Početna / Studije / Master i specijalističke studije / Master studije / Bisina školarine za Master akademske studije za školsku 2016/17. godinu

Bisina školarine za Master akademske studije za školsku 2016/17. godinu

Bisina školarine za Master akademske studije za školsku 2016/17. godinu

R. broj Naziv aktivnosti Iznos za 2016/17.[RSD]
1. Upis godine (domaći državljani)
Studijski programi: Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima 171.000,oo(*1)
Studijski programi: Informacioni sistemi i tehnologije 171.000,oo(*1)
Studijski programi: Informacioni sistemi i tehnologije (na engleskom jeziku) 252.000,oo(*1)
Studijski programi: Menadžment 210.000,oo(*1)
Studijski programi: Menadžment i organizacija 171.000,oo(*1)
Studijski programi: Menadžment i organizacija (na engleskom jeziku) 252.000,oo(*1)
Studijski programi: Menadžment u javnom sektoru 198.000,oo(*1)
Studijski programi: Poslovna analitika 171.000,oo(*1)
Studijski programi: Softversko inženjerstvo i računarske nauke 171.000,oo(*1)
Studijski programi: Upravljanje poslovanjem 252.000,oo(*1)
2.* Ponovni upis godine Broj neostvarenih ESPB(*2) x2.400,oo
3. Indeks i obrasci 2.900,oo
4. Prijava ispita
· Prva i druga prijava svakog ispita Bez nakanade
· Treća i dalje prijave svakog ispita 3.000,oo
5. Prijava izbornih predmeta van utvrđenog roka (po predmetu) 3.000,oo
6. Polaganje ispita pred komisijom na zahtev studenta 6.000,oo
7. Polaganje ispita pred komisijom na osnovu odluke Dekana Bez naknade
8. Izdavanje uverenja o diplomiranju i uverenja o položenim ispitima (po diplomiranju) Bez naknade
9. Izdavanje uverenja o položenim ispitima (u toku studija) 2.000,oo
10. Podizanje diplome van utvrđenih rokova 4.000,oo
11. Izdavanje duplikata (indeksa, uverenja) 2.000,oo
12. Izdavanje diplome 5.000,oo
13. Izdavanja standardnih uverenja o statusu studenta Bez naknade
14. Izdavanje nestandrardnih potvrda i uverenja 3.000,oo
15. Naknada za privremeno izdavanje ličnih dokumenta Bez naknade
16. Ispisivanje studenta 2.000,oo
17. Promena izbornog predmeta 4.000,oo
18. Naknadna prijava ispita (dodatni troškovi) 3.000,oo
19. Poništavanje ispita (van statutarnog roka) 3.000,oo
20. Upis godine van utvrđenih rokova (aktivacija dosijea) 12.000,oo
21. Prijava teme Završnog (Master) rada Bez naknade
22. Promena teme ili promena mentora za Završni (Master) rad 3.000,oo
23. Odbrana Završnog (Master) rada Bez naknade
24. Podnošenje zahteva za produženje roka za završetak studija ili status mirovanja, van utvrđenog roka 5.000,oo
25. Izdavanje uverenja o položenim ispitima koje se izdaje studentu koji nije upisan u tekuću školsku godinu (neaktivan, ispisan, diplomirao) 2.000,oo

(*1)Student na ime školarine uplaćuje Fakultetu jednokratan iznos pri upisu ili u 5 rata, i to:

Iznos školarine 252.000,oo 198.000,oo 210.000,oo 171.000,oo
  1. rata
72.000,oo 50.000,oo 58.000,oo 39.000,oo Prilikom upisa,
  1. rata
45.000,oo 37.000,oo 38.000,oo 33.000,oo do 10.01.2017. godine,
  1. rata
45.000,oo 37.000,oo 38.000,oo 33.000,oo do 10.03.2017. godine,
  1. rata
45.000,oo 37.000,oo 38.000,oo 33.000,oo do 10.05.2017. godine,
  1. rata
45.000,oo 37.000,oo 38.000,oo 33.000,oo do 10.07.2017. godine.

 

Studenti koji su osnovne studije završili na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, prilikom upisa na Master akademske studije u statusu „plaća školarinu“, plaćaju školarinu u zavisnosti od broja bodova koje su ostvarili na konačnoj rang listi, i to:

Broj bodova na konačnoj rang listi Iznos školarine [%] Iznos školarine za ostale studijske programe [RSD]
94-100 30% 51.000,oo
91,50-93,99 45% 77.000,oo
89-91,49 60% 103.000,oo
86-88,99 75% 129.000,oo
80-85,99 85% 146.000,oo
40-79,99 100% 171.000,oo

Iznos školarine za strane državljane iznosi 3000 evra.

(*2) Svaki predmet na diplomskim akademskim studijama vredi 6 ESPB, pristupni rad 8 ESPB, a Završni rad 18 ESPB bodova. Stručna praksa vredi 4 ESPB boda, ali se ona neće uzimati u obzir prilikom računanja visine iznosa za ponovni upis godine.

Bisina školarine za Master akademske studije za školsku 2016/17. godinu za STRANE DRŽAVLJANE

R. broj Naziv aktivnosti Iznos za 2016/17.[€] (*7)
              1. Upis godine 3.000,oo
              2.            * Ponovni upis godine Broj neostvarenih ESPB x25,oo
              3. Indeks i obrasci 25,oo
              4. Prijava na konkurs i polaganje prijemnog ispita 100,oo
              5. Prijava ispita
·   Prva prijava svakog ispita Bez naknade
·   druga i dalje prijave svakog ispita 30,oo
              6. Polaganje ispita pred komisijom na zahtev studenta 50,oo
              7. Polaganje ispita pred komisijom na osnovu odluke Dekana Bez naknade
              8. Izdavanje uverenja o diplomiranju i uverenja o položenim ispitima (po diplomiranju) Bez naknade
              9. Izdavanje uverenja o položenim ispitima (u toku studija) 20,oo
           10. Podizanje diplome van utvrđenih rokova 30,oo
           11. Izdavanje duplikata (indeksa, uverenja) 20,oo
           12. Izdavanje diplome 50,oo
           13. Izdavanja standardnih uverenja o statusu studenta Bez naknade
           14. Izdavanje nestandrardnih potvrda i uverenja 30,oo
           15. Naknada za privremeno izdavanje ličnih dokumenta Bez naknade
           16. Ispisivanje studenta 20,oo
           17. Promena izbornog predmeta 40,oo
           18. Naknadna prijava ispita (dodatni troškovi) 30,oo
           19. Poništavanje ispita (van statutarnog roka) 30,oo
           20. Upis godine van utvrđenih rokova (aktivacija dosijea) 120,oo
           21. Prijava teme Završnog (Master) rada 100,00
           22. Odbrana Završnog (Master) rada 100,00
           23. Izrada diplome za studente 5.000,oo rsd

(*7) Uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.