Презентентације модула

Студијски програм Назив модула
Информациони системи и технологије Информациони системи
ИСиТ менаџмент
Информационе технологије
Пословна интелигенција
Софтверско инжењерство и рачунарске науке Софтверско инжењерство
Рачунарске науке
Електронско пословање и управљање системима Технологије електронског пословања
Електронско пословање
Сајбер криминал
Управљање системима
Пословна аналитика Операциона истраживања
Пословна статистика
Менаџмент и организација Маркетинг инжењеринг и комуникације
Управљање људским ресурсима
Менаџерска економика
Менаџмент инжењерство
Управљање производњом и пружањем услуга
Менаџмент квалитета и стандардизација
Управљање пројектима и инвестицијама
Финансијски менаџмент и менаџмент финансијског ризика
Рачунарски интегрисана логистика, производња и ланци снабдевања
Организација пословних система
Технолошки и иновациони менаџмент
Менаџмент Маркетинг менаџмент и односи с јавношћу
Менаџмент квалитета и животне средине
Управљање пројектима
Еколошки менаџмент и одрживи развој
Предузетничко управљање МСП
Европски менаџмент и глобализациј
Менаџмент људских ресурса
Менаџмент пословних процеса
Финансијски менаџмент
Менаџмент у јавном сектору Организација и реструктурирање јавног сектора
Менаџмент јавних набавки
Маркетинг и стратешке комуникације у јавном сектору
Менаџмент
Одрживи развој јавног сектора
Ревизија у јавном сектору
Преговарање и лобирање
Управљање пословањем