Poslovna analitika

O programu
Uverenje o akreditaciji studijskog programa Poslovna analitika
Knjiga predmeta studijskog programa Poslovna analitika
Knjiga nastavnika studijskog programa Poslovna analitika

Nastavni plan i program studijskog programa POSLOVNA ANALITIKA

Predmeti  izbornog modula Operaciona istraživanja

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Poslovna analitika i optimizacija 2+2 6
2. Poslovna statistika 2+2 6
3. Izborni predmet G1 2+2 6
4. Izborni predmet G2 2+2 6
5. Izborni predmet G2 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski rad 18

Lista izbornih predmeta G1

 • Teorija igara i poslovne strategije
 • Upravljanje rizikom
 • Analiza procesa i Petrijeve mreže
 • Kombinatorna optimizacija i metaheuristike
 • Merenje efikasnosti poslovnih sistema
 • Napredno planiranje i raspoređivanje
 • Merenje preferencija poslovnih subjekata
 • Zdravstvena analitika

Lista izbornih predmeta G2

 • Teorija igara i poslovne strategije
 • Biostatistika i telemedicina
 • Analiza vremenskih serija i predviđanje
 • Analiza podataka i softverski paket R
 • Merenje preferencija poslovnih subjekata
 • Ekonometrija finansijskih tržišta
 • Upravljanje rizikom
 • Analize procesi i Petrijeve mreže
 • Kombinatorna optimizacija i metaheuristika
 • Merenje efikasnosti poslovnih sistema
 • Multivarijaciona analiza – izabrana poglavlja
 • Napredno planiranje i raspoređivanje
 • Statistika u menadžmentu – izabrana poglavlja
 • Računarska statisitka
 • Otkrivanje zakonitosti u podacima
 • Sistemi poslovne inteligencije
 • Skladišta podataka
 • Napredno planiranje u marketingu
 • Simulacioni modeli u finansijama – izabrana poglavlja
 • Upravljanje lancima snabdevanja 2
 • Numeričke metode u finansijama
 • Teorija algoritama
 • Matematičko programiranje
 • Zdravstvena analitika

Predmeti  izbornog modula Poslovna statistika

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Poslovna analitika i optimizacija 2+2 6
2. Poslovna statistika 2+2 6
3. Izborni predmet G1 2+2 6
4. Izborni predmet G2 2+2 6
5. Izborni predmet G2 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski rad 18

Lista izbornih predmeta G1

 • Statistika u menadžmentu – izabrana poglavlja
 • Biostatistika i telemedicina
 • Analiza vremenskih serija i predviđanja
 • Analiza podataka i softverski paket R
 • Ekonometrija finansijskih tržišta
 • Multivarijaciona analiza izabrana poglavlja
 • Računarska statistika
 • Zdravstvena analitika

Lista izbornih predmeta G2

 • Teorija igara i poslovne strategije
 • Biostatistika i telemedicina
 • Analiza vremenskih serija i predviđanje
 • Analiza podataka i softverski paket R
 • Merenje preferencija poslovnih subjekata
 • Ekonometrija finansijskih tržišta
 • Upravljanje rizikom
 • Analize procesi i Petrijeve mreže
 • Kombinatorna optimizacija i metaheuristika
 • Merenje efikasnosti poslovnih sistema
 • Multivarijaciona analiza – izabrana poglavlja
 • Napredno planiranje i raspoređivanje
 • Statistika u menadžmentu – izabrana poglavlja
 • Računarska statisitka
 • Otkrivanje zakonitosti u podacima
 • Sistemi poslovne inteligencije
 • Skladišta podataka
 • Napredno planiranje u marketingu
 • Simulacioni modeli u finansijama – izabrana poglavlja
 • Upravljanje lancima snabdevanja 2
 • Numeričke metode u finansijama
 • Teorija algoritama
 • Matematičko programiranje
 • Zdravstvena analitika