Odbrane završnih radova

Procedura od predaje obrasca saglasnosti do odbrane završnog rada

Rbr Kandidat Tema završnog rada Mentor Datum odbrane
1552 Aleksa Ivanović (2019/3853) Upravljanje projektom u oblasti stočarske proizvodnje dr Vladimir Obradović 15. april 2021. 09:00 sala: B103
1551 Jelena Šćelović (2017/3254) Spredšit model za upravljanje zalihama u kamenorezačkoj industriji dr Slobodan Antić 12. april 2021. 14:30 sala: 106
1550 Jovana Ilin (2019/3083) Razvoj elektronske prodavnice u serverless okruženju dr Dejan Simić 31. mart 2021. 11:00 sala: 106
1549 Marko Đorđević (2019/3943) Uticaj pandemije Covid-19 na društvenu odgovornost organizacija u Republici Srbiji dr Mladen Đurić 30. mart 2021. 12:30 sala: C201
1548 Bojana Gošić (2019/3707) Komparativna analiza razvoja jednostraničnih aplikacija korišćenjem Redux paterna i konvencionalnom metodom razvoja dr Saša Lazarević 23. mart 2021. 13:00 sala: 106
1547 Jovana Mihailović (2019/3085) Integracija instrumenata tradicionalnog i digitalnog marketinga u marketinškim komunikacijama dr Milica Kostić Stanković 17. mart 2021. 15:00 sala: c201
1546 Tamara Raković (2019/3085) Primena Blazor razvojnog okvira u razvoju veb aplikacija dr Slađan Babarogić 19. mart 2021. 09:30 sala: c201
1545 Nikola Radulović (2019/3791) OpenCv biblioteke za prepoznavanje lica glumaca dr Miloš Milovanović 26. mart 2021. 10:00 sala: c201
1544 Jovana Božić (2019/3791) Timski rad u funkciji razvoja zaposlenih dr Jelena Anđelković Labrović 17. mart 2021. 14:00 sala: C301
1543 Filip Verovski (2019/3785) Analiza kritičnih faktora uspeha preduzetničkih poduhvata u industriji video igara dr Zoran Rakićević 18. mart 2021. 14:30 sala: C201
1542 Marija Bakmaz (2019/3226) Upravljanje rizicima projekta pri izgradnji pogona za proizvodnju drvenih elemenata dr Dragan Bjelica 9. mart 2021. 14:00 sala: C201
1541 Branka Jurić (2019/3567) Specifičnost merenja finansijskih performansi u osiguravajućim društvima dr Miloš Milosavljević 4. mart 2021. 13:15 sala: 106
1540 Miloš Šarančić (2019/3683) Implementacija Data Science koncepta u investicionim fondovima dr Dragan Vukmirović 5. mart 2021. 10:00 sala: c201
1539 Mihailo Radojević (2019/3921) Uticaj brendova maloprodajnih lanaca na onlajn kupovinu dr Vesna Damnjanović 1. mart 2021. 14:00 sala: 106
1538 Tanja Vrcelj (2019/3253) Priprema i ocena investicionih projekata u tekstilnoj industriji dr Dejan Petrović 26. februar 2021. 13:00 sala: 106
1537 Aleksandra Tomić (2019/3802) Cost-benefit analiza otvaranja privatnog doma za smeštaj starih lica dr Marija Todorović 26. februar 2021. 14:00 sala: 106
1536 Milan Jovanović (2019/3201) Merenje učinka kao element postupka utvrđivanja potrebnog broja zaposlenih u projektima organizacionog restrukturiranja dr Jovan Krivokapić 25. februar 2021. 11:00 sala: 109
1535 Milan Cicvarić (2019/3508) Identifikacija nadarenih učenika primenom tehnika mašinskog učenja dr Pavle Milošević 18. februar 2021. 12:00 sala: 106
1534 Strahinja Marinković (2019/3280) Strategija integrisanih kanala prodaje u automobilskoj industriji dr Vesna Damnjanović 8. februar 2021. 13:30 sala: 106
1533 Ognjen Anđelić (2019/3667) Primena modela vremenskih serija u analizi uticaja virusa SARS-CoV-2 na tržište naftnih derivata u Sjedinjenim Američkim Državama dr Marina Ignjatović 08. februar 2021. 12:00 sala: 109
1532 Strahinja Radaković (2018/3680) Konceptualni model za istraživanje faktora koji utiču na potencijalne migracije studenata dr Veljko Jeremić 08. februar 2021. 16:30 sala: C201
1531 Lazar Vučić (2019/3667) Projektovanje procesnog modela kao osnova za sistematizaciju radnih mesta dr Barbara Simeunović 04. februar 2021. 16:00 sala: C201
1530 Mina Bultović (2018/3582) Uticaj složenosti finansijskih izveštaja na upravljanje dobiti dr Miloš Milosavljević 04. februar 2021. 10:00 sala: 106
1529 Nikola Pejić(2019/3872) Ocena isplativosti novog poslovnog poduhvata u oblasti poljoprivredne proizvodnje dr Miloš Jevtić 29. januar 2021. 12:45 sala: 201
1528 Milan Ilić (2019/3664) Poboljšanje procesa izbora taktike u košarci primenom teorije igara dr Biljana Panić 28. januar 2021. 13:00 sala: c201
1527 Uroš Andrijašević (2019/3107) Detektovanje otvaranja poklopca u sistemu za nadzor okana korišćenjem mašinskog učenja dr Miloš Jovanović 29. januar 2021. 10:00 sala: 201
1526 Nikola Stevanić (2019/3890) Primena alata i tehnika projektnog menadžmenta u razvoju novih ekoloških proizvoda dr Marija Todorović 28. januar 2021. 09:00 sala: c201
1525 Branislav Jovanović (2018/3409) Upravljanje promenama u procesu razvoja porodičnog preduzeća dr Dejan Petrović 29. januar 2021. 11:00 sala: c201
1524 Predrag Vulović (2019/3501) Analiza komunikacije i saradnje u virtuelnim timovima primenom analize društvenih mreža dr Marijana Despotović Zrakić 28. januar 2021. 13:00 sala: 304
1523 Nikola Stevanić (2019/3890) Primena alata i tehnika projektnog menadžmenta u razvoju novih ekoloških proizvoda dr Marija Todorović 28. januar 2021. 09:00 sala: c201
1522 Milica Dvornicki (2019/3820) Uticaj nacionalne kulture na komunikaciju među zaposlenima u multinacionalnim kompanijama u Srbiji dr Jelena Anđelković 26. januar 2021. 15:00 sala: c201
1521 Jovana Stajić (2019/3774) Upravljanje projektom izgradnje etno sela kao delom programa regionalnog razvoja dr Vladimir Obradović 28. januar 2021. 09:45 sala: c201
1520 Marijana Veselinović (2019/3951) Identifikovanje prevarnih radnji u finansijskim izveštajima trgovinskih preduzeća dr Snežana Knežević 27. januar 2021. 16:30 sala: c201
1519 Lenka Kostović (2019/3780) Organizacioni izvori stresa i upravljanje stresom zaposlenih na menadžerskim pozicijama dr Ivana Kovačević 26. januar 2021. 13:00 sala: 106
1518 Irena Savković (2018/3713) Implementacioni idiomi asinhronog, paralelnog i višenitnog programiranja u C#.NET-u dr Saša Lazarević 30. decembar 2020. 08:30 sala: 201
1517 Jelena Panić (2019/3657) Određivanje optimalnog portfolija kupaca dr Dragama Makajić Nikolić 30. decembar 2020. 11:00 sala: 106
1516 Milica Đurić (2019/3064) Analiza i primena Entity Framework Core okvira za pristup heterogenim bazama podataka dr Nenad Aničić 30. decembar 2020. 10:00 sala: C201
1515 Andrijana Jovanović (2019/3056) Kastomizacija ili redizajn poslovnih procesa kao faza implementacije vlasničkih ERP sistema dr Zoran Marjanović 30. decembar 2020. 13:00 sala: 112
1514 Ivona Nikolić (2019/3049) Analiza uzora u razvoju JavaScript aplikacija baziranih na React bibliotekama dr Nenad Aničić 30. decembar 2020. 11:00 sala: C301
1513 Jelena Dragićević (2019/3061) Izbor i primena front-end okvira za razvoj veb aplikacija dr Zoran Marjanović 30. decembar 2020. 10:00 sala: C301
1512 Aleksandra Trifunović (2019/3906) Uticaj oglašavanja na društvenim medijima na svest o brendu dr Milica Kostić Stanković 30. decembar 2020. 13:00 sala: C301
1511 Nevena Bundalo (2019/3033) Evoluciona dinamika pojačanog učenja u sistemima sa više agenata dr Marija Kuzmanović 30. decembar 2020. 12:00 sala: 112
1510 Neda Lukić (2019/3848) Psihičke reakcije i zdravstvene posledice mobinga na žrtvu dr Tatjana Ivanović 28. decembar 2020. 12:45 sala: 109
1509 Tamara Lakić (2019/3866) Modeli holističkog marketinga u filmskoj industriji u digitalnom okruženju dr Radmila Janičić 28. decembar 2020. 13:00 sala: C201
1508 Tijana Šušić (2019/3264) Upravljanje rizikom projekta organizovanja sportskog takmičenja dr Dejan Petrović 28. decembar 2020. 15:00 sala: 106
1507 Predrag Mijailović (2019/3245) Priprema ekspatrijata za međunarodne zadatke primenom elektronskog učenja dr Jelena Anđelković Labrović 28. decembar 2020. 12:00 sala: 106
1506 David Micanović (2019/3229) Strategija upravljanja kategorijom proizvoda za izvozna tržišta dr Vesna Damnjanović 28. decembar 2020. 13:00 sala: 111
1505 Dejan Zakić (2018/3812) Unapređenje organizacije specijalnih događaja sistemom grupnog odlučivanja dr Jovan Krivokapić 25. decembar 2020. 13:00 sala: C401
1504 Tamara Kočović (2019/3232) Upravljanje rizikom projekta izgradnje centra estetske medicine dr Vladimir Obradović 30. decembar 2020. 14:00 sala: C201
1503 Dušan Gajić (2019/3036) Micro frontends arhitektura primenom Angular tehnologije dr Miloš Milovanović 25. decembar 2020. 12:00 sala: 106
1502 Kasija Hreljac (2019/3826) Analiza sindroma izgaranja kod socijalnih radnika dr Jelena Anđelković Labrović 21. decembar 2020. 14:00 sala: 106
1501 Marija Živković (2019/3905) Unapređivanje procesa zaštite i prezentacije u ustanovama kulture dr Dragana Stojanović 15. decembar 2020. 15:00 sala: 106
1500 Nemanja Cvetanović (2019/3574) Specifičnosti obračuna ponderisane prosečne cene kapitala u naftnoj industriji korišćenjem spredšit modela dr Miloš Milosavljević 21. decembar 2020. 10:00 sala: 105
1499 Lazar Đorđević (2019/3225) Primena modela menadžmenta kvaliteta u lancu snabdevanja autoindustrije dr Mladen Đurić 22. decembar 2020. 11:00 sala: 106
1498 Marija Živković (2019/3905) Unapređivanje procesa zaštite i prezentacije u ustanovama kulture dr Dragana Stojanović 15. decembar 2020. 15:00 sala: 106
1497 Dana Conić (2017/3316) Sindrom izgaranja kod bolničkog i vanbolničkog medicinskog osoblja dr Ivana Kovačević 10. decembar 2020. 15:00 sala: C201
1496 Sara Petrović (2019/3533) Razvoj sistema lojalnosti zasnovanog na blokčejn tehnologiji dr Božidar Radenković 9. decembar 2020. 11:00 sala: C301
1495 Ivana Živaljević (2019/3529) Primena agilnih metodologija za upravljanje projektima u oblasti digitalnog marketinga dr Marijana Despotović Zrakić 10. decembar 2020. 13:00 sala: 106
1494 Jelena Kljajić (2019/3878) Specifičnosti upravljanja preduzetničkim projektom u oblasti turizma dr Vladimir Obradović 4. decembar 2020. 13:30 sala: 106
1494 Dušan Purić (2019/3617) Specifičnosti interne kontrole u poslovnim bankama dr Snežana Knežević 2. decembar 2020. 12:00 sala: 106
1493 Ognjen Šekularac (2019/3676) Meta-analiza biostatističkih istraživanja pandemije COVID-19 dr Veljko Jeremić 30. novembar 2020. 13:00 sala: C301
1492 Lidija Jajić (2018/3946) Ekonomske implikacije Bregzita na Evropsku uniju dr Dragana Kragulj 2. decembar 2020. 14:30 sala: 106
1491 Marija Balmazović (2019/3261) Unapređenje programa lojalnosti za brend u građevinarstvu dr Vesna Damnjanović 30. novembar 2020. 13:00 sala: C201
1490 Ivana Miljanović (2019/3840) Uzroci fluktuacije zaposlenih u turizmu i hotelijerstvu dr Ivana Kovačeić 25. novembar 2020. 12:00 sala: 106
1489 Jovan Petrović (2019/3071) Analiza i integracija DMS sistema sa različitim izvorima baza podataka dr Ognjen Pantelić 24. novembar 2020. 14:00 sala: 106
1488 Vujčić Anja (2019/3841) Digitalna komunikacija kozmetičkih brendova u periodu nakon krize prof.dr Slavica Cicvarić Kostić 18. novembar 2020. 15:00 sala: 106
1487 Nataša Milić (2019/3760) Značaj plate i radnog okruženja kao faktora motivacije u zavisnosti od starosti zaposlenih dr Ivana Kovačević 25. novembar 2020. 17:00 sala: 106
1486 Dušan Ćurčić (2019/3870) Priprema i ocena projekta otvaranja mikro pivare dr Vladimir Obradović 25. novembar 2020. 15:00 sala: 106
1485 Nikola Manojlović (2019/3720) Razvoj softvera zasnovan na polyglot persistence pristupu dr Saša Lazarević 23. novembar 2020. 14:00 sala: 106
1484 Miloš Prelić (2019/3768) Primena koncepta neuromarketinga u komunikacijskim aktivnostima fudbalskih klubova dr Velimir Štavljanin 17. novembar 2020. 13:00 sala: 105
1483 Andrijana Vučićević (2019/3756) Učestalost kontakata rukovodilaca sa zaposlenima i zadovoljstvo poslom dr Ivana Kovačević 25. novembar 2020. 16:00 sala: 106
1482 Đorđe Luković (2019/3874) Specifičnosti upravljanja projektom otvaranja fitnes kluba prof. dr Marko Mihić 23. novembar 2020. 12:00 sala: 106
1481 Milena Bogunović (2019/3767) Uloga preduzetničkih projekata u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja prof. dr Marko Mihić 23. novembar 2020. 12:30 sala: 106
1480 Mihailo Živković (2019/3043) Mogućnosti primene 5G mreža u saobraćajnim i transportnim sistemima dr Miroslav Minović 10. novembar 2020. 10:00 sala: 106
1479 Katarina Stojanović (2019/4109) Uloga lidera u motivaciji zaposlenih u zdravstvu dr Tatjana Ivanović 13. novembar 2020. 14:00 sala: 106
1478 Anastasija Uskoković (2019/3816) Holistički marketing pristup u HOREKA sektoru prof. dr Radmila Janičić 05. novembar 2020. 13:00 sala: 201
1477 Radivojević Jana (2019/3050) Uloga lidera u motivaciji zaposlenih u zdravstvu dr Tatjana Ivanović 11. novembar 2020. 09:00 sala: 106
1476 Anđela Popović (2019/3837) Planiranje medijske komunikacije u razvoju korporativne reputacije dr Milica Kostić Stanković 05. novembar 2020. 14:00 sala: 201
1475 Radivojević Jana (2019/3050) Predviđanje skijaških povreda korišćenjem algoritama vremenskih serija i mašinskog učenja prof. dr Boris Delibašić 02. novembar 2020. 14:00 sala: C201
1474 Karajović Milica (2019/3037) Modelovanje poslovnih procesa korišćenjem UML-a i BPMN-a prof. dr Zoran Marjanović 30. oktobar 2020. 14:00 sala: C201
1473 Tamara Pavlović (2019/3263) Unapređenje procesa upravljanja asortimanom u trgovinskim lancima dr Ivan Tomašević 29. oktobar 2020. 17:00 sala: C201
1472 Natalija Jocić (2019/3303) Unapređivanje poslovnih procesa u špediciji primenom gemba kaizen pristupa dr Dragana Stojanović 29. oktobar 2020. 18:30 sala: C201
1471 Bojan Mavrenski (2018/3902) Finansijska racija za predviđanje korporativnog bankrotstva i identifikovanje prevarnih radnji dr Snežana Knežević 23. oktobar 2020. 12:30 sala: C201
1470 Maša Zaharijevski (2018/3769) Analiza uticaja digitalnog sadržaja na privlačenje kupaca u tehnološkim startapovima dr Milan Okanović 26. oktobar 2020. 11:30 sala: 106
1469 Nataša Nedeljković (2019/3317) Uloga razvoja ljudskih resursa u ekološkoj održivosti duvanske industrije dr Nataša Petrović 26. oktobar 2020. 10:00 sala: 106
1468 Milena Ivanović (2017/4017) Istraživanje uloge društvenih medija u međunarodnoj strategiji digitalnog marketinga u modnoj industriji dr Velimir Štavljanin 20. oktobar 2020. 14:00 sala: 106
1467 Andrea Stamenković (2019/3773) Upravljanje ugovaranjem na projektu kao oblik preventivnog odgovora na rizik dr Dragan Bjelica 19. oktobar 2020. 11:30 sala: 201
1466 Aleksandra Strahinić (2018/3071) Primena SCRUM-a u implementaciji SAP sistema dr Zoran Marjanović 22. oktobar 2020. 16:00 sala: c201
1466 Ana Marunić (2019/3258) Specifičnosti nastupa brendova iz različitih industrija na društvenim medijima dr Marija Jović 14. oktobar 2020. 15:00 sala:C201
1465 Ivana Nikolić (2019/3555) Struktura budžeta finansiranog iz državnih izvora na primeru Republike Srbije dr Sandra Jednak 15. oktobar 2020. 11:00 sala:C201
1464 Sanja Slavković (2018/3253) Unapređenje upravljanja materijalnim resursima zasnovano na ključnim indikatorima performansi u preduzeću iz autoindustrije dr Danica Lečić Cvetković 14. oktobar 2020. 15:00 sala:106
1463 Sanja Ristić (2019/3551) E-aukcija kao sredstvo sprečavanja korupcije u postupku javne nabavke dr Veljko Dmitrović 14. oktobar 2020. 11:00 sala:106
1462 Slavica Dimitrijević (2018/3273) Ljudski resursi u upravljanju opasnim materijama dr Nataša Petrović 30. septembar 2020. 10:00 sala:105
1461 Milenko Tamidžić (2016/3110) Komparativna analiza pristupa transformaciji modela u tekst dr Nina Turajlić 30. septembar 2020. 13:00 sala:105
1460 Ivić Jelena (2018/3108) Razvoj i implementacija progresivnih veb aplikacija dr Slađan Babarogić 30. septembar 2020. 09:00 sala:106
1459 Olujić Bojana (2019/3560) Utvrđivanje operativnih troškova budžeta preduzeća za telekomunikacije dr Slađana Benković 29. septembar 2020. 16:30 sala:101
1458 Mandić Nenad (2018/3677) Komparativna analiza preferencija mladih prema rekreativnom bavljenju fizičkim aktivnostima primenom Kondžoint metode bazirane na izboru dr Marija Kuzmanović 29. septembar 2020. 13:00 sala:101
1457 Asanović Ana (2019/3670) Analiza efikasnosti i faktora uspešnosti učešća atletskih timova na letnjim olimpijskim igramaa dr Gordana Savić 29. septembar 2020. 14:00 sala:101
1456 Ćirić Blažić Nevenka (2017/3839) Etnografsko marketing istraživanje ishrane potrošača dr Velimir Štavljanin 29. septembar 2020. 11:00 sala:101

Odbrane završnih radova na master akademskim studijama zakazane za nedelju 27. septembar 2020. godine.

Odbrane završnih radova na master akademskim studijama zakazane za subotu 26.septembar 2020. godine.

Odbrane završnih radova na master akademskim studijama zakazane za petak 25.septembar 2020. godine.

Rbr Kandidat Tema završnog rada Mentor Datum odbrane
1174 Đorđević Stefan (2018/3893) Primena koncepta upravljanja projektima u industriji vina dr Dejan Petrović 28. septembar 2020. 12:30 sala:201
1173 Vuksanov Jovana (2018/4719) Zlostavljanje na radu u upravi putem informaciono-komunikacionih tehnologija dr Đorđe Krivokapić 29. septembar 2020. 14:00 sala:310
1172 Dimitrije Milenković (2019/3047) Modelovanje vremenskih i prostornih sekvenci u mašinskom učenju pomoću tačkastih procesa dr Miloš Jovanović 22. septembar 2020. 11:00 sala:105
1171 Boško Golubović (2018/4704) Uloga zdravstvenog sektora u smanjenju uticaja klimatskih promena na javno zdravlje dr Nataša Petrović 24. septembar 2020. 12:00 sala:310
1170 Ognjen Stančić (2018/4707) Analiza učinaka obnovljivih izvora energije na primeru Srbije i zemalja u okruženju dr Nataša Petrović 24. septembar 2020. 11:00 sala:310
1169 Vlado Stanušić (2018/4708) Praksa upravljanja zaštitom životne sredine u preduzećima opštine Gornji Milanovac dr Nataša Petrović 24. septembar 2020. 11:30 sala:310
1168 Uroš Janković (2018/4715) Primena međunarodnih standarda u izbornim procesima u Republici Srbiji dr Ivana Mijatović 29. septembar 2020. 12:30 sala:310
1167 Danka Gačić (2018/4705) Primena standarda ISO 9001 u Privrednom sudu dr Jovan Filipović 29. septembar 2020. 12:00 sala:310
1166 Smolović Vladanka (2019/3876) Uticaj organizacione kulture i konflikta na uspeh organizacionih promena dr Miloš Jevtić 22. septembar 2020. 10:30 sala:102
1165 Stanković Dušan (2018/3501) Razvoj i implementacija agregator modela elektronskog poslovanja u oblasti autoindustrije dr Dušan Barać 23. septembar 2020. 10:00 sala:304
1164 Ilić Jovana (2017/3522) Analiza podataka iz pametnih okruženja pomoću SAP Analytics Cloud platforme dr Božidar Radenković 23. septembar 2020. 10:30 sala:304
1163 Maksimović Aleksandra (2019/3502) Razvoj SAAS mobilne aplikacije za praćenje trudnoće dr Marijana Despotović Zrakić 23. septembar 2020. 13:30 sala:304
1162 Tomić Aleksandra (2019/3504) Razvoj mobilne aplikacije za prepoznavanje životinja dr Aleksandra Labus 23. septembar 2020. 14:00 sala:304
1161 Bogdanović Svetlana (2019/3527) Upravljanje odnosima sa klijentima u elektronskom poslovanju advokatskih kancelarija dr Marijana Despotović Zrakić 23. septembar 2020. 14:30 sala:304
1160 Karić Aleksandra (2019/3566) Monte Karlo simulacioni model za procenu rizika ulaganja u novi projekat dr Aleksandar Marković 23. septembar 2020. 16:00 sala:101


Ažuriran raspored odbrana završnih radova zakazanih za subotu 19.septembar 2020. godine – sa salama

Rbr Kandidat Tema završnog rada Mentor Datum odbrane
1093 Nemanja Jevtić (2018/3661) Unapređenje funkcionisanja lanaca snabdevanja primenom teorije igara u automobilskoj industriji dr Biljana Panić 15. septembar 2020. 13:00 sala:103
1092 Bojana Krstić (2017/3949) Planiranje i alokacija resursa na projektima regionalnog razvoja u okviru IPA fondova dr Dragan Bjelica 14. septembar 2020. 11:30 sala:201
1091 Bojana Devetak (2017/3798) Značaj asertivne komunikacije za medicinsko osoblje dr Tatjana Ivanović 14. septembar 2020. 10:45 sala:C201
1090 Nikolina Avramović (2018/3789) Aktivnosti usklađivanja privatnog i poslovnog života zaposlenih u odnosu na kulturne razlike dr Jelena Anđelković Labrović 15. septembar 2020. 13:00 sala:101
1089 Kristina Krasnić (2017/3969) Uticaj prakse upravljanja ljudskim resursima na finansijske performanse preduzeća dr Tatjana Ivanović 14. septembar 2020. 11:30 sala:106
1088 Anja Ostojić (2019/3751) Potencijali elektronskog regrutovanja ljudskih resursa dr Tatjana Ivanović 15. septembar 2020. 11:30 sala:C201
1087 Aleksandra Jovanović (2019/3847) Uticaj kaizen filozofije na agilnost ljudskih resursa dr Tatjana Ivanović 15. septembar 2020. 10:45 sala:106
1086 Zorana Dubljević (2019/3568) Izveštavanje o intelektualnom kapitalu u telekomunikacionoj industriji dr Veljko Dmitrović 15. septembar 2020. 12:30 sala:105
1085 Milica Kozić (2018/3288) Specifičnosti upravljanja projektima u farmaceutskoj industriji dr Marko Mihić 14. septembar 2020. 13:30 sala:106
1084 Žana Šipovac (2017/3674) Statistička analiza tržišta nekretnina u Beogradu dr Milica Bulajić 29. septembar 2020. 14:00 sala:106
1083 Jovana Popović (2018/3256) Standardizacija u ekološkom označavanju dr Ivana Mijatović 15. septembar 2020. 12:00 sala:106
1082 Valentina Nikolić (2019/3233) Upravljanje rizikom projekta izgradnje turističkog kompleksa dr Marko Mihić 14. septembar 2020. 12:30 sala:106
1081 Dragana Mandić (2018/3334) Uporedna analiza agilnog i tradicionalnog pristupa organizaciji u IKT industriji dr Mladen Čudanov 15. septembar 2020. 12:30 sala:C201
1080 Jovana Otanjac (2018/3911) Analiza isplativosti investicije u veb prodavnicu dr Marko Mihić 10. septembar 2020. 15:00 sala:C201
1079 Marko Popović (2018/3028) Razvoj servisa asinhronog pretraživanja korišćenjem Elasticsearch komponenti dr Slađan Babarogić 10. septembar 2020. 16:00 sala:C201
1078 Tina Kijanović (2017/3940) Uticaj efikasnosti interne revizije na organizacione performanse dr Miloš Milosavljević 10. septembar 2020. 15:30 sala:106
1077 Vladan Lazović (2018/4119) Specifičnosti budžetskog planiranja i kontrole u javnim preduzećima dr Slađana Benković 10. septembar 2020. 13:15 sala:106
1076 Milena Stojanović (2018/3581) Finansiranje preduzeća koja posluju na međunarodnim tržištima dr Slađana Benković 10. septembar 2020. 12:30 sala:112
1075 Bojana Petrović (2018/3209) Upravljanje rizikom projekta sprovođenja marketing kampanje dr Marko Mihić 07. septembar 2020. 12:00 sala:C201
1074 Bojana Veljović (2017/3677) Primena multivarijacione analize u cilju komparacije mera društvenog razvoja dr Marina Dobrota 04. septembar 2020. 15:30 sala:C301
1073 Vesna Savković (2018/3959) Upravljanje projektom uvođenja novog konditorskog proizvoda dr Marko Mihić 07. septembar 2020. 12:30 sala:C201
1072 Tijana Vranjevac (2018/3787) Uticaj evaluacije radnih učinaka na razvoj zaposlenih dr Jelena Anđelković Labrović 08. septembar 2020. 14:00 sala:C201
1071 Aleksandar Petković (2018/4718) Primena standarda ISO 9001:2015 u zavodu za socijalno osiguranje dr Jovan Filipović 02. septembar 2020. 17:20 sala:C201
1071 Željka Zelenović Vuković (2018/4701) Uticaj kvaliteta obuke na uspešnost zaposlenih u javnom sektoru dr Jovan Filipović 02. septembar 2020. 16:30 sala:C201
1071 Andrijana Denić (2018/3793) Sindrom izgaranja menadžera zaposlenih u logistici dr Ivana Kovačević 09. septembar 2020. 12:00 sala:C201
1070 Minja Milošević (2018/3882) Primena alata neuro-lingvističkog programiranja u razvoju zaposlenih dr Jelena Anđelković Labrović 09. septembar 2020. 13:30 sala:C201
1069 Marko Stanimirović (2018/3703) Razvojni okvir za kreiranje reaktivnih jednostraničnih aplikacija u programskom jeziku ClojureScript dr Dragan Đurić 31.avgust 2020. 10:30 sala:106
1068 Marina Mačkić (2018/4003) Definisanje marketing i prodajne strategije za modne dodatke dr Vesna Damnjanović 31.avgust 2020. 12:00 sala:106
1067 Viktor Cvijetić (2018/3109) Arhitektura i tehnološka platforma NoSQL sistema dr Zoran Marjanović 17. jul 2020. 13:00 sala:201
1066 Dejana Milošev (2017/3321) Doprinos konceptualizaciji marketinga u kreativnim industrijama analizom marketinga filma i mode dr Velimir Štavljanin 16. jul 2020. 15:00 sala:C301
1065 Lara Simović (2018/3880) Analiza nagrađenih kampanja u oblasti korporativne društvene odgovornosti u Srbiji dr Slavica Cicvarić Kostić 16. jul 2020. 14:30 sala:210
1064 Sekulić Jelena (2017/3943) Ključni indikatori finansijskih performansi u metalurškim preduzećima dr Miloš Milosavljević 16. jul 2020. 10:00 sala: 201
1063 Milošević Sofija (2018/3257) Uloga kontent marketinga u procesu brendiranja dr Marija Jović 16. jul 2020. 12:00 sala: 201
1062 Grba Zorica (2017/3401) Primena agilnog pristupa u projektima razvoja softvera za javni sektor dr Dejan Petrović 16. jul 2020. 11:30 sala: C001
1061 Đukić Aleksandra (2018/3220) Spredšit aplikacija za upravljanje nabavkom materijala u preduzeću iz automobilske industrije dr Lena Đorđević Milutinović 16. jul 2020. 14:00 sala: 101
1060 Cvijović Nikola (2018/3263) Spredšit model za upravljanje nabavkom novih proizvoda u preduzeću iz automobilske industrije dr Lena Đorđević Milutinović 16. jul 2020. 113:00 sala: 101
1059 Stevanović Vesna (2018/3583) Spredšit aplikacija za upravljanje troškovima javnih nabavki usluga održavanja medicinske opreme dr Lena Đorđević Milutinović 16. jul 2020. 12:00 sala: 101
1058 Slović Danilo (2018/3332) Specifičnosti ocene investicionih projekata u svinjarstvu dr Dejan Petrović 14. jul 2020. 12:30 sala: 201
1057 Vidović Aleksandar (2016/3942) Dizajn kao element izgradnje vrednosti brenda u autoobilskoj industriji dr Velimir Štavljanin 16. jul 2020. 14:00 sala: 201
1056 Miroslav Jović (2018/3120) Podrška za finansijsko upravljanje u vlasničkim ERP sistemima dr Zoran Marjanović 13. jul 2020. 17:00 sala:112
1055 Aleksandra Mašić (2018/3561) Upravljačka odgovornost u javnom sektoru dr Vladimir Obradović 16. jul 2020. 11:00 sala: 201
1054 Marko Savić (2018/3096) Razvoj sistema za podršku odlučivanju u naftnoj industriji korišćenjem Microsoft BI alata dr Milan Vukićević 7. jul 2020. 11:15 sala: 201
1053 Ana Jaćimović (2018/3711) Pregled i analiza različitih modela mašinskog učenja za predviđanje ponašanja čitalaca knjiga dr Dušan Savić 2. jul 2020. 13:00 sala: 201
1052 Aleksandar Berdović (2018/3835) Primena Spartacus okvira i Omni Commerce Connect API-a u implementaciji softverskog rešenja elektronske prodavnice dr Dušan Savić 2. jul 2020. 14:00 sala: 201
1051 Ivana Vidović (2018/3775) Lingvistički aspekt komunikacije brenda dr Slavica Cicvarić Kostić 1. jul 2020. 16:00 sala: 201
1050 Tijana Marić (2018/3835) Digitalne transformacije u funkciji unapređivanja procesa menadžmenta ljudskih resursa dr Jelena Anđelković Labrović 30. jun 2020. 14:00 sala: 105
1049 Marina Mačkić (2018/4006) Definisanje marketing i prodajne strategije za modne dodatke dr Vesna Damnjanović 30. jun 2020. 15:30 sala: 101
1048 Anja Kablar Crnoglavac (2018/4007) Definisanje strategije odnosa s kupcima u cilju poboljšanja lojalnosti dr Vesna Damnjanović 29. jun 2020. 16:00 sala: 101
1047 Tamara Mitrović (2018/4006) Međunarodna prodajna i marketing strategija u automobilskoj industriji dr Vesna Damnjanović 30. jun 2020. 14:45 sala: 104
1046 Martina Veselinović (2018/4012) Definisanje strategije partnerskog marketinga za kozmetičke proizvode i usluge dr Vesna Damnjanović 30. jun 2020. 14:00 sala: 103
1045 Radovan Mijatović (2018/3770) Strategija diferencijacije i tržišna onkurencija kao odrednice upravljanja zaradom dr Miloš Milosavljević 1. jul 2020. 14:00 sala: 101
1044 Marko Stevanković (2018/3005) Predviđanje rezultata prodaje korišćenjem modela vremenskih serija dr Milan Vukićević 29. jun 2020. 14:00 sala: 102
1043 Marko Popović (2018/3318) Unapređivanje poslovnih procesa u proizvodnji nameštaja primenom Gemba Kaizen pristupa dr Dragana Stojanović 1. jul 2020. 16:00 sala: 101
1042 Jelena Tešić (2018/3669) Primena multivarijacionih metoda u analizi evropskog bankarskog sektora dr Marina Dobrota 30. jun 2020. 17:00 sala: 101
1041 Saša Urošević (2015/3403) Organizacija prodajnog osoblja u farmaceutskoj kompaniji dr Mladen Čudanov 30. jun 2020. 14:00 sala: 101
1040 Branko Mijatović (2018/3779) Aktivacija i angažovanje potrošača na prodajnom mestu dr Marija Jović 1. jul 2020. 16:00 sala: 102
1039 Jelena Sekulić (2017/3943) Ključni indikatori finansijskih performansi u metalurškim preduzećima dr Miloš Milosavljević 1. jul 2020. 12:00 sala: 101
1038 Petar Tornjanski (2018/3104) Tehnike zaštite u lokalnim računarskim mrežama dr Dejan Simić 2. jul 2020. 12:00 sala: 201
1037 Vladimir Jovanović (2018/3093) Primena alata otvorenog koda u procesu zaštite bežičnih računarskih mreža dr Dejan Simić 2. jul 2020. 10:00 sala: 201
1036 Nebojša Janjić (2018/3569) Izazovi izveštavanja u reviziji dr Veljko Dmitrović 30. jun 2020. 16:15 sala: 201
1035 Sara Cvetićanin (2017/3878) Alat za merenje kvaliteta internog preduzetništva u javnim preduzećima Republike Srbije dr Jasmina Omerbegović Bijelović 29. jun 2020. 14:00 sala: 101
1034 Jelena Marjanović (2017/3947) Uticaj upravljanja neto obrtnim sredstvima na profitabilnost preduzeća dr Miloš Milosavljević 29. jun 2020. 14:00 sala: c001
1033 Katarina Vasiljević (2018/3939) Analiza faktora okruženja u kontekstu razvoja ženskog preduzetništva u Republici Srbiji dr Milan Okanović 26. jun 2020. 17:00 sala: 201
1032 Dejana Milošev (2017/3321)) Doprinos konceptualizaciji marketinga u kreativnim industrijama analizom marketinga filma i mode dr Velimir Štavljanin 25. jun 2020. 12:00 sala: 308
1031 Marija Zafirović (2018/3029) Sistemi za preporuke sa vremenskom dimenzijom korišćenjem mašinskog učenja dr Miloš Jovanović 26. jun 2020. 11:30 sala: 111
1030 Vanja Arsenijević (2018/3657) Modeli i metode za snižavanje troškova kvaliteta neusaglašenosti dr Jovan Filipović 24. jun 2020. 14:00 sala: 106
1029 Ivana Čović (2018/3836) Beneishov M-score model u funkciji detekcije prevarnih radnji u finansijskim izveštajima dr Snežana Knežević 24. jun 2020. 10:00 sala: 111
1028 Momčilo Sarić (2018/4011) Analiza faktora koji utiču na neuspeh međunarodnih zadataka ekspatrijata dr Jelena Anđelković Labrović 24. jun 2020. 10:15 sala: 201
1027 Bojana Dodić (2017/3859) Značaj fleksibilnog radnog vremena za zadovoljstvo zaposlenih u organizaciji dr Jovan Krivokapić 16. jun 2020. 10:00 sala: 106
1026 Marina Stevanović (2018/3657) Komparativna analiza i praćenje efikasnosti klinika u Beogradu dr Gordana Savić 16. jun 2020. 11:30 sala: 106
1025 Ana Samardžić (2018/3528) Analiza aktivnosti studenata na Moodle platformi dr Dušan Barać 5. jun 2020. 11:00 sala: 304
1024 Milica Lucić (2018/3858) Primena koncepta upravljanja projektima u ekološkim projektima Evropske unije i Srbije dr Dejan Petrović 15. jun 2020. 15:00 sala: 106
1023 Una Nikolić (2017/3063) Razvoj softvera za upravljanje projektima zasnovan na različitim agilnim metodologijama dr Ognjen Pantelić 9. jun 2020. 15:00 sala: 201
1022 Svetlana Bunčić (2018/3409) Primena principa bihevioralne ekonomije u marketinškoj komunikaciji dr Milica Kostić Stanković 8. jun 2020. 17:00 sala: 310
1021 Patar Golubović (2018/4008) Globalne IT autsorsing strategije u kontekstu odnosa Zapada i Istoka dr Maja Levi Jakšić 10. jun 2020. 11:00 sala: 101
1020 Ana Samardžić (2018/3528) Analiza aktivnosti studenata na Moodle platformi dr Dušan Barać 5. jun 2020. 11:00 sala: 304
1019 Anastasija Đuran (2018/3299) Uticaj jezičkih i kulturoloških barijere na prilagođavanju ekspatrijata na život i rad u stranoj zemlji dr Jelena Anđelković 12. jun 2020. 17:00 sala: 201
1018 Ljubica Mijajlović (2018/3815) Specifičnosti samoinicijativnih ekspatrijata u akademskim institucijama dr Tatjana Ivanović 24. jun 2020. 09:45 sala: 106
1017 Nemanja Joksimović (2018/3075) Ispitivanje uticaja interakcije atributa na predviđanje cena nekretnina mašinskim učenjem dr Miloš Jovanović 10. jun 2020. 11:00 sala: 103
1016 Jelena Stojanović (2018/3299) Uticaj digitalnih komunikacija na angažovanje javnosti u neprofitnom sektoru dr Jelena Anđelković Labrović 10. jun 2020. 17:00 sala: 112
1015 Nemanja Ćendić (2018/3823) Razvoj liderskih veština zaposlenih primenom biheviorističkih trening metoda dr Jelena Anđelković Labrović 9. jun 2020. 16:00 sala: 201
1014 Mina Dobričanin (2018/4009) Analiza primene metodologije projektnog menadžmenta u međunarodnim projektima dr Marko Mihić 26. mart 2020. 13:00 sala: C301
1013 Branko Mijatović (2018/3779) Aktivacija i angažovanje potrošača na prodajnom mestu dr Marija Jović 25. mart 2020. 15:00 sala: 106
1012 Milica Ristivojević (2017/3970) Radno osposobljavanje osoba sa invaliditetom dr Ivana Kovačević 11. mart 2020. 10:00 sala: 106
1011 Rastko Bakočević (2018/3314) Strateško upravljanje performansama u savremenim sportskim sistemima dr Dejan Petrović 04. mart 2020. 14:30 sala: 106
1010 Maja Radosavljević (2018/3020) Integracija java tehnologija i OpenCMS-a u razvoju aplikacija za upravljanje ljudskim resursima dr Slađan Babarogić 04. mart 2020. 10:15 sala: 106
1009 Stafan Nikolić (2018/3064) Razvoj Big Data inteligentnih sistema zasnovan na korisničkoj aktivnosti dr Zoran Marjanović 26. februar 2020. 17:00 sala: 201
1008 Danilo Grbović (2018/3796) Razvoj mekih veština pojedinaca primenom samoregulisanog učenja dr Jelena Anđelković Labrović 27. februar 2020. 12:00 sala: 106
1007 Aleksandar Stefanović (2018/4002) Prodajni i marketing pristup u e-sportovima dr Vesna Damnjanović 28. februar 2020. 11:00 sala: 310
1007 Milana Pejnović (2018/4004) Strategijsko upravljanje projektima za uvođenje novog proizvoda na globalno tržište dr Vladimir Obradović 28. februar 2020. 11:45 sala: 310
1007 Natalija Čukvas (2018/3833) Stavovi potrošača o društveno odgovornim marketinškim kampanjama kompanija u Republici Srbiji dr Marija Jović 26. februar 2020.
15:00, sala: c201
1007 Milan Dukić (2016/3053) Uporedna analiza Data Analytics alata za potrebe lizing industrije dr Vidan Marković 26. februar 2020. 17:00 sala: 106
1006 Maja Jovanović (2018/3559) Razvoj modela za procenu predstavki i utvrđivanje prioriteta u postupanju budžetske inspekcije dr Slobodan Antić 26. februar 2020. 10:30 sala: 106
1005 Aleksandar Šćekić (2018/3663) Uloga multivarijacione analize u evaluaciji metodološke korektnosti Šangajske liste dr Veljko Jeremić 25. februar 2020. 11:00 sala: c301
1004 Ognjen Ljumović (2018/4010) Definisanje marketing strategije za bugarski lanac pica restorana na tržište Republike Srbije dr Vesna Damnjanović 18. februar 2020. 13:00 sala: c301
1003 Vladimir Đorđević (2018/3938) Specifičnosti procesa kreiranja trgovačkih marki dr Slavica Cicvarić Kostić 18. februar 2020. 09:30 sala: c301
1002 Nenad Spasojević (2015/4002) Razvoj talenata kroz međunarodne zadatke dr Jelena Anđelković Labrović 10. februar 2020. 11:00 sala: c201
1001 Nikola Mihajlović (2018/3277) Primena ključnih indikatora performansi za ocenu efikasnosti poslovanja IT preduzeća dr Danica Lečić Cvetković 12. februar2020. 12:00 sala: c201
1000 Lazar Đorđević (2018/3806) Značaj dimenzija organizacione strukture za efikasnost poslovanja kompanije dr Jovan Krivokapić 20. februar 2020. 14:30 sala: c201
999 Mirko Lutovac (2018/3613) Primena komparativnih metoda za analizu mogućnosti uvođenja promena u zdravstvenom sistemu Srbije dr Miloš Jevtić 12. februar 2020. 12:00 sala: 106
998 Đorđe Antonijević (2018/3795) Uloga korporativnog i lokalnog jezika u komunikaciji među zaposlenima u multinacionalnim kompanijama dr Jelena Anđelković 31. januar 2020. 14:00 sala: 112
997 Jelena Šaraba (2018/3611) Strategije promocije i pozicioniranja u modnoj industriji bazirane na indikatorima performansi dr Milica Kostić Stanković 3. februar 2020. 12:00 sala: 20101
996 Jana Jovanović (2018/3851) Priprema i ocena projekta otvaranja smeštajnog ugostiteljskog objekta dr Vladimir Obradović 30. januar 2020. 10:00 sala: 106
995 Violeta Stanošević (2018/3651) Otkrivanje prioriteta i emocionalnih preferencija pojedinaca primenom Conjoint analize dr Marija Kuzmanović 30. januar 2020. 16:30 sala: 106
994 Marija Krstić (2018/4105) Primena CMMN u modelovanju poslovnih procesa dr Slađan Babarogić 29. januar 2020. 13:00 sala: C001
993 Nevena Ileš (2018/3236) Kriterijumi za ocenu izvodljivosti marketinških projekata dr Marija Jović 30. januar 2020. 15:00 sala: 106
992 Dušan Zdravković (2018/3844) Uporedna analiza strategija relacionog marketinga u diplomatiji i političkim kampanjama dr Radmila Janičić 29. januar 2020. 15:00 sala: 106
991 Valentina Đorđević (2018/3067) Komparativna analiza NoSQL graf baza podataka dr Ognjen Pantelić 22. januar 2020. 13:00 sala: C201
990 Mila Lončar Mitrović (2018/3618) Uticaj stila liderstva na motivaciju zaposlenih u predškolskim ustanovama dr Marko Mihić 30. januar 2020. 15:30 sala: C201
989 Natalija Eremijev (2018/3940) Primena koncepta upravljanja projektima u organizaciji festivala elektronske muzike dr Dejan Petrović 22. januar 2020. 13:30 sala: 106
988 Dunja Jovović (2018/3830) Primena koncepta upravljanja projektima u organizaciji festivala elektronske muzike dr Dejan Petrović 29. januar 2020. 16:00 sala: C201
987 Dejan Pavlović (2018/3339) Upravljanje rizikom projekta u građevinskoj industriji dr Dragan Bjelica 15. januar 2020. 15:00 sala: C201
986 Milica Todorović (2018/3860) Specifičnosti agilnog Stage-Gate modela u projektima inovacija u oblasti osiguranja dr Biljana Stošić 25. decembar 2019. 13:00 sala: 318
985 Natalija Marinković (2018/3574) Upravljanje intelektualnim kapitalom u savremenim organizacijama i njegov uticaj na poslovne performanse dr Veljko Dmitrović 25. decembar 2019. 10:00 sala: 102
984 Srđana Spasić (2018/3339) Uticaj liderstva na individualne ishode zaposlenih dr Miloš Jevtić 30. decembar 2019. 15:00 sala: c201
983 Vanja Milanov (2017/3654) Optimizacija poluatomatizovane proizvodnje delova i pribora za vozila dr Dragana Makajić Nikolić 25. decembar 2019. 13:00 sala: 309
982 Ivan Šekularac (2017/3759) Uticaj apsentizma i fluktuacije članova tima na uspeh upravljanja projektom u IT sektoru dr Dragan Bjelica 25. decembar 2019. 12:30 sala: 310
981 Mirjana Stanojević (2018/3506) Modeli elektronskog poslovanja zasnovani na ekonomiji deljenja dr Božidar Radenković 30. decembar 2019. 13:00 sala: 304
980 Jovana Tadić (2018/3849) Strategije komunikacije putem digitalnih medija bazirane na preferencijama Y i Z generacija dr Milica Kostić Stanković 25. decembar 2019. 09:30 sala: c301
979 Marko Topolović (2018/3885) Merenje kvaliteta upravljanja preduzetničkim poduhvatom u plasmanu voća i proizvoda od voća primenom ključnih indikatora performansi dr Danica Lečić Cvetković 25. decembar 2019. 14:00 sala: 310
978 Sara Radović (2018/3509) Implementacija svekanalnog pristupa u maloprodaji dr Dušan Barać 25. decembar 2019. 13:00 sala: 304
977 Aleksandar Tomić (2018/4104) Holistički marketing pristup u strateškom razvoju zdravstvenih ustanova dr Radmila Janičić 25. decembar 2019. 14:00 sala: c201
976 Milica Stankić (2018/3214) Upravljanje projektima u ustanovama socijalne zaštite dr Marko Mihić 25. decembar 2019. 10:30 sala: c301
975 Sanja Zlatić (2018/3519) Metode i tehnike za otkrivanje i suzbijanje zloupotrebe dece i odraslih na internetu dr Marijana Despotović Zrakić 25. decembar 2019. 14:00 sala: 304
974 Bojana Stamenić (2018/3926) Značaj komunikativnih i jezičkih kompetencija za zapošljavanje i razvoj karijere televizijskih novinara dr Jelena Anđelković 27. decembar 2019. 15:00 sala: 112
973 Bensera Šerifi (2017/3115) Primena Cryptool 2 alata za testiranje kriptografskih fragmenata Java koda dr Dejan Simić 25. decembar 2019. 13:00 sala: 109
972 Emilija Petrović (2018/3255) Upravljanje projektima elektronske trgovine u telekomunikacionoj industriji dr Dragan Bjelica 23. decembar 2019. 13:30 sala: 214
971 Tijana Šuljagić (2017/3068) Implementacija interaktivne eksperimentalne igre dilema zatvorenika u .NET okruženju dr Marija Kuzmanović 13. decembar 2019. 15:00 sala: 109
970 Marina Jovanović (2018/3884) Uporedna analiza integrisane poslovne komunikacije u državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama dr Milica Kostić Stanković 17. decembar 2019. 11:00 sala: C301
969 Bojana Grbić (2018/4114) Specifičnosti razvoja i pozicioniranja proizvoda u farmaceutskoj industriji dr Milica Kostić Stanković 25. decembar 2019. 13:00 sala: 310
968 Vladimir Rakić (2018/3088) Komparativna analiza modula za upravljanje ljudskim resursima u ERP sistemima otvorenog koda dr Zoran Marjanović 12. decembar 2019. 17:00 sala: 310
967 Jelena Baltić (2018/3772) Izveštavanje o intelektualnom kapitalu u savremenim uslovima poslovanja dr Veljko Dmitrović 23. decembar 2019. 13:30 sala: 310
966 Dunja Golijan (2018/3843) Digitalna transformacija radnih mesta kao faktor stresa kod zaposlenih dr Ivana Kovačević 18. decembar 2019. 14:00 sala: 201
965 Filip Nikolić (2018/3919) Analiza i ocena investicionih projekata u primarnoj zdravstvenoj zaštitiu Filip Nikolić (2018/3919) 18. decembar 2019. 14:30 sala: C301
964 Danijela Pejović (2017/3305) Unapređenje kvaliteta razvoja softverskih rešenja zasnovano na JIRA alatu dr Mladen Đurić 12. decembar 2019. 13:00 sala: 301a
963 Neven Blagojević (2018/3607) Dodela i praćenje izvršenja ugovora u javnim nabavkama dr Ondrej Jaško 04. decembar 2019. 16:00 sala: 210
963 Dragana Zlatović (2018/3603) Naučna i tehnološka strategija i održivi razvoj dr Maja Levi Jakšić 11. decembar 2019. 10:00 sala: c301
962 Slađana Petrović (2018/3564) Uloga intelektualnog kapitala u jačanju kapaciteta projektnog finansiranja dr Slađana Benković 03. decembar 2019. 16:30 sala: c201
961 Dragana Stanojević (2018/3868) Istraživanje potrošačkih navika u funkciji prilagođavanja marketinških aktivnosti u duvanskoj industriji dr Jovanka Vukmirović 29. novembar 2019. 13:00 sala: 310
960 Anđela Bogojević (2018/3752) Primena neuromarketinga u procesu kreiranja proizvoda dr Marija Jović 28. novembar 2019. 12:00 sala: 202a
959 Milica Knežević (2018/3785) Unapređenje procesa u oblasti poslovnog izveštavanja dr Ivan Tomašević 27. novembar 2019. 11:00 sala: 301c
958 Uroš Uzelac (2018/3886) Komparativna analiza usluga prodaje nacionalnih internet domena dr Slavica Cicvarić Kostić 22. novembar 2019. 16:00 sala: 105
957 Ksenija Bajić (2018/3532) Instant plaćanja u elektronskom bankarstvu dr Zorica Bogdanović 22. novembar 2019. 12:30 sala: 304
956 Milica Tonić (2018/3768) Stavovi zaposlenih prema fleksibilnoj organizaciji rada dr Ivana Kovačević 20. novembar 2019. 10:15 sala: 306
955 Saša Jaćimović (2018/3792) Organizacioni efekti saradnje i takmičenja zaposlenih dr Ivana Kovačević 18. novembar 2019. 13:00 sala: 306
954 Aleksandra Luković (2018/3683) Odnos između zadovoljstva zaposlenih i društveno odgovornog poslovanja dr Ivana Kovačević 20. novembar 2019. 09:15 sala: 201
953 Nađa Marinković (2018/3272) Unapređenje proizvodnje u procesnoj industriji primenom lin pristupa dr Ivan Tomašević 19. novembar 2019. 09:00, 106
952 Viktor Duganov (2017/4011) Uloga tehnologije u obezbeđenju hrane za rastuću svetsku populaciju dr Sanja Marinković 20. novembar 2019. 10:00, 310
951 Tijana Velisavljević (2018/3087) Analiza primene test strategije u agilnom modelu razvoja softvera dr Ognjen Pantelić 19. novembar 2019. 13:00, 310
950 Dragan Popović (2018/3683) Big data kao podrška marketinškim istraživanjima dr Dragan Vukmirović 15. novembar 2019. 10:00, 310
949 Mila Ignjatović (2018/3875) Strategije sukcesije u porodičnim preduzećima – iskustva Srbije i preporuke za poboljšavanje dr Zoran Rakićević 12. novembar 2019. 14:00, 310
948 Bojana Miletić (2018/3873) Aktivnosti digitalnog marketinga u procesu brendiranja države dr Marija Jović 30. oktobar 2019. 14:00, 202a
947 Vladimir Karović (2018/3072) Analiza komunikacionih uzora u mikroservisnim aplikacijama dr Nenad Aničić 30. oktobar 2019. 12:45, 501
946 Aleksa Mandić (2018/3876) Strategije marketinga baziranog na sadržaju u startap kompanijama dr Radmila Janičić 30. oktobar 2019. 14:00, 202
945 Lazar Šćekić (2018/3322) Razvoj i upravljanje karijerom ekološkog menadžera dr Nataša Petrović 30. oktobar 2019. 13:00, 208
944 Luka Kraljević (2018/3758) Uticaj digitalnih medija na percepciju korisnika u sportskom marketingu dr Milan Okanović 30. oktobar 2019. 16:30, 201
943 Nataša Nikolić (2018/3816) Brendiranje bankarskih usluga u digitalnom okruženju dr Branka Novčić Korać 28. oktobar 2019. 10:30, 202a
942 Zorana Savić (2018/3276) Uzroci fluktuacije zaposlenih u oblasti informacionih tehnologija dr Ivana Kovačević 28. oktobar 2019. 13:30, 306
941 Nikola Nićiforović (2018/3566) Razvoj modela za utvrđivanje nivoa rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u radu finansijskih institucija dr Slobodan Antić 30. oktobar 2019. 13:00, 109
941 Nikola Ivošević (2015/3407) Definisanje prodajne i marketing strategije ka poslovnim klijentima na inostranom tržištu dr Vesna Damnjanović 30. oktobar 2019. 16:00, 106
940 Andrijana Bugarin (2018/3008) Analiza primene SAP FS-PQM modula za upravljanje proizvodima u industriji osiguranja dr Slađan Babarogić 29. oktobar 2019. 11:30, 101
939 Jovana Lero (2018/3778) Uticaj brenda proizvoda na percepciju kvaliteta dr Marija Jović 25. oktobar 2019. 15:00, 201
938 Tanja Đelkapić (2018/3576) Značaj pravilne primene poreza na dodatu vrednost kao izvora prihoda budžeta Republike Srbije dr Sandra Jednak 22. oktobar 2019. 16:30, 106
937 Irena Danilović (2018/3834) Upravljanje talentima u savremenoj organizaciji dr Jelena Anđelković Labrović 23. oktobar 2019. 17:00, C201
936 Stefan Stajić (2018/3840) Planiranje kampanja socijalnog marketinga u digitalnom okruženju u cilju povećanja svesti o društvenim problemima dr Radmila Janičić 23. oktobar 2019. 14:00, C201
935 Nenad Grujić (2018/3337) Izazovi implementacije koncepta timskog rada u sektoru prodaje dr Ivana Kovačević 16. oktobar 2019. 14:00, 310
934 Mirko Bajatović (2018/3576) Budžet kao instrument kontrole korišćenja javnih sredstava dr Sandra Jednak 15. oktobar 2019. 13:15, 310
933 Tanja Đelkapić (2018/3576) Značaj pravilne primene poreza na dodatu vrednost kao izvora prihoda budžeta Republike Srbije dr Sandra Jednak 15. oktobar 2019. 12:30, 310

Raspored odbrana završnih radova za ponedeljak, 30. septembar 2019.

Odbrane završnih radova master akademskih studija 28. septembar 2019. godine

Odbrane završnih radova master akademskih studija za 25. septembar 2019. godine

Odbrane završnih radova master akademskih studija 23. septembar i 24. septembar 2019. godine

Odbrane zakazane za 20. septembar 2019. godine i 21. septembar 2019. godine

 

Rbr Kandidat Tema završnog rada Mentor Datum odbrane
596 Mijalković Uroš (2018/3523) Internet marketing strategije za mobilne igre dr Marijana Despotović Zrakić 27. septembar 2019. 12:00, 304
595 Janković Jelena (2017/3801) Uticaj socijalne klime kao motivacionog faktora na produktivnost zaposlenih u trgovini dr Dobrivoje Mihailović 27. septembar 2019. 14:00, C001
594 Savić Mladen (2017/33708) Komparativna analiza biblioteka za razvoj softverskih robota u Javi dr Dušan Savić 30. septembar 2019. 14:30, C201
593 Bošnjak Katarina (2017/3477) Uloga odeljenja za ljudske resurse u uspostavljanju etičke korporativne kulture dr Tatjana Ivanović 26. septembar 2019. 09:00, 210
592 Bačević Miloš (2017/3531) Primena Amazon veb servisa za upravljanje cloud data centrima dr Dušan Barać 30. septembar 2019. 14:30, 304
591 Stojanović Dimitrije (2017/3902) Uticaj nacionalne kulture na organizacione performanse dr Miloš Jevtić 25. septembar 2019. 09:30, C001
590 Stanković Marko (2018/3614) Ličnost lidera u funkciji donošenja korporativnih odluka dr Jevtić Miloš 24. septembar 2019. 12:00, C002
589 Savković Marija (2017/3712) Spring kao okvir za implementaciju mikroservisa dr Siniša Vlajić 23. septembar 2019. 14:00, C002
588 Sanja Zlatić (2018/3519) Metode i tehnike za otkrivanje i suzbijanje zloupotrebe dece i odraslih na internetu dr Marijana Despotović – Zrakić 23. septembar 2019. 17:00, 304
587 Jakovljević Milan (2017/4023) Strategija integracije prodajnih kanala u farmaceutskoj industriji dr Slavica Cicvarić Kostić 18. septembar 2019. 13:00, C002
586 Maja Marković (2018/3957) Uloga digitalnih kampanja u održavanju brenda maloprodaje dr Slavica Cicvarić Kostić 18. septembar 2019. 12:30, C301
585 Sanja Simović (2017/3702) Primena modela izvrsnosti u apotekarskim ustanovama dr Jovan Filipović 18. septembar 2019. 16:30, C301
584 Gačić Stefan (2017/3706) GenUIWeb generator veb korisničkog interfejsa u Javi dr Dušan Savić 30. septembar 2019. 09:30, C201
583 Ivana Bajić (2014/3709) Komparativna analiza JavaScript biblioteka za vizuelno predstavljanje podataka dr Siniša Vlajić 30. septembar 2019. 11:30, C301
582 Vasa Rešetar (2017/3910) Analiza onlajn „puta potrošača“ pri kupovini polovnih automobila dr Velimir Štavljanin 19. septembar 2019. 10:00, 104
581 Ivona Knežević (2017/3703) Razvoj i integracija aplikacije za kreiranje upitnika dr Dušan Savić 30. septembar 2019. 13:30, C301
580 Aleksandra Jokić (2016/3250) Cost-Benefit analiza investicionih projekata u oblasti energetike dr Marko Mihić 18. septembar 2019. 15:00, 104
579 Orlović Kosta (2018/3526) Moodle kao servis za obučavanje u elektronskom poslovanju dr Marijana Despotović – Zrakić 20. septembar 2019. 13:30, 304
578 Stanić Andrijana (2017/3720) Razvoj softvera za praćenje aktivnosti studenata upotrebom .NET tehnologije dr Saša Lazarević 25. septembar 2019. 13:30, 106
577 Ilić Anita (2017/3725) Inteligentni programski roboti u Javi dr Dušan Savić 30. septembar 2019. 15:30, 201
576 Radonjić Branislava (2017/3799) Organizacija treninga za zaštitu i sigurnost na radu dr Jelena Anđelković Labrović 25. septembar 2019. 14:00, 105
575 Nina Đerić (2016/3242) Kost-benefit analiza izgradnje vetroparka dr Marko Mihić 20. septembar 2019. 13:00, c301
574 Jović Darko (2017/3728) Razvoj sopstvenih dodataka za Jira alat za upravljanje softverskim projektima dr Dušan Savić 23. septembar 2019. 16:00, 105
573 Svetlana Jovanović (2018/3230) Obezbeđivanje kvaliteta veb sadržaja primenom WCAG 2.0 standarda dr Ana Horvat 18. septembar 2019. 18:00, C301
572 Gužvić Marina (2018/3701) Komparativna analiza softverskih okvira za zaštitu Java aplikacija dr Dušan Savić 23. septembar 2019. 15:00, 105
571 Božanić Ana (2018/3233) Upravljanje rizikom projekta otvaranja ugostiteljskog objekta dr Marija Todorović 23. septembar 2019. 13:15, 106
570 Burdžić Aleksandra (2018/3219) Analiza i ocena investicionih projekata u zdravstvenom turizmu dr Marko Mihić 18. septembar 2019. 13:30, C301
569 Garić Katarina (2018/3201) Specifičnosti analize i ocene investicionih projekata u telekomunikacijama dr Marko Mihić 20. septembar 2019. 12:00, 104
568 Miloš Anđelković (2017/3718) Razvoj softvera za utvrđivanje optimalnosti konusne trijangulacije za poliedar dr Milica Stojanović 18. septembar 2019. 10:30, 104
567 Miletić Jelena (2015/3531) Implementacija strategije nastupa na društvenim mrežama dr Dušan Barać 25. septembar 2019. 10:30, 304
566 Marija Joković (2016/3878) Društveno odgovorne kampanje na digitalnim medijima dr Cicvarić Kostić Slavica 18. septembar 2019. 12:00, 106
565 Tomislav Mitrović (2018/3525) Programi lojalnosti u elektronskom poslovanju dr Dušan Barać 18. septembar 2019. 14:30, 304
564 Ivona Jovanović (2018/3251) Lin unapređivanje procesa u srednjem stručnom obrazovanju dr Dragana Stojanović 18. septembar 2019. 13:00, 106
563 Ana Stefanović (2018/3231) Uloga marketinga baziranog na sadržaju u privlačenju poslovnih kupaca dr Slavica Cicvarić Kostić 18. septembar 2019. 11:30, c001
562 Andrea Vlahović (2018/3776) Profesionalni razvoj pripadnika Z generacije putem mentorstva dr Jelena Anđelković Labrović 18. septembar 2019. 11:30, 101
561 Bojana Tarailo (2018/3810) Povezanost karakteristika organizacije sa stepenom razvoja funkcije ljudskih resursa dr Mladen Čudanov 23. septembar 2019. 17:30, 104
560 Stanisav Milanović (2018/3517) Razvoj servisa e-zdravstva zasnovanih na blockchain-u dr Božidar Radenković 23. septembar 2019. 13:30, 304
559 Katarina Bošnjak (2017/3777) Uloga odeljenja za ljudske resurse u uspostavljanju etičke korporativne kulture dr Tatjana Ivanović 26. septembar 2019. 09:00, 104
558 Predrag Milinković (2018/3520) Big data analitika u mikroservisnoj arhitekturi dr Marijana Despotović Zrakić 23. septembar 2019. 10:30, 304
557 Ana Radović (2016/3960) Izazovi korporativnog izveštavanja u savremenim uslovima dr Snežana Knežević 23. septembar 2019. 12:00, 106
556 Stefan Jamandilović (2018/3529) Razvoj IoT sistema za neuromarketing istraživanja dr Božidar Radenković 23. septembar 2019. 16:00, 304
555 Igor Čubrić (2018/3507) Razvoj blockchain aplikacije za trgovinu automobilima dr Aleksandra Labus 23. septembar 2019. 16:30, 304
554 Igor Kabiljagić (2018/3558) Finansijski simulacioni model za procenu vrednosti kompanije dr Aleksandar Marković 24. septembar 2019. 16:00, 105
553 Agnes Petrović (2016/3663) Uloga multivarijacione analize u oceni kompozitnog BES indeksa dr Veljko Jeremić 25. septembar 2019. 09:30, 106
552 Valentina Milinčić (2018/3513) Razvoj i integracija mobilne aplikacije u IT ekosistem kompanije dr Aleksandra Labus 25. septembar 2019. 13:30, 304
551 Petar Cvetanović (2018/3246) Upravljanje startap projektima u razvoju aplikacija dr Dragan Bjelica 18. septembar 2019. 12:00, 104
550 Ivana Vukašinović (2018/3567) Analiza finansijskih efekata kao osnov za donošenje odluka u javnoj upravi dr Miloš Milosavljević 18. septembar 2019. 11:30, 106
549 Tamara Bošković (2018/3753) Organizacioni izvori stresa i zadovoljstvo poslom zaposlenih na menadžerskim pozicijama dr Ivana Kovačević 11. septembar 2019. 14:00, 106
548 Anja Basara (2018/3503) Razvoj veb platforme za upravljanje događajima u oblasti kulture dr Dušan Barać 23. septembar 2019. 13:00, 304
547 Marija Antić (2017/3753) Komparativna analiza JavaScript okvira React.js, Angular i Vue.js dr Božidar Radenković 23. septembar 2019. 12:30, 304
546 Ivana Vukašinović (2016/3886) Analiza finansijskih efekata kao osnov za donošenje odluka u javnoj upravi dr Miloš Milosavljević 18. septembar 2019. 11:30, 106
545 Ana Škodrić (2016/3886) Primena koncepta neuromarketinga u marketinškim istraživanjima dr Marija Jović 16. septembar 2019. 11:00, 104
544 Milica Vjetrović (2018/3653) Praćenje uticaja sajmova zapošljavanja na efikasnost rada filijala nacionalne službe za zapošljavanje dr Gordana Savić 11. septembar 2019. 13:00, 104
543 Sara Milošević (2018/3221) Uticaj influenser marketinga na percepciju o brendu dr Branka Novčić Korać 11. septembar 2019. 10:00, 106
542 Marina Milošević (2017/3929) Specifičnosti kriznih komunikacija u automobilskoj industriji dr Slavica Cicvarić Kostić 10. septembar 2019. 15:30, 105
541 Marko Matijašević (2018/3612) Istraživanje javnog mnjenja u javnom sektoru dr Jovanka Vukmirović 10. septembar 2019. 12:00, 105
540 Nemanja Vidić (2018/3522) Primena CRM servisa u pozorištu dr Marijana Despotović Zrakić 18. septembar 2019. 12:30, 304
539 Bojana Zakonović (2017/3894) Istraživanje procesa kupovine potrošača konditorskih proizvoda dr Velimir Štavljanin 16. septembar 2019. 12:00, 104
538 Nikola Grozdanović (2018/3508) Razvoj Progressive Web aplikacije za promociju visokoškolske ustanove dr Aleksandra Labus 11. septembar 2019. 10:00, 304
537 Anđela Matović (2017/3875) Projektno finansiranje građevinskih projekata dr Marko Mihić 18. septembar 2019. 10:30, 106
536 Lazar Piper (2016/3093) Primena LEAP MOTION tehnologije za detekciju i prepoznavanje sudijskih pokreta u karateu dr Miloš Milovanović 16. septembar 2019. 10:00, 106
535 Ana Škodrić (2016/3886) Primena koncepta neuromarketinga u marketinškim istraživanjima dr Marija Jović 16. septembar 2019. 11:00, 106
534 Kristina Petrović (2017/3808) Analiza opravdanosti i promocija projekata razvoja pametnih gradova dr Marko Mihić 11. septembar 2019. 16:00, 106
533 Tamara Joksić (2017/3908) Upravljanje projektom razvoja novog modnog brenda na tržištu dr Marko Mihić 11. septembar 2019. 16:30, 106
532 Vladimir Miladinović (2018/3308) Specifičnosti planiranja rizika projekta izgradnje pogona za obradu mermera i granita dr Marko Mihić 11. septembar 2019. 15:00, 106
531 Đurđina Vesić (2018/3267) Kost-benefit analiza tretmana otpadnih voda dr Marko Mihić 11. septembar 2019. 15:30, 106
530 Stefan Ćirić (2016/3679) Analiza i ocenjivanje efikasnosti ekipa i igrača u rukometu dr Milan Martić 6. septembar 2019. 14:00, c201
529 Maša Ilić (2018/3204) Usaglašenost karakteristika budućih IT stručnjaka sa očekivanjima poslodavaca dr Ivana Kovačević 11. septembar 2019. 14:45, 105
528 Boban Lukić (2017/3731) Primena pojačanog učenja u razvoju video igara korišćenjem programskog jezika Clojure dr Dragan Đurić 11. septembar 2019. 16:00, 106
527 Saška Grujić (2018/3670) Optimizacija nivoa sigurnosnih zaliha u automobilskoj industriji dr Gordana Savić 11. septembar 2019. 12:00, 105
526 Filip Kamberović (2017/3031) Komparativna analiza tradicionalnih i agilnih metodologija razvoja ISIT projekata na bazi primene LSP metodologije dr Vidan Marković 4. septembar 2019. 16:30, 106
525 Dejana Novović (2017/3220) Primena agilnog projektnog menadžmenta u razvoju softvera dr Marko Mihić 11. septembar 2019. 13:00, 106
524 Sofija Dončevski (2016/3308) Agilno upravljanje projektom razvoja novog dr Marko Mihić 11. septembar 2019. 12:15, 106
523 Igor Petrović (2018/3076) Analiza bezbednosnih propusta računarskih mreža primenom alata iz distribucije Kali Linuks dr Miroslav Minović 4. septembar 2019. 10:30, 103
522 Slavko Berić (2017/3630) Specifičnosti liderstva u kriznim situacijama dr Miloš Jevtić 4. septembar 2019. 12:30, 103
521 Tamara Taševski (2018/3790) Indivivdualne razlike i pojava stresa i sindroma izgaranja zaposlenih u turizmu dr Ivana Kovačević 4. septembar 2019. 12:00, c301
520 Marina Marković (2017/3658) Analiza rizika i efikasnosti sprovođenja promotivnih aktivnosti u lancima snabdevanja dr Dragana Makajić Nikolić 4. septembar 2019. 13:00, c201
519 Tamara Bošković (2018/3753) Organizacioni izvori stresa i zadovoljstvo poslom zaposlenih na menadžerskim pozicijama dr Ivana Kovačević 11. septembar 2019. 14:00, 106
518 Magdalena Todorović (2017/3955) Povezanost osobina ličnosti i stilova liderstva dr Miloš Jevtić 4. septembar 2019. 10:00, 105
517 Anita Stanojević (2017/3854) Uticaj nacionalne i korporativne kulture na upravljanje ljudskim resursima dr Tatjana Ivanović 4. septembar 2019. 12:15, 104
516 Filip Filipović (2018/3512) Razvoj veb aplikacije za prepoznavanje emocija u neuromarketingu dr Marijana Despotović Zrakić 6. septembar 2019. 11:30, 304
515 Katarina Mitić (2017/3755) Uloga ekstralingvističke i paralingvističke komunikacije u poslovnim kontaktima dr Ivana Kovačević 9. septembar 2019. 13:00, 104
514 Marina Marković (2017/3658) Analiza rizika i efikasnosti sprovođenja promotivnih aktivnosti u lancima snabdevanja dr Dragana Makajić Nikolić 4. septembar 2019. 10:00, c201
513 Tamara Bešević (2018/3829) Radno iskustvo i nematerijalni činioci motivacije za rad dr Ivana Kovačević 4. septembar 2019. 12:30, 105
512 Nevena Milanović (2017/3203) Kognitivni aspekt brendiranja na primeru proizvođača sportske opreme dr Slavica Cicvarić Kostić 6. septembar 2019. 12:30, 106
511 Milica Mijatović (2017/3774 Faktori motivacije za rad zaposlenih u bankarskom sektoru dr Ivana Kovačević 6. septembar 2019. 13:00, 106
510 Anđela Jovanović (2017/3760) Značaj razvoja veština asertivne komunikacije u rešavanju konflikata zaposlenih dr Ivana Kovačević 6. septembar 2019. 12:00, 106
509 Ljubica Molović (2018/3783) Ispitivanje percepcije zaposlenih o mobingu na radnom mestu dr Tatjana Ivanović 4. septembar 2019. 09:45, 106
508 Milica Đurić (2018/3309) Uticaj majčinstva na dalji profesionalni razvoj žena u organizacijama dr Tatjana Ivanović 4. septembar 2019. 10:30, 104
507 Tamara Hajduković (2018/3342) Sindrom izgaranja kod zdravstvenih radnika u Srbiji dr Tatjana Ivanović 6. septembar 2019. 09:00, c301
506 Marko Projović (2018/3533) Razvoj blockchain aplikacije za direktno poravnanje troškova roming saobraćaja između mobilnih operatera dr Marijana Despotović Zrakić 4. septembar 2019. 13:00, 304
505 Milica Stanimirović (2016/3527) Autentifikacija korisnika korišćenjem otiska prsta dr Dejan Simić 2. septembar 2019. 12:00, 106
504 Una Planojević (2017/3084) Upravljanje podacima u MongoDB sistemima dr Zoran Marjanović 30. avgust 2019. 14:00, 106
503 Luka Baljak (2018/3505) Razvoj crowdsensing sistema za merenje vibracija u saobraćaju dr Božidar Radenković 30. avgust 2019. 10:30, 304
502 Marija Milojičić (2018/3841) Uticaj upravljanja zaradom na relevantnost računovodstvenih informacija dr Zorica Bogdanović 26. avgust 2019. 11:00, 106
501 Ljubiša Gačević (2016/3531) Razvoj veb aplikacije za upravljanje pametnom stambenom zajednicom dr Zorica Bogdanović 30. avgust 2019. 12:30, 304
500 Jelena Milosavljević (2018/3514) Stilovi kreativnosti u elektronskom obrazovanju dr Zorica Bogdanović 30. avgust 2019. 12:00, 304
499 Nevena Kuveljić (2017/3903) Strategije odnosa sa medijima organa državne uprave dr Slavica Cicvarić Kostić 15. jul 2019. 16:30, 106
498 Marija Mladenović (2017/3066) Dizajn korisničkog iskustva: Od ideje do softverskog proizvoda dr Miloš Milovanović 15. jul 2019. 14:30, 106
497 Marko Ivanović (2017/3605) Upravljanje komunikacijama na projektu izgradnje infrastrukture dr Dejan Petrović 10. jul 2019. 09:30, 201
496 Katarina Vulićević (2017/3898) Upravljanje projektom unapređenja poslovanja maloprodajnih objekata dr Dejan Petrović 10. jul 2019. 15:00, c201
495 Lazar Marjanović (2016/3127) Primena arhitekturnih paterna u razvoju aplikacija dr Slađan Babarogić 10. jul 2019. 14:00, c201
494 Kristina Stevanović (2017/3135) Primena jezika za modelovanje procesa u realizaciji upravljanja incidentima dr Nenad Aničić 10. jul 2019. 16:00, c201
493 Ivana Zečević (2017/3507) Klasifikacija vremenskih serija pomoću talasića i neuronskih mreža dr Ivana Dragović 11. jul 2019. 11:30, 201
492 Luli Miloš Vukomanović (2015/34008) Uticaj strategijskog liderstva na kritične faktore uspeha u međunarodnim razvojnim projektima dr Marko Mihić 12. jul 2019. 10:00, 106
491 Katarina Nikolić (2017/3093) Komparativna analiza Cloud i On-Premise rešenja za upravljanje projektima dr Ognjen Pantelić 10. jul 2019. 15:30, 112
490 Stefan Radenković (2017/3527) Automatsko skaliranje veb aplikacija dr Zorica Bogdanović 10. jul 2019. 14:00 304
489 Bojan Martinović (2017/3501) Razvoj inkluzivnih e-servisa zasnovanih na internetu inteligentnih uređaja dr Zorica Bogdanović 10. jul 2019. 09:30 304
488 Ilija Stević (2017/3311) Definisanje strategije privatne robne marke u maloprodaji dr Vesna Damnjanović 10. jul 2019. 14:30 112
487 Dejan Božović (2017/3314) Značaj nematerijalnih oblika motivacije u savremenim uslovima poslovanja dr Tatjana Ivanović 10. jul 2019. 09:30 C301
486 Miroslav Stevanović (2016/3959) Upravljanje projektima uz primenu lean pristupa u proizvodnji autodelova dr Dejan Petrović 3. jul 2019. 13:00 C001
485 Stefan Savović (2017/3789) Analiza i ocena opravdanosti projekta otvaranja škole fudbala dr Marko Mihić 1. jul 2019. 13:00 106
484 Sanja Tošev (2017/3055) Integracija Java tehnologija u razvoju aplikacija za bankarsko poslovanje dr Slađan Babarogić 26. jun 2019. 12:00 106
483 Aleksandra Poljak (2017/3830) Upravljanje ljudskim resursima u socijalnoj zaštiti dr Slobodan Miladinović 26. jun 2019. 14:00 106
482 Teodora Knežević (2017/3077) Istraživanje koncepata proširene realnosti na mobilnim uređajima dr Miroslav Minović 25. jun 2019. 14:00 106
481 Jovana Stamenković (2016/3787) Strategije privlačenja zaposlenih u organizacijama privatnog sektora Republike Srbije dr Ivana Kovačević 25. jun 2019. 15:00 106
480 Slobodan Mihajlović (2017/3404) Primena BIM tehnologije u integrisanom upravljanju projektima dr Dejan Petrović 21. jun 2019. 13:00 201
479 Danijela Poštić (2017/3638) Obezbeđivanje konkurencije u postupcima javnih nabavki dr Ondrej Jaško 24. jun 2019. 16:00 201
477 Anton Ećimović (2017/3410) Karakteristike koncepta pametne fabrike u Industriji 4.0 dr Biljana Stošić 21. jun 2019. 12:00 201
476 Olga Marković (2017/3288) Definisanje strategija digitalnog marketinga u industriji mobilnih igara dr Vesna Damnjanović 13. jun 2019. 10:00 C201
475 Jelisaveta Veselinović (2016/4015) Motivisanje zaposlenih za inoviranje znanja putem mobilnog učenja dr Ivana Kovačević 19. jun 2019. 10:00 C001
474 Ivana Micić (2017/3412) Definisanje strateških marketing inovacija u bankarstvu usmerenih ka generaciji milenijalaca dr Vesna Damnjanović 13. jun 2019. 11:00 C201
473 Ines Vuksanović (2017/3628) Uporedna analiza upravljanja reputacijom u privatnom i javnom sektoru dr Milica Kostić Stanković 11. jun 2019. 14:45 C301
472 Anđelina Petrović (2017/3647) Marketinška komunikacija na društvenim mrežama u funkciji upravljanja brendom dr Milica Kostić Stanković 11. jun 2019. 14:00 C301
471 Miloš Ristić (2016/3322) Primena standarda ISO 50001 i ISO 52000 na sisteme menadžmenta energije u građevinskim objektima dr Ivana Mijatović 5. jun 2019. 13:00 106
470 Nataša Trifunović (2017/3617) Analiza i unapređenje procesa planiranja javnih nabavki dr Ondrej Jaško 19. jun 2019. 14:00 201
469 Ana Ranđelović (2017/3001) Predviđanje odustajanja polaznika od internet kurseva primenom otkrivanja zakonitosti u podacima dr Milan Vukićević 19. jun 2019. 13:00 112
 468 Tatjana Tubić (2017/3114) Integracija mobilnih aplikacija i Microsoft NAV-a dr Slađan Babarogić 29. maj 2019. 10:00 C002
467 Slobodan Babin (2017/3930) Definisanje strategije komunikacije u maloprodaji dr Vesna Damnjanović 29. maj 2019. 10:00 201
466 Nataša Kuzman Marussig (2016/3831) Uloga menadžmenta ljudskih resursa u sprovođenju programa neurodiverziteta dr Ranko Orlić 22. maj 2019. 09:00 C301
465 Sanja Đukić (2016/3953) Unapređenje procesa održavanja stambenih objekata primenom KAIZEN pristupa dr Ivan Tomašević 22. maj 2019. 16:00 102
464 Sanja Tanasijević (2017/3069) Komparativna analiza tehnika optimizacije skladišta podataka dr Boris Delibašić 20. maj 2019. 11:00 112
463 Jovan Stokić (2017/3246) Analiza najznačajnijih standarda u oblasti održivog menadžmenta dr Mladen Đurić 14. maj 2019. 16:00 201
462 Dragan Pećanac (2017/4014) Uloga  tehnološkog preduzetništva u razvoju međunarodnog poslovanja dr Maja Levi Jakšić 13. maj 2019. 09:00 201
461 Nataša Bižić (2017/3134) Primena koncepta poslovne inteligencije u oblaku u preduzećima u Srbiji dr Zoran Marjanović 7. maj 2019. 14:00 201
460 Sandra Luković (2017/3838) Strategije relacionog marketinga u organizaciji sportskih događaja dr Radmila Janičić 24. april 2019. 16:00 C201
459 Margarita Paskaleva (2017/4018) Komparativna analiza marketing strategija elektronske trgovine u SAD-u i NR Kini dr Vesna Damnjanović 23. april 2019. 13:30 103
458 Anastasija Aleksić (2017/3615) Forenzička revizija i otkrivanje prevara i pronevera u finansijskom izveštavanju dr Veljko Dmitrović 19. april 2019. 18:00 112
457 Ivana Simonović (2016/3895) Upravljanje projektima razvoja bankarskih proizvoda i usluga dr Marija Todorović 19. april 2019. 17:00 112
456 Jelena Nikolić (2017/3625) Finansijski aspekti centralnog tendera za nabavku lekova po nazivu aktivne supstance dr Veljko Dmitrović 19. april 2019. 16:00 112
455 Stefan Majinović (2017/3245) Ocena opravdanosti organizacije velikih sportskih događaja dr Jovan Filipović 17. april 2019. 15:00 310
454 Jovana Milutinović (2017/3705MED) Primena standarda ISO 9001 u stomatološkim ordinacijama dr Marko Mihić 17. april 2019. 12:00 310
453 Ana Čitaković (2016/3930) Specifičnosti primene marketinške orijentacije u aviokompanijama dr Milica Kostić Stanković 16. april 2019. 17:00 C301
452 Nikola Dedijer (2017/3296) Uporedna analiza odabranih SCM koncepata dr Dragan Vasiljević 10. april 2019. 14:45 C401
451 Nevena Danilović (2017/3227) Pravni okvir prijavljivanja turista u kapacitetima domaće radinosti dr Đorđe Krivokapić 3. april 2019. 13:45 310
450 Snežana Maretić (2016/3611) Primena centralizovanih javnih nabavki u ustanovama visokog obrazovanja dr Ondrej Jaško 2. april 2019. 15:00 201
449 Vojislav Brkić (2017/3118) Primena CRM sistema u bankarskom sektoru dr Slađan Babarogić 3. april 2019. 12:30 310
448 Marija Grujić (2017/3767) Regrutacija i zadržavanje generacije Y u organizaciji dr Slobodan Miladinović 27. mart 2019. 12:30 310
447 Slavenko Đokić (2017/4019) Uloga korporativne društvene odgovornosti u promociji održivog razvoja u zemljama Jugoistočne Evrope dr Slavica Cicvarić 27. mart 2019. 11:00 105
446 Alina Konkina (2017/4003) Marketing strategija ulaska ruskog konditorskog brenda na tržište Srbije dr Vesna Damnjanović 27. mart 2019. 10:00 105
445 Ksenija Filatova (2017/4016) Strateške marketing inovacije u oblasti keteringa na tržištu Rusije dr Vesna Damnjanović 27. mart 2019. 09:30 105
444 Jelena Grbić (2015/3949) Upravljanje projektima malih i srednjih preduzeća za predpristupne fondove Evropske unije dr Dragan Bjelica 26. mart 2019. 18:00 201
443 Milica Milinčić (2017/4005) Specifičnosti procesa ekspatrijacije u globalnoj tehnološkoj kompaniji dr Tatjana Ivanović 27. mart 2019. 10:45 310
442 Ivan Marković (2017/4004) Internacionalna praksa i potencijal za implementaciju zelenog menadžmenta ljudskih resursa u Srbiji dr Tatjana Ivanović 27. mart 2019. 10:00 310
441 Vladimir Urošević (2017/3730) Implementacija neuronskih mreža za predviđanje potrošnje električne energije korišćenjem programskog jezika Clojure dr Dragan Đurić 27. mart 2019. 18:00 201
440 Sanja Krgović (2016/3136) Komparativna analiza kriptovaluta dr Dejan Simić 26. mart 2019. 16:00 112
439 Filip Sjauš (2017/4020) Ključni faktori uspešnosti inovacionih aktivnosti u različitim tehnološkim poljima i sektorima dr Maja Levi Jakšić 25. mart 2019. 10:00 310
438 Nikola Ivanović (2017/3299) Marketing istraživanje društvene odgovornosti kompanija prema životnoj sredini dr Radmila Janičić 25. mart 2019. 13:45 310
437 Mirjana Stanojević (2017/3607) Revizija centralizovanih javnih nabavki dr Veljko Dmitrović 26. mart 2019. 15:30 201
436 Milica Bungin (2017/4013) Usvajanje inovativnih tehnologija u globalnim operacijama aerodroma dr Maja Levi Jakšić 25. mart 2019. 12:30 310
435 Maja Simić (2017/4115) Doprinos pojedinačnih instrumenata marketinške komunikacije rezultatima prodaje u farmaceutskoj delatnosti dr Milica Kostić Stanković 25. mart 2019. 14:30 310
434 Sandra Milošević (2017/3776) Uporedna investiciona analiza organske i konvencionalne proizvodnje jagoda dr Vladimir Obradović 19. mart 2019. 17:30 310
433 Nikola Ivanović (2017/3299) Marketing istraživanje društvene odgovornosti kompanija prema životnoj sredini dr Radmila Janičić 27. mart 2019. 16:30 201
432 Jelena Bošnjak (2017/4007) Strateško planiranje u organizaciji podržano internom revizijom dr Vladimir Obradović 22. mart 2019. 17:30 201
431 Ivana Radić (2017/3791) Stavovi zdravstvenih radnika prema odlasku u inostranstvo dr Ivana Kovačević 20. mart 2019. 14:30 201
430 Ana Šćekić (2017/3276) Obuka za primenu softvera za podršku upravljanju ljudskim resursima dr Tatjana Ivanović 22. mart 2019. 10:00 201
429 Ivana Radić (2017/3791) Stavovi zdravstvenih radnika prema odlasku u inostranstvo dr Ivana Kovačević 20. mart 2019. 14:30
428 Dragana Maljković (2017/3011) Komparativna analiza ERP sistema otvorenog koda dr Ognjen Pantelić 12. mart 2019. 13:00 103
427 Danijela Lukić (2015/3955) Finansijska pismenost kao prediktor sklonosti ka štednji i zaduživanju dr Miloš Milosavljević 13. mart 2019. 13:00 201
426 Katarina Lukić (2017/3041) Razvoj WEB aplikacija korišćenjem MEAN softverskog paketa dr Ognjen Pantelić 11. mart 2019. 13:00
425 Nikola Ivanović (2017/3299) Marketing istraživanje društvene odgovornosti kompanija prema životnoj sredini dr Radmila Janičić 6. mart 2019. 201 10:30
424 Ivana Ćinćur (2017/3812) Primena metodologije projektnog menadžmenta kao odgovor na promene u farmaceutskoj industriji dr Vladimir Obradović 12. mart 2019. 201 17:00
423 Jovana Jovanović (2017/3291) Specifičnosti obuke radnika za bezbednost i zaštitu na radu dr Jelena Anđelković Labrović 6. mart 2019. 201 16:00
422 Sandra Jeftić (2017/3291) Održivo upravljanje životnim ciklusom ekoloških proizvoda dr Nataša Petrović 6. mart 2019. 201 15:00
421 Sofija Bundalo (2017/3661) Ispitivanje uspešnosti studenata sa aspekta efikasnosti i preferencije ispitanika prilikom izbora posla dr Gordana Savić 26. februar 2019. 310 13:45
420 Vladislav Nedić (2017/3408) Izbor i realizacija strategije poslovanja u poljoprivrednoj kompaniji dr Dejan Petrović 28. februar 2019. 201 12:00
419 Jovana Stevanović (2017/3876) Primena menadžmenta znanja i prakse naučenih lekcija u upravljanju projektima u građevinarstvu dr Dragan Bjelica 27. februar 2019. 106 17:00
418 Milana Žigić (2017/3222) Elementi  modela za transfer profesionalnih igrača sportskih klubova dr Jasmina Omerbegović Bijelović 27. februar 2019. 201 16:30
417 Maja Mihajlović (2017/3219) Izgradnja ekoloških brendova u modnoj industriji dr Slavica Cicvarić Kostić 27. februar 2019. 310 14:00
416 Marija Vučić (2017/3792) Sociodemografske razlike zaposlenih i značaj materijalnih i nematerijalnih faktora motivacije dr Ivana Kovačević 27. februar 2019. 201 14:00
415 Luka Stanojević (2017/3293) Uloga menadžmenta ljudskih resursa u podsticanju društveno odgovornog poslovanja dr Ivana Kovačević 27. februar 2019. 201 12:00
414 Marina Nedeljković (2017/3817) Selekcija i zadržavanje talentovanih kandidata u kompanijama dr Tatjana Ivanović 27. februar 2019. 201 11:00
413 Dragana Vujković-Bukvin (2017/4012) Indikatori  uspeha  i neuspeha  standardnih  i  nestandardnih međunarodnih angažovanja dr Tatjana Ivanović 27. februar 2019. 201 10:15
412 Nikola Matić (2017/3711) Pregled i analiza sistema za razmenu poruka u Javi dr Dušan Savić 22. februar 2019. 201 16:00
411 Jelena Jovanović (2017/3298) Razvoj kompetencija zaposlenih u javnoj upravi dr Jelena Anđelković Labrovićć 19. februar 2019. 201 11:00
410 Jovana Petrović (2017/3255) Reinženjering poslovnih procesa u cilju poboljšanja performansi organizacije dr Jovan Krivokapić 12. februar 2019. 112 14:30
409 Stevan Kostić (2017/3787) Primena projektnog menadžmenta u upravljanju otpadom u industriji automobila dr Marija Todorović 11. februar 2019. 201 15:00
408 Luka Stanojević (2017/3293) Uloga menadžmenta ljudskih resursa u podsticanju društveno odgovornog poslovanja dr Tatjana Ivanović 14. februar 2019. 201 12:00
407 Aleksandar Grgur (2017/413257) Analiza finansijskih performansi hotelijerskih preduzeća za poslovno odlučivanje dr Snežana Knežević 6. februar 2019. 201 14:00
406 Dušan Mladenović (2017/4117) Strateško marketing planiranje u farmaceutskoj industriji dr Radmila Janičić 5. februar 2019. 201 16:00
405 Jelena Milošević(2017/3815) Aktivnosti multinacionalnih kompanija u pribavljanju kadrova dr Tatjana Ivanović 1. februar 2019. C201 15:00
404 Ana Mladenović (2017/3829) Aktivnosti Head Hunting menadžera u pronalaženju kadrova za rad u IT sektoru dr Tatjana Ivanović 1. februar 2019. C201 14:15
403 Dragana Jokić(2017/3751) Priprema i ocena preduzetničkog poduhvata u ugostiteljstvu dr Marko Mihić 29. januar 2019. 201 15:00
402 Aleksandra Šolar(2017/3664) Pozicioniranje restorana na bazi združene primene Kondžoint analize i DEA dr Marija Kuzmanović 29. januar 2019. 201 16:00
401 Gorana Mladenović(2017/3206) Mikrotargetiranje u digitalnom marketingu dr Marija Jović 30. januar 2019. 201 15:00
400 Jovana Joksimović(2017/3091) Sigurnosni aspekti e-trgovine dr Dejan Simić 30. januar 2019. 201 12:00
399 Andrija Marić(2017/3025) Analiza primene Blockchain tehnologije u informacionim sistemima zdravstvenih ustanova dr Ognjen Pantelić 21. januar 2019. 201 10:00
398 Katarina Kostić (2017/3773) Komparativna analiza tradicionalnih bankarskih kredita i peer-to-peer zajmova dr Miloš Milosavljević 23. januar 2019. 109 10:00
397 Nikola Dragutinović (2017/3022) Komparativna analiza dokument-orijentisanih baza podataka dr Ognjen Pantelić 29. januar 2019. 201 10:45
396 Nemanja Nikolić (2017/3775) Mogućnosti primene agilne metodologije u vođenju nesoftverskih projekata u IT kompanijama dr Dragan Bjelica 17. januar 2019. 201 15:00
395 Jovana Svičević (2017/3038) Multiklasna klasifikacija korisnika životnog osiguranja primenom otkrivanja zakonitosti u podacima dr Milan Vukićević 23. januar 2019. 201 10:00
394 Aleksa Turković (2017/3278) Primena savremenih koncepata aktivnog učenja u visokom obrazovanju dr Ivana Kovačević 10. januar 2019. 106 15:00
393 Mina Gutić (2017/3806) Uloga projektnog menadžmenta u procesu digitaliziacije dr Marija Todorović 28. decembar 2018. C201 15:00
392 Aleksa Turković (2017/3828) Uticaj finansijske krize na promenu strukture aktive investicionih banaka dr Miloš Milosavljević 28. decembar 2018. 201 12:00
391 Jovana Mančić (2017/3008) Komparativna analiza karakteristika ABAP i JAVA programskih jezika u SAP sistemu dr Zoran Marjanović 27. decembar 2018. 109 13:30
390 Vojin Novović (2016/3289) Strane direktne investicije kao podsticaj ekonomskog rasta i razvoja dr Sandra Jednak 26. decembar 2018. 201 18:30
389 Jelena Delić (2017/3324) Ocena opravdanosti projekta razvoja novog proizvoda u prerađivačkoj industriji dr Dejan Petrović 25. decembar 2018. 201 15:00
 388 Bojana Pantović (2017/3639) Strategije promovisanja usluge u javnom sektoru  dr Marija Jović 20. decembar 2018. C001 15:30
 387 Suzana Zatežić (2017/3889) Upravljanje društveno odgovornim projektima u energetici dr Dragan Bjelica 26. decembar 2018. 201 09:30
 386 Marko Knežević (2017/3513) Procena kreditnog rejtinga preduzeća korišćenjem računarske inteligencije dr Bratislav Petrović 25. decembar 2018. 201 13:00
 385 Stefan Majdov (2017/3268) Uticaj organizovanja specijalnih događaja na razvoj brenda u sportu dr Milica Kostić Stanković 20. decembar 2018. 109 14:00
 384 Anđela Remetić (2017/3820) Analiza uticaja primene metoda i tehnika praćenja realizacije projekata na performanse projekta u poljoprivredi dr Dragan Bjelica  21. decembar 2018. 204 13:30
 383 Olivera Mandić (2017/3882) Analiza koristi preduzeća od primene strategija zelenog marketinga dr Marija Jović 20. decembar 2018. C001 14:45
 382 Biljana Majdov (2017/3609) Uporedna analiza odnosa sa javnošću zdravstvenih sistema u Srbiji i Bosni i Hercegovini dr Milica Kostić Stanković 20. decembar 2018. 109 13:00
 381 Irena Turković (2017/3238) Specifičnosti upravljanja kriznim situacijama u avio industriji dr Jovan Krivokapić 19. decembar 2018. 201 14:00
380 Nevena Đokić (2017/3231) Koncept i značaj upravljanja projektima u neprofitnim organizacijama dr Marija Todorović 28. novembar 2018. 201 13:30
379 Zorica Filipović(2017/3942) Uticaj nematerijalne imovine na finansijske performanse konditorskih preduzeća dr Veljko Dmitrović 29. novembar 2018. 106 09:30
378 Sara Katić(2017/3612) Utvrđivanje potencijala za izgradnju brenda u lokalnim samoupravama Srbije dr Milica Kostić Stanković 28. novembar 2018. C201 14:00
377 Milica Mladenović(2017/3648) Strategije relacionog marketinga u ustanovi primarne zdravstvene zaštite dr Radmila Janičić 28. novembar 2018. 201 16:00
376 Tijana Dragojević (2017/3058) Predviđanje povratka pacijenata u bolnicu nakon lečenja primenom otkrivanja zakonitosti u podacima dr Miloš Jovanović 28. novembar 2018. 201 12:30
375 Ivana Zarić (2017/3649) Marketinške aktivnosti turističkih organizacija u Srbiji dr Marija Jović 20. novembar 2018. 201 16:00
374 Kristina Đurić (2017/3856) Performanse onlajn sadržaja u političkim kampanjama dr Milan Okanović 07. novembar 2018. 106 16:00
373 Anđela Popović (2017/3251) Primena metode VSM u logističkom provajderu klase 4PL dr Dragan Vasiljević 07. novembar 2018. 201 13:00
372 Maja Cvetinov (2017/3766) Nematerijalna imovina kao potencijal razvoja preduzeća dr Veljko Dmitrović 14. novembar 2018. 201 13:30
371 Ljubica Janjić (2015/4105) Integrisanje tradicionalnih i digitalnih marketinških komunikacija u visokoškolskim ustanovama u svrhu pozicioniranja usluge dr Milica Kostić Stanković 07. novembar 2018. 201 16:00
370 Naja Sreković (2015/4003) Migracije obrazovanih i kvalifikovanih milenijalaca dr Tatjana Ivanović 05. novembar 2018. 201 09:45
369 Jasna Nuković Inajetović (2015/4001) Definisanje međunarodne marketing strategije za polimerne kompozitne proizvode dr Vesna Damnjanović 05. novembar 2018. 201 17:00
368 Tanja Trajković (2017/3811) Sindrom izgaranja na poslu prevodilaca zaposlenih na televiziji dr Tatjana Ivanović 06. novembar 2018. 201 14:00
367 Teodora Vukolić (2017/3121) Primena algoritama mašinskog učenja za predviđanje broja klikova kao indikatora uspešnosti digitalnih kampanja dr Miloš Jovanović 07. novembar 2018. 201 14:00
366 Boris Fidler (2017/3124) Otkrivanje strukture veština za posao pomoću mašinskog učenja i sistema za preporuku dr Miloš Jovanović 31. oktobar 2018. 201 13:00
365 Sunčica Arsenijević (2017/3244) Uporedni pregled metodoloških pristupa za projektovanje poslovnog modela startap kompanija dr Mladen Čudanov 31. oktobar 2018. 314 10:00
364 Deana Domić (2017/3240) Primena ključnih indikatora performansi u upravljanju uslugama maloprodaje u preduzeću iz oblasti kućne hemije dr Danica Lečić Cvetković 31. oktobar 2018. 201 18:30
363 Katarina Lalović (2017/3233) Unapređenje upravljanja uslugama maloprodaje u preduzeću iz oblasti duvanske industrije dr Danica Lečić Cvetković 31. oktobar 2018. 201 18:00
362 Valentina Smiljanić (2017/3010) Primena tehnika binarne klasifikacije za otkrivanje signala u procesu nastajanja Higsovog bozona dr Milan Vukićević 31. oktobar 2018. 310 10:00
361 Aleksandar Jokić (2017/3823) Strateški menadžment i razvoj ljudskih resursa u oblasti zdravstvenog turizma dr Dejan Petrović 31. oktobar 2018. 201 09:00
360 Čučković Marija (2017/3210) Značaj influensera u procesu donošenja odluke o kupovini dr Marija Jović 31. oktobar 2018. 109 12:30
359 Daša Radosavljević (2017/3228) Simulacioni model za analizu opravdanosti akvizicije dr Aleksandar Marković 29. oktobar 2018. 111 14:30
358 Danijela Dimitrijević (2017/3205) Upravljanje ljudskim resursima u zaštiti životne sredine dr Miloš Milosavljević 31. oktobar 2018. C301 10:30
358 Mihajlo Spasić (2017/3757) Organizacioni i vanorganizacioni izvori stresa zaposlenih u javnom sektoru dr Ivana Kovačević 30. oktobar 2018. 201 15:00
357 Bojana Mijić (2017/3840) Povezanost stila liderstva i vrste motivacije zaposlenih u automobilskoj industriji dr Ivana Kovačević 30. oktobar 2018. 201 15:45
356 Andrea Novčić (2017/33301) Profesionalni stres i zadovoljstvo poslom lekara dr Ivana Kovačević 30. oktobar 2018. 201 14:00
355 Andrea Vukomanović (2015/4004) Definisanje strategije turističkog brendiranja grada za Beograd dr Vesna Damnjanović 24. oktobar 2018. 109 14:00
354 Mina Obradović (2017/3243) Specifičnosti kriznog menadžmenta u organizaciji specijalnih događaja dr Jovan Krivokapić 31. oktobar 2018. 201 10:15
353 Sandra Babović (2017/3106) Razvoj novih bankarskih proizvoda na osnovu podataka iz sistema za odnos sa korisnicima dr Boris Delibašić 30. oktobar 2018. 201 12:00
352 Jovana Nikolić (2017/3821) Uticaj interne komunikacije na izgradnju organizacione reputacije u javnom sektoru dr Milica Kostić Stanković 24. oktobar 2018. 109 15:30
351 Tijana Lukić (2017/3821) Poređenje pristupa za ocenu kreditnog boniteta u veleprodajnim preduzećima dr Miloš Milosavljević 24. oktobar 2018. 109 12:30
350 Dragana Stanojević (2017/3234) Zastupljenost različitih modela e-kupovine u Srbiji dr Marija Jović 24. oktobar 2018. 201 16:00
349 Sara Marković (2016/3265) Primena standarda ISO 40500 za obezbeđivanje pristupa veb sadržajima osobama sa invaliditetom dr Mladen Đurić 17. oktobar 2018. 111 14:30
348 Ana Rajačić (2016/3668) Primena kondžoint i analize troškova i koristi u određivanju optimalnog asortimana pri ograničenim resursima dr Marija Kuzmanović 17. oktobar 2018. 106 16:00
347 Isidora Šljukić (2017/3265) Strategije socijalnog marketinga u povećanju svesti o značaju fizičkih aktivnosti dr Radmila Janičić 10. oktobar 2018. 201 16:15
346 Kristina Šljukić (2016/3309) Uporedni pregled organskih pristupa organizaciji u kreativnim industrijama dr Mladen Čudanov 23. oktobar 2018. 201 16:30
345 Dunja Đurović Batinić (2016/4101) Promena pravila organizacionog dizajna u funkciji rasta preduzeća dr Ondrej Jaško 10. oktobar 2018. 102 09:00
344 Anđelković Jelena (2017/3909) Zaštita potrošača u funkciji zadovoljstva potrošača dr Milica Kostić Stanković 09. oktobar 2018. 201 14:30
343 Pešić Nemanja (2017/3810) Strategije relacionog marketinga na društvenim mrežama zasnovane na lojalnosti potrošača dr Radmila Janičić 09. oktobar 2018. 201 16:45
342 Đurković Branko (2017/3312) Uticaj doživljaja brenda na ponašanje korisnika visokotehnoloških proizvoda dr Marija Jović 09. oktobar 2018. 201 13:00
341 Glišović Jelena (2017/3754) Primena kreativne strategije u digitalnim marketinškim kampanjama dr Marija Jović 09. oktobar 2018. 201 13:45
340 Čupković Stefan (2017/3914) BTL oglašavanje na internetu proizvoda široke potrošnje dr Marija Jović 09. oktobar 2018. 201 16:00
339 Barjaktarović Dejana (2017/3933) Uporedni prikaz efekata korporativnog oglašavanja i publiciteta dr Milica Kostić Stanković 09. oktobar 2018. 201 12:15
338 Stanojlović Stefan (2016/3351) Specifičnosti  restrukturiranja  sportskih klubova dr Jovan Krivokapić 09. oktobar 2018. 111 13:45
336 Nišavić Jelena (2017/3267) Upravljanje procesom korporativne komunikacije u visokoobrazovnim institucijama u Srbiji dr Milica Kostić Stanković 09. oktobar 2018. 201 17:30
335 Radaković Sara (2017/3062) Razvoj softvera za bezbednost u saobraćaju zasnovan na Scrum frejmvorku Dr Zoran Marjanović 08. oktobar 2018. 201 15:30
334 Mrdaković Biljana (2016/3047) Komparativna analiza metodologija uvođenja ERP sistema Dr Ognjen Pantelić 08. oktobar 2018. 201 14:45
333 Vučković Dejana (2016/3043) Primena SEPA regulative u ERP sistemima Dr Ognjen Pantelić 08. oktobar 2018. 201 14:00
332 Milović Ivana (2016/3040) Razvoj generičkih modela za upravljanje finansijskim performansama primenom SAP FS-PER softvera Dr Zoran Marjanović 08. oktobar 2018. 201 13:15
331 Đurđević Dejan (2017/3778) Uticaj timskog rada na efikasnost poslovanja multinacionalnih kompanija Dr Dobrivoje Mihailović 03. oktobar 2018. c301 19:45
330 Madžarević Marina (2017/3844) Faktori stresa u namenskoj industriji Dr Dobrivoje Mihailović 03. oktobar 2018. c301 19:00
329 Runjo Neda (2017/3845) Faktori motivacije radnika u servisnim centrima Dr Dobrivoje Mihailović 03. oktobar 2018. c301 18:15
 328 Petrov Vesna (2016/3969) Osobine ličosti kao determinante zadovoljstva poslom kod zaposlenih u vaspitno-obrazovnim institucijama Dr Ondrej Jaško 03. oktobar 2018. c301 17:30
 327 Marković Snežana (2016/3816) Motivacija za postignućem preduzetnika i menadžera i onih sa preduzetničkim i menadžerskim namerama Dr Ivana Kovačević 03. oktobar 2018. c301 16:00
 326 Krstić Jovana (2016/3770) Struktura motivacije mladih volontra u nevladinoj organizaciji Dr Ivana Kovačević 03. oktobar 2018. c301 16:45
 325 Filipović Jelena (2017/3807) Osobine ličnosti zaposlenih kao determinanta uspešne poslovne komunikacije u organizaciji Dr Ivana Kovačević 03. oktobar 2018. c301 15:15
324 Dejana Vučković (2016/3043) Primena SEPA regulative u ERP sistemima dr Ognjen Pantelić 08. oktobar 2018. 201 14:00
323 Jasna Golubović (2017/3247) Značaj influensera u upravljanju luksuznim brendovima dr Slavica Cicvarić Kostić 02. oktobar 2018. C301 12:00
322 Bojana Jakovljević (2017/3623) Transformacioni pristup liderstvu u procesu razvoja zaposlenih u javnom sektoru Dr Miloš Jevtić 01. oktobar 2018. 201 8:30
321 Nastasija Mijović (2017/3679) Primena multivarijacione analize u predviđanju ponašanja potrošača Dr Marina Dobrota 01. oktobar 2018. 106 9:15
320 Tamara Branović (2017/3627) Razlike u stilovima liderstva žena i muškaraca na rukovodećim pozicijama u javnom sektoru Dr Miloš Jevtić 01. oktobar 2018. 201 9:15
319 Jelena Miličić (2016/3634) Specifičnosti poslovnog napredovanja žena lidera u javnom sektoru Dr Jovan Krivokapić 01. oktobar 2018. 201 10:00
318 Nataša Barać (2017/3224) Uporedni prikaz i analiza metodologija projektnog menadžmenta za upravljanje softverskim projektima Dr Marko Mihić 01. oktobar 2018. c201 10:00
317 Bojana Jovanović (2016/3904) Specifičnosti primene Stage-Gate modela u projektima razvoja nove usluge Dr Biljana Stošić 01. oktobar 2018. c201 10:45
316 Stefan Jovanović (2016/3244) Značaj liderstva u procesu integracije preduzeća Dr Jovan Krivokapić 01. oktobar 2018. 201 10:45
315 Jovana Cvetković (2016/3098) Unapređenje procesa upravljanja IS projektima Dr Ognjen Pantelić 01. oktobar 2018. c301 10:45
314 Milan Knežević (2017/3650) Kreiranje marketing strategije na društvenim medijima za deljenje multimedijalnih sadržaja Dr Velimir Štavljanin 01. oktobar 2018. c201 11:30
313 Marija Babić (2017/3130) Primena vizuelnog jezika Scratch u edukaciji đaka osnovnih i srednjih škola Dr Slađan Babarogić 01. oktobar 2018. c301 11:30
312 Katarina Maksimović (2016/3922) Savremeni pristupi projektima organizacionih inovacija Dr Biljana Stošić 01. oktobar 2018. 201 11:30
311 Jelena Vojvodić (2017/3753) Primena program menadžmenta u procesu razvoja pametnih gradova Dr Marija Todorović 01. oktobar 2018. 111 12:00
310 Đorđe Ilić (2017/3009) Integracija poslovnih sistema za skladištenje podataka sa SAP HANA bazom podataka Dr Ognjen Pantelić 01. oktobar 2018. 201 12:15
309 Anja Dujović (2016/3642) Analiza stepena projektifikacije društva Dr Vladimir Obradović 01. oktobar 2018. c301 12:15
308 Mirko Maraš (2017/3626) Uticaj nacionalne i organizacione kulture na proces integracije kompanija Dr Miloš Jevtić 01. oktobar 2018. 201 13:00
307 Mirjana Petronijević (2016/3605) Specifičnosti upravljanja ljudskim resursima u visokom obrazovanju Dr Jaško Ondrej 01. oktobar 2018. c301 13:00
306 Emilija Stolić (2017/3780) Povezanost uspeha u poslu i samovrednovanja zaposlenih Dr Ivana Kovačević 01. oktobar 2018. 201 13:45
305 Đorđe Matić (2017/3608) Specifičnosti upravljanja kriznim situacijama u javnim preduzećima Dr Jovan Krivokapić 01. oktobar 2018. 201 14:30
304 Arsenije Ivanović (2017/3800) Angažovanje uticajnih ličnosti u kampanjama na društvenim mrežama Dr Slavica Cicvarić Kostić 01. oktobar 2018. 201 15:15
303 Aleksa Brborić (2017/3239) Specifičnosti ocene investicionih potencijala u turizmu u zemljama u razvoju Dr Marko Mihić 30. septembar 2018. 201 17:10
302 Aleksandra Atanacković (2017/3262) Strateško upravljanje performansama u modnoj kompaniji Dr Marko Mihić 30. septembar 2018. 201 17:30
301 Andrijana Kojić (2017/3860) Marketing aspekt društveno odgovornog poslovanja kompanija u Srbiji Dr Radmila Janičić 30. septembar 2018. 106 13:00
300 Anđela Đurić (2017/3221) Upravljanje rizikom kao faktor uspešnosti projekata inovacija proizvoda Dr Biljana Stošić 30. septembar 2018. C201 15:15
299 Anja Nikić (2016/3844) Uticaj zaintresovanih strana na upravljanje rizikom projekta Dr Marko Mihić 30. septembar 2018. 201 14:30
298 Anja Nikolć (2017/3779) Specifičnosti upravljanja rizikom investicionih projekata u građevinarstvu Dr Marko Mihić 30. septembar 2018. 201 16:45
297 Bojan Mijatović (2016/3408) Specifičnosti inovacija procesa u hemijskoj industriji Dr Biljana Stošić 30. septembar 2018. C201 16:00
296 Bojana Brajković (2014/3991) Uticaj savremenih izazova poslovnog okruženja na planiranje marketinga u javnoj upravi Dr Milica Kostić Stanković 30. septembar 2018. 201 12:15
295 Bojana Jelisavac (2017/3229) Ocena opravdanosti projekta modernizacije bioskopa Dr Dejan Petrović 30. septembar 2018. C201 16:45
294 Boris Postovnik (2016/3785) Specifičnosti upravljanja međunarodnim projektima u kulturi Dr Dejan Petrović 30. septembar 2018. 201 18:15
293 Vladimir Berić (2016/3112) Istraživanje kriterijuma za odabir sistema za upravljanje sadržajem Dr Velimir Štavljanin 30. septembar 2018. 201 9:15
292 Igor Živanović (2016/3876) Specifičnosti ocene opravdanosti projekata u vodoprivredi Dr Dejan Petrović 30. septembar 2018. 201 19:45
291 Katarina Vučetić (2017/3872) Holistički marketing pristup na primeru internet portala Dr Radmila Janičić 30. septembar 2018. 106 13:45
290 Luka Bogojević (2016/3912) Analiza i ocena opravdanosti projekta otvaranja vinarije Dr Marko Mihić 30. septembar 2018. 201 19:00
289 Luka Pavlović (2016/3278) Razvoj inovativnog proizvoda u duvanskoj industriji Dr Vesna Damnjanović 30. septembar 2018. c401 13:45
288 Marijana Aksentijević (2017/3880) Holistički marketing pristup u institucijama javne bezbednosti Dr Radmila Janičić 30. septembar 2018. 106 11:30
287 Marina Knežević (2016/3866) Strateško upravljanje projektima u industriji vina Dr Dejan Petrović 30. septembar 2018. C201 14:30
286 Marko Mijatović (2017/3279) Upravljanje projektima u oblasti organske proizvodnje Dr Dragan Bjelica 30. septembar 2018. C201 16:00
285 Milan Piljević (2016/3910) Primena projektnog menadžmenta u organizaciji sportskih događaja Dr Dejan Petrović 30. septembar 2018. C201 13:45
284 Miloš Petrović (2017/3613) Organizaciono restrukturiranje preduzeća u železničkom saobraćaju Dr Ondrej Jaško 30. septembar 2018. 106 18:15
283 Nenad Kuzmanović (2017/3906) Primena finansijske analize u proceni uspešnosti poslovanja preduzeća Dr Veljko Dmitrović 30. septembar 2018. C201 17:30
282 Nikola Kumrić (2017/3123) Razvoj onlajn interaktivnog sistema za donošenje odluka Dr Miroslav Minović 30. septembar 2018. 201 08:30
281 Selena Ristić (2016/3753) Specifičnosti upravljanja virtuelnim internacionalnim projektnim timom Dr Dejan Petrović 30. septembar 2018. 201 15:15
280 Sofija Milić (2016/3891) Primena koncepta upravljanja „zelenim“ projektima u rudarstvu Dr Vladimir Obradović 30. septembar 2018. 201 13:45
279 Stevan Sinđelić (2016/3310) Strateško upravljanje performansama u kompaniji za proizvodnju i distribuciju poljoprivrednih mašina Dr Marko Mihić 30. septembar 2018. 201 16:00
278 Teodora Isailović (2017/3855) Uporedna analiza tradicionalnih i digitalnih medija u brendiranju proizvoda Dr Radmila Janičić 30. septembar 2018. 106 14:30
277 Tijana Kušljić (2017/3266) Strategije brendiranja humanitarnih organizacija Dr Slavica Cicvarić Kostić 30. septembar 2018. 201 13:00
276 Azra Đurđević (2016/3251) Upravljanje uslugama prodaje u osiguravajućim društvima primenom ključnih indikatora performansi Dr Danica Lečić Cvetković 29. septembar 2018. 112 13:45
275 Aleksa Nikolić (2016/3680) Uloga multivarijacione analize u predviđanju pokazatelja uspešnosti kompanija u poštanskom sektoru Dr Marina Dobrota 29. septembar 2018. 310 13:45
274 Aleksandar Đokić (2017/3877) Organizacija onlajn prodaja kao deo organizacione inovativnosti Dr Ondrej Jaško 29. septembar 2018. 101 10:00
273 Aleksandar Perišić (2016/3410) Uticaj analize finansijskih performansi na donošenje poslovnih odluka u osiguravajućim kompanijama Dr Snežana Knežević 29. septembar 2018. 109 15:15
272 Aleksandar Petrović (2017/3510) Implementacija tehnika affiliate marketinga u elektronskoj prodavnici Dr Dušan Barać 29. septembar 2018. 103 10:00
271 Aleksandra-Ana Petrović (2015/3811) Storiteling u funkciji izgradnje modnih brendova Dr Milica Kostić Stanković 29. septembar 2018. C201 10:45
270 Ana Bačanin (2017/3849) Analiza efektivnosti komunikacije putem posedovanih, plaćenih i zasluženih medija Dr Tamara Vlastelica 29. septembar 2018. 101 9:15
269 Ana Jovanović (2016/3336) Upravljanje ljudskim resursima u oblasti zaštite životne sredine Dr Nataša Petrović 29. septembar 2018. C301 11:30
268 Ana Milisavljević (2016/3712) Razvoj aplikacije za društvene mreže primenom Spring Social projekta Dr Ilija Antović 29. septembar 2018. 106 10:00
267 Ana Nešković (2017/3275) Obrazovanje zaposlenih uz podršku pametnih tehnologija Dr Ivana Kovačević 29. septembar 2018. 201 13:45
266 Andrea Mirković (2017/3899) Definisanje strategije online prodaje u turizmu Dr Vesna Damnjanović 29. septembar 2018. 101 15:15
265 Andrijana Dubak Živković (2017/3972) Uloga motivacije i komunikacije zaposlenih u agencijama za iznajmljivanje vozila Dr Ranko Orlić 29. septembar 2018. 106 13:00
264 Anđela Anđić (2017/3236) Primena ključnih indikatora performansi u procesu ocene i izbora dobavljača u preduzeću iz auto industrije Dr Danica Lečić Cvetković 29. septembar 2018. 106 10:45
263 Anđela Ljubisavljević (2017/3002) Komparativna analiza vlasničkih ERP sistema u CLOUD-u Dr Ognjen Pantelić 29. septembar 2018. 201 8:30
262 Anđela Pejanović (2016/3008) Komparativna analiza programskih okvira za rad sa NoSQL bazama podataka Dr Nenad Aničić 29. septembar 2018. 102 19:00
261 Anja Bjelotomić (2016/3526) Uporedna analiza algoritama za klasifikaciju muzičkih tonova prema boji zvuka Dr Bratislav Petrović 29. septembar 2018. 101 12:00
260 Anja Dubovina (2016/3075) Formalizacija korisničkih zahteva u cilju razvoja i automatizacije testiranja aplikacija Dr Nenad Aničić 29. septembar 2018. 102 18:15
259 Anja Kočovski (2017/3248) Uloga menadžmenta ljudskih resursa u razvoju kompetentnosti talenata Dr Gordana Milosavljević 29. septembar 2018. C301 10:45
258 Biljana Vulićević (2015/3704) Razvoj arkadne 2D igrice korišćenjem programskog jezika Lua: Arhitektura, alati i rešenje Dr Saša Lazarević 29. septembar 2018. 112 8:30
257 Biljana Spasić (2017/3826) Specifičnosti komunikacije brendova sa generacijama Y i Z Dr Slavica Cicvarić Kostić 29. septembar 2018. 104 13:45
256 Bojan Cvetković (2017/3643) Specifičnosti revizije javnih nabavki konsultantskih usluga Dr Snežana Knežević 29. septembar 2018. 109 14:30
255 Vladan Vidojević (2017/3047) Realizacija mikroservisne arhitekture u NodeJS okruženju Dr Nenad Aničić 29. septembar 2018. 102 15:15
254 Vladimir Radanović (2016/3643) Identifikovanje prevarenih radnji u finansijskim izveštajima Dr Snežana Knežević 29. septembar 2018. 201 10:45
253 Vladislav Milosavljević (2016/3123) Organizacija i upravljanje virtuelnim IT timovima Dr Mladen Čudanov 29. septembar 2018. 101 14:30
252 Gordana Raković Rudović (2016/4110) Strateška komunikacija u energetskim kompanijama javnog sektora Dr Milica Kostić Stanković 29. septembar 2018. 201 10:00
251 Daniela Andrović (2016/3539) Pravni i tehnički aspekti digitalne forenzike Dr Mirjana Drakulić 29. septembar 2018. 201 11:30
250 Danica Savičić (2017/3201) Spredšit model za upravljanje zalihama gotovih proizvoda u automobilskoj industriji Dr Lena Đorđević 29. septembar 2018. 201 9:15
249 Darko Cmiljanić (2017/3060) Analiza primene SAP integrisane finansijske platforme u cilju upravljanja računovodstvenim procesima Dr Ognjen Pantelić 29. septembar 2018. 102 11:30
248 Deana Jovanović (2016/3340) Specifičnosti holističkog marketing pristupa u modnoj industriji Dr Radmila Janičić 29. septembar 2018. 201 12:15
247 Dijana Novaković (2017/3850) Upravljanje ljudskim resursima u bankarskom sistemu Dr Ranko Orlić 29. septembar 2018. C201 11:30
246 Dragan Zekavica (2015/3605) Planiranje nabavki u funkciji efikasnog i svrsishodnog trošenja javnih sredstava Dr Ondrej Jaško 29. septembar 2018. 104 16:45
245 Dragana Kuzelj (2017/3004) Komparativna analiza WEB servisa Dr Ognjen Pantelić 29. septembar 2018. 401 13:45
244 Dragomir Kadović (2016/3920) Brendiranje turističkih destinacija baziranih na preferencijama generacije ipsilon Dr Milica Kostić Stanković 29. septembar 2018. 112 14:30
243 Dunja Kokotović (2017/3209) Komparativna analiza JAMB i HAY metoda za vrednovanje poslova na primeru jedinice lokalne samouprave Dr Dragoslav Slović 29. septembar 2018. C201 10:00
242 Dušica Tanović (2017/3676) Statistički pristup merenju ekonomske nejednakosti zemalja Dr Marina Dobrota 29. septembar 2018. C201 13:00
241 Đorđe Radovanović (2016/3050) Analiza NoSQL podrške u PostgreSQL relacionoj bazi podataka Dr Nenad Aničić 29. septembar 2018. 102 10:00
240 Eleonora Dogandžić (2017/3217) Uloga lidera u kreiranju i održavanju organizacione kulture Dr Jovan Krivokapić 29. septembar 2018. 112 10:45
239 Žarko Duškov (2016/4124) Mogućnosti unapređenja organizacije stručnih službi visokoškolskih ustanova Dr Ondrej Jaško 29. septembar 2018. 104 15:15
238 Ivan Devedžić (2015/3208) IT preduzetništvo i razvoj startup-a iz Silikonske Doline Dr Maja Levi Jakšić 29. septembar 2018. 104 10:45
237 Ivan Petrović (2017/3712) Spring kao okvir za implementaciju mikroservisa Dr Siniša Vlajić 29. septembar 2018. 112 13:00
236 Ivana Dimitrov (2017/3918) Definisanje strategije brendiranja zemalja Bliskog istoka Dr Vesna Damnjanović 29. septembar 2018. 109 11:30
235 Ivana Đukić (2015/3953) Doprinos transparentnosti finansijskog izveštavanja poslovanja malih i srednjih preduzeća Dr Veljko Dmitrović 29. septembar 2018. 310 15:15
234 Ivana Prokić (2016/3077) Otkrivanje zakonitosti prilikom određivanja cene kuća na nestabilnim tržištima Dr Miloš Jovanović 29. septembar 2018. 111 13:45
233 Ivana Todorović (2017/3249) Specifičnosti organizacionog restrukturiranja državnih preduzeća Dr Jovan Krivokapić 29. septembar 2018. 103 11:30
232 Isakov Isidora (2014/4004) Izgradnja nove i održavanje postojeće konkurentske prednosti prilikom prelaska sa lokalnog na međunarodno tržište Dr Vladimir Obradović 29. septembar 2018. 109 17:30
231 Isidora Radočaj (2017/3865) Specifičnosti obuke stjuardesa za zemaljsko opsluživanje na aerodromima Dr Ivana Kovačević 29. septembar 2018. 201 15:15
230 Jana Jovanović (2017/3274) Planiranje digitalnih kampanja u poslovnom marketingu Dr Slavica Cicvarić Kostić 29. septembar 2018. 103 12:15
229 Jelena Kurjak (2015/3329) Ekološko obrazovanje i upravljanje ljudskim resursima u funkciji nove agende održivog razvoja Dr Nataša Petrović 29. septembar 2018. 106 12:15
228 Jelena Kusovac (2015/3535) Razvoj modula za Magento platformu Dr Zorica Bogdanović 29. septembar 2018. 112 12:15
227 Jelena Lazarević (2015/3891) Uloga instrumenata obezbeđenja plaćanja u poslovanju trovinskog preduzeća Dr Slađana Benković 29. septembar 2018. C201 12:15
226 Jelena Lazović (2016/3813) Doprinos finansijskog izveštavanja transparentnosti poslovanja banaka Dr Veljko Dmitrović 29. septembar 2018. 104 14:30
225 Jelena Nedović (20173665) Analiza ponašanja potrošača i njihovih preferencija prema maloprodajnim objektima Dr Dragana Makajić Nikolić 29. septembar 2018. 109 10:45
224 Jelena Radosavljević (2017/3253) Unapređenje upravljanja proizvodnjom primenom ključnih indikatora performansi u preduzeću iz automobilske industrije Dr Danica Lečić Cvetković 29. septembar 2018. 101 8:30
223 Jelica Stakić (2017/3036) Analiza istorijskih podataka u ERP sistemima primenom neuronskih mreža Dr Ognjen Pantelić 29. septembar 2018. 103 9:15
222 Jovana Arsenijević (2016/3203) Spredšit model za upravljanje uslugama prodaje robe široke potrošnje Dr Lena Đorđević 29. septembar 2018. 106 11:30
221 Jovana Božić (2017/3756) Uporedna analiza komunikacije brendova sportske opreme na društvenim mrežama Dr Slavica Cicvarić Kostić 29. septembar 2018. 111 15:15
220 Julija Stefanović (2016/3054) Mrežna VEB aplikacija za simulaciju klasične i vešeetapne igre dilema zatvornik Dr Marija Kuzmanović 29. septembar 2018. 102 17:30
219 Katarina Stamenković (2017/3772) Strategije storitelinga u gerila marketingu Dr Radmila Janičić 29. septembar 2018. 103 8:30
218 Kristina Savić (2016/3247) Specifičnosti upravljanja kriznim situacijama u hotelijerstvu Dr Jovan Krivokapić 29. septembar 2018. 101 18:15
217 Ksenija Živković (2016/3003) Analiza životnog ciklusa razvoja sigurnog softvera Dr Dejan Simić 29. septembar 2018. 101 10:45
216 Ksenija Rakić (2016/3349) Istraživanje uticaja onlajn preporuka na proces odlučivanja prilikom kupovine Dr Velimir Štavljanin 29. septembar 2018. 006 13:45
215 Lenka Berić (2017/3912) Digitalne marketing kampanje u industriji energetskih napitaka Dr Marija Jović 29. septembar 2018. 103 13:00
214 Lidija Ivošević (2017/3326) Kriza i uticaj krize na novčane tokove u organizaciji Dr Jovan Krivokapić 29. septembar 2018. 106 8:30
213 Marija Valjarević (2015/3270) Životni ciklus MSP i model zadovoljavanja potreba za podrškom Dr Danica Lečić Cvetković 29. septembar 2018. 109 13:00
212 Marija Gašić (2017/3235) Uspostavljanje i razvoj pozicije i vrednosti brenda bazirano na Small Data konceptu Dr Milica Kostić Stanković 29. septembar 2018. 112 15:15
211 Marija Živić (2017/3207) Upravljački modeli za raspoređivanje osoblja na aerodromu Dr Lena Đorđević 29. septembar 2018. 109 12:15
210 Marija Leskur (2016/3091) Analiza podrške grafovskom modelu u MS SQL serveru Dr Nenad Aničić 29. septembar 2018. 102 13:00
209 Marija Pavlović (2016/3321) Izazovi integrisanja društvenih mreža u marketing strategiju kompanija Dr Marija Jović 29. septembar 2018. C001 10:00
208 Marijana Todorović (2017/3096) Komparativna analiza vlasničkih ERP sistema sa aspekta njihove primene u velikim i srednjim preduzećima Dr Zoran Marjanović 29. septembar 2018. 111 14:30
207 Marina Knežević (2017/3269) Obuka industrijskih radnika za primenu DEA metode Dr Ivana Kovačević 29. septembar 2018. 201 16:45
206 Marko Radošević (2016/3884) Holistički marketing u turističkoj ponudi Beograda Dr Radmila Janičić 29. septembar 2018. 112 19:00
205 Milan Bodrožić (2016/3088) Razvoj e-Government servisa za potrebe lokalne samouprave Dr Slađan Babarogić 29. septembar 2018. 111 17:30
204 Milena Matić (2017/3866) Istraživanje efikasnosti i značaja testiranja kandidata u procesu selekcije Dr Tatjana Ivanović 29. septembar 2018. C301 9:15
203 Milena Suknović (2017/3705) Primena Onion arhitekture za razvoj veb aplikacije za zakazivanje studentskih konsultacija upotrebom .NET CORE i
Angular okvira
Dr Saša Lazarević 29. septembar 2018. 112 11:30
202 Milica Prodanović (2016/3791) Percepcija značaja prve impresije pri donošenju odluke na intervjuu za zaposlenje Dr Ivana Kovačević 29. septembar 2018. 201 18:15
201 Milica Simić (2017/3847) Privlačenje kandidata i zadržavanje zaposlenih u kompaniji brendiranjem poslodavca Dr Tatjana Ivanović 29. septembar 2018. 201 17:30
200 Milica Stakić (2017/3027) Analiza primene IoT u oblasti ERP sistema Dr Ognjen Pantelić 29. septembar 2018. 102 10:45
199 Milica Stevanović (2016/3282) Primena neuromarketinga u analizi ponašanja potrošača u maloprodajnim lancima Dr Marija Jović 29. septembar 2018. C001 11:30
198 Milica Tešić (2017/3315) Primena gejmifikacije u pozicioniranju škola stranih jezika Dr Marija Jović 29. septembar 2018. C201 8:30
197 Milica Čubrilo (2017/3139) Aspekti uvođenja SAP MMPUR modula u farmaceutskoj industriji Dr Slađan Babarogić 29. septembar 2018. C001 12:15
196 Miloš Ivošević (2017/3327) Uticaj digitalizacije na kanale distribucije i promene biznis modela Dr Mladen Čudanov 29. septembar 2018. 111 10:00
195 Mirjana Docić (2017/3076) Analiza i primena Elasticsearch-a u pretraživanju heterogenih izvora podataka Dr Nenad Aničić 29. septembar 2018. 102 14:30
194 Mirko Bingulac (2016/3839) Značaj koncepta „organizacije koja uči“ za opstanak na tržištu Dr Ivana Kovačević 29. septembar 2018. 201 14:30
193 Nadežda Janjetović (2017/3716) Razvoj distribuirane aplikacije za elektronsko učenje upotrebom .NET CORE platforme Dr Saša Lazarević 29. septembar 2018. 103 10:45
192 Nađa Marković (2016/3042) Komparativna analiza sistema za upravljanje sadržajem Dr Ognjen Pantelić 29. septembar 2018. 111 16:00
191 Nataša Krčmar (2016/3104) Poslovna inteligencija kao podrška odlučivanju pri odabiru strategije razvoja Dr Boris Delibašić 29. septembar 2018. 111 11:30
190 Nataša Rajevac (2017/3024) Analiza primene SAP SCM rešenja u upravljanju lancima snabdevanja Dr Slađan Babarogić 29. septembar 2018. 104 10:00
189 Nevena Pavlović (2017/3046) Analiza i primena Spring Boot okvira za razvoj veb aplikacija Dr Nenad Aničić 29. septembar 2018. 102 12:15
188 Neda Isaković (2017/3056) Implementacija ALL-PAY aukcija u .NET okruženju Dr Marija Kuzmanović 29. septembar 2018. 104 11:30
187 Nela Bunčić (2015/3623) Uticaj stilova liderstva na performanse zaposlenih u javnom sektoru Dr Ondrej Jaško 29. septembar 2018. 106 9:15
186 Nemanja Vilimonović (2016/3666) Izbor voznog parka na osnovu DEA ocene efikasnosti Dr Gordana Savić 29. septembar 2018. C002 11:30
185 Nemanja Đorđević (2015/3810) Uticaj stresa na radnu efikasnost u osiguravajućim kompanijama Dr Dobrivoje Mihailović 29. septembar 2018. C301 12:15
184 Nemanja Nešić (2017/3641) Potencijal primene storitelinga u brendiranju usluga javnog sektora Dr Milica Kostić Stanković 29. septembar 2018. C301 13:00
183 Nemanja Radonjić (2017/3834) Finansijska analiza nematerijalne imovine u preduzeću za telekomunikacije Dr Veljko Dmitrović 29. septembar 2018. C001 13:00
182 Nikola Beljić (2017/4127) Potencijali učešća privatnog kapitala u jačanju kapaciteta zdravstvenih ustanova Dr Slađana Benković 29. septembar 2018. 104 18:30
181 Nikola Vranić (2016/3120) Virtuelizacija kompjuterskih resursa pomoću kontejnera Dr Miroslav Minović 29. septembar 2018. 109 8:30
180 Nikola Vučković (2016/3833) Uticaj finansijskog vrednovanja zaliha na poslovnu dobit Dr Snežana Knežević 29. septembar 2018. 105 11:30
179 Nikolina Momčilović (2016/3015) Poređenje biometrijskih algoritama za prepoznavanje lica Dr Miroslav Minović 29. septembar 2018. 104 12:15
178 Nina Mladenović (2016/3005) Primena metoda faktorizacije matrica u kreiranju sistema za preporučivanje Dr Miloš Jovanović 29. septembar 2018. 111 12:15
177 Novak Cvjetan (2016/3086) Komparativna analiza Microsoft tehnologija za razvoj RESTful Web servisa Dr Nenad Aničić 29. septembar 2018. 102 16:45
176 Ognjen Šćekić (2017/3079) Primena reaktivnog pristupa u razvoju Java aplikacija i analiza upotrebljivosti za razvoj android aplikacija Dr Miloš Milovanović 29. septembar 2018. 310 14:30
175 Olga Matović (2017/3211) Istraživanje emocionalnih apela u digitalnim marketinškim kampanjama u kozmetičkoj industriji Dr Marija Jović 29. septembar 2018. 104 9:15
174 Petar Živković (2016/3122) Optimizacija parametara prediktivnih algoritama za podršku odlučivanju pri određivanju cena nekretnina Dr Milan Vukićević 29. septembar 2018. 006 15:15
173 Petar Milisavljević (2015/3028) Komparativna analiza JavaScript okvira za razvoj veb aplikacija Dr Nina Turajlić 29. septembar 2018. 102 13:45
172 Predrag Babarogić (2016/3103) Značaj istorijskih podataka kao komponente poslovne inteligencije u kreiranju strategija Dr Boris Delibašić 29. septembar 2018. 104 13:00
171 Rade Ćupina (2016/4125) Merenje finansijskih performansi u farmaceutskim kompanijama Dr Snežana Knežević 29. septembar 2018. 109 13:45
170 Sanja Kostić (2015/3708) Komparativna analiza kvaliteta koda razvijenog metodom testom vođenog razvoja i standardnom metodom korišćenjem
statičkih softverskih metrika
Dr Saša Lazarević 29. septembar 2018. 112 9:15
169 Svetlana Ivanović (2015/3067) Specifikacija mapiranja poslovnih transakcija u elektronskoj razmeni podataka Dr Nenad Aničić 29. septembar 2018. 102 9:15
168 Silvana Lazarević (2016/3961) Uticaj internih organizacionih faktora na upravljanje likvidnošću preduzeća Dr Miloš Milosavljević 29. septembar 2018. 111 16:45
167 Slađana Guzijan (2017/3973) Obuka stečajnih upravnika za e-izveštavanje Dr Ivana Kovačević 29. septembar 2018. 201 13:00
166 Sofija Krneta (2016/3006) Predviđanje gužvi ispred ski liftova upotrebom podataka sa senzora Dr Boris Delibašić 29. septembar 2018. C002 10:00
165 Srđan Janošević (2017/3853) Strategija brendiranja privatnih zdravstvenih ustanova Dr Radmila Janičić 29. septembar 2018. 109 16:00
164 Srđan Jović (2015/3934) Uloga ljudskih resursa u informisanju zaposlenih o sprečavanju zlostavljanja na radu i zaštiti uzbunjivača u javnom
sektoru
Dr Tatjana Ivanović 29. septembar 2018. C301 10:00
163 Stevan Končar (2016/3715) Razvoj višeplatformske video igre Dr Saša Lazarević 29. septembar 2018. 112 10:00
162 Stefan Arsić (2017/3863) Spremnost organizacija na korišćenje usluga psihoterapijskog savetovanja Dr Tatjana Ivanović 29. septembar 2018. 102 8:30
161 Stefan Milić (2017/3925) Komparativna analiza strategija brendiranja turističke ponude Srbije i Grčke Dr Radmila Janičić 29. septembar 2018. 109 18:15
160 Stevan Niculović (2015/3019) Komparativna analiza REST i SOAP veb servisa u JAVA EE okruženju Dr Miroslav Minović 29. septembar 2018. 102 16:00
159 Stefan Ostojić (2016/3622) Uticaj pola na stil i ishod pregovaranja Dr Marija Kuzmanović 29. septembar 2018. 109 16:45
158 Tara Babić (2016/3246) Spredšit model za upravljanje performansama u uslugama osiguranja Dr Lena Đorđević 29. septembar 2018. 105 10:00
157 Teodora Slavinski (2016/3936) Specifičnosti upravljanja megaprojektima u industriji zabave Dr Marija Todorović 29. septembar 2018. 201 19:00
156 Tijana Delić (2016/3957) Uporedna analiza poslovnih procesa domaćih i stranih kurirskih službi Dr Ivan Tomašević 29. septembar 2018. C001 10:45
155 Tijana Mitrović (2017/3070) Prediktivna analitika za predviđanje angažovanja zaposlenih Dr Biljana Panić 29. septembar 2018. 006 10:00
154 Tijana Smiljić (2017/3842) Kontekstualna analiza sadržaja u političkim kampanjama na društvenim medijama Dr Milan Okanović 29. septembar 2018. 104 16:00
153 Tijana Turnić (2017/3662) Određivanje važnosti indikatora za ocenu efikasnosti fakulteta Dr Gordana Savić 29. septembar 2018. 006 16:00
152 Una Ivošević (2017/4119) Upravljanje inovacijama u farmaceutskom lancu snabdevanja sa fokusom na implementaciju procesa serijalizacije i
agregacije
Dr Maja Levi Jakšić 29. septembar 2018. C002 12:15
151 Una Teofilovski (2016/3129) Metodologije i softverski alati za upravljanje IT projektima Dr Zoran Marjanović 29. septembar 2018. 006 16:45
150 Filip Žarkić (2016/3269) Izveštaji upravljačkog računovodstva za upravljanje finansijskim performansama banke Dr Veljko Dmitrović 29. septembar 2018. C201 9:15
149 Filip Krstev (2016/3022) Uporedna analiza konkurentnog izvršavanja aplikacija napisanih u GO i Java jezicima Dr Miroslav Minović 29. septembar 2018. 111 13:00
148 Filip Parežanin (2015/3948) Motivacioni faktori i pokretači korišćenja kriptovaluta Dr Miloš Milosavljević 29. septembar 2018. 201 16:00
147 Filip Tomić (2016/3113) Razvoj sistema za procenu vrednosti nepokretnosti korišćenjem metoda otkrivanja zakonitosti u podacima Dr Milan Vukićević 29. septembar 2018. C002 10:45
146 Čamdžić Srđan (2014/3840) Definisanje aktivnosti unapređenja prodaje u cilju povećanja prodaje proizvoda Dr Vesna Damnjanović 29. septembar 2018. 109 9:15
145 Jovana Vukosavljević (2017/3663) Odnos preferencija prema nastavi i ocene efikasnosti nastave dr Gordana Savić 28. septembar 2018. 16:00 102
144 Stefan Vukotić (2015/3919) Ocena opravdanosti projekata izgradnje poslovno-proizvodnih objekata dr Dejan Petrović 28. septembar 2018. 14:45 004
143 Veljko Vukadinović (2015/3406) Unapređenje strateškog upravljanja performansama primenom lean pristupa u proizvodnom preduzeću dr Dejan Petrović 28. septembar 2018. 14:00 004
142 Ivana Radojković (2015/3626) Računovodstveni tretmana zaliha i interna kontrola u organizacijama u javnom sektoru dr Snežana Knežević 28. septembar 2018. 10:00 102
141 Vladimir Tipsarević (2015/3402) Korporativne komunikacije u funkciji uključivanja ciljnih javnosti u teme od značaja za sektor široke potrošnje dr Slavica Cicvarić Kostić 28. septembar 2018. 16:15 112
140 Miloš Milivojević (2016/3845) Primena principa projektnog menadžmenta u organizaciji edukativne konferencije dr Marija Todorović 28. septembar 2018. 13:40 102
139 Milica Urošević (2016/3802) Značaj projektovanja obrazovnih potreba za regionalni razvoj dr Ivana Kovačević 28. septembar 2018. 13:00 102
138 Ivana Radojković (2015/3626) Računovodstveni tretmana zaliha i interna kontrola u organizacijama u javnom sektoru dr Snežana Knežević 28. septembar 2018. 10:00 102
137 Ivana Milinković (2016/3219) Motiv za postignućem kao prediktor stila rukovođenja u srednjim i velikim preduzećima dr Ivana Kovačević 27. septembar 2018. 12:00 112
136 Nikola Cvetković (2016/3653) Klasifikacija useva u daljinskom uzorkovanju u poljoprivredi dr Aleksandar Đoković 27. septembar 2018. 16:00 C301
135 Miloš Kuzmanović (2016/3714) Primena reaktivnog programiranja u razvoju Java aplikacija dr Dušan Savić 28. septembar 2018. 15:30 C301
134 Filip Ivanović (2017/3713) Primena mašinskog učenja u aplikacijama elektronskog poslovanja dr Dušan Savić 28. septembar 2018. 14:30 C301
133 Ljuba Luković (2016/3702) Razvoj i integracija kalendar aplikacije u Javi dr Dušan Savić 28. septembar 2018. 16:00 C301
132 Ana Milovanović (2017/3014) Koegzistencija Skram metodologije i softvera za upravljanje znanjem dr Zoran Marjanović 27. septembar 2018. 11:00 102
131 Sandra Nikolovski (2015/3907) Izazovi liderstva u multinacionalnim organizacijama dr Jovan Krivokapić 26. septembar 2018. 10:00 005
130 Andrea Jakobac (2017/3223) Specifičnosti provera kvaliteta u automobilskoj industriji Nemačke dr Nedeljko Živković 26. septembar 2018. 13:00 A003
129 Katarina Nikolić (2017/3242) Mogućnosti prevazilaženja krize putem procesa restrukturiranja u Republici Srbiji dr Ondrej Jaško 26. septembar 2018. 12:30 006
128 Kristina Jovanović (2017/3891) Implementacija zahteva standarda ISO 14001:2015 u proizvodnji odlivaka dr Nedeljko Živković 26. septembar 2018. 13:00 A003
127 Rina Vukanac (2017/3308) Utvrđivanje potencijala primene neuromarketinga u Srbiji dr Marija Jović 26. septembar 2018. 15:00 101
126 Stefan Vujović (2016/3509) Primena mašinskog učenja u aplikacijama elektronskog poslovanja dr Dušan Barać 27. septembar 2018. 14:30 303a
125 Aleksandar Kandić (2016/3503) Razvoj platforme za elektronsku trgovinu primjenom Django Rest i React okvira dr Dušan Barać 27. septembar 2018. 13:00 303a
124 Milena Radićanin (2017/3523) Društveni mediji u elektronskom poslovanju udruženja građana dr Zorica Bogdanović 27. septembar 2018. 11:00 303a
123 Marija Krstić (2017/3524) Servisi e-poslovanja za podršku organizaciji sportskih događaja dr Marijana Despotović Zrakić 26. septembar 2018. 14:00 303a
122 Jelena Mihajlović Milićević (2017/3519) SAFe agilni okvir za upravljanje projektima u elektronskom poslovanju dr Zorica Bogdanović 26. septembar 2018. 12:30 303a
121 Aleksandra Vasić (2015/3327) Istraživanje uticaja oglašavanja putem tradicionalnih medija na generaciju Y dr Marijana Despotović Zrakić 25. septembar 2018. 15:30 201
120 Đurđija Milić (2017/3660) Određivanje optimalne prodajne cene grafičkih proizvoda dr Dragana Makajić Nikolić 25. septembar 2018. 11:00 201
119 Pavle Jovanović (2015/3509) Adaptacija strukture trgovačkih strategija primenom genetskog algoritma dr Bratislav Petrović 25. septembar 2018. 15:00 201
118 Stefan Sekulić (2017/3814) Primena projektnog upravljanja u realizaciji ugovora o koncesiji aerodroma dr Dejan Petrović 22. septembar 2018. 8:30 201
117 Ivana Vlahović (2015/3401) Strategije standardizacije i adaptacije miksa promocije u pozicioniranju privatnih zdravstvenih
ustanova
dr Milica Kostić Stanković 22. septembar 2018. 15:15 112
116 Aleksandra Ratković (2016/3205) Poslovni model olimpijskih igara dr Jovan Krivokapić 22. septembar 2018. 14:30 112
115 Ivana Vasić (2016/3635) Primena doktrina novog javnog menadžmenta u zdravstvenim organizacijama unutar sistema bezbednosti dr Vladimir Obradović 22. septembar 2018. 16:45 C201
114 Borika Đokić (2017/3624) Specifičnosti strategija relacionog marketinga u obrazovnim ustanovama dr Radmila Janičić 22. septembar 2018. 12:15 102
113 Aleksandra Marković (2017/3836) Uticaj ruske nacionalne kulture na menadžment ljudskih resursa dr Tatjana Ivanović 22. septembar 2018. 10:00 106
112 Rastko Aničić (2016/3520) Predviđanje volatilnosti berzanskog indeksa korišćenjem hibridnog sistema zasnovanog na veštačkoj neuronskoj mreži dr Bratislav Petrović 22. septembar 2018. 12:00 C301
111 Sanja Nedeljković (2016/3257) Upravljanje projektom agilne transformacije organizacije dr Jovan Krivokapić 22. septembar 2018. 15:15 109
110 Tatjana Knežević (2017/3765) Karakteristike upravljanja projektima društvene odgovornosti u organizaciji dr Marija Todorović 22. septembar 2018. 09:15 101
109 Medić Valentina (2015/3962) Veza moralnog razvoja ličnosti sa poslovnom etikom i njihov značaj za menadžment ljudskih resursa dr Ranko Orlić 22. septembar 2018. 13:45 106
108 Ivan Praščević (2016/3076) Komparativna analiza različitih pristupa skladištenju u NoSQL bazama podataka dr Ognjen Pantelić 22. septembar 2018. 11:30 111
107 Ćurić Katarina (2017/3604) Finansijsko izveštavanje i revizija u funkciji efikasnog upravljanja javnim finansijama dr Snežana Knežević 22. septembar 2018. 10:45 C 001
106 Ugrina Darija (2017/3250) Elementarna obuka radnika za odlazak u inostranstvo dr Gordana Milosavljević 22. septembar 2018. 15:15 106
105 Isidora Stodić (2017/3271) Inoviranje znanja zaposlenih u oblasti zdravstvenog turizma dr Gordana Milosavljević 22. septembar 2018. 11:30 106
104 Ivan Pešić (2015/3780) Upravljanje projektom razvoja nove proizvodne linije dr Vladimir Obradović 22. septembar 2018. 11:30 C 201
104 Katarina Vukadinović (2017/3208) Motivacija kao faktor uspešnosti poslovanja i realizacije projekata u zdravstvenim ustanovama dr Vladimir Obradović 22. septembar 2018. 13:00 C 201
103 Milan Stanišić (2016/3919) Ocena opravdanosti projekta otvaranja sportskog objekta dr Vladimir Obradović 22. septembar 2018. 13:45 C201
102 Marija-Alessandra Montenegro (2017/3218) Kompetencije projektnog lidera u digitalnoj eri dr Vladimir Obradović 22. septembar 2018. 09:15 C201
101 Bojana Purić (2017/3603) Specifičnosti strategije lidera za motivisanje zaposlenih u javnim preduzećima dr Miloš Jevtić 22. septembar 2018. 12:15 C201
100 Lela Ražnatović (2017/3771) Funkcionalna povezanost planiranja, monitoringa i evaluacije na projektima koje finansira Evropska unija dr Vladimir Obradović 22. septembar 2018. 14:30 C201
99 Maša Petrović (2017/3215) Ocena opravdanosti projekata pametnih naselja dr Vladimir Obradović 22. septembar 2018. 10:00 C201
98 Jelena Dimitrijević (2017/3230) Faktori diskriminacije pri zapošljavanju dr Gordana Milosavljević 22. septembar 2018. 14:30 106
97 Danijela Milivojević (2016/3943) Savremena industijska politika i konkurentnost industrije Evropske unije dr Dragana Kragulj 22. septembar 2018. 11:30 C001
96 Sofija Dimitrijević (2017/3961) Analiza i unapređenje organizacije procesa selekcije i regrutacije kandidata dr Ondrej Jaško 22. septembar 2018. 08:30 106
95 Jelena Jugović (2017/3053) Predviđanje kašnjenja letova primenom otkrivanja zakonitosti u podacima dr Milan Vukićević 22. septembar 2018. 12:15 111
94 Jelena Stojilković (2016/3619) Specifičnosti menadžmenta nacionalnih sportskih organizacija dr Marko Mihić 22. septembar 2018. 12:15 201
93 Andrija Gojaković (2017/3781) Razvoj kompetentnosti fudbalskih sudija dr Ivana Kovačević 22. septembar 2018. 16:00 106
92 Nataša Zlatić (2015/3649) Primena principa strateškog upravljanja u cilju povećanja efikasnosti i efektivnosti poljoprivrednog sektora dr Marija Todorović 22. septembar 2018. 10:00 201
91 Sanja Nedeljković (2016/3257) Upravljanje projektom agilne transformacije organizacije dr Marko Mihić 22. septembar 2018. 15:15 C201
90 Željana Knežević (2017/3764) Uticaj komunikacijskog aspekta proizvoda na odluke o kupovini robe široke potrošnje dr Milica Kostić Stanković 22. septembar 2018. 09:15 112
89 Katarina Pavlović (2017/3059) Kategorizacija proizvoda primenom modela višeklasne klasifikacije dr Milan Vukićević 22. septembar 2018. 13:00 103
88 Vladan Mihajlović (2016/3010) Primena standarda ISO 26000 u sportskim organizacijama dr Jovan Filipović 22. septembar 2018. 12:15 101
87 Marko Stakić (2016/3010) Korišćenje tehnika mašinskog učenja za izradu inteligentnog igračkog bota za igru Iks-oks dr Miloš Jovanović 22. septembar 2018. 13:45 112
86 Isidora Kukoleča (2017/3232) Aktivnosti integrisanih poslovnih komunikacija u promovisanju društveno odgovornog poslovanja dr Milica Kostić Stanković 22. septembar 2018. 11:30 C002
85 Nevena Brašanac (2016/3769) Razvoj marketinške strategije na primeru bioskopa dr Marija Jović 22. septembar 2018. 10:00 112
84 Nikolina Šćepanović (2017/3837) Specifičnosti upravljanja troškovima u investicionim projektima dr Marko Mihić 22. septembar 2018. 16:00 C201
83 Tijana Milašević (2016/3859) Objektivnost procene kandidata u procesu selekcije putem strukturiranog i nestrukturiranog intervjua dr Ivana Kovačević 22. septembar 2018. 16:45 106
82 Aleksandra Đurić (2015/3040) Analiza prednosti uvođenja SharePoint 2013 sistema u realnom poslovnom okruženju dr Slađan Babarogić 22. septembar 2018. 10:45 111
81 Jelena Dragović Trebješanin (2015/3620) Uloga revizije u kontroli finansijskog poslovanja preduzeća dr Veljko Dmitrović 22. septembar 2018. 13:45 C001
80 Petar Bogojević (2016/3299) Specifičnosti upravljanja projektom implementacije skladišta podataka dr Marko Mihić 22. septembar 2018. 11:30 201
79 Ina Marinović (2017/3786) Specifičnosti upravljanja projektom izmeštanja industrijskog otpada dr Vladimir Obradović 22. septembar 2018. 08:30 C201
78 Milica Lazić (2017/3786) Zadovoljstvo poslom i motivisanost zaposlenih u osiguravajućim kućama dr Ranko Orlić 22. septembar 2018. 13:00 C002
77 Jelena Argirović (2016/3239) Vrednovanje nematerijalnih osnovnih sredstava u uslužnim preduzećima dr Slađana Benković 22. septembar 2018. 12:15 C001
76 Jelena Gagić (2016/3239) Poboljšavanje kvaliteta planiranja u preduzećima Republike Srbije dr Jasmina Omerbegović Bijelović 22. septembar 2018. 13:45 109
75 Ana Bognar (2017/3796) Načini podsticanja kreativnosti zaposlenih u malim preduzećima dr Ivana Kovačević 22. septembar 2018. 12:15 106
74 Milica Knežević (2017/3281) Strategija upravljanja ljudskim resursima u prekookeanskim merdžerima i akvizicijama dr Tatjana Ivanović
22. septembar 2018. 10:45 106
73 Stefan Filipović (2015/3291) Priprema i ocena projekta razvoja novog proizvoda u prehrambenoj industriji dr Vladimir Obradović
22. septembar 2018. 10:45 C201
72 Nataša Gajić (2017/3769) Uporedna analiza projektnih prioriteta u programima prekogranične i transnacionalne saradnje u Republici Srbiji dr Marko Mihić 22. septembar 2018. 10:45 201
71 Stefan Vujović (2016/3509) Primena mašinskog učenja u aplikacijama elektronskog poslovanja dr Dušan Barać 27. septembar 2018. 13:00 303a
70 Kun Ivana (2017/3520) Servisi elektronskog poslovanja u sportsko-rekreativnom turizmu dr Marijana Despotović Zrakić 24. septembar 2018. 13:30 304
69 Aleksandar Ivković (2017/3529) Razvoj IoT sistema pametne kuće dr Aleksandra Labus 24. septembar 2018. 13:00 304
68 Lazar Živojinović (2017/3511) Simulacioni modeli zasnovani na agentima kao podrška elektronskom obrazovanju dr Božidar Radenković 24. septembar 2018. 12:30 304
67 Maša Sretenović (2017/3516) Strategija svekanalnog korisničkog iskustva u sistemu elektronskog poslovanja dr Dušan Barać 24. septembar 2018. 10:00 304
66 Talib Tahirović (2017/3518) Primena proširene realnosti u elektronskom poslovanju dr Marijana Despotović Zrakić 24. septembar 2018. 11:00 304
65 Tamara Gajić (2017/3530) Analiza društvenih mreža u elektronskom obrazovanju dr Aleksandra Labus 24. septembar 2018. 12:00 304
64 Jovana Dobrosavljević (2017/3512) Razvoj intranet portala dr Božidar Radenković 24. septembar 2018. 11:30 304
63 Tatjana Vasiljević (2017/3506) IoT infrastruktura za neuromarketing istraživanja dr Zorica Bogdanović 21. septembar 2018. 11:30 304
62 Jovana Jovanović (2017/3504) Komparativna analiza alata za upravljanje projektima e-poslovanja u agilnom okruženju dr Dušan Barać 21. septembar 2018. 13:00 304
61 Ivana Dukić (2016/3513) Digitalna transformacija u velikim preduzećima dr Marijana Despotović Zrakić 21. septembar 2018. 12:30 304
60 Milana Petrović (2015/3895) Održivi ekonomski razvoj Evropske unije kroz prizmu strategije ″Evropa 2020″ dr Dragana Kragulj 19. septembar 2018. 10:00 101
59 Ana Nedić (2016/3933) Istraživanje preferenci brenda u segmentu luksuzne kozmetike dr Velimir Štavljanin 17. septembar 2018. 12:00 101
58 Dušan Romčević (2015/3330) Istraživanje modela „plati koliko želiš“ u domenu digitalnih proizvoda dr Velimir Štavljanin 17. septembar 2018. 11:00 101
57 Kostić Ljiljana (2015/3795) Priprema i ocena projekta izgradnje postrojenja za preradu komunalnih otpadnih voda dr Vladimir Obradović 15. septembar 2018. 16:30 101
56 Mirjana Džaić (2017/3680) Statistički pristup evaluaciji Tomas Kilmanove skale dr Zoran Radojičić 15. septembar 2018. 10:45 106
55 Zorana Marković (2017/3684) Statistički pristup vizuelizaciji multivarijacione raspodele dr Zoran Radojičić 15. septembar 2018. 11:30 106
54 Miloš Ćetković (2017/3681) Primena kvalitativnih metoda istraživanja u funkciji unapređenja maloprodaje dr Dragan Vukmirović 15. septembar 2018. 11:30 201
53 Antonije Džuveleković (2017/3685) Primena analitike „Big Data“ u upravljanju kreditnim rizikom u bankama dr Dragan Vukmirović 15. septembar 2018. 12:15 201
52 Marko Uljarević (2015/3671) Efekti mešovitih modela prikupljanja podataka na rezultate istraživanja javnog mnjenja dr Dragan Vukmirović 15. septembar 2018. 10:00 201
51 Stefan Radojičić (2017/3682) Primena Big Data u prevenciji i ranom otkrivanju pranja novca dr Dragan Vukmirović 15. septembar 2018. 13:00 201
50 Nevena Mitrašinović (2017/3668) Specifičnosti Big data u marketing analitici dr Dragan Vukmirović 15. septembar 2018. 10:45 201
49 Željko Bolbotinović (2017/3666) Primena Big Data u maloprodajnoj industriji dr Dragan Vukmirović 15. septembar 2018. 09:15 201
48 Filip Nikolić (2016/3068) Primena Blockchain tehnologije u informacionim sistemima zdravstvenih ustanova dr Slađan Babarogić 15. septembar 2018. 15:15 106
47 Vojislav Ristivojević (2016/3079) Kriptografske tehnike zaštite u mobilnim aplikacijama dr Dragan Vukmirović 15. septembar 2018. 14:30 106
46 Dušica Stepić (2017/3012) Eksperimentalno poređenje metoda za rešavanje problema klasifikacije sa više izlaza dr Miloš Jovanović 15. septembar 2018. 16:00 106
45 Miloš Džodić (2017/3670) Statistička istraživanja u funkciji poslovne analitike i optimizacije dr Dragan Vukmirović 13. septembar 2018. 15:30 106
44 Tamara Naumović (2017/3526) Softverski okvir za upravljanje IoT uređajima u realnom vremenu dr Božidar Radenković 5. septembar 2018. 11:30 201
43 Antonina Lazić (2017/3273) Primena društvenih medija u marketingu luksuznih modnih brendova dr Marija Jović 6. septembar 2018. 14:00 201
42 Aleksandar Radović (2017/3897) Uloga lidera u transformaciji organizacione kulture dr Miloš Jevtić 10. septembar 2018. 12:00 201
41 Stefan Popović (2016/3522) Razvoj hibridnih aplikacija primenom Ionic okvira dr Dušan Barać 5. septembar 2018. 14:00 201
40 Miloš Zlatković (2016/3004) Razvoj web aplikacija korićenjem GraphQL aplikacionog okvira dr Slađan Babarogić 17. septembar 2018. 10:00 201
39 Ivana Petrović (2017/3652) Analiza ključnih faktora izbora fakulteta i preferencija studenata dr Veljko Jeremić 12. septembar 2018. 15:00 310
38 Milica Petković (2017/3651) Primena multivarijacione analize u otkrivanju faktora diskriminacije prilikom selekcije kandidata dr Veljko Jeremić 12. septembar 2018. 15:30 310
37 Nebojša Vojvodić (2014/3098) Predviđanje načina kupovine korišćenjem metoda za otkrivanje zakonitosti u podacima dr Milan Vukićević 29. avgust 2018. 13:30 201
36 Boban Vinić (2015/3838) Ključni indikatori poslovanja filijala banaka dr Nevenka Žarkić Joksimović 12. jula 2018. 11:00 112
35 Bogdan Negovanović (2016/3944) Odlučivanje o strukturi kapitala u inicijalnim fazama razvoja preduzeća dr Miloš Milosavljević 11. jula 2018. 13:00 112
34 Iva Pavlov (2016/3812) Primena koncepta projektnog menadžmenta u realizaciji televizijskih emisija dr Marko Mihić 11. jula 2018. 10:00 C301
33 Jelena Đurović (2016/3880) Razvoj kompetencija zaposlenih u bankarskom sektoru dr Ivana Kovačević 10. jula 2018. 14:30 C301
32 Sofija Nikolić (2017/3809) Procena efikasnosti koučinga kroz analizu benefita za zaposlene dr Tatjana Ivanović 11. jula 2018. 14:30 109
31 Sofija Prokić (2016/3037) Integracija relacionih i NOSQL baza podataka dr Slađan Babarogić 11. jula 2018. 12:30 201
30 Dragomir Nedeljković (2016/3650) Autsorsing javnih usluga dr Ondrej Jaško 11. jula 2018. 10:30 106
29 Biljana Bajić 2016/3403 Karakteristike agilnog STAGE GATE modela u razvoju inovativnog leka dr Biljana Stošić 11. jula 2018. 14:00 201
28 Danijela Stojmenović (2016/3967) Uloga merenja finansijskih performansi u upravljanju mikro, malim i srednjim preduzećima dr Miloš Milosavljević 11. jula 2018. 10:00 112
27 Sara Malešević (20173793) Istraživanje uticaja digitalnih medija na korisnike turističkih usluga na teritoriji Republike Srbije dr Marija Jović 11. jula 2018. 10:30 201
26 Aleksandar Bratić (2016/3125) Upravljanje ranjivostima u korporativnim računarskim mrežama dr Dejan Simić 5. jul 2018. 10:00 111
25 Nenad Marković (2016/3862) Specifičnosti upravljanja projektima u javnom sektoru dr Dejan Petrović 11. jul 2018. 10:00 201
24 Katarina Đorđević (2017/3508) Razvoj afinitetnog portala za ljubitelje pasa dr Marijana Despotović Zrakić 11. jul 2018. 15:00 C201
23 Dušica Tošić (2016/3406) Specifičnosti marketinške komunikacije sa pripadnicima generacije „H“ i generacije „Y“ dr Milica Kostić Stanković 11. jul 2018. 15:00 201
22 Milica Janković (2016/3404) Korporativna kultura i identitet kao osnova imidža i reputacije farmaceutskih kompanija dr Milica Kostić Stanković 11. jul 2018. 15:30 201
21 Nikaela Wilson (2015/3905) Uloga programa treninga i razvoja zaposlenih u izvršenju i produktivnosti zaposlenih u multinacionalnim
kompanijama
dr Ranko Orlić 5. jul 2018. 16:30 201
20 Marija Košarić (2016/3026) Proces implementacije Microsoft Dynamics NAV-a primenom Sure Step metodologije dr Slađan Babarogić 2. jul 2018. 10:30 201
19 Katarina Glišić (2016/3644) Kreativnost u kampanjama prevencije i promocije u javnom sektoru dr Milica Kostić Stanković 27. jun 2018. 14:30 201
18 Bojana Ristić (2016/3923) Specifičnosti savremenog indijskog menadžmenta u globalnom konkurentskom okruženju dr Vesna Milićević 27. jun 2018. 14:00 104
17 Ivana Ilić (2016/3606) Mogućnosti unapređenja kvaliteta rada i organizacije vaspitno-obrazovnih ustanova dr Ondrej Jaško 27. jun 2018. 12:30 104
16 Stefan Tatalović (2016/3337) Uticaj organizacione kulture na motivaciju zaposlenih za rad u predškolskoj ustanovi dr Dobrivoje Mihailović 27. jun 2018. 12:00 112
15 Olivera Moldovan (2015/3650) Faktori uspešnosti pregovaranja i lobiranja u savremenoj praksi dr Milica Kostić Stanković 20. jun 2018. 14:15 201
14 Nikola Radivojević (2016/3853) Značaj verbalne i neverbalne komunikacije u edukaciji kadrova u turizmu dr Tatjana Ivanović 27. jun 2018. 13:30 201
13 Aleksandra Đukić (2015/3324) Motivacija zaposlenih i usklađenost kvalifikacija i zahteva posla dr Ivana Kovačević 27. jun 2018. 12:00 201
12 Tijana Čolić (2016/3350) Uloga lidera u upravljanju motivacijom zaposlenih u zdravstvenim ustanovama dr Jovan Krivokapić 20. jun 2018. 13:00 201
11 Nikola Mihailović (2016/3109) Model upravljanja rezervama resursa MSP dr Dejan Simić 20. jun 2018. 10:15 106
10 Vukašin Petrović (2016/3911) Uporedni prikaz finansijskih performansi i računovodstvenih politika platformski organizovanih
privrednih društava
dr Miloš Milosavljević 15. jun 2018. 12:00 201
9 Jelena Vujić (2016/3907) Model upravljanja rezervama resursa MSP dr Jasmima Omerbegović Bijelović 11. jul 2018. 14:00 112
8 Milica Vasić (2016/3226) Alat za merenje kvaliteta planiranja prodaje automobila u Srbiji dr Jasmima Omerbegović Bijelović 4. jul 2018. 13:00 201
7 Miloš Stepandić (2016/3821) Alat za merenje kompetencija vlasnika za osnivanje, vođenje i upravljanje MSP dr Jasmima Omerbegović Bijelović 4. jul 2018. 12:00 201
6 Branka Lasković (2016/3528) Analiza društvenih mreža u elektronskom obrazovanju dr Zorica Bogdanović jun 2018. 14:30 106
5 Milica Marković (2016/3935) Ključni faktori upravljanja likvidnošću u afilijacijama stranih kompanija dr Miloš Milosavljević 12. jun 2018. 11:00 201
4 Aleksandra Ćetković (2016/3847) Radno vreme kao motivacioni faktor zaposlenih u IT sektoru dr Ivana Kovačević 13. jun 2018. 13:30 c301
3 Beisa Saračević (2016/3966) Unapređenje obuke pilota primenom procesnog pristupa dr Ivan Tomašević 6. jun 2018. 11:00 106
2 Adam Mirković (2016/3900) Modeli preduzetničkih poduhvata u oblasti fizičke kulture dr Danica Lečić-Cvetković 5. jun 2018. 13:30 c106
1 Marija Krivokapić (2016/3801) Specifičnosti obuke trenera za rad u hemijskoj industriji dr Ivana Kovačević 5. jun 2018. 16:00 c301