Електронско пословање и Јава технологије

Наставни план и програм студијског програма Електронско пословање и Јава технологије

Предмети  изборног модула Електронско пословање

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Изборни предмет 1 2+1+2+0 8
2. Изборни предмет 2 2+1+2+0 8
3. Изборни предмет 3 2+1+2+0 8
4. Изборни предмет 4 2+1+2+0 8
6. Предмет завршног рада 15
7. Стручна пракса 3
8. Завршни рад 10

Листа изборних предмета:

 • Е-пословање
 • Интернет маркетинг
 • Развој апликација е-пословања
 • Развој мобилних апликација
 • Свеприсутно рачунарство и интернет интелигентних уређаја
 • Управљање ризиком у развоју софтвера
 • Blockchain технологије у електронском пословању
 • Cloud computing и big data

Предмети  изборног модула Јава технологије

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Изборни предмет 1 2+1+2+0 8
2. Изборни предмет 2 2+1+2+0 8
3. Изборни предмет 3 2+1+2+0 8
4. Изборни предмет 4 2+1+2+0 8
6. Предмет завршног рада 15
7. Стручна пракса 3
8. Завршни рад 10

Листа изборних предмета:

 • Основе Јава програмирања
 • Напредне Јава технологије
 • Јава технологије за приступ подацима
 • Веб Јава технологије
 • Андроид програмирање у Јави
 • Објектно оријентисано Јава програмирање
 • Софтверски патерни у Јава окружењу
 • Јава оквири