Prezententacije modula

Studijski program Naziv modula
Informacioni sistemi i tehnologije Informacioni sistemi
ISiT menadžment
Informacione tehnologije
Poslovna inteligencija
Softversko inženjerstvo i računarske nauke Softversko inženjerstvo
Računarske nauke
Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima Tehnologije elektronskog poslovanja
Elektronsko poslovanje
Sajber kriminal
Upravljanje sistemima
Poslovna analitika Operaciona istraživanja
Poslovna statistika
Menadžment i organizacija Marketing inženjering i komunikacije
Upravljanje ljudskim resursima
Menadžerska ekonomika
Menadžment inženjerstvo
Upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluga
Menadžment kvaliteta i standardizacija
Upravljanje projektima i investicijama
Finansijski menadžment i menadžment finansijskog rizika
Računarski integrisana logistika, proizvodnja i lanci snabdevanja
Organizacija poslovnih sistema
Tehnološki i inovacioni menadžment
Menadžment Marketing menadžment i odnosi s javnošću
Menadžment kvaliteta i životne sredine
Upravljanje projektima
Ekološki menadžment i održivi razvoj
Preduzetničko upravljanje MSP
Evropski menadžment i globalizacij
Menadžment ljudskih resursa
Menadžment poslovnih procesa
Finansijski menadžment
Menadžment u javnom sektoru Organizacija i restrukturiranje javnog sektora
Menadžment javnih nabavki
Marketing i strateške komunikacije u javnom sektoru
Menadžment
Održivi razvoj javnog sektora
Revizija u javnom sektoru
Pregovaranje i lobiranje
Upravljanje poslovanjem