Студијски програми 2009

Студијски програм Менаџмент и организација

Предмети студијског програма Менаџмент и организација
Уверење о акредитацији студијског програма Менаџмент и организација

Студијски програм Управљање квалитетом

Предмети студијског програма Управљање квалитетом
Уверење о акредитацији студијског програма Управљање квалитетом

Студијски програм Инжењерски и операциони менаџмент

Предмети студијског програма Инжењерски и операциони менаџмент
Уверење о акредитацији студијског програма Инжењерски и операциони менаџмент

Студијски програм Електронско пословање и управљање системима

Предмети студијског програма Електронско пословање и управљање системима
Уверење о акредитацији студијског програма Електронско пословање и управљање системима

Студијски програм Информациони системи и технологије

Предмети студијског програма Информациони системи и технологије
Уверење о акредитацији студијског програма Информациони системи и теxнологије

Студијски програм Софтверско инжењерство и рачунарске науке

Предмети студијског програма Софтверско инжењерство и рачунарске науке
Уверење о акредитацији студијског програма Софтверско инжењерство и рачунарске науке

Студијски програм Операциона истраживања и рачунарска статистика

Предмети студијског програма Операциона истраживања и рачунарска статистика
Уверење о акредитацији студијског програма Операциона истраживања и рачунарска статистика / допуна уверења

Студијски програм Менаџмент ДХН

Предмети студијског програма Менаџмент ДХН
Уверење о акредитацији студијског програма Менаџмент – ДXН