Rezultati ispita

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija – Oktobar 2 2020.

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija u javnom sektoru – Oktobar 2 2020.

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija – Oktobar 2020.

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija u javnom sektoru – Oktobar 2020.

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija u javnom sektoru – Septembar 2020.

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija – Septembar 2020.

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija: Jun 2020.

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija u javnom sektoru: Jun 2020.

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija- Maj 2020.

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija u javnom sektoru – Maj 2020.

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija: April 2020.

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija u javnom sektoru: April 2020.

Menadžment ljudskih resursa – izabrana poglavlja: Rezultati testa

Upis ocena za studente koji su položili ispite iz predmeta Savremeni pristupi upravljanju projektima i Upravljanje investicionim projektima, održaće se u utorak, 28. januara 2020. godine u 17:30 sati, kabinet 204.

Rezultati ispita: Upravljanje investicionim projektima – Januar 2020.

Rezultati ispita: Savremeni pristupi upravljanju projektima: Januar 2020. Termin upisa ocena biće naknadno objavljen.

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija: Januar 2020.

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija u javnom sektoru: Januar 2020.

Upis ocena za predmete Menadžment i organizacija i Menadžment i organizacija u javnom sektoru, održaće se u sredu, 19.09.2018. godine, u 18 sati, kabinet 204. U indeks je potrebno upisati naziv predmeta i datum polaganja ispita

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija u javnom sektoru – Septembar 2018.

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija – Septembar 2018.

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment u javnom sektoru

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment i organizacija

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija u javnom sektoru – Maj 2018.

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija – Maj 2018.

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija – April 2018

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija u javnom sektoru – April 2018

Rezultati testa: Menadžment ljudskih resursa – odabrana poglavlja – Februar 2018.

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija u javnom sektoru – Januar 2018.

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija – Januar 2018.

Rezultati testa iz predmeta Menadžment ljudskih resursa – izabrana poglavlja (18.02.2017.)

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija – septembar 2016.

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija u javnom sektoru – septembar 2016.

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija – Jun 2016.

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija u javnom sektoru – Jun 2016.

Rezultati ispita: Upravljanje ISIT projektima – Maj 2015

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija u javnom sektoru – Mart 2016.

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija – Mart 2016

Rezultati testa iz predmeta Liderstvo i upravljanje promenama

Rezultati testa iz predmeta Menadžment ljudskih resursa – odabrana poglavlja

Ažurirano 02.02.2016:

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment i organizacija

Rezultati ispita iz predmeta Menadžment u javnom sektoru


Rezultati ispita Menadžment i organizacija, Menadžment i organizacija u javnom sektoru i Menadžment i organizacija – izabrana poglavlja u oktobarskom roku

Rezultati ispita: Upravljanje ISIT projektima – Septembar 2015.

Rezultati ispita Menadžment i organizacija i Menadžment i organizacija u javnom sektoru u septembarskom roku.

Menadžment i organizacija i Menadžment i organizacija u javnom sektoru (19. jun 2015. godine)

Rezultati testa iz predmeta Menadžment ljudskih resursa – Maj 2015.

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija, Menadžment i organizacija u javnom sektoru i Menadžment i organizacija – izabrana poglavlja – Maj 2015.

Rezultati ispita: Menadžment i organizacija u javnom sektoru – April 2015.
Rezultati ispita: Menadžment i organizacija – Mart 2015