Менаџмент и организација

Наставни план и програм студијског програма Менаџмент и организација

Предмети  изборног модула Пословни и инжењерски менаџмент

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Изборни предмет Г1 2+1+2+0 8
2. Изборни предмет Г2 2+1+2+0 8
3. Изборни предмет Г3 2+1+2+0 8
4. Изборни предмет Г4 2+1+2+0 8
6. Предмет завршног рада 15
7. Стручна пракса 3
8. Завршни рад 10

Листа изборних предмета Г1:

 • Управљање лин процесима
 • Дигитална производња и логистика – одабрана поглавља
 • Управљање ланцима снабдевања – одабрана поглавља
 • Менаџмент технологије, иновација и екологије
 • Пројектовање и развој нових производа и услуга
 • Еколошки менаџмент – одабрана поглавља
 • Пројектни менаџмент
 • Операциони менаџмент – одабрана поглавља
 • Инжењерски аспекти менаџмента квалитета и стандардизације

Листа изборних предмета Г2:

 • Комбинаторна оптимизација – одабрана поглавља
 • Квантитативни модели и методе у менаџменту – одабрана поглавља
 • Наука о менаџменту – одабрана поглавља
 • Нови трендови у операционим истраживањима – одабрана поглавља
 • Мултиваријациона анализа – одабрана поглавља
 • Статистика у менаџменту – одабрана поглавља

Листа изборних предмета Г3:

 • Макроменаџмент и стратешке промене
 • Пројектовање пословних модела
 • Менаџмент људских ресурса – одабрана поглавља
 • Пословни аспекти менаџмента квалитета и стандардизације
 • Холистички маркетинг
 • Односи с јавношћу – стратегије и тактике

Листа изборних предмета Г4:

 • Управљање лин процесима
 • Дигитална производња и логистика – одабрана поглавља
 • Комбинаторна оптимизација – одабрана поглавља
 • Квантитативни модели и методе у менаџменту – одабрана поглавља
 • Наука о менаџменту – одабрана поглавља
 • Нови трендови у операционим истраживањима – одабрана поглавља
 • Управљање ланцима снабдевања – одабрана поглавља
 • Мултиваријациона анализа – одабрана поглавља
 • Статистика у менаџменту – одабрана поглавља
 • Макроменаџмент и стратешке промене
 • Пројектовање пословних модела
 • Менаџмент технологије, иновација и екологије
 • Пројектовање и развој нових производа и услуга
 • Еколошки менаџмент – одабрана поглавља
 • Менаџмент и организација
 • Пројектни менаџмент
 • Операциони менаџмент – одабрана поглавља
 • Менаџмент људских ресурса – одабрана поглавља
 • Пословни аспекти менаџмента квалитета и стандардизације
 • Инжењерски аспекти менаџмента квалитета и стандардизације
 • Холистички маркетинг
 • Односи с јавношћу – стратегије и тактике

Предмети  изборног модула Менаџмент и организација у здравству и фармацији

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент и организација 2+1+2+0 8
2. Изборни предмет 1 2+1+2+0 8
3. Изборни предмет 2 2+1+2+0 8
4. Изборни предмет 3 2+1+2+0 8
6. Предмет завршног рада 15
7. Стручна пракса 3
8. Завршни рад 10

Листа изборних предмета Г1:

 • Маркетинг и односи с јавношћу у здравству
 • Маркетинг и односи с јавношћу у фармацији
 • Пројектни менаџмент
 • Финансијско управљање у здравственим и фармацеутским установама
 • Пројектовање и развој нових производа и услуга
 • Управљање медицинским отпадом – одабрана поглавља
 • Економика у здравству
 • Менаџмент људских ресурса – одабрана поглавља
 • Менаџмент истраживања и развоја у фармацији