Управљање пословањем

О програму
Уверење о акредитацији студијског програма Управљање пословањем
Књига предмета студијског програма Управљање пословањем
Књига наставника студијског програма Управљање пословањем

Наставни план и програм студијског програма УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ

 

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1. Економија – изабрана поглавља 1 9
2. Менаџерске финансије 1 9
3. Савремени менаџмент и стратегије пословања 1 9
4. Стратешки маркетинг и комуникације 1 9
5. Менаџмент вештине 2 6
6. Изборни предмет 2 9
7. Изборни предмет 2 9
8. Приступни рад  3 8
9. Стручна пракса  3 4
10. Дипломски рад  3 18

Листа изборних предмета

  • Бизнис иновације
  • Квантитативне методе у менаџменту
  • Лидерство
  • Менаџмент квалитета и стандардизација
  • Операциони менаџмент
  • Правни аспекти менаџмента и организације
  • Пројектовање организације – одабрана поглавља
  • Преговарање и теорија игара