Почетна / Студије / Мастер и специјалистичке студије / Мастер студије / Bисинa школарине за Мастер академске студије за школску 2016/17. годину

Bисинa школарине за Мастер академске студије за школску 2016/17. годину

Bисинa школарине за Мастер академске студије за школску 2016/17. годину

Р. број Назив активности Износ за 2016/17.[РСД]
1. Упис године (домаћи држављани)
Студијски програми: Електронско пословање и управљање системима 171.000,оо(*1)
Студијски програми: Информациони системи и технологије 171.000,оо(*1)
Студијски програми: Информациони системи и технологије (на енглеском језику) 252.000,оо(*1)
Студијски програми: Менаџмент 210.000,оо(*1)
Студијски програми: Менаџмент и организација 171.000,оо(*1)
Студијски програми: Менаџмент и организација (на енглеском језику) 252.000,оо(*1)
Студијски програми: Менаџмент у јавном сектору 198.000,оо(*1)
Студијски програми: Пословна аналитика 171.000,оо(*1)
Студијски програми: Софтверско инжењерство и рачунарске науке 171.000,оо(*1)
Студијски програми: Управљање пословањем 252.000,оо(*1)
2.* Поновни упис године Број неостварених ЕСПБ(*2) x2.400,оо
3. Индекс и обрасци 2.900,оо
4. Пријава испита
· Прва и друга пријава сваког испита Без наканаде
· Трећа и даље пријаве сваког испита 3.000,оо
5. Пријава изборних предмета ван утврђеног рока (по предмету) 3.000,оо
6. Полагање испита пред комисијом на захтев студента 6.000,оо
7. Полагање испита пред комисијом на основу одлуке Декана Без накнаде
8. Издавање уверења о дипломирању и уверења о положеним испитима (по дипломирању) Без накнаде
9. Издавање уверења о положеним испитима (у току студија) 2.000,оо
10. Подизање дипломе ван утврђених рокова 4.000,оо
11. Издавање дупликата (индекса, уверења) 2.000,оо
12. Издавање дипломе 5.000,оо
13. Издавања стандардних уверења о статусу студента Без накнаде
14. Издавање нестандрардних потврда и уверења 3.000,оо
15. Накнада за привремено издавање личних документа Без накнаде
16. Исписивање студента 2.000,оо
17. Промена изборног предмета 4.000,оо
18. Накнадна пријава испита (додатни трошкови) 3.000,оо
19. Поништавање испита (ван статутарног рока) 3.000,оо
20. Упис године ван утврђених рокова (активација досијеа) 12.000,оо
21. Пријава теме Завршног (Мастер) рада Без накнаде
22. Промена теме или промена ментора за Завршни (Мастер) рад 3.000,оо
23. Одбрана Завршног (Мастер) рада Без накнаде
24. Подношење захтева за продужење рока за завршетак студија или статус мировања, ван утврђеног рока 5.000,оо
25. Издавање уверења о положеним испитима које се издаје студенту који није уписан у текућу школску годину (неактиван, исписан, дипломирао) 2.000,оо

(*1)Студент на име школарине уплаћује Факултету једнократан износ при упису или у 5 рата, и то:

Износ школарине 252.000,оо 198.000,оо 210.000,оо 171.000,оо
  1. рата
72.000,оо 50.000,оо 58.000,оо 39.000,оо Приликом уписа,
  1. рата
45.000,оо 37.000,оо 38.000,оо 33.000,оо до 10.01.2017. године,
  1. рата
45.000,оо 37.000,оо 38.000,оо 33.000,оо до 10.03.2017. године,
  1. рата
45.000,оо 37.000,оо 38.000,оо 33.000,оо до 10.05.2017. године,
  1. рата
45.000,оо 37.000,оо 38.000,оо 33.000,оо до 10.07.2017. године.

 

Студенти који су основне студије завршили на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду, приликом уписа на Мастер академске студије у статусу „плаћа школарину“, плаћају школарину у зависности од броја бодова које су остварили на коначној ранг листи, и то:

Број бодова на коначној ранг листи Износ школарине [%] Износ школарине за остале студијске програме [РСД]
94-100 30% 51.000,оо
91,50-93,99 45% 77.000,оо
89-91,49 60% 103.000,оо
86-88,99 75% 129.000,оо
80-85,99 85% 146.000,оо
40-79,99 100% 171.000,оо

Износ школарине за стране држављане износи 3000 евра.

(*2) Сваки предмет на дипломским академским студијама вреди 6 ЕСПБ, приступни рад 8 ЕСПБ, а Завршни рад 18 ЕСПБ бодова. Стручна пракса вреди 4 ЕСПБ бода, али се она неће узимати у обзир приликом рачунања висине износа за поновни упис године.

Bисинa школарине за Мастер академске студије за школску 2016/17. годину за СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

Р. број Назив активности Износ за 2016/17.[€] (*7)
              1. Упис године 3.000,оо
              2.            * Поновни упис године Број неостварених ЕСПБ x25,оо
              3. Индекс и обрасци 25,оо
              4. Пријава на конкурс и полагање пријемног испита 100,оо
              5. Пријава испита
·   Прва пријава сваког испита Без накнаде
·   друга и даље пријаве сваког испита 30,оо
              6. Полагање испита пред комисијом на захтев студента 50,оо
              7. Полагање испита пред комисијом на основу одлуке Декана Без накнаде
              8. Издавање уверења о дипломирању и уверења о положеним испитима (по дипломирању) Без накнаде
              9. Издавање уверења о положеним испитима (у току студија) 20,оо
           10. Подизање дипломе ван утврђених рокова 30,оо
           11. Издавање дупликата (индекса, уверења) 20,оо
           12. Издавање дипломе 50,оо
           13. Издавања стандардних уверења о статусу студента Без накнаде
           14. Издавање нестандрардних потврда и уверења 30,оо
           15. Накнада за привремено издавање личних документа Без накнаде
           16. Исписивање студента 20,оо
           17. Промена изборног предмета 40,оо
           18. Накнадна пријава испита (додатни трошкови) 30,оо
           19. Поништавање испита (ван статутарног рока) 30,оо
           20. Упис године ван утврђених рокова (активација досијеа) 120,оо
           21. Пријава теме Завршног (Мастер) рада 100,00
           22. Одбрана Завршног (Мастер) рада 100,00
           23. Израда дипломе за студенте 5.000,оо рсд

(*7) Уплате се врше у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.