Pokrivenost nastave

Pokrivenost nastave angažovanim nastavnicima – Master akademske studije 2020/21.

Pokrivenost nastave angažovanim nastavnicima – Master akademske studije 2019/20.

Pokrivenost nastave angažovanim nastavnicima – MAS Menadžment u upravi 120 (ESPB) 2018/19.

Pokrivenost nastave angažovanim nastavnicima – MAS Menadžment u upravi 60 (ESPB) 2018/19.

Pokrivenost nastave angažovanim nastavnicima – Master akademske studije 2018/19. godina (usvojeno 2. oktobra 2018. godine)

Pokrivenost nastave angažovanim nastavnicima – MAS Međunarodno poslovanje i menadžment 2017/18.

Pokrivenost nastave angažovanim nastavnicima – Master akademske studije 2017/18.

Pokrivenost nastave angažovanim nastavnicima – MAS Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite 2017/18.