милица Продановић (2016/3791) Перцепција значаја прве импресије при доношењу одлуке на интервјуу за запослење Др Ивана Ковачевић 29. септембар 2018. 201 18:15
201 Милица Симић (2017/3847) Привлачење кандидата и задржавање запослених у компанији брендирањем послодавца Др Татјана Ивановић 29. септембар 2018. 201 17:30
200 Милица Стакић (2017/3027) Анализа примене IoТ у области ERP система Др Огњен Пантелић 29. септембар 2018. 102 10:45
199 Милица Стевановић (2016/3282) Примена неуромаркетинга у анализи понашања потрошача у малопродајним ланцима Др Марија Јовић 29. септембар 2018. Ц001 11:30
198 Милица Тешић (2017/3315) Примена гејмификације у позиционирању школа страних језика Др Марија Јовић 29. септембар 2018. Ц201 8:30
197 Милица Чубрило (2017/3139) Аспекти увођења SAP MMPUR модула у фармацеутској индустрији Др Слађан Бабарогић 29. септембар 2018. Ц001 12:15
196 Милош Ивошевић (2017/3327) Утицај дигитализације на канале дистрибуције и промене бизнис модела Др Младен Чуданов 29. септембар 2018. 111 10:00
195 Мирјана Доцић (2017/3076) Анализа и примена Elasticsearch-a у претраживању хетерогених извора података Др Ненад Аничић 29. септембар 2018. 102 14:30
194 Мирко Бингулац (2016/3839) Значај концепта „организације која учи“ за опстанак на тржишту Др Ивана Ковачевић 29. септембар 2018. 201 14:30
193 Надежда Јањетовић (2017/3716) Развој дистрибуиране апликације за електронско учење употребом .NET CORE платформе Др Саша Лазаревић 29. септембар 2018. 103 10:45
192 Нађа Марковић (2016/3042) Компаративна анализа система за управљање садржајем Др Огњен Пантелић 29. септембар 2018. 111 16:00
191 Наташа Крчмар (2016/3104) Пословна интелигенција као подршка одлучивању при одабиру стратегије развоја Др Борис Делибашић 29. септембар 2018. 111 11:30
190 Наташа Рајевац (2017/3024) Анализа примене SAP SCМ решења у управљању ланцима снабдевања Др Слађан Бабарогић 29. септембар 2018. 104 10:00
189 Невена Павловић (2017/3046) Анализа и примена Spring Boot оквира за развој веб апликација Др Ненад Аничић 29. септембар 2018. 102 12:15
188 Неда Исаковић (2017/3056) Имплементација ALL-PAY аукција у .НЕТ окружењу Др Марија Кузмановић 29. септембар 2018. 104 11:30
187 Нела Бунчић (2015/3623) Утицај стилова лидерства на перформансе запослених у јавном сектору Др Ондреј Јашко 29. септембар 2018. 106 9:15
186 Немања Вилимоновић (2016/3666) Избор возног парка на основу ДЕА оцене ефикасности Др Гордана Савић 29. септембар 2018. Ц002 11:30
185 Немања Ђорђевић (2015/3810) Утицај стреса на радну ефикасност у осигуравајућим компанијама Др Добривоје Михаиловић 29. септембар 2018. Ц301 12:15
184 Немања Нешић (2017/3641) Потенцијал примене сторителинга у брендирању услуга јавног сектора Др Милица Костић Станковић 29. септембар 2018. Ц301 13:00
183 Немања Радоњић (2017/3834) Финансијска анализа нематеријалне имовине у предузећу за телекомуникације Др Вељко Дмитровић 29. септембар 2018. Ц001 13:00
182 Никола Бељић (2017/4127) Потенцијали учешћа приватног капитала у јачању капацитета здравствених установа Др Слађана Бенковић 29. септембар 2018. 104 18:30
181 Никола Вранић (2016/3120) Виртуелизација компјутерских ресурса помоћу контејнера Др Мирослав Миновић 29. септембар 2018. 109 8:30
180 Никола Вучковић (2016/3833) Утицај финансијског вредновања залиха на пословну добит Др Снежана Кнежевић 29. септембар 2018. 105 11:30
179 Николина Момчиловић (2016/3015) Поређење биометријских алгоритама за препознавање лица Др Мирослав Миновић 29. септембар 2018. 104 12:15
178 Нина Младеновић (2016/3005) Примена метода факторизације матрица у креирању система за препоручивање Др Милош Јовановић 29. септембар 2018. 111 12:15
177 Новак Цвјетан (2016/3086) Компаративна анализа Microsoft технологија за развој RESTful Web сервиса Др Ненад Аничић 29. септембар 2018. 102 16:45
176 Огњен Шћекић (2017/3079) Примена реактивног приступа у развоју Јава апликација и анализа употребљивости за развој андроид апликација Др Милош Миловановић 29. септембар 2018. 310 14:30
175 Олга Матовић (2017/3211) Истраживање емоционалних апела у дигиталним маркетиншким кампањама у козметичкој индустрији Др Марија Јовић 29. септембар 2018. 104 9:15
174 Петар Живковић (2016/3122) Оптимизација параметара предиктивних алгоритама за подршку одлучивању при одређивању цена некретнина Др Милан Вукићевић 29. септембар 2018. 006 15:15
173 Петар Милисављевић (2015/3028) Компаративна анализа JavaScript оквира за развој веб апликација Др Нина Турајлић 29. септембар 2018. 102 13:45
172 Предраг Бабарогић (2016/3103) Значај историјских података као компоненте пословне интелигенције у креирању стратегија Др Борис Делибашић 29. септембар 2018. 104 13:00
171 Раде Ћупина (2016/4125) Мерење финансијских перформанси у фармацеутским компанијама Др Снежана Кнежевић 29. септембар 2018. 109 13:45
170 Сања Костић (2015/3708) Компаративна анализа квалитета кода развијеног методом тестом вођеног развоја и стандардном методом коришћењем
статичких софтверских метрика
Др Саша Лазаревић 29. септембар 2018. 112 9:15
169 Светлана Ивановић (2015/3067) Спецификација мапирања пословних трансакција у електронској размени података Др Ненад Аничић 29. септембар 2018. 102 9:15
168 Силвана Лазаревић (2016/3961) Утицај интерних организационих фактора на управљање ликвидношћу предузећа Др Милош Милосављевић 29. септембар 2018. 111 16:45
167 Слађана Гузијан (2017/3973) Обука стечајних управника за е-извештавање Др Ивана Ковачевић 29. септембар 2018. 201 13:00
166 Софија Крнета (2016/3006) Предвиђање гужви испред ски лифтова употребом података са сензора Др Борис Делибашић 29. септембар 2018. Ц002 10:00
165 Срђан Јаношевић (2017/3853) Стратегија брендирања приватних здравствених установа Др Радмила Јаничић 29. септембар 2018. 109 16:00
164 Срђан Јовић (2015/3934) Улога људских ресурса у информисању запослених о спречавању злостављања на раду и заштити узбуњивача у јавном
сектору
Др Татјана Ивановић 29. септембар 2018. Ц301 10:00
163 Стеван Кончар (2016/3715) Развој вишеплатформске видео игре Др Саша Лазаревић 29. септембар 2018. 112 10:00
162 Стефан Арсић (2017/3863) Спремност организација на коришћење услуга психотерапијског саветовања Др Татјана Ивановић 29. септембар 2018. 102 8:30
161 Стефан Милић (2017/3925) Компаративна анализа стратегија брендирања туристичке понуде Србије и Грчке Др Радмила Јаничић 29. септембар 2018. 109 18:15
160 Стеван Ницуловић (2015/3019) Компаративна анализа REST и SOAP веб сервиса у JAVA EE окружењу Др Мирослав Миновић 29. септембар 2018. 102 16:00
159 Стефан Остојић (2016/3622) Утицај пола на стил и исход преговарања Др Марија Кузмановић 29. септембар 2018. 109 16:45
158 Тара Бабић (2016/3246) Спредшит модел за управљање перформансама у услугама осигурања Др Лена Ђорђевић 29. септембар 2018. 105 10:00
157 Теодора Славински (2016/3936) Специфичности управљања мегапројектима у индустрији забаве Др Марија Тодоровић 29. септембар 2018. 201 19:00
156 Тијана Делић (2016/3957) Упоредна анализа пословних процеса домаћих и страних курирских служби Др Иван Томашевић 29. септембар 2018. Ц001 10:45
155 Тијана Митровић (2017/3070) Предиктивна аналитика за предвиђање ангажовања запослених Др Биљана Панић 29. септембар 2018. 006 10:00
154 Тијана Смиљић (2017/3842) Контекстуална анализа садржаја у политичким кампањама на друштвеним медијама Др Милан Окановић 29. септембар 2018. 104 16:00
153 Тијана Турнић (2017/3662) Одређивање важности индикатора за оцену ефикасности факултета Др Гордана Савић 29. септембар 2018. 006 16:00
152 Уна Ивошевић (2017/4119) Управљање иновацијама у фармацеутском ланцу снабдевања са фокусом на имплементацију процеса серијализације и
агрегације
Др Маја Леви Јакшић 29. септембар 2018. Ц002 12:15
151 Уна Теофиловски (2016/3129) Методологије и софтверски алати за управљање ИТ пројектима Др Зоран Марјановић 29. септембар 2018. 006 16:45
150 Филип Жаркић (2016/3269) Извештаји управљачког рачуноводства за управљање финансијским перформансама банке Др Вељко Дмитровић 29. септембар 2018. Ц201 9:15
149 Филип Крстев (2016/3022) Упоредна анализа конкурентног извршавања апликација написаних у ГО и Јава језицима Др Мирослав Миновић 29. септембар 2018. 111 13:00
148 Филип Парежанин (2015/3948) Мотивациони фактори и покретачи коришћења криптовалута Др Милош Милосављевић 29. септембар 2018. 201 16:00
147 Филип Томић (2016/3113) Развој система за процену вредности непокретности коришћењем метода откривања законитости у подацима Др Милан Вукићевић 29. септембар 2018. Ц002 10:45
146 Чамџић Срђан (2014/3840) Дефинисање активности унапређења продаје у циљу повећања продаје производа Др Весна Дамњановић 29. септембар 2018. 109 9:15
145 Јована Вукосављевић (2017/3663) Однос преференција према настави и оцене ефикасности наставе др Гордана Савић 28. септембар 2018. 16:00 102
144 Стефан Вукотић (2015/3919) Оцена оправданости пројеката изградње пословно-производних објеката др Дејан Петровић 28. септембар 2018. 14:45 004
143 Вељко Вукадиновић (2015/3406) Унапређење стратешког управљања перформансама применом lean приступа у производном предузећу др Дејан Петровић 28. септембар 2018. 14:00 004
142 Ивана Радојковић (2015/3626) Рачуноводствени третмана залиха и интерна контрола у организацијама у јавном сектору др Снежана Кнежевић 28. септембар 2018. 10:00 102
141 Владимир Типсаревић (2015/3402) Корпоративне комуникације у функцији укључивања циљних јавности у теме од значаја за сектор широке потрошње др Славица Цицварић Костић 28. септембар 2018. 16:15 112
140 Милош Миливојевић (2016/3845) Примена принципа пројектног менаџмента у организацији едукативне конференције др Марија Тодоровић 28. септембар 2018. 13:40 102
139 Милица Урошевић (2016/3802) Значај пројектовања образовних потреба за регионални развој др Ивана Ковачевић 28. септембар 2018. 13:00 102
138 Ивана Радојковић (2015/3626) Рачуноводствени третмана залиха и интерна контрола у организацијама у јавном сектору др Снежана Кнежевић 28. септембар 2018. 10:00 102
137 Ивана Милинковић (2016/3219) Мотив за постигнућем као предиктор стила руковођења у средњим и великим предузећима др Ивана Ковачевић 27. септембар 2018. 12:00 112
136 Никола Цветковић (2016/3653) Класификација усева у даљинском узорковању у пољопривреди др Александар Ђоковић 27. септембар 2018. 16:00 Ц301
135 Милош Кузмановић (2016/3714) Примена реактивног програмирања у развоју Java апликација др Душан Савић 28. септембар 2018. 15:30 Ц301
134 Филип Ивановић (2017/3713) Примена машинског учења у апликацијама електронског пословања др Душан Савић 28. септембар 2018. 14:30 Ц301
133 Љуба Луковић (2016/3702) Развој и интеграција календар апликације у Јави др Душан Савић 28. септембар 2018. 16:00 Ц301
132 Ана Миловановић (2017/3014) Коегзистенција Скрам методологије и софтвера за управљање знањем др Зоран Марјановић 27. септембар 2018. 11:00 102
131 Сандра Николовски (2015/3907) Изазови лидерства у мултинационалним организацијама др Јован Кривокапић 26. септембар 2018. 10:00 005
130 Андреа Јакобац (2017/3223) Специфичности провера квалитета у аутомобилској индустрији Немачке др Недељко Живковић 26. септембар 2018. 13:00 A003
129 Катарина Николић (2017/3242) Могућности превазилажења кризе путем процеса реструктурирања у Републици Србији др Ондреј Јашко 26. септембар 2018. 12:30 006
128 Кристина Јовановић (2017/3891) Имплементација захтева стандарда ИСО 14001:2015 у производњи одливака др Недељко Живковић 26. септембар 2018. 13:00 A003
127 Рина Вуканац (2017/3308) Утврђивање потенцијала примене неуромаркетинга у Србији др Марија Јовић 26. септембар 2018. 15:00 101
126 Стефан Вујовић (2016/3509) Примена машинског учења у апликацијама електронског пословања др Душан Бараћ 27. септембар 2018. 14:30 303a
125 Александар Кандић (2016/3503) Развој платформе за електронску трговину примјеном Django Rest и React оквира др Душан Бараћ 27. септембар 2018. 13:00 303a
124 Милена Радићанин (2017/3523) Друштвени медији у електронском пословању удружења грађана др Зорица Богдановић 27. септембар 2018. 11:00 303a
123 Марија Крстић (2017/3524) Сервиси е-пословања за подршку организацији спортских догађаја др Маријана Деспотовић Зракић 26. септембар 2018. 14:00 303a
122 Јелена Михајловић Милићевић (2017/3519) SAFe агилни оквир за управљање пројектима у електронском пословању др Зорица Богдановић 26. септембар 2018. 12:30 303a
121 Александра Васић (2015/3327) Истраживање утицаја оглашавања путем традиционалних медија на генерацију Y др Маријана Деспотовић Зракић 25. септембар 2018. 15:30 201
120 Ђурђија Милић (2017/3660) Одређивање оптималне продајне цене графичких производа др Драгана Макајић Николић 25. септембар 2018. 11:00 201
119 Павле Јовановић (2015/3509) Адаптација структуре трговачких стратегија применом генетског алгоритма др Братислав Петровић 25. септембар 2018. 15:00 201
118 Стефан Секулић (2017/3814) Примена пројектног управљања у реализацији уговора о концесији аеродрома др Дејан Петровић 22. септембар 2018. 8:30 201
117 Ивана Влаховић (2015/3401) Стратегије стандардизације и адаптације микса промоције у позиционирању приватних здравствених
установа
др Милица Костић Станковић 22. септембар 2018. 15:15 112
116 Александра Ратковић (2016/3205) Пословни модел олимпијских игара др Јован Кривокапић 22. септембар 2018. 14:30 112
115 Ивана Васић (2016/3635) Примена доктрина новог јавног менаџмента у здравственим организацијама унутар система безбедности др Владимир Обрадовић 22. септембар 2018. 16:45 Ц201
114 Борика Ђокић (2017/3624) Специфичности стратегија релационог маркетинга у образовним установама др Радмила Јаничић 22. септембар 2018. 12:15 102
113 Александра Марковић (2017/3836) Утицај руске националне културе на менаџмент људских ресурса др Татјана Ивановић 22. септембар 2018. 10:00 106
112 Растко Аничић (2016/3520) Предвиђање волатилности берзанског индекса коришћењем хибридног система заснованог на вештачкој неуронској мрежи др Братислав Петровић 22. септембар 2018. 12:00 Ц301
111 Сања Недељковић (2016/3257) Управљање пројектом агилне трансформације организације др Јован Кривокапић 22. септембар 2018. 15:15 109
110 Татјана Кнежевић (2017/3765) Карактеристике управљања пројектима друштвене одговорности у организацији др Марија Тодоровић 22. септембар 2018. 09:15 101
109 Медић Валентина (2015/3962) Веза моралног развоја личности са пословном етиком и њихов значај за менаџмент људских ресурса др Ранко Орлић 22. септембар 2018. 13:45 106
108 Иван Прашчевић (2016/3076) Компаративна анализа различитих приступа складиштењу у NoSQL базама података др Огњен Пантелић 22. септембар 2018. 11:30 111
107 Ћурић Катарина (2017/3604) Финансијско извештавање и ревизија у функцији ефикасног управљања јавним финансијама др Снежана Кнежевић 22. септембар 2018. 10:45 Ц 001
106 Угрина Дарија (2017/3250) Елементарна обука радника за одлазак у иностранство др Гордана Милосављевић 22. септембар 2018. 15:15 106
105 Исидора Стодић (2017/3271) Иновирање знања запослених у области здравственог туризма др Гордана Милосављевић 22. септембар 2018. 11:30 106
104 Иван Пешић (2015/3780) Управљање пројектом развоја нове производне линије др Владимир Обрадовић 22. септембар 2018. 11:30 Ц 201
104 Катарина Вукадиновић (2017/3208) Мотивација као фактор успешности пословања и реализације пројеката у здравственим установама др Владимир Обрадовић 22. септембар 2018. 13:00 Ц 201
103 Милан Станишић (2016/3919) Оцена оправданости пројекта отварања спортског објекта др Владимир Обрадовић 22. септембар 2018. 13:45 Ц201
102 Марија-Алессандра Монтенегро (2017/3218) Компетенције пројектног лидера у дигиталној ери др Владимир Обрадовић 22. септембар 2018. 09:15 Ц201
101 Бојана Пурић (2017/3603) Специфичности стратегије лидера за мотивисање запослених у јавним предузећима др Милош Јевтић 22. септембар 2018. 12:15 Ц201
100 Лела Ражнатовић (2017/3771) Функционална повезаност планирања, мониторинга и евалуације на пројектима које финансира Европска унија др Владимир Обрадовић 22. септембар 2018. 14:30 Ц201
99 Маша Петровић (2017/3215) Оцена оправданости пројеката паметних насеља др Владимир Обрадовић 22. септембар 2018. 10:00 Ц201
98 Јелена Димитријевић (2017/3230) Фактори дискриминације при запошљавању др Гордана Милосављевић 22. септембар 2018. 14:30 106
97 Данијела Миливојевић (2016/3943) Савремена индустијска политика и конкурентност индустрије Европске уније др Драгана Крагуљ 22. септембар 2018. 11:30 Ц001
96 Софија Димитријевић (2017/3961) Анализа и унапређење организације процеса селекције и регрутације кандидата др Ондреј Јашко 22. септембар 2018. 08:30 106
95 Јелена Југовић (2017/3053) Предвиђање кашњења летова применом откривања законитости у подацима др Милан Вукићевић 22. септембар 2018. 12:15 111
94 Јелена Стојилковић (2016/3619) Специфичности менаџмента националних спортских организација др Марко Михић 22. септембар 2018. 12:15 201
93 Андрија Гојаковић (2017/3781) Развој компетентности фудбалских судија др Ивана Ковачевић 22. септембар 2018. 16:00 106
92 Наташа Златић (2015/3649) Примена принципа стратешког управљања у циљу повећања ефикасности и ефективности пољопривредног сектора др Марија Тодоровић 22. септембар 2018. 10:00 201
91 Сања Недељковић (2016/3257) Управљање пројектом агилне трансформације организације др Марко Михић 22. септембар 2018. 15:15 Ц201
90 Жељана Кнежевић (2017/3764) Утицај комуникацијског аспекта производа на одлуке о куповини робе широке потрошње др Милица Костић Станковић 22. септембар 2018. 09:15 112
89 Катарина Павловић (2017/3059) Категоризација производа применом модела вишекласне класификације др Милан Вукићевић 22. септембар 2018. 13:00 103
88 Владан Михајловић (2016/3010) Примена стандарда ISO 26000 у спортским организацијама др Јован Филиповић 22. септембар 2018. 12:15 101
87 Марко Стакић (2016/3010) Коришћење техника машинског учења за израду интелигентног играчког бота за игру Икс-окс др Милош Јовановић 22. септембар 2018. 13:45 112
86 Исидора Куколеча (2017/3232) Активности интегрисаних пословних комуникација у промовисању друштвено одговорног пословања др Милица Костић Станковић 22. септембар 2018. 11:30 Ц002
85 Невена Брашанац (2016/3769) Развој маркетиншке стратегије на примеру биоскопа др Марија Јовић 22. септембар 2018. 10:00 112
84 Николина Шћепановић (2017/3837) Специфичности управљања трошковима у инвестиционим пројектима др Марко Михић 22. септембар 2018. 16:00 Ц201
83 Тијана Милашевић (2016/3859) Објективност процене кандидата у процесу селекције путем структурираног и неструктурираног интервјуа др Ивана Ковачевић 22. септембар 2018. 16:45 106
82 Александра Ђурић (2015/3040) Анализа предности увођења SharePoint 2013 система у реалном пословном окружењу др Слађан Бабарогић 22. септембар 2018. 10:45 111
81 Јелена Драговић Требјешанин (2015/3620) Улога ревизије у контроли финансијског пословања предузећа др Вељко Дмитровић 22. септембар 2018. 13:45 Ц001
80 Петар Богојевић (2016/3299) Специфичности управљања пројектом имплементације складишта података др Марко Михић 22. септембар 2018. 11:30 201
79 Ина Мариновић (2017/3786) Специфичности управљања пројектом измештања индустријског отпада др Владимир Обрадовић 22. септембар 2018. 08:30 Ц201
78 Милица Лазић (2017/3786) Задовољство послом и мотивисаност запослених у осигуравајућим кућама др Ранко Орлић 22. септембар 2018. 13:00 Ц002
77 Јелена Аргировић (2016/3239) Вредновање нематеријалних основних средстава у услужним предузећима др Слађана Бенковић 22. септембар 2018. 12:15 Ц001
76 Јелена Гагић (2016/3239) Побољшавање квалитета планирања у предузећима Републике Србије др Јасмина Омербеговић Бијеловић 22. септембар 2018. 13:45 109
75 Ана Богнар (2017/3796) Начини подстицања креативности запослених у малим предузећима др Ивана Ковачевић 22. септембар 2018. 12:15 106
74 Милица Кнежевић (2017/3281) Стратегија управљања људским ресурсима у прекоокеанским мерџерима и аквизицијама др Татјана Ивановић
22. септембар 2018. 10:45 106
73 Стефан Филиповић (2015/3291) Припрема и оцена пројекта развоја новог производа у прехрамбеној индустрији др Владимир Обрадовић
22. септембар 2018. 10:45 Ц201
72 Наташа Гајић (2017/3769) Упоредна анализа пројектних приоритета у програмима прекограничне и транснационалне сарадње у Републици Србији др Марко Михић 22. септембар 2018. 10:45 201
71 Стефан Вујовић (2016/3509) Примена машинског учења у апликацијама електронског пословања др Душан Бараћ 27. септембар 2018. 13:00 303a
70 Кун Ивана (2017/3520) Сервиси електронског пословања у спортско-рекреативном туризму др Маријана Деспотовић Зракић 24. септембар 2018. 13:30 304
69 Александар Ивковић (2017/3529) Развој IoT система паметне куће др Александра Лабус 24. септембар 2018. 13:00 304
68 Лазар Живојиновић (2017/3511) Симулациони модели засновани на агентима као подршка електронском образовању др Божидар Раденковић 24. септембар 2018. 12:30 304
67 Маша Сретеновић (2017/3516) Стратегија свеканалног корисничког искуства у систему електронског пословања др Душан Бараћ 24. септембар 2018. 10:00 304
66 Талиб Тахировић (2017/3518) Примена проширене реалности у електронском пословању др Маријана Деспотовић Зракић 24. септембар 2018. 11:00 304
65 Тамара Гајић (2017/3530) Анализа друштвених мрежа у електронском образовању др Александра Лабус 24. септембар 2018. 12:00 304
64 Јована Добросављевић (2017/3512) Развој интранет портала др Божидар Раденковић 24. септембар 2018. 11:30 304
63 Татјана Васиљевић (2017/3506) IоT инфраструктура за неуромаркетинг истраживања др Зорица Богдановић 21. септембар 2018. 11:30 304
62 Јована Јовановић (2017/3504) Koмпаративна анализа алата за управљање пројектима е-пословања у агилном окружењу др Душан Бараћ 21. септембар 2018. 13:00 304
61 Ивана Дукић (2016/3513) Дигитална трансформација у великим предузећима др Маријана Деспотовић Зракић 21. септембар 2018. 12:30 304
60 Милана Петровић (2015/3895) Одрживи економски развој Европске уније кроз призму стратегије ″Европа 2020″ др Драгана Крагуљ 19. септембар 2018. 10:00 101
59 Aна Недић (2016/3933) Истраживање преференци бренда у сегменту луксузне козметике др Велимир Штављанин 17. септембар 2018. 12:00 101
58 Душан Ромчевић (2015/3330) Истраживање модела „плати колико желиш“ у домену дигиталних производа др Велимир Штављанин 17. септембар 2018. 11:00 101
57 Костић Љиљана (2015/3795) Припрема и оцена пројекта изградње постројења за прераду комуналних отпадних вода др Владимир Обрадовић 15. септембар 2018. 16:30 101
56 Мирјана Џаић (2017/3680) Статистички приступ евалуацији Томас Килманове скале др Зоран Радојичић 15. септембар 2018. 10:45 106
55 Зорана Марковић (2017/3684) Статистички приступ визуелизацији мултиваријационе расподеле др Зоран Радојичић 15. септембар 2018. 11:30 106
54 Милош Ћетковић (2017/3681) Примена квалитативних метода истраживања у функцији унапређења малопродаје др Драган Вукмировић 15. септембар 2018. 11:30 201
53 Антоније Џувелековић (2017/3685) Примена аналитике „Биг Дата“ у управљању кредитним ризиком у банкама др Драган Вукмировић 15. септембар 2018. 12:15 201
52 Марко Уљаревић (2015/3671) Ефекти мешовитих модела прикупљања података на резултате истраживања јавног мњења др Драган Вукмировић 15. септембар 2018. 10:00 201
51 Стефан Радојичић (2017/3682) Примена Big Data у превенцији и раном откривању прања новца др Драган Вукмировић 15. септембар 2018. 13:00 201
50 Невена Митрашиновић (2017/3668) Специфичности Big data у маркетинг аналитици др Драган Вукмировић 15. септембар 2018. 10:45 201
49 Жељко Болботиновић (2017/3666) Примена Big Data у малопродајној индустрији др Драган Вукмировић 15. септембар 2018. 09:15 201
48 Филип Николић (2016/3068) Примена Blockchain технологије у информационим системима здравствених установа др Слађан Бабарогић 15. септембар 2018. 15:15 106
47 Војислав Ристивојевић (2016/3079) Криптографске технике заштите у мобилним апликацијама др Драган Вукмировић 15. септембар 2018. 14:30 106
46 Душица Степић (2017/3012) Експериментално поређење метода за решавање проблема класификације са више излаза др Милош Јовановић 15. септембар 2018. 16:00 106
45 Милош Џодић (2017/3670) Статистичка истраживања у функцији пословне аналитике и оптимизације др Драган Вукмировић 13. септембар 2018. 15:30 106
44 Тамара Наумовић (2017/3526) Софтверски оквир за управљање IоT уређајима у реалном времену др Божидар Раденковић 5. септембар 2018. 11:30 201
43 Антонина Лазић (2017/3273) Примена друштвених медија у маркетингу луксузних модних брендова др Марија Јовић 6. септембар 2018. 14:00 201
42 Александар Радовић (2017/3897) Улога лидера у трансформацији организационе културе др Милош Јевтић 10. септембар 2018. 12:00 201
41 Стефан Поповић (2016/3522) Развој хибридних апликација применом Ionic оквира др Душан Бараћ 5. септембар 2018. 14:00 201
40 Милош Златковић (2016/3004) Развој web aпликација корићењем GraphQL апликационог оквира др Слађан Бабарогић 17. септембар 2018. 10:00 201
39 Ивана Петровић (2017/3652) Анализа кључних фактора избора факултета и преференција студената др Вељко Јеремић 12. септембар 2018. 15:00 310
38 Милица Петковић (2017/3651) Примена мултиваријационе анализе у откривању фактора дискриминације приликом селекције кандидата др Вељко Јеремић 12. септембар 2018. 15:30 310
37 Небојша Војводић (2014/3098) Предвиђање начина куповине коришћењем метода за откривање законитости у подацима др Милан Вукићевић 29. август 2018. 13:30 201
36 Бобан Винић (2015/3838) Кључни индикатори пословања филијала банака др Невенка Жаркић Јоксимовић 12. јула 2018. 11:00 112
35 Богдан Неговановић (2016/3944) Одлучивање о структури капитала у иницијалним фазама развоја предузећа др Милош Милосављевић 11. јула 2018. 13:00 112
34 Ива Павлов (2016/3812) Примена концепта пројектног менаџмента у реализацији телевизијских емисија др Марко Михић 11. јула 2018. 10:00 C301
33 Јелена Ђуровић (2016/3880) Развој компетенција запослених у банкарском сектору др Ивана Ковачевић 10. јула 2018. 14:30 C301
32 Софија Николић (2017/3809) Процена ефикасности коучинга кроз анализу бенефита за запослене др Татјана Ивановић 11. јула 2018. 14:30 109
31 Софија Прокић (2016/3037) Интеграција релационих и NOSQL база података др Слађан Бабарогић 11. јула 2018. 12:30 201
30 Драгомир Недељковић (2016/3650) Аутсорсинг јавних услуга др Ондреј Јашко 11. јула 2018. 10:30 106
29 Биљана Бајић 2016/3403 Карактеристике агилног STAGE GATE модела у развоју иновативног лека др Биљана Стошић 11. јула 2018. 14:00 201
28 Данијела Стојменовић (2016/3967) Улога мерења финансијских перформанси у управљању микро, малим и средњим предузећима др Mилош Милосављевић 11. јула 2018. 10:00 112
27 Сара Малешевић (20173793) Истраживање утицаја дигиталних медија на кориснике туристичких услуга на територији Републике Србије др Марија Јовић 11. јула 2018. 10:30 201
26 Александар Братић (2016/3125) Управљање рањивостима у корпоративним рачунарским мрежама др Дејан Симић 5. јул 2018. 10:00 111
25 Ненад Марковић (2016/3862) Специфичности управљања пројектима у јавном сектору др Дејан Петровић 11. јул 2018. 10:00 201
24 Катарина Ђорђевић (2017/3508) Развој афинитетног портала за љубитеље паса др Маријана Деспотовић Зракић 11. јул 2018. 15:00 C201
23 Душица Тошић (2016/3406) Специфичности маркетиншке комуникације са припадницима генерације „Х“ и генерације „Y“ др Милица Костић Станковић 11. јул 2018. 15:00 201
22 Милица Јанковић (2016/3404) Корпоративна култура и идентитет као основа имиџа и репутације фармацеутских компанија др Милица Костић Станковић 11. јул 2018. 15:30 201
21 Nikaela Wilson (2015/3905) Улога програма тренинга и развоја запослених у извршењу и продуктивности запослених у мултинационалним
компанијама
др Ранко Орлић 5. јул 2018. 16:30 201
20 Марија Кошарић (2016/3026) Процес имплементације Microsoft Dynamics NAV-a применом Sure Step методологије др Слађан Бабарогић 2. јул 2018. 10:30 201
19 Катарина Глишић (2016/3644) Креативност у кампањама превенције и промоције у јавном сектору др Милица Костић Станковић 27. јун 2018. 14:30 201
18 Бојана Ристић (2016/3923) Специфичности савременог индијског менаџмента у глобалном конкурентском окружењу др Весна Милићевић 27. јун 2018. 14:00 104
17 Ивана Илић (2016/3606) Могућности унапређења квалитета рада и организације васпитно-образовних установа др Ондреј Јашко 27. јун 2018. 12:30 104
16 Стефан Таталовић (2016/3337) Утицај организационе културе на мотивацију запослених за рад у предшколској установи др Добривоје Михаиловић 27. јун 2018. 12:00 112
15 Оливера Молдован (2015/3650) Фактори успешности преговарања и лобирања у савременој пракси др Милица Костић Станковић 20. јун 2018. 14:15 201
14 Никола Радивојевић (2016/3853) Значај вербалне и невербалне комуникације у едукацији кадрова у туризму др Татјана Ивановић 27. јун 2018. 13:30 201
13 Александра Ђукић (2015/3324) Мотивација запослених и усклађеност квалификација и захтева посла др Ивана Ковачевић 27. јун 2018. 12:00 201
12 Тијана Чолић (2016/3350) Улога лидера у управљању мотивацијом запослених у здравственим установама др Јован Кривокапић 20. јун 2018. 13:00 201
11 Никола Михаиловић (2016/3109) Модел управљања резервама ресурса МСП др Дејан Симић 20. јун 2018. 10:15 106
10 Вукашин Петровић (2016/3911) Упоредни приказ финансијских перформанси и рачуноводствених политика платформски организованих
привредних друштава
др Милош Милосављевић 15. јун 2018. 12:00 201
9 Јелена Вујић (2016/3907) Модел управљања резервама ресурса МСП др Јасмима Омербеговић Бијеловић 11. јул 2018. 14:00 112
8 Милица Васић (2016/3226) Алат за мерење квалитета планирања продаје аутомобила у Србији др Јасмима Омербеговић Бијеловић 4. јул 2018. 13:00 201
7 Милош Степандић (2016/3821) Алат за мерење компетенција власника за оснивање, вођење и управљање МСП др Јасмима Омербеговић Бијеловић 4. јул 2018. 12:00 201
6 Бранка Ласковић (2016/3528) Анализа друштвених мрежа у електронском образовању др Зорица Богдановић јун 2018. 14:30 106
5 Милица Марковић (2016/3935) Кључни фактори управљања ликвидношћу у афилијацијама страних компанија др Милош Милосављевић 12. јун 2018. 11:00 201
4 Александра Ћетковић (2016/3847) Радно време као мотивациони фактор запослених у ИТ сектору др Ивана Ковачевић 13. јун 2018. 13:30 ц301
3 Беиса Сарачевић (2016/3966) Унапређење обуке пилота применом процесног приступа др Иван Томашевић 6. јун 2018. 11:00 106
2 Адам Мирковић (2016/3900) Модели предузетничких подухвата у области физичке културе др Даница Лечић-Цветковић 5. јун 2018. 13:30 ц106
1 Марија Кривокапић (2016/3801) Специфичности обуке тренера за рад у хемијској индустрији др Ивана Ковачевић 5. јун 2018. 16:00 ц301