Upis na studije

Upis 2020/2021:

Konkurs za upis na master akademske studije SP: Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji (treći konkursni rok)

Konkurs za upis na master akademske studije FON-a (treći konkursni rok)

Raspored upisa kandidata na master studije (drugi konkursni rok)

Konačne rang liste kandidata prijavljenih za studijske programe master akademskih studija u školskoj 2020/21. godine DRUGI KONKURSNI ROK

Podnošenje prigovora na jedinstvene rang liste za upis na studijske programe drugog i trećeg ciklusa obrazovanja
Jedinstvene rang liste za studijske programe master akademskih studija u školskoj 2020/21. godini DRUGI KONKURSNI ROK
Rezultati polaganja prijemnog ispita za upis na master akademske studije 2020/21. – Drugi konkursni rok

Rešenja testova za upis na master akademske studije: Drugi konkursni rok 2020/21.

Raspored polaganja prijemnog ispita za upis na studijske programe master akademskih studija u školskoj 2020/21. godini, drugi konkursni rok

Azbučne liste prijavljenih kandidata za studijske programe u školskoj 2020/21. godini (drugi konkursni rok )

Pravo na konkurisanje za upis na studijske programe master akademskih studija u školskoj 2020/21. godini, imaju samo kandidati koji su osnovne akademske studije završili zaključno sa 30.septembrom 2020. godine

Konkurs za upis na master akademske studije SP: Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji (drugi konkursni rok)

Konkurs za upis na master akademske studije FON-a (drugi konkursni rok)

Prijava za drugi Konkursni rok za upis na master akadmske studije biće moguća 22. i 23. oktobra 2020. godine. 

Upis na studijski program master akademskih studija Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji održaće se u utorak 20. oktobra 2020. godine od 14 do 16 sati na Elektrotehničkom fakultetu

Raspored upisa kandidata na master studije

Konačne rang liste kandidata prijavljenih za upis na studijske programe master akademskih studija u školskoj 2020/21. godini

Obaveštenje o podnošenju prigovora na Jedinstvene rang liste

Jedinstvene rang liste prijavljenih kandidata za studijske programe master akademskih studija u školskoj 2020/21. godini

Rezultati polaganja prijemnog ispita kandidata prijavljenih za upis na master akademske studije u školskoj 2020/21. godini, po studijskim programima

Konačne azbučne liste prijavljenih kandidata za upis na master akademske studije školske 2020/21. godine po studijskim programima

Rešenja prijemnog ispita

Liste kandidata koji polažu prijemne ispite za upis na master akademske studije u školskoj 2020/21. godini, po salama:

Spisak kandidata koji polažu prijemni ispit za upis na master akademske studije u školskoj 2020/21. godini po studijskim programima:

Uputstva o održavanju prijemnog ispita

Kandidati koji ne polažu prijemni ispit za upis na programe master akademskih studija u školsku 2020/21. godinu:

Azbučne liste prijavljenih kandidata za studijske programe u školskoj 2020/21. godini:

Elektronska prijava na konkurs za upis na master akademske studije traje do 2. oktobra 2020. godine

Konkurs za upis na master akademske studije SP: Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji

Izmena termin plana za upis na master akademske i specijalističke akademske studije 2020/21. godine

Konkurs za upis na master akademske studije 2020/21. godine

Literatura za pripremu prijemnog ispita 2020/21. godine

Mogućnost upisa 2020/21. godina


Upis 2019/20:

Konačne rang liste 2019/20. – Treći konkursni rok

Konačna rang lista: Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji (Drugi konkursni rok)

Azbučna lista prijavljenih kandidata: Treći konkursni rok 2019/20.

Treći konkursni rok za upis na master akademske studije 2019/20. SP Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji

Treći konkursni rok za upis na master akademske studije 2019/20.

Upis kandidata na master studije (drugi konkursni rok), osim za studijski program Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji, održaće se u utorak, 22. oktobra 2019. godine u 18 sati, sala B009

Konačne rang liste za upis na master akademske studije 2019/20: Drugi konkursni rok

Konačna rang lista i instrukcije upis na SP: Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji 

Jedinstvene rang liste 2019/20 – Drugi konkursni rok

Rešenja prijemnog ispita:

 

Kandidati oslobođeni polaganja prijemnog ispita za upis na master akademske studije 2019/20: Drugi konkursni rok

Azbučna lista prijavljenih kandidata za drugi konkursni rok za upis na master akademske studije sa rasporedom polaganja

Prijava za SP Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji

Drugi konkursni rok za upis na master akademske studije 2019/20.

Elektronska prijava za drugi konkursni rok za upis na master akademske studije 2019/20. biće moguća 15. i 16. oktobra 2019. godine.

Konkurs za upis na master akademske studije: SP Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji

Literatura za pripremu prijemnog ispita 2019/20: SP Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji


Raspored upisa kandidata na master studije

Rešenja prijemnog ispita:

Raspored polaganja prijemnog ispita:

Kandidati oslobođeni polaganja prijemnog ispita:

Azbučna lista prijavljenih kandita na konkurs za upis na master akademske studije 2019/20.

Konkurs za upis na master akademske studije 2019/20.

Literatura za pripremu prijemnog ispita 2019/20.

Mogućnosti upisa 2019/20.

Upis 2018/19:

Treći konkursni rok za upis na master akademske studije 2018/19.

Konačne rang liste – Drugi konkursni rok

Raspored upisa kandidata na studije drugog ciklusa-drugi konkursni rok

Prozivka i upis kandidata koji su pravo upisa na master akademske studije stekli u drugom konkursnom roku, održaće se u ponedeljak, 22. oktobra 2018. godine u 17 sati, u sali 106.

Jedinstvene rang liste – drugi konkursni rok

Rešenja prijemnog ispita – drugi konkursni rok

 

Raspored polaganja prijemnog ispita – Drugi konkursni rok

Konačne azbučne liste prijavljenih kandidata – Drugi konkursni rok

Drugi konkursni rok za upis na master akademske studije

Raspored upisa kandidata na studije drugog ciklusa

Konačne rang liste

 

Prigovori na objavljene jedinstvene rang liste

Jedinstvene rang liste 2018/19:

Rezultati prijemnog ispita:

Rešenja prijemnog ispita:


Uputstva o održavanju prijemnog ispita

Raspored polaganja prijemnog ispita 2018/19.

Raspored polaganja prijemnog ispita: Studijski program Menadžment (ažurirano 6.10.2018.)

 

Konačne azbučne liste prijavljenih kandidata

 

Azbučne liste prijavljenih kandidata

Prijava na konkurs za upis 2018/19.

Konkurs za upis na master akademske studije 2018/19.

Priručnik za pripremu prijemnog ispita: SP Finansijski menadžment, kontrola i menadžersko računovodstvo

Priručnik za pripremu prijemnog ispita: SP Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima

Priručnik za pripremu prijemnog ispita: SP Softversko inženjerstvo i računarske nauke

Tabela mogućnosti upisa na studijske programe master akademskih studija

Literatura za pripremu prijemnog ispita na master akademskim studijama za školsku 2018/19. godinu

Literatura za pripremu prijemnog ispita na master akademskim studijama, SP Menadžment u upravi 60 i 120 ESPB, 2018/19. godinu


Upis 2017/18:

Konačne rang liste – treći konkursni rok

Podnošenje žalbi na objavljene rang liste
Jedinstvene rang liste – treći upisni rok

Treći konkursni rok za upis na master akademske studije 2017/18.

Prijava na konkurs za upis na Master akademske studije


 

Konačne rang liste – drugi konkursni rok

Jedinstvene rang liste – drugi konkursni rok

Podnošenje žalbi na objavljene rang liste

Rešenja prijemnog ispita – drugi konkursni rok

Prijemni ispit za upis na master akademske studije (drugi konkursni rok) održaće se u subotu, 21. oktobra 2017. godine u sali 015. Neophodno je da kandidati budu ispred sale najkasnije u 9:30.

Drugi konkursni rok za upis na master akademske studije 2017/18.


Pozivaju se kandidati koji na konačnoj rang listi za studijski program Menadžment i organizacija imaju više od 89 bodova da prisutvuju prozivci za upis 14. oktobra 2017. u 9 sati, pošto su preostala dva budžetska mesta.

 

Upis na studijski program MENADŽMENT
Raspored upisa kandidata na studije drugog ciklusa


Konačne rang liste


Jedinstvene rang liste:

Primedbe na objavljene rang liste

 

Rešenja prijemnog ispita:

Raspored polaganja prijemnog ispita:

 

Kandidati oslobođeni polaganja prijemnog ispita 2017/18.

Pravilno popunjavanje kartona za prijemni

PRAVILA ODRŽAVANJA PRIJEMNOG ISPITA Za upis na Master akademske studije 2017/18

Prijava na konkurs za upis na Master akademske studije

KONKURS za upis na master akademske studije 2017/18.

Priručnik za pripremu prijemnog ispita: SP Softversko inženjerstvo i računarske nauke

Priručnik za pripremu prijemnog ispita: SP Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima

Literatura za pripremu prijemnog ispita


Upis 2016/17:


Upis na specijalističke akademske studije (drugi konkursni rok) održaće se u utorak, 25. oktobra 2016. godine, u 15 sati, u Službi za master i specijalističke studije.

Konačna rang lista: Informacioni sistemi i tehnologije – Drugi upisni rok

Jedinstvena rang lista: Menadžment i informacioni sistemi – Drugi konkursni rok

Upis kandidata na Master akademske studije u drugom konkursnom roku 2016/17


Drugi konkursni rok za upis na master studije 2016/17.
U subotu, 15. oktobra 2016. godine, s početkom u 11 časova, u sali B009 održaće se prezentacija
izbornih predmeta studijskog programa Menadžment, master akademskih studija.

Prozivka za upis za studijske programe: Informacioni sistemi i tehnologije, Softversko inženjerstvo i računarske nauke, Poslovna analitika i Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima

Važno obaveštenje za prozivku za upis kandidata u statusu „PLAĆA ŠKOLARINU“ na studijski program MENADŽMENT

Upis kandidata u statusu „PLAĆA ŠKOLARINU“

Upis kandidata u statusu „NA TERET BUDŽETA“


Prezententacije modula


Kandidati koji ne uspeju da se upišu na željeni studijski program mogu da pogledaju Konkurs za upis na master studije Menadžment u upravi


Konačne rang liste za upis na master akademske studije:


Raspored upisa na Master akademske studije

Prezentacija studijskog programa Informacioni sistemi i tehnologije


Podnošenje žalbi na objavljene Jedinstvene rang liste za upis na Master akademske studije 2016/17. godine

Jedinstvene rang liste:


Rezultati prijemnog ispita:


Rešenja prijemnog ispita:


Abecedna lista prijavljenih kandidata

Raspored polaganja prijemnog ispita: Softversko inženjerstvo i računarske nauke

Raspored polaganja prijemnog ispita: Poslovna analitika

Raspored polaganja prijemnog ispita: Menadžment i organizacija

Raspored polaganja prijemnog ispita: Informacioni sistemi i tehnologije

Raspored polaganja prijemnog ispita: Menadžment

Raspored polaganja prijemnog ispita: Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima

Raspored intervjua: Menadžment u javnom sektoru

Raspored polaganja prijemnog ispita/intervjua

Pravila polaganja prijemnog ispita

Intervju: Menadžment u javnom sektoru

Konkurs za upis na master akademske studije 2016/17

On-line prijava na konkurs za upis na master akademske studije 2016/17

Uputstvo za prijavu na konkurs za upis na master studije

Preliminarne informacije za upis na Master akademske studije školske 2016/17

Literatura za pripremu prijemnog ispita na master akademskim studijama za školsku 2016/17. godinu

Tabela mogućnosti upisa na studijske programe master akademskih studija


Upis 2015/16:

Konačne rang liste za upis 2015/16. (drugi konkursni rok)

Prozivka kandidata za upis na Master akademske studije, u drugom konkursnom roku, vršiće se u sali a003, od 17 sati, 5. novembra 2015. godine.

Jedinstvene rang liste (drugi konkursni rok):

Rešenja prijemnog ispita (drugi konkursni rok):

Intervju za upis na studijski program Menadžment u javnom sektoru održaće se u sredu, 4. novembra 2015. godine, u sali a003, sa početkom u 17 sati.

Drugi konkursni rok za upis na Master studije 2015/16.

Prozivke za upis na preostala mesta

Raspored upisa kandidata na preostala mesta u statusu „NA TERET BUDŽETA“ i raspored upisa kandidata u statusu „PLAĆA ŠKOLARINU“

Raspored upisa kandidata u statusu „na teret budžeta“


Konačne rang liste za upis 2015/16.


Prezentacija studijskog programa Informacioni sistemi i tehnologije


Prigovor na jedinstvenu rang listu

Jedinstvene rang liste

Rezultati prijemnog ispita:

Rešenja prijemnog ispita:

Raspored polaganja: Studijski program Menadžment

Kandidati oslobođeni polaganja prijemnog ispita

Pravila polaganja prijemnog ispita


Polaganje prijemnog ispita za upis na studijski Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima održaće se u sali 015.

Polaganje prijemnog ispita za upis na studijske programe Menadžment i organizacija, Informacioni sistemi i tehnologije, Softverko inženjerstvo i računarske nauke i Poslovna analitika, održaće se u sali 015.


Raspored održavanja prijemnih ispita 

datum vreme
17. oktobar 2015. 12h Informacioni sistemi i tehnologijePoslovna analitikaSoftversko inženjerstvo i računarske naukeInformacioni sistemi i tehnologije (studije na engleskom jeziku)
17. oktobar 2015. 14h Menadžment i organizacijaMenadžment i organizacija (studije na engleskom jeziku)
18. oktobar 2015. 12h Menadžment
18. oktobar 2015. 14h Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima

Menadžment u javnom sektoru: Intervju – Plan održavanja

Upis na studijski program: Menadžment u javnom sektoru

Prijava na konkurs za upis na Master studije 2015/16.

Konkurs za upis na master studije 2015/16

Preliminarne informacije za upis 2015/16.

Literatura za pripremu prijemnog ispita

Udžbenik za pripremu prijemnog ispita za upis na Master studije 2015/16, za studijski program Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima


Upis 2014/15:

Drugi konkursni rok za upis na Master studije 2014/15

Prozivka za upis na preostala mesta na studijskom programu Informacioni sistemi i tehnologije biće održana u ponedeljak, 3. novembra u 17 časova u sali 105

Prozivka za upis na preostala slobodna mesta na studijske programe Menadžment i organizacija i Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima – dodatak

Prozivka za upis na preostala slobodna mesta na studijske programe Menadžment i organizacija i Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima

Raspored upisa kandidata na master studije

Raspored upisa kandidata u statusu „PLAĆA ŠKOLARINU“

Raspored upisa kandidata u statusu „NA TERET BUDŽETA“

Pravila polaganja prijemnog ispita

Rang liste:

Rezultati:

Rešenja:

Raspored polaganja:

Konkurs za upis na master studije 2014/15

Korisničko uputstvo za prijavu na konkurs

Intervju: Menadžment u javnom sektoru
Struktura pitanja za prijemni ispit: Menadžment i organizacija i Menadžment
Struktura pitanja za prijemni ispit: ISiT, PA i SIRN

Priručnik za pripremu prijemnog ispita ispita na Master studijama 2014. – Studijski program Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima

Studijski programi i moduli
Pregled mogućnosti konkurisanja
Literatura za prijemni ispit 2014/15.

Rešenja prijemnog ispita 2013/14:

Upravljanje kvalitetom
Menadžment i organizacija
Inženjerski i operacioni menadžment
Menadžment DHN
Informacioni sistemi i tehnologije, Softversko inženjerstvo i računarske nauke i Operaciona istraživanja i računarska statistika
Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima

Rešenja prijemnog ispita 2012/13:

Upravljanje kvalitetom
Menadžment i organizacija
Inženjerski i operacioni menadžment
Menadžment DHN
Informacioni sistemi i tehnologije, Softversko inženjerstvo i računarske nauke i Operaciona istraživanja i računarska statistika
Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima

 Rešenja prijemnog ispita 2011/12:

Upravljanje kvalitetom
Menadžment i organizacija
Inženjerski i operacioni menadžment
Menadžment DHN
Informacioni sistemi i tehnologije, Softversko inženjerstvo i računarske nauke i Operaciona istraživanja i računarska statistika
Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima

 Rešenja prijemnog ispita 2010/11:

Upravljanje kvalitetom
Menadžment i organizacija
Inženjerski i operacioni menadžment
Menadžment DHN
Informacioni sistemi i tehnologije, Softversko inženjerstvo i računarske nauke i Operaciona istraživanja i računarska statistika

Rešenja prijemnog ispita 2009/10:

Upravljanje kvalitetom
Menadžment i organizacija
Inženjerski i operacioni menadžment
Menadžment
Informacioni sistemi i tehnologije
Softversko inženjerstvo i računarske nauke
Operaciona istraživanja i računarska statistika
Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima
Upravljanje sistemimaRaspored upisa na master studije