Odbrane završnih radova

 

Rbr Kandidat Tema završnog rada Mentor Datum odbrane
460 Sandra Luković (2017/3838) Strategije relacionog marketinga u organizaciji sportskih događaja dr Radmila Janičić 24. april 2019. 16:00 C201
459 Margarita Paskaleva (2017/4018) Komparativna analiza marketing strategija elektronske trgovine u SAD-u i NR Kini dr Vesna Damnjanović 23. april 2019. 13:30 103
458 Anastasija Aleksić (2017/3615) Forenzička revizija i otkrivanje prevara i pronevera u finansijskom izveštavanju dr Veljko Dmitrović 19. april 2019. 18:00 112
457 Ivana Simonović (2016/3895) Upravljanje projektima razvoja bankarskih proizvoda i usluga dr Marija Todorović 19. april 2019. 17:00 112
456 Jelena Nikolić (2017/3625) Finansijski aspekti centralnog tendera za nabavku lekova po nazivu aktivne supstance dr Veljko Dmitrović 19. april 2019. 16:00 112
455 Stefan Majinović (2017/3245) Ocena opravdanosti organizacije velikih sportskih događaja dr Jovan Filipović 17. april 2019. 15:00 310
454 Jovana Milutinović (2017/3705MED) Primena standarda ISO 9001 u stomatološkim ordinacijama dr Marko Mihić 17. april 2019. 12:00 310
453 Ana Čitaković (2016/3930) Specifičnosti primene marketinške orijentacije u aviokompanijama dr Milica Kostić Stanković 16. april 2019. 17:00 C301
452 Nikola Dedijer (2017/3296) Uporedna analiza odabranih SCM koncepata dr Dragan Vasiljević 10. april 2019. 14:45 C401
451 Nevena Danilović (2017/3227) Pravni okvir prijavljivanja turista u kapacitetima domaće radinosti dr Đorđe Krivokapić 03. april 2019. 13:45 310
450 Snežana Maretić (2016/3611) Primena centralizovanih javnih nabavki u ustanovama visokog obrazovanja dr Ondrej Jaško 02. april 2019. 15:00 201
449 Vojislav Brkić (2017/3118) Primena CRM sistema u bankarskom sektoru dr Slađan Babarogić 03. april 2019. 12:30 310
448 Marija Grujić (2017/3767) Regrutacija i zadržavanje generacije Y u organizaciji dr Slobodan Miladinović 27. mart 2019. 12:30 310
447 Slavenko Đokić (2017/4019) Uloga korporativne društvene odgovornosti u promociji održivog razvoja u zemljama Jugoistočne Evrope dr Slavica Cicvarić 27. mart 2019. 11:00 105
446 Alina Konkina (2017/4003) Marketing strategija ulaska ruskog konditorskog brenda na tržište Srbije dr Vesna Damnjanović 27. mart 2019. 10:00 105
445 Ksenija Filatova (2017/4016) Strateške marketing inovacije u oblasti keteringa na tržištu Rusije dr Vesna Damnjanović 27. mart 2019. 09:30 105
444 Jelena Grbić (2015/3949) Upravljanje projektima malih i srednjih preduzeća za predpristupne fondove Evropske unije dr Dragan Bjelica 26. mart 2019. 18:00 201
443 Milica Milinčić (2017/4005) Specifičnosti procesa ekspatrijacije u globalnoj tehnološkoj kompaniji dr Tatjana Ivanović 27. mart 2019. 10:45 310
442 Ivan Marković (2017/4004) Internacionalna praksa i potencijal za implementaciju zelenog menadžmenta ljudskih resursa u Srbiji dr Tatjana Ivanović 27. mart 2019. 10:00 310
441 Vladimir Urošević (2017/3730) Implementacija neuronskih mreža za predviđanje potrošnje električne energije korišćenjem programskog jezika Clojure dr Dragan Đurić 27. mart 2019. 18:00 201
440 Sanja Krgović (2016/3136) Komparativna analiza kriptovaluta dr Dejan Simić 26. mart 2019. 16:00 112
439 Filip Sjauš (2017/4020) Ključni faktori uspešnosti inovacionih aktivnosti u različitim tehnološkim poljima i sektorima dr Maja Levi Jakšić 25. mart 2019. 10:00 310
438 Nikola Ivanović (2017/3299) Marketing istraživanje društvene odgovornosti kompanija prema životnoj sredini dr Radmila Janičić 25. mart 2019. 13:45 310
437 Mirjana Stanojević (2017/3607) Revizija centralizovanih javnih nabavki dr Veljko Dmitrović 26. mart 2019. 15:30 201
436 Milica Bungin (2017/4013) Usvajanje inovativnih tehnologija u globalnim operacijama aerodroma dr Maja Levi Jakšić 25. mart 2019. 12:30 310
435 Maja Simić (2017/4115) Doprinos pojedinačnih instrumenata marketinške komunikacije rezultatima prodaje u farmaceutskoj delatnosti dr Milica Kostić Stanković 25. mart 2019. 14:30 310
434 Sandra Milošević (2017/3776) Uporedna investiciona analiza organske i konvencionalne proizvodnje jagoda dr Vladimir Obradović 19. mart 2019. 17:30 310
433 Nikola Ivanović (2017/3299) Marketing istraživanje društvene odgovornosti kompanija prema životnoj sredini dr Radmila Janičić 27. mart 2019. 16:30 201
432 Jelena Bošnjak (2017/4007) Strateško planiranje u organizaciji podržano internom revizijom dr Vladimir Obradović 22. mart 2019. 17:30 201
431 Ivana Radić (2017/3791) Stavovi zdravstvenih radnika prema odlasku u inostranstvo dr Ivana Kovačević 20. mart 2019. 14:30 201
430 Ana Šćekić (2017/3276) Obuka za primenu softvera za podršku upravljanju ljudskim resursima dr Tatjana Ivanović 22. mart 2019. 10:00 201
429 Ivana Radić (2017/3791) Stavovi zdravstvenih radnika prema odlasku u inostranstvo dr Ivana Kovačević 20. mart 2019. 14:30
428 Dragana Maljković (2017/3011) Komparativna analiza ERP sistema otvorenog koda dr Ognjen Pantelić 12. mart 2019. 13:00 103
427 Danijela Lukić (2015/3955) Finansijska pismenost kao prediktor sklonosti ka štednji i zaduživanju dr Miloš Milosavljević 13. mart 2019. 13:00 201
426 Katarina Lukić (2017/3041) Razvoj WEB aplikacija korišćenjem MEAN softverskog paketa dr Ognjen Pantelić 11. mart 2019. 13:00
425 Nikola Ivanović (2017/3299) Marketing istraživanje društvene odgovornosti kompanija prema životnoj sredini dr Radmila Janičić 6. mart 2019. 201 10:30
424 Ivana Ćinćur (2017/3812) Primena metodologije projektnog menadžmenta kao odgovor na promene u farmaceutskoj industriji dr Vladimir Obradović 12. mart 2019. 201 17:00
423 Jovana Jovanović (2017/3291) Specifičnosti obuke radnika za bezbednost i zaštitu na radu dr Jelena Anđelković Labrović 6. mart 2019. 201 16:00
422 Sandra Jeftić (2017/3291) Održivo upravljanje životnim ciklusom ekoloških proizvoda dr Nataša Petrović 6. mart 2019. 201 15:00
421 Sofija Bundalo (2017/3661) Ispitivanje uspešnosti studenata sa aspekta efikasnosti i preferencije ispitanika prilikom izbora posla dr Gordana Savić 26. februar 2019. 310 13:45
420 Vladislav Nedić (2017/3408) Izbor i realizacija strategije poslovanja u poljoprivrednoj kompaniji dr Dejan Petrović 28. februar 2019. 201 12:00
419 Jovana Stevanović (2017/3876) Primena menadžmenta znanja i prakse naučenih lekcija u upravljanju projektima u građevinarstvu dr Dragan Bjelica 27. februar 2019. 106 17:00
418 Milana Žigić (2017/3222) Elementi  modela za transfer profesionalnih igrača sportskih klubova dr Jasmina Omerbegović Bijelović 27. februar 2019. 201 16:30
417 Maja Mihajlović (2017/3219) Izgradnja ekoloških brendova u modnoj industriji dr Slavica Cicvarić Kostić 27. februar 2019. 310 14:00
416 Marija Vučić (2017/3792) Sociodemografske razlike zaposlenih i značaj materijalnih i nematerijalnih faktora motivacije dr Ivana Kovačević 27. februar 2019. 201 14:00
415 Luka Stanojević (2017/3293) Uloga menadžmenta ljudskih resursa u podsticanju društveno odgovornog poslovanja dr Ivana Kovačević 27. februar 2019. 201 12:00
414 Marina Nedeljković (2017/3817) Selekcija i zadržavanje talentovanih kandidata u kompanijama dr Tatjana Ivanović 27. februar 2019. 201 11:00
413 Dragana Vujković-Bukvin (2017/4012) Indikatori  uspeha  i neuspeha  standardnih  i  nestandardnih međunarodnih angažovanja dr Tatjana Ivanović 27. februar 2019. 201 10:15
412 Nikola Matić (2017/3711) Pregled i analiza sistema za razmenu poruka u Javi dr Dušan Savić 22. februar 2019. 201 16:00
411 Jelena Jovanović (2017/3298) Razvoj kompetencija zaposlenih u javnoj upravi dr Jelena Anđelković Labrovićć 19. februar 2019. 201 11:00
410 Jovana Petrović (2017/3255) Reinženjering poslovnih procesa u cilju poboljšanja performansi organizacije dr Jovan Krivokapić 12. februar 2019. 112 14:30
409 Stevan Kostić (2017/3787) Primena projektnog menadžmenta u upravljanju otpadom u industriji automobila dr Marija Todorović 11. februar 2019. 201 15:00
408 Luka Stanojević (2017/3293) Uloga menadžmenta ljudskih resursa u podsticanju društveno odgovornog poslovanja dr Tatjana Ivanović 14. februar 2019. 201 12:00
407 Aleksandar Grgur (2017/413257) Analiza finansijskih performansi hotelijerskih preduzeća za poslovno odlučivanje dr Snežana Knežević 06. februar 2019. 201 14:00
406 Dušan Mladenović (2017/4117) Strateško marketing planiranje u farmaceutskoj industriji dr Radmila Janičić 05. februar 2019. 201 16:00
405 Jelena Milošević(2017/3815) Aktivnosti multinacionalnih kompanija u pribavljanju kadrova dr Tatjana Ivanović 01. februar 2019. C201 15:00
404 Ana Mladenović (2017/3829) Aktivnosti Head Hunting menadžera u pronalaženju kadrova za rad u IT sektoru dr Tatjana Ivanović 01. februar 2019. C201 14:15
403 Dragana Jokić(2017/3751) Priprema i ocena preduzetničkog poduhvata u ugostiteljstvu dr Marko Mihić 29. januar 2019. 201 15:00
402 Aleksandra Šolar(2017/3664) Pozicioniranje restorana na bazi združene primene Kondžoint analize i DEA dr Marija Kuzmanović 29. januar 2019. 201 16:00
401 Gorana Mladenović(2017/3206) Mikrotargetiranje u digitalnom marketingu dr Marija Jović 30. januar 2019. 201 15:00
400 Jovana Joksimović(2017/3091) Sigurnosni aspekti e-trgovine dr Dejan Simić 30. januar 2019. 201 12:00
399 Andrija Marić(2017/3025) Analiza primene Blockchain tehnologije u informacionim sistemima zdravstvenih ustanova dr Ognjen Pantelić 21. januar 2019. 201 10:00
398 Katarina Kostić (2017/3773) Komparativna analiza tradicionalnih bankarskih kredita i peer-to-peer zajmova dr Miloš Milosavljević 23. januar 2019. 109 10:00
397 Nikola Dragutinović (2017/3022) Komparativna analiza dokument-orijentisanih baza podataka dr Ognjen Pantelić 29. januar 2019. 201 10:45
396 Nemanja Nikolić (2017/3775) Mogućnosti primene agilne metodologije u vođenju nesoftverskih projekata u IT kompanijama dr Dragan Bjelica 17. januar 2019. 201 15:00
395 Jovana Svičević (2017/3038) Multiklasna klasifikacija korisnika životnog osiguranja primenom otkrivanja zakonitosti u podacima dr Milan Vukićević 23. januar 2019. 201 10:00
394 Aleksa Turković (2017/3278) Primena savremenih koncepata aktivnog učenja u visokom obrazovanju dr Ivana Kovačević 10. januar 2019. 106 15:00
393 Mina Gutić (2017/3806) Uloga projektnog menadžmenta u procesu digitaliziacije dr Marija Todorović 28. decembar 2018. C201 15:00
392 Aleksa Turković (2017/3828) Uticaj finansijske krize na promenu strukture aktive investicionih banaka dr Miloš Milosavljević 28. decembar 2018. 201 12:00
391 Jovana Mančić (2017/3008) Komparativna analiza karakteristika ABAP i JAVA programskih jezika u SAP sistemu dr Zoran Marjanović 27. decembar 2018. 109 13:30
390 Vojin Novović (2016/3289) Strane direktne investicije kao podsticaj ekonomskog rasta i razvoja dr Sandra Jednak 26. decembar 2018. 201 18:30
389 Jelena Delić (2017/3324) Ocena opravdanosti projekta razvoja novog proizvoda u prerađivačkoj industriji dr Dejan Petrović 25. decembar 2018. 201 15:00
 388 Bojana Pantović (2017/3639) Strategije promovisanja usluge u javnom sektoru  dr Marija Jović 20. decembar 2018. C001 15:30
 387 Suzana Zatežić (2017/3889) Upravljanje društveno odgovornim projektima u energetici dr Dragan Bjelica 26. decembar 2018. 201 09:30
 386 Marko Knežević (2017/3513) Procena kreditnog rejtinga preduzeća korišćenjem računarske inteligencije dr Bratislav Petrović 25. decembar 2018. 201 13:00
 385 Stefan Majdov (2017/3268) Uticaj organizovanja specijalnih događaja na razvoj brenda u sportu dr Milica Kostić Stanković 20. decembar 2018. 109 14:00
 384 Anđela Remetić (2017/3820) Analiza uticaja primene metoda i tehnika praćenja realizacije projekata na performanse projekta u poljoprivredi dr Dragan Bjelica  21. decembar 2018. 204 13:30
 383 Olivera Mandić (2017/3882) Analiza koristi preduzeća od primene strategija zelenog marketinga dr Marija Jović 20. decembar 2018. C001 14:45
 382 Biljana Majdov (2017/3609) Uporedna analiza odnosa sa javnošću zdravstvenih sistema u Srbiji i Bosni i Hercegovini dr Milica Kostić Stanković 20. decembar 2018. 109 13:00
 381 Irena Turković (2017/3238) Specifičnosti upravljanja kriznim situacijama u avio industriji dr Jovan Krivokapić 19. decembar 2018. 201 14:00
380 Nevena Đokić (2017/3231) Koncept i značaj upravljanja projektima u neprofitnim organizacijama dr Marija Todorović 28. novembar 2018. 201 13:30
379 Zorica Filipović(2017/3942) Uticaj nematerijalne imovine na finansijske performanse konditorskih preduzeća dr Veljko Dmitrović 29. novembar 2018. 106 09:30
378 Sara Katić(2017/3612) Utvrđivanje potencijala za izgradnju brenda u lokalnim samoupravama Srbije dr Milica Kostić Stanković 28. novembar 2018. C201 14:00
377 Milica Mladenović(2017/3648) Strategije relacionog marketinga u ustanovi primarne zdravstvene zaštite dr Radmila Janičić 28. novembar 2018. 201 16:00
376 Tijana Dragojević (2017/3058) Predviđanje povratka pacijenata u bolnicu nakon lečenja primenom otkrivanja zakonitosti u podacima dr Miloš Jovanović 28. novembar 2018. 201 12:30
375 Ivana Zarić (2017/3649) Marketinške aktivnosti turističkih organizacija u Srbiji dr Marija Jović 20. novembar 2018. 201 16:00
374 Kristina Đurić (2017/3856) Performanse onlajn sadržaja u političkim kampanjama dr Milan Okanović 07. novembar 2018. 106 16:00
373 Anđela Popović (2017/3251) Primena metode VSM u logističkom provajderu klase 4PL dr Dragan Vasiljević 07. novembar 2018. 201 13:00
372 Maja Cvetinov (2017/3766) Nematerijalna imovina kao potencijal razvoja preduzeća dr Veljko Dmitrović 14. novembar 2018. 201 13:30
371 Ljubica Janjić (2015/4105) Integrisanje tradicionalnih i digitalnih marketinških komunikacija u visokoškolskim ustanovama u svrhu pozicioniranja usluge dr Milica Kostić Stanković 07. novembar 2018. 201 16:00
370 Naja Sreković (2015/4003) Migracije obrazovanih i kvalifikovanih milenijalaca dr Tatjana Ivanović 05. novembar 2018. 201 09:45
369 Jasna Nuković Inajetović (2015/4001) Definisanje međunarodne marketing strategije za polimerne kompozitne proizvode dr Vesna Damnjanović 05. novembar 2018. 201 17:00
368 Tanja Trajković (2017/3811) Sindrom izgaranja na poslu prevodilaca zaposlenih na televiziji dr Tatjana Ivanović 06. novembar 2018. 201 14:00
367 Teodora Vukolić (2017/3121) Primena algoritama mašinskog učenja za predviđanje broja klikova kao indikatora uspešnosti digitalnih kampanja dr Miloš Jovanović 07. novembar 2018. 201 14:00
366 Boris Fidler (2017/3124) Otkrivanje strukture veština za posao pomoću mašinskog učenja i sistema za preporuku dr Miloš Jovanović 31. oktobar 2018. 201 13:00
365 Sunčica Arsenijević (2017/3244) Uporedni pregled metodoloških pristupa za projektovanje poslovnog modela startap kompanija dr Mladen Čudanov 31. oktobar 2018. 314 10:00
364 Deana Domić (2017/3240) Primena ključnih indikatora performansi u upravljanju uslugama maloprodaje u preduzeću iz oblasti kućne hemije dr Danica Lečić Cvetković 31. oktobar 2018. 201 18:30
363 Katarina Lalović (2017/3233) Unapređenje upravljanja uslugama maloprodaje u preduzeću iz oblasti duvanske industrije dr Danica Lečić Cvetković 31. oktobar 2018. 201 18:00
362 Valentina Smiljanić (2017/3010) Primena tehnika binarne klasifikacije za otkrivanje signala u procesu nastajanja Higsovog bozona dr Milan Vukićević 31. oktobar 2018. 310 10:00
361 Aleksandar Jokić (2017/3823) Strateški menadžment i razvoj ljudskih resursa u oblasti zdravstvenog turizma dr Dejan Petrović 31. oktobar 2018. 201 09:00
360 Čučković Marija (2017/3210) Značaj influensera u procesu donošenja odluke o kupovini dr Marija Jović 31. oktobar 2018. 109 12:30
359 Daša Radosavljević (2017/3228) Simulacioni model za analizu opravdanosti akvizicije dr Aleksandar Marković 29. oktobar 2018. 111 14:30
358 Danijela Dimitrijević (2017/3205) Upravljanje ljudskim resursima u zaštiti životne sredine dr Miloš Milosavljević 31. oktobar 2018. C301 10:30
358 Mihajlo Spasić (2017/3757) Organizacioni i vanorganizacioni izvori stresa zaposlenih u javnom sektoru dr Ivana Kovačević 30. oktobar 2018. 201 15:00
357 Bojana Mijić (2017/3840) Povezanost stila liderstva i vrste motivacije zaposlenih u automobilskoj industriji dr Ivana Kovačević 30. oktobar 2018. 201 15:45
356 Andrea Novčić (2017/33301) Profesionalni stres i zadovoljstvo poslom lekara dr Ivana Kovačević 30. oktobar 2018. 201 14:00
355 Andrea Vukomanović (2015/4004) Definisanje strategije turističkog brendiranja grada za Beograd dr Vesna Damnjanović 24. oktobar 2018. 109 14:00
354 Mina Obradović (2017/3243) Specifičnosti kriznog menadžmenta u organizaciji specijalnih događaja dr Jovan Krivokapić 31. oktobar 2018. 201 10:15
353 Sandra Babović (2017/3106) Razvoj novih bankarskih proizvoda na osnovu podataka iz sistema za odnos sa korisnicima dr Boris Delibašić 30. oktobar 2018. 201 12:00
352 Jovana Nikolić (2017/3821) Uticaj interne komunikacije na izgradnju organizacione reputacije u javnom sektoru dr Milica Kostić Stanković 24. oktobar 2018. 109 15:30
351 Tijana Lukić (2017/3821) Poređenje pristupa za ocenu kreditnog boniteta u veleprodajnim preduzećima dr Miloš Milosavljević 24. oktobar 2018. 109 12:30
350 Dragana Stanojević (2017/3234) Zastupljenost različitih modela e-kupovine u Srbiji dr Marija Jović 24. oktobar 2018. 201 16:00
349 Sara Marković (2016/3265) Primena standarda ISO 40500 za obezbeđivanje pristupa veb sadržajima osobama sa invaliditetom dr Mladen Đurić 17. oktobar 2018. 111 14:30
348 Ana Rajačić (2016/3668) Primena kondžoint i analize troškova i koristi u određivanju optimalnog asortimana pri ograničenim resursima dr Marija Kuzmanović 17. oktobar 2018. 106 16:00
347 Isidora Šljukić (2017/3265) Strategije socijalnog marketinga u povećanju svesti o značaju fizičkih aktivnosti dr Radmila Janičić 10. oktobar 2018. 201 16:15
346 Kristina Šljukić (2016/3309) Uporedni pregled organskih pristupa organizaciji u kreativnim industrijama dr Mladen Čudanov 23. oktobar 2018. 201 16:30
345 Dunja Đurović Batinić (2016/4101) Promena pravila organizacionog dizajna u funkciji rasta preduzeća dr Ondrej Jaško 10. oktobar 2018. 102 09:00
344 Anđelković Jelena (2017/3909) Zaštita potrošača u funkciji zadovoljstva potrošača dr Milica Kostić Stanković 09. oktobar 2018. 201 14:30
343 Pešić Nemanja (2017/3810) Strategije relacionog marketinga na društvenim mrežama zasnovane na lojalnosti potrošača dr Radmila Janičić 09. oktobar 2018. 201 16:45
342 Đurković Branko (2017/3312) Uticaj doživljaja brenda na ponašanje korisnika visokotehnoloških proizvoda dr Marija Jović 09. oktobar 2018. 201 13:00
341 Glišović Jelena (2017/3754) Primena kreativne strategije u digitalnim marketinškim kampanjama dr Marija Jović 09. oktobar 2018. 201 13:45
340 Čupković Stefan (2017/3914) BTL oglašavanje na internetu proizvoda široke potrošnje dr Marija Jović 09. oktobar 2018. 201 16:00
339 Barjaktarović Dejana (2017/3933) Uporedni prikaz efekata korporativnog oglašavanja i publiciteta dr Milica Kostić Stanković 09. oktobar 2018. 201 12:15
338 Stanojlović Stefan (2016/3351) Specifičnosti  restrukturiranja  sportskih klubova dr Jovan Krivokapić 09. oktobar 2018. 111 13:45
336 Nišavić Jelena (2017/3267) Upravljanje procesom korporativne komunikacije u visokoobrazovnim institucijama u Srbiji dr Milica Kostić Stanković 09. oktobar 2018. 201 17:30
335 Radaković Sara (2017/3062) Razvoj softvera za bezbednost u saobraćaju zasnovan na Scrum frejmvorku Dr Zoran Marjanović 08. oktobar 2018. 201 15:30
334 Mrdaković Biljana (2016/3047) Komparativna analiza metodologija uvođenja ERP sistema Dr Ognjen Pantelić 08. oktobar 2018. 201 14:45
333 Vučković Dejana (2016/3043) Primena SEPA regulative u ERP sistemima Dr Ognjen Pantelić 08. oktobar 2018. 201 14:00
332 Milović Ivana (2016/3040) Razvoj generičkih modela za upravljanje finansijskim performansama primenom SAP FS-PER softvera Dr Zoran Marjanović 08. oktobar 2018. 201 13:15
331 Đurđević Dejan (2017/3778) Uticaj timskog rada na efikasnost poslovanja multinacionalnih kompanija Dr Dobrivoje Mihailović 03. oktobar 2018. c301 19:45
330 Madžarević Marina (2017/3844) Faktori stresa u namenskoj industriji Dr Dobrivoje Mihailović 03. oktobar 2018. c301 19:00
329 Runjo Neda (2017/3845) Faktori motivacije radnika u servisnim centrima Dr Dobrivoje Mihailović 03. oktobar 2018. c301 18:15
 328 Petrov Vesna (2016/3969) Osobine ličosti kao determinante zadovoljstva poslom kod zaposlenih u vaspitno-obrazovnim institucijama Dr Ondrej Jaško 03. oktobar 2018. c301 17:30
 327 Marković Snežana (2016/3816) Motivacija za postignućem preduzetnika i menadžera i onih sa preduzetničkim i menadžerskim namerama Dr Ivana Kovačević 03. oktobar 2018. c301 16:00
 326 Krstić Jovana (2016/3770) Struktura motivacije mladih volontra u nevladinoj organizaciji Dr Ivana Kovačević 03. oktobar 2018. c301 16:45
 325 Filipović Jelena (2017/3807) Osobine ličnosti zaposlenih kao determinanta uspešne poslovne komunikacije u organizaciji Dr Ivana Kovačević 03. oktobar 2018. c301 15:15
324 Dejana Vučković (2016/3043) Primena SEPA regulative u ERP sistemima dr Ognjen Pantelić 08. oktobar 2018. 201 14:00
323 Jasna Golubović (2017/3247) Značaj influensera u upravljanju luksuznim brendovima dr Slavica Cicvarić Kostić 02. oktobar 2018. C301 12:00
322 Bojana Jakovljević (2017/3623) Transformacioni pristup liderstvu u procesu razvoja zaposlenih u javnom sektoru Dr Miloš Jevtić 01. oktobar 2018. 201 8:30
321 Nastasija Mijović (2017/3679) Primena multivarijacione analize u predviđanju ponašanja potrošača Dr Marina Dobrota 01. oktobar 2018. 106 9:15
320 Tamara Branović (2017/3627) Razlike u stilovima liderstva žena i muškaraca na rukovodećim pozicijama u javnom sektoru Dr Miloš Jevtić 01. oktobar 2018. 201 9:15
319 Jelena Miličić (2016/3634) Specifičnosti poslovnog napredovanja žena lidera u javnom sektoru Dr Jovan Krivokapić 01. oktobar 2018. 201 10:00
318 Nataša Barać (2017/3224) Uporedni prikaz i analiza metodologija projektnog menadžmenta za upravljanje softverskim projektima Dr Marko Mihić 01. oktobar 2018. c201 10:00
317 Bojana Jovanović (2016/3904) Specifičnosti primene Stage-Gate modela u projektima razvoja nove usluge Dr Biljana Stošić 01. oktobar 2018. c201 10:45
316 Stefan Jovanović (2016/3244) Značaj liderstva u procesu integracije preduzeća Dr Jovan Krivokapić 01. oktobar 2018. 201 10:45
315 Jovana Cvetković (2016/3098) Unapređenje procesa upravljanja IS projektima Dr Ognjen Pantelić 01. oktobar 2018. c301 10:45
314 Milan Knežević (2017/3650) Kreiranje marketing strategije na društvenim medijima za deljenje multimedijalnih sadržaja Dr Velimir Štavljanin 01. oktobar 2018. c201 11:30
313 Marija Babić (2017/3130) Primena vizuelnog jezika Scratch u edukaciji đaka osnovnih i srednjih škola Dr Slađan Babarogić 01. oktobar 2018. c301 11:30
312 Katarina Maksimović (2016/3922) Savremeni pristupi projektima organizacionih inovacija Dr Biljana Stošić 01. oktobar 2018. 201 11:30
311 Jelena Vojvodić (2017/3753) Primena program menadžmenta u procesu razvoja pametnih gradova Dr Marija Todorović 01. oktobar 2018. 111 12:00
310 Đorđe Ilić (2017/3009) Integracija poslovnih sistema za skladištenje podataka sa SAP HANA bazom podataka Dr Ognjen Pantelić 01. oktobar 2018. 201 12:15
309 Anja Dujović (2016/3642) Analiza stepena projektifikacije društva Dr Vladimir Obradović 01. oktobar 2018. c301 12:15
308 Mirko Maraš (2017/3626) Uticaj nacionalne i organizacione kulture na proces integracije kompanija Dr Miloš Jevtić 01. oktobar 2018. 201 13:00
307 Mirjana Petronijević (2016/3605) Specifičnosti upravljanja ljudskim resursima u visokom obrazovanju Dr Jaško Ondrej 01. oktobar 2018. c301 13:00
306 Emilija Stolić (2017/3780) Povezanost uspeha u poslu i samovrednovanja zaposlenih Dr Ivana Kovačević 01. oktobar 2018. 201 13:45
305 Đorđe Matić (2017/3608) Specifičnosti upravljanja kriznim situacijama u javnim preduzećima Dr Jovan Krivokapić 01. oktobar 2018. 201 14:30
304 Arsenije Ivanović (2017/3800) Angažovanje uticajnih ličnosti u kampanjama na društvenim mrežama Dr Slavica Cicvarić Kostić 01. oktobar 2018. 201 15:15
303 Aleksa Brborić (2017/3239) Specifičnosti ocene investicionih potencijala u turizmu u zemljama u razvoju Dr Marko Mihić 30. septembar 2018. 201 17:10
302 Aleksandra Atanacković (2017/3262) Strateško upravljanje performansama u modnoj kompaniji Dr Marko Mihić 30. septembar 2018. 201 17:30
301 Andrijana Kojić (2017/3860) Marketing aspekt društveno odgovornog poslovanja kompanija u Srbiji Dr Radmila Janičić 30. septembar 2018. 106 13:00
300 Anđela Đurić (2017/3221) Upravljanje rizikom kao faktor uspešnosti projekata inovacija proizvoda Dr Biljana Stošić 30. septembar 2018. C201 15:15
299 Anja Nikić (2016/3844) Uticaj zaintresovanih strana na upravljanje rizikom projekta Dr Marko Mihić 30. septembar 2018. 201 14:30
298 Anja Nikolć (2017/3779) Specifičnosti upravljanja rizikom investicionih projekata u građevinarstvu Dr Marko Mihić 30. septembar 2018. 201 16:45
297 Bojan Mijatović (2016/3408) Specifičnosti inovacija procesa u hemijskoj industriji Dr Biljana Stošić 30. septembar 2018. C201 16:00
296 Bojana Brajković (2014/3991) Uticaj savremenih izazova poslovnog okruženja na planiranje marketinga u javnoj upravi Dr Milica Kostić Stanković 30. septembar 2018. 201 12:15
295 Bojana Jelisavac (2017/3229) Ocena opravdanosti projekta modernizacije bioskopa Dr Dejan Petrović 30. septembar 2018. C201 16:45
294 Boris Postovnik (2016/3785) Specifičnosti upravljanja međunarodnim projektima u kulturi Dr Dejan Petrović 30. septembar 2018. 201 18:15
293 Vladimir Berić (2016/3112) Istraživanje kriterijuma za odabir sistema za upravljanje sadržajem Dr Velimir Štavljanin 30. septembar 2018. 201 9:15
292 Igor Živanović (2016/3876) Specifičnosti ocene opravdanosti projekata u vodoprivredi Dr Dejan Petrović 30. septembar 2018. 201 19:45
291 Katarina Vučetić (2017/3872) Holistički marketing pristup na primeru internet portala Dr Radmila Janičić 30. septembar 2018. 106 13:45
290 Luka Bogojević (2016/3912) Analiza i ocena opravdanosti projekta otvaranja vinarije Dr Marko Mihić 30. septembar 2018. 201 19:00
289 Luka Pavlović (2016/3278) Razvoj inovativnog proizvoda u duvanskoj industriji Dr Vesna Damnjanović 30. septembar 2018. c401 13:45
288 Marijana Aksentijević (2017/3880) Holistički marketing pristup u institucijama javne bezbednosti Dr Radmila Janičić 30. septembar 2018. 106 11:30
287 Marina Knežević (2016/3866) Strateško upravljanje projektima u industriji vina Dr Dejan Petrović 30. septembar 2018. C201 14:30
286 Marko Mijatović (2017/3279) Upravljanje projektima u oblasti organske proizvodnje Dr Dragan Bjelica 30. septembar 2018. C201 16:00
285 Milan Piljević (2016/3910) Primena projektnog menadžmenta u organizaciji sportskih događaja Dr Dejan Petrović 30. septembar 2018. C201 13:45
284 Miloš Petrović (2017/3613) Organizaciono restrukturiranje preduzeća u železničkom saobraćaju Dr Ondrej Jaško 30. septembar 2018. 106 18:15
283 Nenad Kuzmanović (2017/3906) Primena finansijske analize u proceni uspešnosti poslovanja preduzeća Dr Veljko Dmitrović 30. septembar 2018. C201 17:30
282 Nikola Kumrić (2017/3123) Razvoj onlajn interaktivnog sistema za donošenje odluka Dr Miroslav Minović 30. septembar 2018. 201 08:30
281 Selena Ristić (2016/3753) Specifičnosti upravljanja virtuelnim internacionalnim projektnim timom Dr Dejan Petrović 30. septembar 2018. 201 15:15
280 Sofija Milić (2016/3891) Primena koncepta upravljanja „zelenim“ projektima u rudarstvu Dr Vladimir Obradović 30. septembar 2018. 201 13:45
279 Stevan Sinđelić (2016/3310) Strateško upravljanje performansama u kompaniji za proizvodnju i distribuciju poljoprivrednih mašina Dr Marko Mihić 30. septembar 2018. 201 16:00
278 Teodora Isailović (2017/3855) Uporedna analiza tradicionalnih i digitalnih medija u brendiranju proizvoda Dr Radmila Janičić 30. septembar 2018. 106 14:30
277 Tijana Kušljić (2017/3266) Strategije brendiranja humanitarnih organizacija Dr Slavica Cicvarić Kostić 30. septembar 2018. 201 13:00
276 Azra Đurđević (2016/3251) Upravljanje uslugama prodaje u osiguravajućim društvima primenom ključnih indikatora performansi Dr Danica Lečić Cvetković 29. septembar 2018. 112 13:45
275 Aleksa Nikolić (2016/3680) Uloga multivarijacione analize u predviđanju pokazatelja uspešnosti kompanija u poštanskom sektoru Dr Marina Dobrota 29. septembar 2018. 310 13:45
274 Aleksandar Đokić (2017/3877) Organizacija onlajn prodaja kao deo organizacione inovativnosti Dr Ondrej Jaško 29. septembar 2018. 101 10:00
273 Aleksandar Perišić (2016/3410) Uticaj analize finansijskih performansi na donošenje poslovnih odluka u osiguravajućim kompanijama Dr Snežana Knežević 29. septembar 2018. 109 15:15
272 Aleksandar Petrović (2017/3510) Implementacija tehnika affiliate marketinga u elektronskoj prodavnici Dr Dušan Barać 29. septembar 2018. 103 10:00
271 Aleksandra-Ana Petrović (2015/3811) Storiteling u funkciji izgradnje modnih brendova Dr Milica Kostić Stanković 29. septembar 2018. C201 10:45
270 Ana Bačanin (2017/3849) Analiza efektivnosti komunikacije putem posedovanih, plaćenih i zasluženih medija Dr Tamara Vlastelica 29. septembar 2018. 101 9:15
269 Ana Jovanović (2016/3336) Upravljanje ljudskim resursima u oblasti zaštite životne sredine Dr Nataša Petrović 29. septembar 2018. C301 11:30
268 Ana Milisavljević (2016/3712) Razvoj aplikacije za društvene mreže primenom Spring Social projekta Dr Ilija Antović 29. septembar 2018. 106 10:00
267 Ana Nešković (2017/3275) Obrazovanje zaposlenih uz podršku pametnih tehnologija Dr Ivana Kovačević 29. septembar 2018. 201 13:45
266 Andrea Mirković (2017/3899) Definisanje strategije online prodaje u turizmu Dr Vesna Damnjanović 29. septembar 2018. 101 15:15
265 Andrijana Dubak Živković (2017/3972) Uloga motivacije i komunikacije zaposlenih u agencijama za iznajmljivanje vozila Dr Ranko Orlić 29. septembar 2018. 106 13:00
264 Anđela Anđić (2017/3236) Primena ključnih indikatora performansi u procesu ocene i izbora dobavljača u preduzeću iz auto industrije Dr Danica Lečić Cvetković 29. septembar 2018. 106 10:45
263 Anđela Ljubisavljević (2017/3002) Komparativna analiza vlasničkih ERP sistema u CLOUD-u Dr Ognjen Pantelić 29. septembar 2018. 201 8:30
262 Anđela Pejanović (2016/3008) Komparativna analiza programskih okvira za rad sa NoSQL bazama podataka Dr Nenad Aničić 29. septembar 2018. 102 19:00
261 Anja Bjelotomić (2016/3526) Uporedna analiza algoritama za klasifikaciju muzičkih tonova prema boji zvuka Dr Bratislav Petrović 29. septembar 2018. 101 12:00
260 Anja Dubovina (2016/3075) Formalizacija korisničkih zahteva u cilju razvoja i automatizacije testiranja aplikacija Dr Nenad Aničić 29. septembar 2018. 102 18:15
259 Anja Kočovski (2017/3248) Uloga menadžmenta ljudskih resursa u razvoju kompetentnosti talenata Dr Gordana Milosavljević 29. septembar 2018. C301 10:45
258 Biljana Vulićević (2015/3704) Razvoj arkadne 2D igrice korišćenjem programskog jezika Lua: Arhitektura, alati i rešenje Dr Saša Lazarević 29. septembar 2018. 112 8:30
257 Biljana Spasić (2017/3826) Specifičnosti komunikacije brendova sa generacijama Y i Z Dr Slavica Cicvarić Kostić 29. septembar 2018. 104 13:45
256 Bojan Cvetković (2017/3643) Specifičnosti revizije javnih nabavki konsultantskih usluga Dr Snežana Knežević 29. septembar 2018. 109 14:30
255 Vladan Vidojević (2017/3047) Realizacija mikroservisne arhitekture u NodeJS okruženju Dr Nenad Aničić 29. septembar 2018. 102 15:15
254 Vladimir Radanović (2016/3643) Identifikovanje prevarenih radnji u finansijskim izveštajima Dr Snežana Knežević 29. septembar 2018. 201 10:45
253 Vladislav Milosavljević (2016/3123) Organizacija i upravljanje virtuelnim IT timovima Dr Mladen Čudanov 29. septembar 2018. 101 14:30
252 Gordana Raković Rudović (2016/4110) Strateška komunikacija u energetskim kompanijama javnog sektora Dr Milica Kostić Stanković 29. septembar 2018. 201 10:00
251 Daniela Andrović (2016/3539) Pravni i tehnički aspekti digitalne forenzike Dr Mirjana Drakulić 29. septembar 2018. 201 11:30
250 Danica Savičić (2017/3201) Spredšit model za upravljanje zalihama gotovih proizvoda u automobilskoj industriji Dr Lena Đorđević 29. septembar 2018. 201 9:15
249 Darko Cmiljanić (2017/3060) Analiza primene SAP integrisane finansijske platforme u cilju upravljanja računovodstvenim procesima Dr Ognjen Pantelić 29. septembar 2018. 102 11:30
248 Deana Jovanović (2016/3340) Specifičnosti holističkog marketing pristupa u modnoj industriji Dr Radmila Janičić 29. septembar 2018. 201 12:15
247 Dijana Novaković (2017/3850) Upravljanje ljudskim resursima u bankarskom sistemu Dr Ranko Orlić 29. septembar 2018. C201 11:30
246 Dragan Zekavica (2015/3605) Planiranje nabavki u funkciji efikasnog i svrsishodnog trošenja javnih sredstava Dr Ondrej Jaško 29. septembar 2018. 104 16:45
245 Dragana Kuzelj (2017/3004) Komparativna analiza WEB servisa Dr Ognjen Pantelić 29. septembar 2018. 401 13:45
244 Dragomir Kadović (2016/3920) Brendiranje turističkih destinacija baziranih na preferencijama generacije ipsilon Dr Milica Kostić Stanković 29. septembar 2018. 112 14:30
243 Dunja Kokotović (2017/3209) Komparativna analiza JAMB i HAY metoda za vrednovanje poslova na primeru jedinice lokalne samouprave Dr Dragoslav Slović 29. septembar 2018. C201 10:00
242 Dušica Tanović (2017/3676) Statistički pristup merenju ekonomske nejednakosti zemalja Dr Marina Dobrota 29. septembar 2018. C201 13:00
241 Đorđe Radovanović (2016/3050) Analiza NoSQL podrške u PostgreSQL relacionoj bazi podataka Dr Nenad Aničić 29. septembar 2018. 102 10:00
240 Eleonora Dogandžić (2017/3217) Uloga lidera u kreiranju i održavanju organizacione kulture Dr Jovan Krivokapić 29. septembar 2018. 112 10:45
239 Žarko Duškov (2016/4124) Mogućnosti unapređenja organizacije stručnih službi visokoškolskih ustanova Dr Ondrej Jaško 29. septembar 2018. 104 15:15
238 Ivan Devedžić (2015/3208) IT preduzetništvo i razvoj startup-a iz Silikonske Doline Dr Maja Levi Jakšić 29. septembar 2018. 104 10:45
237 Ivan Petrović (2017/3712) Spring kao okvir za implementaciju mikroservisa Dr Siniša Vlajić 29. septembar 2018. 112 13:00
236 Ivana Dimitrov (2017/3918) Definisanje strategije brendiranja zemalja Bliskog istoka Dr Vesna Damnjanović 29. septembar 2018. 109 11:30
235 Ivana Đukić (2015/3953) Doprinos transparentnosti finansijskog izveštavanja poslovanja malih i srednjih preduzeća Dr Veljko Dmitrović 29. septembar 2018. 310 15:15
234 Ivana Prokić (2016/3077) Otkrivanje zakonitosti prilikom određivanja cene kuća na nestabilnim tržištima Dr Miloš Jovanović 29. septembar 2018. 111 13:45
233 Ivana Todorović (2017/3249) Specifičnosti organizacionog restrukturiranja državnih preduzeća Dr Jovan Krivokapić 29. septembar 2018. 103 11:30
232 Isakov Isidora (2014/4004) Izgradnja nove i održavanje postojeće konkurentske prednosti prilikom prelaska sa lokalnog na međunarodno tržište Dr Vladimir Obradović 29. septembar 2018. 109 17:30
231 Isidora Radočaj (2017/3865) Specifičnosti obuke stjuardesa za zemaljsko opsluživanje na aerodromima Dr Ivana Kovačević 29. septembar 2018. 201 15:15
230 Jana Jovanović (2017/3274) Planiranje digitalnih kampanja u poslovnom marketingu Dr Slavica Cicvarić Kostić 29. septembar 2018. 103 12:15
229 Jelena Kurjak (2015/3329) Ekološko obrazovanje i upravljanje ljudskim resursima u funkciji nove agende održivog razvoja Dr Nataša Petrović 29. septembar 2018. 106 12:15
228 Jelena Kusovac (2015/3535) Razvoj modula za Magento platformu Dr Zorica Bogdanović 29. septembar 2018. 112 12:15
227 Jelena Lazarević (2015/3891) Uloga instrumenata obezbeđenja plaćanja u poslovanju trovinskog preduzeća Dr Slađana Benković 29. septembar 2018. C201 12:15
226 Jelena Lazović (2016/3813) Doprinos finansijskog izveštavanja transparentnosti poslovanja banaka Dr Veljko Dmitrović 29. septembar 2018. 104 14:30
225 Jelena Nedović (20173665) Analiza ponašanja potrošača i njihovih preferencija prema maloprodajnim objektima Dr Dragana Makajić Nikolić 29. septembar 2018. 109 10:45
224 Jelena Radosavljević (2017/3253) Unapređenje upravljanja proizvodnjom primenom ključnih indikatora performansi u preduzeću iz automobilske industrije Dr Danica Lečić Cvetković 29. septembar 2018. 101 8:30
223 Jelica Stakić (2017/3036) Analiza istorijskih podataka u ERP sistemima primenom neuronskih mreža Dr Ognjen Pantelić 29. septembar 2018. 103 9:15
222 Jovana Arsenijević (2016/3203) Spredšit model za upravljanje uslugama prodaje robe široke potrošnje Dr Lena Đorđević 29. septembar 2018. 106 11:30
221 Jovana Božić (2017/3756) Uporedna analiza komunikacije brendova sportske opreme na društvenim mrežama Dr Slavica Cicvarić Kostić 29. septembar 2018. 111 15:15
220 Julija Stefanović (2016/3054) Mrežna VEB aplikacija za simulaciju klasične i vešeetapne igre dilema zatvornik Dr Marija Kuzmanović 29. septembar 2018. 102 17:30
219 Katarina Stamenković (2017/3772) Strategije storitelinga u gerila marketingu Dr Radmila Janičić 29. septembar 2018. 103 8:30
218 Kristina Savić (2016/3247) Specifičnosti upravljanja kriznim situacijama u hotelijerstvu Dr Jovan Krivokapić 29. septembar 2018. 101 18:15
217 Ksenija Živković (2016/3003) Analiza životnog ciklusa razvoja sigurnog softvera Dr Dejan Simić 29. septembar 2018. 101 10:45
216 Ksenija Rakić (2016/3349) Istraživanje uticaja onlajn preporuka na proces odlučivanja prilikom kupovine Dr Velimir Štavljanin 29. septembar 2018. 006 13:45
215 Lenka Berić (2017/3912) Digitalne marketing kampanje u industriji energetskih napitaka Dr Marija Jović 29. septembar 2018. 103 13:00
214 Lidija Ivošević (2017/3326) Kriza i uticaj krize na novčane tokove u organizaciji Dr Jovan Krivokapić 29. septembar 2018. 106 8:30
213 Marija Valjarević (2015/3270) Životni ciklus MSP i model zadovoljavanja potreba za podrškom Dr Danica Lečić Cvetković 29. septembar 2018. 109 13:00
212 Marija Gašić (2017/3235) Uspostavljanje i razvoj pozicije i vrednosti brenda bazirano na Small Data konceptu Dr Milica Kostić Stanković 29. septembar 2018. 112 15:15
211 Marija Živić (2017/3207) Upravljački modeli za raspoređivanje osoblja na aerodromu Dr Lena Đorđević 29. septembar 2018. 109 12:15
210 Marija Leskur (2016/3091) Analiza podrške grafovskom modelu u MS SQL serveru Dr Nenad Aničić 29. septembar 2018. 102 13:00
209 Marija Pavlović (2016/3321) Izazovi integrisanja društvenih mreža u marketing strategiju kompanija Dr Marija Jović 29. septembar 2018. C001 10:00
208 Marijana Todorović (2017/3096) Komparativna analiza vlasničkih ERP sistema sa aspekta njihove primene u velikim i srednjim preduzećima Dr Zoran Marjanović 29. septembar 2018. 111 14:30
207 Marina Knežević (2017/3269) Obuka industrijskih radnika za primenu DEA metode Dr Ivana Kovačević 29. septembar 2018. 201 16:45
206 Marko Radošević (2016/3884) Holistički marketing u turističkoj ponudi Beograda Dr Radmila Janičić 29. septembar 2018. 112 19:00
205 Milan Bodrožić (2016/3088) Razvoj e-Government servisa za potrebe lokalne samouprave Dr Slađan Babarogić 29. septembar 2018. 111 17:30
204 Milena Matić (2017/3866) Istraživanje efikasnosti i značaja testiranja kandidata u procesu selekcije Dr Tatjana Ivanović 29. septembar 2018. C301 9:15
203 Milena Suknović (2017/3705) Primena Onion arhitekture za razvoj veb aplikacije za zakazivanje studentskih konsultacija upotrebom .NET CORE i
Angular okvira
Dr Saša Lazarević 29. septembar 2018. 112 11:30
202 Milica Prodanović (2016/3791) Percepcija značaja prve impresije pri donošenju odluke na intervjuu za zaposlenje Dr Ivana Kovačević 29. septembar 2018. 201 18:15
201 Milica Simić (2017/3847) Privlačenje kandidata i zadržavanje zaposlenih u kompaniji brendiranjem poslodavca Dr Tatjana Ivanović 29. septembar 2018. 201 17:30
200 Milica Stakić (2017/3027) Analiza primene IoT u oblasti ERP sistema Dr Ognjen Pantelić 29. septembar 2018. 102 10:45
199 Milica Stevanović (2016/3282) Primena neuromarketinga u analizi ponašanja potrošača u maloprodajnim lancima Dr Marija Jović 29. septembar 2018. C001 11:30
198 Milica Tešić (2017/3315) Primena gejmifikacije u pozicioniranju škola stranih jezika Dr Marija Jović 29. septembar 2018. C201 8:30
197 Milica Čubrilo (2017/3139) Aspekti uvođenja SAP MMPUR modula u farmaceutskoj industriji Dr Slađan Babarogić 29. septembar 2018. C001 12:15
196 Miloš Ivošević (2017/3327) Uticaj digitalizacije na kanale distribucije i promene biznis modela Dr Mladen Čudanov 29. septembar 2018. 111 10:00
195 Mirjana Docić (2017/3076) Analiza i primena Elasticsearch-a u pretraživanju heterogenih izvora podataka Dr Nenad Aničić 29. septembar 2018. 102 14:30
194 Mirko Bingulac (2016/3839) Značaj koncepta „organizacije koja uči“ za opstanak na tržištu Dr Ivana Kovačević 29. septembar 2018. 201 14:30
193 Nadežda Janjetović (2017/3716) Razvoj distribuirane aplikacije za elektronsko učenje upotrebom .NET CORE platforme Dr Saša Lazarević 29. septembar 2018. 103 10:45
192 Nađa Marković (2016/3042) Komparativna analiza sistema za upravljanje sadržajem Dr Ognjen Pantelić 29. septembar 2018. 111 16:00
191 Nataša Krčmar (2016/3104) Poslovna inteligencija kao podrška odlučivanju pri odabiru strategije razvoja Dr Boris Delibašić 29. septembar 2018. 111 11:30
190 Nataša Rajevac (2017/3024) Analiza primene SAP SCM rešenja u upravljanju lancima snabdevanja Dr Slađan Babarogić 29. septembar 2018. 104 10:00
189 Nevena Pavlović (2017/3046) Analiza i primena Spring Boot okvira za razvoj veb aplikacija Dr Nenad Aničić 29. septembar 2018. 102 12:15
188 Neda Isaković (2017/3056) Implementacija ALL-PAY aukcija u .NET okruženju Dr Marija Kuzmanović 29. septembar 2018. 104 11:30
187 Nela Bunčić (2015/3623) Uticaj stilova liderstva na performanse zaposlenih u javnom sektoru Dr Ondrej Jaško 29. septembar 2018. 106 9:15
186 Nemanja Vilimonović (2016/3666) Izbor voznog parka na osnovu DEA ocene efikasnosti Dr Gordana Savić 29. septembar 2018. C002 11:30
185 Nemanja Đorđević (2015/3810) Uticaj stresa na radnu efikasnost u osiguravajućim kompanijama Dr Dobrivoje Mihailović 29. septembar 2018. C301 12:15
184 Nemanja Nešić (2017/3641) Potencijal primene storitelinga u brendiranju usluga javnog sektora Dr Milica Kostić Stanković 29. septembar 2018. C301 13:00
183 Nemanja Radonjić (2017/3834) Finansijska analiza nematerijalne imovine u preduzeću za telekomunikacije Dr Veljko Dmitrović 29. septembar 2018. C001 13:00
182 Nikola Beljić (2017/4127) Potencijali učešća privatnog kapitala u jačanju kapaciteta zdravstvenih ustanova Dr Slađana Benković 29. septembar 2018. 104 18:30
181 Nikola Vranić (2016/3120) Virtuelizacija kompjuterskih resursa pomoću kontejnera Dr Miroslav Minović 29. septembar 2018. 109 8:30
180 Nikola Vučković (2016/3833) Uticaj finansijskog vrednovanja zaliha na poslovnu dobit Dr Snežana Knežević 29. septembar 2018. 105 11:30
179 Nikolina Momčilović (2016/3015) Poređenje biometrijskih algoritama za prepoznavanje lica Dr Miroslav Minović 29. septembar 2018. 104 12:15
178 Nina Mladenović (2016/3005) Primena metoda faktorizacije matrica u kreiranju sistema za preporučivanje Dr Miloš Jovanović 29. septembar 2018. 111 12:15
177 Novak Cvjetan (2016/3086) Komparativna analiza Microsoft tehnologija za razvoj RESTful Web servisa Dr Nenad Aničić 29. septembar 2018. 102 16:45
176 Ognjen Šćekić (2017/3079) Primena reaktivnog pristupa u razvoju Java aplikacija i analiza upotrebljivosti za razvoj android aplikacija Dr Miloš Milovanović 29. septembar 2018. 310 14:30
175 Olga Matović (2017/3211) Istraživanje emocionalnih apela u digitalnim marketinškim kampanjama u kozmetičkoj industriji Dr Marija Jović 29. septembar 2018. 104 9:15
174 Petar Živković (2016/3122) Optimizacija parametara prediktivnih algoritama za podršku odlučivanju pri određivanju cena nekretnina Dr Milan Vukićević 29. septembar 2018. 006 15:15
173 Petar Milisavljević (2015/3028) Komparativna analiza JavaScript okvira za razvoj veb aplikacija Dr Nina Turajlić 29. septembar 2018. 102 13:45
172 Predrag Babarogić (2016/3103) Značaj istorijskih podataka kao komponente poslovne inteligencije u kreiranju strategija Dr Boris Delibašić 29. septembar 2018. 104 13:00
171 Rade Ćupina (2016/4125) Merenje finansijskih performansi u farmaceutskim kompanijama Dr Snežana Knežević 29. septembar 2018. 109 13:45
170 Sanja Kostić (2015/3708) Komparativna analiza kvaliteta koda razvijenog metodom testom vođenog razvoja i standardnom metodom korišćenjem
statičkih softverskih metrika
Dr Saša Lazarević 29. septembar 2018. 112 9:15
169 Svetlana Ivanović (2015/3067) Specifikacija mapiranja poslovnih transakcija u elektronskoj razmeni podataka Dr Nenad Aničić 29. septembar 2018. 102 9:15
168 Silvana Lazarević (2016/3961) Uticaj internih organizacionih faktora na upravljanje likvidnošću preduzeća Dr Miloš Milosavljević 29. septembar 2018. 111 16:45
167 Slađana Guzijan (2017/3973) Obuka stečajnih upravnika za e-izveštavanje Dr Ivana Kovačević 29. septembar 2018. 201 13:00
166 Sofija Krneta (2016/3006) Predviđanje gužvi ispred ski liftova upotrebom podataka sa senzora Dr Boris Delibašić 29. septembar 2018. C002 10:00
165 Srđan Janošević (2017/3853) Strategija brendiranja privatnih zdravstvenih ustanova Dr Radmila Janičić 29. septembar 2018. 109 16:00
164 Srđan Jović (2015/3934) Uloga ljudskih resursa u informisanju zaposlenih o sprečavanju zlostavljanja na radu i zaštiti uzbunjivača u javnom
sektoru
Dr Tatjana Ivanović 29. septembar 2018. C301 10:00
163 Stevan Končar (2016/3715) Razvoj višeplatformske video igre Dr Saša Lazarević 29. septembar 2018. 112 10:00
162 Stefan Arsić (2017/3863) Spremnost organizacija na korišćenje usluga psihoterapijskog savetovanja Dr Tatjana Ivanović 29. septembar 2018. 102 8:30
161 Stefan Milić (2017/3925) Komparativna analiza strategija brendiranja turističke ponude Srbije i Grčke Dr Radmila Janičić 29. septembar 2018. 109 18:15
160 Stevan Niculović (2015/3019) Komparativna analiza REST i SOAP veb servisa u JAVA EE okruženju Dr Miroslav Minović 29. septembar 2018. 102 16:00
159 Stefan Ostojić (2016/3622) Uticaj pola na stil i ishod pregovaranja Dr Marija Kuzmanović 29. septembar 2018. 109 16:45
158 Tara Babić (2016/3246) Spredšit model za upravljanje performansama u uslugama osiguranja Dr Lena Đorđević 29. septembar 2018. 105 10:00
157 Teodora Slavinski (2016/3936) Specifičnosti upravljanja megaprojektima u industriji zabave Dr Marija Todorović 29. septembar 2018. 201 19:00
156 Tijana Delić (2016/3957) Uporedna analiza poslovnih procesa domaćih i stranih kurirskih službi Dr Ivan Tomašević 29. septembar 2018. C001 10:45
155 Tijana Mitrović (2017/3070) Prediktivna analitika za predviđanje angažovanja zaposlenih Dr Biljana Panić 29. septembar 2018. 006 10:00
154 Tijana Smiljić (2017/3842) Kontekstualna analiza sadržaja u političkim kampanjama na društvenim medijama Dr Milan Okanović 29. septembar 2018. 104 16:00
153 Tijana Turnić (2017/3662) Određivanje važnosti indikatora za ocenu efikasnosti fakulteta Dr Gordana Savić 29. septembar 2018. 006 16:00
152 Una Ivošević (2017/4119) Upravljanje inovacijama u farmaceutskom lancu snabdevanja sa fokusom na implementaciju procesa serijalizacije i
agregacije
Dr Maja Levi Jakšić 29. septembar 2018. C002 12:15
151 Una Teofilovski (2016/3129) Metodologije i softverski alati za upravljanje IT projektima Dr Zoran Marjanović 29. septembar 2018. 006 16:45
150 Filip Žarkić (2016/3269) Izveštaji upravljačkog računovodstva za upravljanje finansijskim performansama banke Dr Veljko Dmitrović 29. septembar 2018. C201 9:15
149 Filip Krstev (2016/3022) Uporedna analiza konkurentnog izvršavanja aplikacija napisanih u GO i Java jezicima Dr Miroslav Minović 29. septembar 2018. 111 13:00
148 Filip Parežanin (2015/3948) Motivacioni faktori i pokretači korišćenja kriptovaluta Dr Miloš Milosavljević 29. septembar 2018. 201 16:00
147 Filip Tomić (2016/3113) Razvoj sistema za procenu vrednosti nepokretnosti korišćenjem metoda otkrivanja zakonitosti u podacima Dr Milan Vukićević 29. septembar 2018. C002 10:45
146 Čamdžić Srđan (2014/3840) Definisanje aktivnosti unapređenja prodaje u cilju povećanja prodaje proizvoda Dr Vesna Damnjanović 29. septembar 2018. 109 9:15
145 Jovana Vukosavljević (2017/3663) Odnos preferencija prema nastavi i ocene efikasnosti nastave dr Gordana Savić 28. septembar 2018. 16:00 102
144 Stefan Vukotić (2015/3919) Ocena opravdanosti projekata izgradnje poslovno-proizvodnih objekata dr Dejan Petrović 28. septembar 2018. 14:45 004
143 Veljko Vukadinović (2015/3406) Unapređenje strateškog upravljanja performansama primenom lean pristupa u proizvodnom preduzeću dr Dejan Petrović 28. septembar 2018. 14:00 004
142 Ivana Radojković (2015/3626) Računovodstveni tretmana zaliha i interna kontrola u organizacijama u javnom sektoru dr Snežana Knežević 28. septembar 2018. 10:00 102
141 Vladimir Tipsarević (2015/3402) Korporativne komunikacije u funkciji uključivanja ciljnih javnosti u teme od značaja za sektor široke potrošnje dr Slavica Cicvarić Kostić 28. septembar 2018. 16:15 112
140 Miloš Milivojević (2016/3845) Primena principa projektnog menadžmenta u organizaciji edukativne konferencije dr Marija Todorović 28. septembar 2018. 13:40 102
139 Milica Urošević (2016/3802) Značaj projektovanja obrazovnih potreba za regionalni razvoj dr Ivana Kovačević 28. septembar 2018. 13:00 102
138 Ivana Radojković (2015/3626) Računovodstveni tretmana zaliha i interna kontrola u organizacijama u javnom sektoru dr Snežana Knežević 28. septembar 2018. 10:00 102
137 Ivana Milinković (2016/3219) Motiv za postignućem kao prediktor stila rukovođenja u srednjim i velikim preduzećima dr Ivana Kovačević 27. septembar 2018. 12:00 112
136 Nikola Cvetković (2016/3653) Klasifikacija useva u daljinskom uzorkovanju u poljoprivredi dr Aleksandar Đoković 27. septembar 2018. 16:00 C301
135 Miloš Kuzmanović (2016/3714) Primena reaktivnog programiranja u razvoju Java aplikacija dr Dušan Savić 28. septembar 2018. 15:30 C301
134 Filip Ivanović (2017/3713) Primena mašinskog učenja u aplikacijama elektronskog poslovanja dr Dušan Savić 28. septembar 2018. 14:30 C301
133 Ljuba Luković (2016/3702) Razvoj i integracija kalendar aplikacije u Javi dr Dušan Savić 28. septembar 2018. 16:00 C301
132 Ana Milovanović (2017/3014) Koegzistencija Skram metodologije i softvera za upravljanje znanjem dr Zoran Marjanović 27. septembar 2018. 11:00 102
131 Sandra Nikolovski (2015/3907) Izazovi liderstva u multinacionalnim organizacijama dr Jovan Krivokapić 26. septembar 2018. 10:00 005
130 Andrea Jakobac (2017/3223) Specifičnosti provera kvaliteta u automobilskoj industriji Nemačke dr Nedeljko Živković 26. septembar 2018. 13:00 A003
129 Katarina Nikolić (2017/3242) Mogućnosti prevazilaženja krize putem procesa restrukturiranja u Republici Srbiji dr Ondrej Jaško 26. septembar 2018. 12:30 006
128 Kristina Jovanović (2017/3891) Implementacija zahteva standarda ISO 14001:2015 u proizvodnji odlivaka dr Nedeljko Živković 26. septembar 2018. 13:00 A003
127 Rina Vukanac (2017/3308) Utvrđivanje potencijala primene neuromarketinga u Srbiji dr Marija Jović 26. septembar 2018. 15:00 101
126 Stefan Vujović (2016/3509) Primena mašinskog učenja u aplikacijama elektronskog poslovanja dr Dušan Barać 27. septembar 2018. 14:30 303a
125 Aleksandar Kandić (2016/3503) Razvoj platforme za elektronsku trgovinu primjenom Django Rest i React okvira dr Dušan Barać 27. septembar 2018. 13:00 303a
124 Milena Radićanin (2017/3523) Društveni mediji u elektronskom poslovanju udruženja građana dr Zorica Bogdanović 27. septembar 2018. 11:00 303a
123 Marija Krstić (2017/3524) Servisi e-poslovanja za podršku organizaciji sportskih događaja dr Marijana Despotović Zrakić 26. septembar 2018. 14:00 303a
122 Jelena Mihajlović Milićević (2017/3519) SAFe agilni okvir za upravljanje projektima u elektronskom poslovanju dr Zorica Bogdanović 26. septembar 2018. 12:30 303a
121 Aleksandra Vasić (2015/3327) Istraživanje uticaja oglašavanja putem tradicionalnih medija na generaciju Y dr Marijana Despotović Zrakić 25. septembar 2018. 15:30 201
120 Đurđija Milić (2017/3660) Određivanje optimalne prodajne cene grafičkih proizvoda dr Dragana Makajić Nikolić 25. septembar 2018. 11:00 201
119 Pavle Jovanović (2015/3509) Adaptacija strukture trgovačkih strategija primenom genetskog algoritma dr Bratislav Petrović 25. septembar 2018. 15:00 201
118 Stefan Sekulić (2017/3814) Primena projektnog upravljanja u realizaciji ugovora o koncesiji aerodroma dr Dejan Petrović 22. septembar 2018. 8:30 201
117 Ivana Vlahović (2015/3401) Strategije standardizacije i adaptacije miksa promocije u pozicioniranju privatnih zdravstvenih
ustanova
dr Milica Kostić Stanković 22. septembar 2018. 15:15 112
116 Aleksandra Ratković (2016/3205) Poslovni model olimpijskih igara dr Jovan Krivokapić 22. septembar 2018. 14:30 112
115 Ivana Vasić (2016/3635) Primena doktrina novog javnog menadžmenta u zdravstvenim organizacijama unutar sistema bezbednosti dr Vladimir Obradović 22. septembar 2018. 16:45 C201
114 Borika Đokić (2017/3624) Specifičnosti strategija relacionog marketinga u obrazovnim ustanovama dr Radmila Janičić 22. septembar 2018. 12:15 102
113 Aleksandra Marković (2017/3836) Uticaj ruske nacionalne kulture na menadžment ljudskih resursa dr Tatjana Ivanović 22. septembar 2018. 10:00 106
112 Rastko Aničić (2016/3520) Predviđanje volatilnosti berzanskog indeksa korišćenjem hibridnog sistema zasnovanog na veštačkoj neuronskoj mreži dr Bratislav Petrović 22. septembar 2018. 12:00 C301
111 Sanja Nedeljković (2016/3257) Upravljanje projektom agilne transformacije organizacije dr Jovan Krivokapić 22. septembar 2018. 15:15 109
110 Tatjana Knežević (2017/3765) Karakteristike upravljanja projektima društvene odgovornosti u organizaciji dr Marija Todorović 22. septembar 2018. 09:15 101
109 Medić Valentina (2015/3962) Veza moralnog razvoja ličnosti sa poslovnom etikom i njihov značaj za menadžment ljudskih resursa dr Ranko Orlić 22. septembar 2018. 13:45 106
108 Ivan Praščević (2016/3076) Komparativna analiza različitih pristupa skladištenju u NoSQL bazama podataka dr Ognjen Pantelić 22. septembar 2018. 11:30 111
107 Ćurić Katarina (2017/3604) Finansijsko izveštavanje i revizija u funkciji efikasnog upravljanja javnim finansijama dr Snežana Knežević 22. septembar 2018. 10:45 C 001
106 Ugrina Darija (2017/3250) Elementarna obuka radnika za odlazak u inostranstvo dr Gordana Milosavljević 22. septembar 2018. 15:15 106
105 Isidora Stodić (2017/3271) Inoviranje znanja zaposlenih u oblasti zdravstvenog turizma dr Gordana Milosavljević 22. septembar 2018. 11:30 106
104 Ivan Pešić (2015/3780) Upravljanje projektom razvoja nove proizvodne linije dr Vladimir Obradović 22. septembar 2018. 11:30 C 201
104 Katarina Vukadinović (2017/3208) Motivacija kao faktor uspešnosti poslovanja i realizacije projekata u zdravstvenim ustanovama dr Vladimir Obradović 22. septembar 2018. 13:00 C 201
103 Milan Stanišić (2016/3919) Ocena opravdanosti projekta otvaranja sportskog objekta dr Vladimir Obradović 22. septembar 2018. 13:45 C201
102 Marija-Alessandra Montenegro (2017/3218) Kompetencije projektnog lidera u digitalnoj eri dr Vladimir Obradović 22. septembar 2018. 09:15 C201
101 Bojana Purić (2017/3603) Specifičnosti strategije lidera za motivisanje zaposlenih u javnim preduzećima dr Miloš Jevtić 22. septembar 2018. 12:15 C201
100 Lela Ražnatović (2017/3771) Funkcionalna povezanost planiranja, monitoringa i evaluacije na projektima koje finansira Evropska unija dr Vladimir Obradović 22. septembar 2018. 14:30 C201
99 Maša Petrović (2017/3215) Ocena opravdanosti projekata pametnih naselja dr Vladimir Obradović 22. septembar 2018. 10:00 C201
98 Jelena Dimitrijević (2017/3230) Faktori diskriminacije pri zapošljavanju dr Gordana Milosavljević 22. septembar 2018. 14:30 106
97 Danijela Milivojević (2016/3943) Savremena industijska politika i konkurentnost industrije Evropske unije dr Dragana Kragulj 22. septembar 2018. 11:30 C001
96 Sofija Dimitrijević (2017/3961) Analiza i unapređenje organizacije procesa selekcije i regrutacije kandidata dr Ondrej Jaško 22. septembar 2018. 08:30 106
95 Jelena Jugović (2017/3053) Predviđanje kašnjenja letova primenom otkrivanja zakonitosti u podacima dr Milan Vukićević 22. septembar 2018. 12:15 111
94 Jelena Stojilković (2016/3619) Specifičnosti menadžmenta nacionalnih sportskih organizacija dr Marko Mihić 22. septembar 2018. 12:15 201
93 Andrija Gojaković (2017/3781) Razvoj kompetentnosti fudbalskih sudija dr Ivana Kovačević 22. septembar 2018. 16:00 106
92 Nataša Zlatić (2015/3649) Primena principa strateškog upravljanja u cilju povećanja efikasnosti i efektivnosti poljoprivrednog sektora dr Marija Todorović 22. septembar 2018. 10:00 201
91 Sanja Nedeljković (2016/3257) Upravljanje projektom agilne transformacije organizacije dr Marko Mihić 22. septembar 2018. 15:15 C201
90 Željana Knežević (2017/3764) Uticaj komunikacijskog aspekta proizvoda na odluke o kupovini robe široke potrošnje dr Milica Kostić Stanković 22. septembar 2018. 09:15 112
89 Katarina Pavlović (2017/3059) Kategorizacija proizvoda primenom modela višeklasne klasifikacije dr Milan Vukićević 22. septembar 2018. 13:00 103
88 Vladan Mihajlović (2016/3010) Primena standarda ISO 26000 u sportskim organizacijama dr Jovan Filipović 22. septembar 2018. 12:15 101
87 Marko Stakić (2016/3010) Korišćenje tehnika mašinskog učenja za izradu inteligentnog igračkog bota za igru Iks-oks dr Miloš Jovanović 22. septembar 2018. 13:45 112
86 Isidora Kukoleča (2017/3232) Aktivnosti integrisanih poslovnih komunikacija u promovisanju društveno odgovornog poslovanja dr Milica Kostić Stanković 22. septembar 2018. 11:30 C002
85 Nevena Brašanac (2016/3769) Razvoj marketinške strategije na primeru bioskopa dr Marija Jović 22. septembar 2018. 10:00 112
84 Nikolina Šćepanović (2017/3837) Specifičnosti upravljanja troškovima u investicionim projektima dr Marko Mihić 22. septembar 2018. 16:00 C201
83 Tijana Milašević (2016/3859) Objektivnost procene kandidata u procesu selekcije putem strukturiranog i nestrukturiranog intervjua dr Ivana Kovačević 22. septembar 2018. 16:45 106
82 Aleksandra Đurić (2015/3040) Analiza prednosti uvođenja SharePoint 2013 sistema u realnom poslovnom okruženju dr Slađan Babarogić 22. septembar 2018. 10:45 111
81 Jelena Dragović Trebješanin (2015/3620) Uloga revizije u kontroli finansijskog poslovanja preduzeća dr Veljko Dmitrović 22. septembar 2018. 13:45 C001
80 Petar Bogojević (2016/3299) Specifičnosti upravljanja projektom implementacije skladišta podataka dr Marko Mihić 22. septembar 2018. 11:30 201
79 Ina Marinović (2017/3786) Specifičnosti upravljanja projektom izmeštanja industrijskog otpada dr Vladimir Obradović 22. septembar 2018. 08:30 C201
78 Milica Lazić (2017/3786) Zadovoljstvo poslom i motivisanost zaposlenih u osiguravajućim kućama dr Ranko Orlić 22. septembar 2018. 13:00 C002
77 Jelena Argirović (2016/3239) Vrednovanje nematerijalnih osnovnih sredstava u uslužnim preduzećima dr Slađana Benković 22. septembar 2018. 12:15 C001
76 Jelena Gagić (2016/3239) Poboljšavanje kvaliteta planiranja u preduzećima Republike Srbije dr Jasmina Omerbegović Bijelović 22. septembar 2018. 13:45 109
75 Ana Bognar (2017/3796) Načini podsticanja kreativnosti zaposlenih u malim preduzećima dr Ivana Kovačević 22. septembar 2018. 12:15 106
74 Milica Knežević (2017/3281) Strategija upravljanja ljudskim resursima u prekookeanskim merdžerima i akvizicijama dr Tatjana Ivanović
22. septembar 2018. 10:45 106
73 Stefan Filipović (2015/3291) Priprema i ocena projekta razvoja novog proizvoda u prehrambenoj industriji dr Vladimir Obradović
22. septembar 2018. 10:45 C201
72 Nataša Gajić (2017/3769) Uporedna analiza projektnih prioriteta u programima prekogranične i transnacionalne saradnje u Republici Srbiji dr Marko Mihić 22. septembar 2018. 10:45 201
71 Stefan Vujović (2016/3509) Primena mašinskog učenja u aplikacijama elektronskog poslovanja dr Dušan Barać 27. septembar 2018. 13:00 303a
70 Kun Ivana (2017/3520) Servisi elektronskog poslovanja u sportsko-rekreativnom turizmu dr Marijana Despotović Zrakić 24. septembar 2018. 13:30 304
69 Aleksandar Ivković (2017/3529) Razvoj IoT sistema pametne kuće dr Aleksandra Labus 24. septembar 2018. 13:00 304
68 Lazar Živojinović (2017/3511) Simulacioni modeli zasnovani na agentima kao podrška elektronskom obrazovanju dr Božidar Radenković 24. septembar 2018. 12:30 304
67 Maša Sretenović (2017/3516) Strategija svekanalnog korisničkog iskustva u sistemu elektronskog poslovanja dr Dušan Barać 24. septembar 2018. 10:00 304
66 Talib Tahirović (2017/3518) Primena proširene realnosti u elektronskom poslovanju dr Marijana Despotović Zrakić 24. septembar 2018. 11:00 304
65 Tamara Gajić (2017/3530) Analiza društvenih mreža u elektronskom obrazovanju dr Aleksandra Labus 24. septembar 2018. 12:00 304
64 Jovana Dobrosavljević (2017/3512) Razvoj intranet portala dr Božidar Radenković 24. septembar 2018. 11:30 304
63 Tatjana Vasiljević (2017/3506) IoT infrastruktura za neuromarketing istraživanja dr Zorica Bogdanović 21. septembar 2018. 11:30 304
62 Jovana Jovanović (2017/3504) Komparativna analiza alata za upravljanje projektima e-poslovanja u agilnom okruženju dr Dušan Barać 21. septembar 2018. 13:00 304
61 Ivana Dukić (2016/3513) Digitalna transformacija u velikim preduzećima dr Marijana Despotović Zrakić 21. septembar 2018. 12:30 304
60 Milana Petrović (2015/3895) Održivi ekonomski razvoj Evropske unije kroz prizmu strategije ″Evropa 2020″ dr Dragana Kragulj 19. septembar 2018. 10:00 101
59 Ana Nedić (2016/3933) Istraživanje preferenci brenda u segmentu luksuzne kozmetike dr Velimir Štavljanin 17. septembar 2018. 12:00 101
58 Dušan Romčević (2015/3330) Istraživanje modela „plati koliko želiš“ u domenu digitalnih proizvoda dr Velimir Štavljanin 17. septembar 2018. 11:00 101
57 Kostić Ljiljana (2015/3795) Priprema i ocena projekta izgradnje postrojenja za preradu komunalnih otpadnih voda dr Vladimir Obradović 15. septembar 2018. 16:30 101
56 Mirjana Džaić (2017/3680) Statistički pristup evaluaciji Tomas Kilmanove skale dr Zoran Radojičić 15. septembar 2018. 10:45 106
55 Zorana Marković (2017/3684) Statistički pristup vizuelizaciji multivarijacione raspodele dr Zoran Radojičić 15. septembar 2018. 11:30 106
54 Miloš Ćetković (2017/3681) Primena kvalitativnih metoda istraživanja u funkciji unapređenja maloprodaje dr Dragan Vukmirović 15. septembar 2018. 11:30 201
53 Antonije Džuveleković (2017/3685) Primena analitike „Big Data“ u upravljanju kreditnim rizikom u bankama dr Dragan Vukmirović 15. septembar 2018. 12:15 201
52 Marko Uljarević (2015/3671) Efekti mešovitih modela prikupljanja podataka na rezultate istraživanja javnog mnjenja dr Dragan Vukmirović 15. septembar 2018. 10:00 201
51 Stefan Radojičić (2017/3682) Primena Big Data u prevenciji i ranom otkrivanju pranja novca dr Dragan Vukmirović 15. septembar 2018. 13:00 201
50 Nevena Mitrašinović (2017/3668) Specifičnosti Big data u marketing analitici dr Dragan Vukmirović 15. septembar 2018. 10:45 201
49 Željko Bolbotinović (2017/3666) Primena Big Data u maloprodajnoj industriji dr Dragan Vukmirović 15. septembar 2018. 09:15 201
48 Filip Nikolić (2016/3068) Primena Blockchain tehnologije u informacionim sistemima zdravstvenih ustanova dr Slađan Babarogić 15. septembar 2018. 15:15 106
47 Vojislav Ristivojević (2016/3079) Kriptografske tehnike zaštite u mobilnim aplikacijama dr Dragan Vukmirović 15. septembar 2018. 14:30 106
46 Dušica Stepić (2017/3012) Eksperimentalno poređenje metoda za rešavanje problema klasifikacije sa više izlaza dr Miloš Jovanović 15. septembar 2018. 16:00 106
45 Miloš Džodić (2017/3670) Statistička istraživanja u funkciji poslovne analitike i optimizacije dr Dragan Vukmirović 13. septembar 2018. 15:30 106
44 Tamara Naumović (2017/3526) Softverski okvir za upravljanje IoT uređajima u realnom vremenu dr Božidar Radenković 5. septembar 2018. 11:30 201
43 Antonina Lazić (2017/3273) Primena društvenih medija u marketingu luksuznih modnih brendova dr Marija Jović 6. septembar 2018. 14:00 201
42 Aleksandar Radović (2017/3897) Uloga lidera u transformaciji organizacione kulture dr Miloš Jevtić 10. septembar 2018. 12:00 201
41 Stefan Popović (2016/3522) Razvoj hibridnih aplikacija primenom Ionic okvira dr Dušan Barać 5. septembar 2018. 14:00 201
40 Miloš Zlatković (2016/3004) Razvoj web aplikacija korićenjem GraphQL aplikacionog okvira dr Slađan Babarogić 17. septembar 2018. 10:00 201
39 Ivana Petrović (2017/3652) Analiza ključnih faktora izbora fakulteta i preferencija studenata dr Veljko Jeremić 12. septembar 2018. 15:00 310
38 Milica Petković (2017/3651) Primena multivarijacione analize u otkrivanju faktora diskriminacije prilikom selekcije kandidata dr Veljko Jeremić 12. septembar 2018. 15:30 310
37 Nebojša Vojvodić (2014/3098) Predviđanje načina kupovine korišćenjem metoda za otkrivanje zakonitosti u podacima dr Milan Vukićević 29. avgust 2018. 13:30 201
36 Boban Vinić (2015/3838) Ključni indikatori poslovanja filijala banaka dr Nevenka Žarkić Joksimović 12. jula 2018. 11:00 112
35 Bogdan Negovanović (2016/3944) Odlučivanje o strukturi kapitala u inicijalnim fazama razvoja preduzeća dr Miloš Milosavljević 11. jula 2018. 13:00 112
34 Iva Pavlov (2016/3812) Primena koncepta projektnog menadžmenta u realizaciji televizijskih emisija dr Marko Mihić 11. jula 2018. 10:00 C301
33 Jelena Đurović (2016/3880) Razvoj kompetencija zaposlenih u bankarskom sektoru dr Ivana Kovačević 10. jula 2018. 14:30 C301
32 Sofija Nikolić (2017/3809) Procena efikasnosti koučinga kroz analizu benefita za zaposlene dr Tatjana Ivanović 11. jula 2018. 14:30 109
31 Sofija Prokić (2016/3037) Integracija relacionih i NOSQL baza podataka dr Slađan Babarogić 11. jula 2018. 12:30 201
30 Dragomir Nedeljković (2016/3650) Autsorsing javnih usluga dr Ondrej Jaško 11. jula 2018. 10:30 106
29 Biljana Bajić 2016/3403 Karakteristike agilnog STAGE GATE modela u razvoju inovativnog leka dr Biljana Stošić 11. jula 2018. 14:00 201
28 Danijela Stojmenović (2016/3967) Uloga merenja finansijskih performansi u upravljanju mikro, malim i srednjim preduzećima dr Miloš Milosavljević 11. jula 2018. 10:00 112
27 Sara Malešević (20173793) Istraživanje uticaja digitalnih medija na korisnike turističkih usluga na teritoriji Republike Srbije dr Marija Jović 11. jula 2018. 10:30 201
26 Aleksandar Bratić (2016/3125) Upravljanje ranjivostima u korporativnim računarskim mrežama dr Dejan Simić 5. jul 2018. 10:00 111
25 Nenad Marković (2016/3862) Specifičnosti upravljanja projektima u javnom sektoru dr Dejan Petrović 11. jul 2018. 10:00 201
24 Katarina Đorđević (2017/3508) Razvoj afinitetnog portala za ljubitelje pasa dr Marijana Despotović Zrakić 11. jul 2018. 15:00 C201
23 Dušica Tošić (2016/3406) Specifičnosti marketinške komunikacije sa pripadnicima generacije „H“ i generacije „Y“ dr Milica Kostić Stanković 11. jul 2018. 15:00 201
22 Milica Janković (2016/3404) Korporativna kultura i identitet kao osnova imidža i reputacije farmaceutskih kompanija dr Milica Kostić Stanković 11. jul 2018. 15:30 201
21 Nikaela Wilson (2015/3905) Uloga programa treninga i razvoja zaposlenih u izvršenju i produktivnosti zaposlenih u multinacionalnim
kompanijama
dr Ranko Orlić 5. jul 2018. 16:30 201
20 Marija Košarić (2016/3026) Proces implementacije Microsoft Dynamics NAV-a primenom Sure Step metodologije dr Slađan Babarogić 2. jul 2018. 10:30 201
19 Katarina Glišić (2016/3644) Kreativnost u kampanjama prevencije i promocije u javnom sektoru dr Milica Kostić Stanković 27. jun 2018. 14:30 201
18 Bojana Ristić (2016/3923) Specifičnosti savremenog indijskog menadžmenta u globalnom konkurentskom okruženju dr Vesna Milićević 27. jun 2018. 14:00 104
17 Ivana Ilić (2016/3606) Mogućnosti unapređenja kvaliteta rada i organizacije vaspitno-obrazovnih ustanova dr Ondrej Jaško 27. jun 2018. 12:30 104
16 Stefan Tatalović (2016/3337) Uticaj organizacione kulture na motivaciju zaposlenih za rad u predškolskoj ustanovi dr Dobrivoje Mihailović 27. jun 2018. 12:00 112
15 Olivera Moldovan (2015/3650) Faktori uspešnosti pregovaranja i lobiranja u savremenoj praksi dr Milica Kostić Stanković 20. jun 2018. 14:15 201
14 Nikola Radivojević (2016/3853) Značaj verbalne i neverbalne komunikacije u edukaciji kadrova u turizmu dr Tatjana Ivanović 27. jun 2018. 13:30 201
13 Aleksandra Đukić (2015/3324) Motivacija zaposlenih i usklađenost kvalifikacija i zahteva posla dr Ivana Kovačević 27. jun 2018. 12:00 201
12 Tijana Čolić (2016/3350) Uloga lidera u upravljanju motivacijom zaposlenih u zdravstvenim ustanovama dr Jovan Krivokapić 20. jun 2018. 13:00 201
11 Nikola Mihailović (2016/3109) Model upravljanja rezervama resursa MSP dr Dejan Simić 20. jun 2018. 10:15 106
10 Vukašin Petrović (2016/3911) Uporedni prikaz finansijskih performansi i računovodstvenih politika platformski organizovanih
privrednih društava
dr Miloš Milosavljević 15. jun 2018. 12:00 201
9 Jelena Vujić (2016/3907) Model upravljanja rezervama resursa MSP dr Jasmima Omerbegović Bijelović 11. jul 2018. 14:00 112
8 Milica Vasić (2016/3226) Alat za merenje kvaliteta planiranja prodaje automobila u Srbiji dr Jasmima Omerbegović Bijelović 4. jul 2018. 13:00 201
7 Miloš Stepandić (2016/3821) Alat za merenje kompetencija vlasnika za osnivanje, vođenje i upravljanje MSP dr Jasmima Omerbegović Bijelović 4. jul 2018. 12:00 201
6 Branka Lasković (2016/3528) Analiza društvenih mreža u elektronskom obrazovanju dr Zorica Bogdanović jun 2018. 14:30 106
5 Milica Marković (2016/3935) Ključni faktori upravljanja likvidnošću u afilijacijama stranih kompanija dr Miloš Milosavljević 12. jun 2018. 11:00 201
4 Aleksandra Ćetković (2016/3847) Radno vreme kao motivacioni faktor zaposlenih u IT sektoru dr Ivana Kovačević 13. jun 2018. 13:30 c301
3 Beisa Saračević (2016/3966) Unapređenje obuke pilota primenom procesnog pristupa dr Ivan Tomašević 6. jun 2018. 11:00 106
2 Adam Mirković (2016/3900) Modeli preduzetničkih poduhvata u oblasti fizičke kulture dr Danica Lečić-Cvetković 5. jun 2018. 13:30 c106
1 Marija Krivokapić (2016/3801) Specifičnosti obuke trenera za rad u hemijskoj industriji dr Ivana Kovačević 5. jun 2018. 16:00 c301