Пословна аналитика

О програму
Уверење о акредитацији студијског програма Пословна аналитика
Књига предмета студијског програма Пословна аналитика
Књига наставника студијског програма Пословна аналитика

Наставни план и програм студијског програма ПОСЛОВНА АНАЛИТИКА

Предмети  изборног модула Операциона истраживања

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Пословна аналитика и оптимизација 2+2 6
2. Пословна статистика 2+2 6
3. Изборни предмет Г1 2+2 6
4. Изборни предмет Г2 2+2 6
5. Изборни предмет Г2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски рад 18

Листа изборних предмета Г1

 • Теорија игара и пословне стратегије
 • Управљање ризиком
 • Анализа процеса и Петријеве мреже
 • Комбинаторна оптимизација и метахеуристике
 • Мерење ефикасности пословних система
 • Напредно планирање и распоређивање
 • Мерење преференција пословних субјеката
 • Здравствена аналитика

Листа изборних предмета Г2

 • Теорија игара и пословне стратегије
 • Биостатистика и телемедицина
 • Анализа временских серија и предвиђање
 • Анализа података и софтверски пакет Р
 • Мерење преференција пословних субјеката
 • Економетрија финансијских тржишта
 • Управљање ризиком
 • Анализе процеси и Петријеве мреже
 • Комбинаторна оптимизација и метахеуристика
 • Мерење ефикасности пословних система
 • Мултиваријациона анализа – изабрана поглавља
 • Напредно планирање и распоређивање
 • Статистика у менаџменту – изабрана поглавља
 • Рачунарска статиситка
 • Откривање законитости у подацима
 • Системи пословне интелигенције
 • Складишта података
 • Напредно планирање у маркетингу
 • Симулациони модели у финансијама – изабрана поглавља
 • Управљање ланцима снабдевања 2
 • Нумеричке методе у финансијама
 • Теорија алгоритама
 • Математичко програмирање
 • Здравствена аналитика

Предмети  изборног модула Пословна статистика

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Пословна аналитика и оптимизација 2+2 6
2. Пословна статистика 2+2 6
3. Изборни предмет Г1 2+2 6
4. Изборни предмет Г2 2+2 6
5. Изборни предмет Г2 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски рад 18

Листа изборних предмета Г1

 • Статистика у менаџменту – изабрана поглавља
 • Биостатистика и телемедицина
 • Анализа временских серија и предвиђања
 • Анализа података и софтверски пакет Р
 • Економетрија финансијских тржишта
 • Мултиваријациона анализа изабрана поглавља
 • Рачунарска статистика
 • Здравствена аналитика

Листа изборних предмета Г2

 • Теорија игара и пословне стратегије
 • Биостатистика и телемедицина
 • Анализа временских серија и предвиђање
 • Анализа података и софтверски пакет Р
 • Мерење преференција пословних субјеката
 • Економетрија финансијских тржишта
 • Управљање ризиком
 • Анализе процеси и Петријеве мреже
 • Комбинаторна оптимизација и метахеуристика
 • Мерење ефикасности пословних система
 • Мултиваријациона анализа – изабрана поглавља
 • Напредно планирање и распоређивање
 • Статистика у менаџменту – изабрана поглавља
 • Рачунарска статиситка
 • Откривање законитости у подацима
 • Системи пословне интелигенције
 • Складишта података
 • Напредно планирање у маркетингу
 • Симулациони модели у финансијама – изабрана поглавља
 • Управљање ланцима снабдевања 2
 • Нумеричке методе у финансијама
 • Теорија алгоритама
 • Математичко програмирање
 • Здравствена аналитика