Почетна / Студије / Мастер и специјалистичке студије / Мастер студије / Софтверско инжењерство и рачунарске науке

Софтверско инжењерство и рачунарске науке

О програму
Уверење о акредитацији студијског програма Софтверско инжењерство и рачунарске науке
Књига предмета студијског програма Софтверско инжењерство и рачунарске науке
Књига наставника студијског програма Софтверско инжењерство и рачунарске науке

Наставни план и програм студијског програма СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ

Предмети  изборног модула Софтверско инжењерство

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Напредне софтверске технологије 2+2 6
2. Алати и методе софтверског инжењерства 2+2 6
3. Изборни предмет 2+2 6
4. Изборни предмет 2+2 6
5. Изборни предмет 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски рад 18

Листа изборних предмета

 • Теорија алгоритама
 • Примена вештачке интелигенције
 • Интелигентни иформациони системи
 • Експертни системи
 • Технике заштите у рачунарским мрежама
 • Софтверски захтеви
 • Управљање конфигурацијом софтвера
 • Конструкција софтвера
 • Тестирање и квалитет софтвера
 • Софтверски процес
 • Софтверска анализа друштвених мрежа
 • Напредне софтверске технологије 2
 • Теорија графова
 • Експертни системи
 • Интеракција човек-рачунар

Предмети  изборног модула Рачунарске науке

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Напредне софтверске технологије 2+2 6
2. Теорија алгоритама 2+2 6
3. Изборни предмет 2+2 6
4. Изборни предмет 2+2 6
5. Изборни предмет 2+2 6
6. Приступни рад 8
7. Стручна пракса 4
8. Дипломски рад 18

Листа изборних предмета

 • Теорија графова
 • Примена вештачке интелигенција
 • Системи апроксимативног закључивања
 • Комбинаторни алгоритми
 • Нумеричке методе у рачунарству
 • Нумеричке методе у финансијама
 • Интелигентни информациони системи
 • Компјутерска геометрија
 • Математичко програмирање
 • Елементи динамичке анализе
 • Комбинаторна оптимизација и метахеуристике
 • Методе и алгоритми дискретне математике у музици