Početna / Studije / Master i specijalističke studije / Master studije / Softversko inženjerstvo i računarske nauke

Softversko inženjerstvo i računarske nauke

O programu
Uverenje o akreditaciji studijskog programa Softversko inženjerstvo i računarske nauke
Knjiga predmeta studijskog programa Softversko inženjerstvo i računarske nauke
Knjiga nastavnika studijskog programa Softversko inženjerstvo i računarske nauke

Nastavni plan i program studijskog programa SOFTVERSKO INŽENJERSTVO I RAČUNARSKE NAUKE

Predmeti  izbornog modula Softversko inženjerstvo

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Napredne softverske tehnologije 2+2 6
2. Alati i metode softverskog inženjerstva 2+2 6
3. Izborni predmet 2+2 6
4. Izborni predmet 2+2 6
5. Izborni predmet 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski rad 18

Lista izbornih predmeta

 • Teorija algoritama
 • Primena veštačke inteligencije
 • Inteligentni iformacioni sistemi
 • Ekspertni sistemi
 • Tehnike zaštite u računarskim mrežama
 • Softverski zahtevi
 • Upravljanje konfiguracijom softvera
 • Konstrukcija softvera
 • Testiranje i kvalitet softvera
 • Softverski proces
 • Softverska analiza društvenih mreža
 • Napredne softverske tehnologije 2
 • Teorija grafova
 • Ekspertni sistemi
 • Interakcija čovek-računar

Predmeti  izbornog modula Računarske nauke

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Napredne softverske tehnologije 2+2 6
2. Teorija algoritama 2+2 6
3. Izborni predmet 2+2 6
4. Izborni predmet 2+2 6
5. Izborni predmet 2+2 6
6. Pristupni rad 8
7. Stručna praksa 4
8. Diplomski rad 18

Lista izbornih predmeta

 • Teorija grafova
 • Primena veštačke inteligencija
 • Sistemi aproksimativnog zaključivanja
 • Kombinatorni algoritmi
 • Numeričke metode u računarstvu
 • Numeričke metode u finansijama
 • Inteligentni informacioni sistemi
 • Kompjuterska geometrija
 • Matematičko programiranje
 • Elementi dinamičke analize
 • Kombinatorna optimizacija i metaheuristike
 • Metode i algoritmi diskretne matematike u muzici