Odbrane završnih radova

Procedura od predaje obrasca saglasnosti do odbrane završnog rada


Odbrane završnih radova za ponedeljak 27. septembar 2021. godine


Odbrane završnih radova za utorak 28. septembar 2021. godine


Odbrane završnih radova za 23. septembar 2021. godine


Rbr Kandidat Tema završnog rada Mentor Datum odbrane
52 Milica Perišić (2020/3006) Analiza uticaja primene okvira za velike skupove podataka na performanse analitičkih upita dr Boris Delibašić 22. septembar 2021. 09:30 sala: 106
51 Nada Benčina (2019/3275) Uticaj pandemije na korišćenje onlajn kanala prodaje u segmentu ishrane dr Vesna Damnjanović 20. septembar 2021. 15:00 sala: c201
50 Stojković Miljana 2019/3506 Robotska automatizacija procesa u ekosistemima elektronskog poslovanja dr Dušan Barać 17. septembar 2021. 12:00 sala: 304
49 Solomka Sonja 2018/3518 Primena GraphQL-a u aplikacijama elektronskog poslovanja dr Božidar Radenković 17. septembar 2021. 14:30 sala: 304
48 Radojević Maja (2020/3524) Digitalna transformacija prodaje u izdavačkoj delatnosti dr Dušan Barać 17. septembar 2021. 11:30 sala: 304
47 Jovana Milić (2018/3949) Upravljanje rizikom projekta otvaranja ugostiteljskog objekta dr Dragan Bjelica 20. septembar 2021. 15:00 sala: 105
46 Monika Milenković (2020/3010) Predviđanje razloga ponovnog povratka na bolničko lečenje primenom mašinskog učenja dr Boris Delibašić 20. septembar 2021. 14:00 sala: c201
45 Stanko Šavija (2019/3897) Primena aktivnosti digitalnog marketinga u cilju pridobijanja novih klijenata dr Vesna Damnjanović 15. septembar 2021. 13:00 sala: 106
44 Teodora Kostić (2019/3882) Unapređenje poslovnih procesa u sistemu zdravstvene zaštite dr Barbara Simeunović 16. septembar 2021. 14:00 sala: c201
43 Luka Martinov (2019/3653) Uloga Bajesovih mreža u pronalaženju zaraženih kontakata tokom pandemije COVID-19 dr Veljko Jeremić 14. septembar 2021. 11:00 sala: c201
42 Milja Radosavljević (2020/3654) Nauka o podacima u funkciji elektronske uprave dr Dragan Vukmirović 13. septembar 2021. 14:00 sala: c201
41 Jovana Radišić (2019/3569) Primena analize finansijskih izveštaja u cilju predviđanja finansijskog položaja organizacije dr Tijana Obradović 15. septembar 2021. 11:30 sala: c301
40 Marko Stojanović (2019/3079) Korišćenje algoritama mašinskog učenja u predviđanju kretanja valutnih parova dr Boris Delibašić 07. septembar 2021. 11:30 sala: 106
39 Nenad Todorović (2020/3965) Unapređivanje procesa kreiranja i realizacije treninga i obuka primenom procesnog i lin pristupa dr Dragana Stojanović 09. septembar 2021. 14:00 sala: c201
38 Jovana Perović (2020/3284) Analiza i poređenje tradicionalnog i elektronskog procesa obrazovanja primenom ključnih indikatora performansi dr Danica Lečić Cvetković 09. septembar 2021. 15:00 sala: c301
37 Milica Živković (2019/3313) Uporedna analiza strategija kriznih komunikacija kompanija na digitalnim medijima dr Marija Jović 15. septembar 2021. 13:00 sala: 106
36 Katarina Marić (2018/3923) Planiranje i implementacija projekata u industriji kozmetike dr Dragan Bjelica 08. septembar 2021. 10:00 sala: c201
35 Čikarević Stefan 2019/3521 Robotska automatizacija procesa u bankarstvu dr Zorica Bogdanovićć 08. septembar 2021. 13:00 sala: 304
34 Tijana Marčetić (2019/3671) Ocena efikasnosti zdravstvenog sektora primenom analize obavijanja podataka dr Gordana Savić 10. septembar 2021. 12:00 sala: c201
33 Marina Arsić (2018/3894) Uticaj upravljanja zaradama na odluke o investiranju u preduzeće dr Miloš Milosavljević 06. septembar 2021. 14:00 sala: c201
32 Aleksa Bošković (2017/3885) Uticaj profitabilnosti na upravljanje zaradom preduzeća dr Miloš Milosavljević 07. septembar 2021. 14:00 sala: c201
31 Tamara Mirković (2020/3836) Uticaj brenda poslodavca na motivaciju zaposlenih dr Tatjana Ivanović 30. avgust 2021. 11:00 sala: c201
30 Filip Živković (2018/3819) Glavni alati i metodologije menadžmenta kvaliteta u automobilskoj industriji dr Mladen Đurić 31. avgust 2021. 15:00 sala: c201
29 Bojana Ćirić (2018/3866) Strategije marketinške komunikacije u procesu izgradnje brenda dr Milica Kostić Stanković 30. avgust 2021. 12:00 sala: c301
28 Milica Stevanović (2018/3932) Analiza i ocena investicionih projekata u oblasti turizma dr Marija Todorović 12. jul 2021. 14:00 sala: 106
27 Nikola Đorđević (2019/3292) Uporedna analiza odabranih stretegija distribucije u lancima snabdevanja dr Biljana Cvetić 14. jul 2021. 09:00 sala: c201
26 Vladimir Skorupan (2019/3827) Specifičnosti upravljanja realizacijom projekata u korporativnoj bezbednosti dr Dejan Petrović 14. jul 2021. 10:00 sala: c201
25 Srđan Vasović (2016/3868) Upravljanje projektom otvaranja ugostiteljskog objekta dr Marija Todorović 14. jul 2021. 15:30 sala: 106
24 Bosiljka Vulović (2019/3966) Istraživanje uloge socijalnog preduzetništva u rešavanju problema zagađenja vazduha dr Zoran Rakićević 12. jul 2021. 15:00 sala: 103
23 Valentina Kojović (2019/3312) Specifičnosti i razlike stilova liderstva u srpskim i ruskim kompanijama dr Miloš Jevtić 09. jul 2021. 11:30 sala: C301
22 Ana Maksimović (2019/3682) Analiza tehničke efikasnosti skijališta Evrope pomoću DEA metode dr Gordana Savić 07. jul 2021. 12:00 sala: C201
21 Ana Ignjatović (2019/3565) Specifičnosti politike investiranja u cilju proširenja poslovnih kapaciteta preduzeća za online trgovinu na primeru Republike Srbije i skandinavskih zemalja dr Slađana Benković 15. jul 2021. 11:00 sala: c201
20 Katarina Kragović (2017/3869) Upravljanje projektom izrade marketing softvera dr Dragan Bjelica 12. jul 2021. 11:30 sala: 106
19 Ana Savić (2019/3002) Komparativna analiza objektno – orjentisanih i funkcionalnih komponenti u React aplikacionom okviru dr Slađan Babarogić 12. jul 2021. 09:00 sala: c301
18 Miloš Zarić (2018/3115) Teorija igara u definisanju strategija odbrane od napada na računarske mreže dr Biljana Panić 22. jun 2021. 11:00 sala: 106
17 Uroš Kusturić (2018/3820) Uticaj beneficija na balansiranje privatnog i poslovnog života zaposlenih dr Tatjana Ivanović 18. jun 2021. 11:30 sala: 109
16 Ana Čolović (2019/3005) Razvoj Serverless veb aplikacija korišćenjem AWS (Amazon Web Services) platforme ddr Nenad Aničić 21. jun 2021. 10:00 sala: 106
15 Ana Dizdarević (2019/3401) Upravljanje promenama u telekomunikacionim organizacijama dr Dejan Petrović 10. jun 2021. 13:00 sala: 106
14 Srećko Blagojević (2019/3408) Uticaj inovacija u odnosima sa korisnicima na unapređenje finansijskih performansi banaka dr Miloš Milosavljević 28. jun 2021. 10:00 sala: C301
13 Anđela Šljivančanin (2019/3779) Ekonomski aspekti priključenja Republike Srbije Evropskoj uniji dr Dragana Kragulj 10. jun 2021. 12:00 sala: 106
12 Nemanja Milivojević (2018/3908) Specifičnosti organizacione kulture u domaćim kompanijama dr Jovan Krivokapić 09. jun 2021. 14:00 sala: C201
10 Tamara Lazić (2019/3846) Obuka ljudskih resursa u funkciji smanjenja broja nezaposlenih na tržištu rada dr Jelena Anđelković Labrović 31. maj 2021. 13:00 sala: 015
9 Ljubica Žiguć (2019/3901) Karakteristike projekata digitalne transformacije u obrazovanju dr Marija Todorović 31. maj 2021. 15:30 sala: C301
8 Lazović Jovana (2018/3065) Analiza primene SAP PAPM softvera i dokaz koncepta u industriji osiguranja dr Miroslav Minović 26. maj 2021. 14:00 sala: 105
7 Aleksandra Petrović (2019/3838) Zadržavanje talenata u IT kompanijama dr Tatjana Ivanović 26. maj 2021. 10:00 sala: 106
6 Milutinović Bojana (2019/3131) Analiza primene SAP Solution manager modula za podršku operativnom radu korisnika dr Slađan Babarogić 20. maj 2021. 14:00 sala: 106
5 Jovana Milošević (2019/3856)) Upravljanje preduzetničkim projektom u oblasti personalizovanog turizma dr Vladimir Obradović 20. maj 2021. 15:30 sala: C201
4 Sanja Maljković (2019/4010) Uticaj strategije optimizacije pretraživača na marketing i prodajne rezultate dr Vesna Damnjanović 20. maj 2021. 11:00 sala: C201
3 Maša Kovačević (2019/4005) Poređenje strategija marketinga i prodaje u maloprodaji sportske opreme dr Vesna Damnjanović 20. maj 2021. 10:00 sala: C201
2 Maja Dinov (2019/3112) 3-D Secure protokol u aplikacijama e-trgovine dr Dejan Simić 31. maj 2021. 12:00 sala: C301
1 Stefan Živanović (2019/3556) Primena finansijske analize u funkciji određivanja uspešnosti poslovanja u hotelskoj industriji dr Tijana Obradović 1. jun 2021. 11:30 sala: C001

Arhivu stranice odbrana završnih radova do 24. maja 2021. godine možete pogledati na sledećem linku