Финансије

Bисинa школарине за Специјалистичке академске студије за школску 2015/16. годину

Р. број Назив активности Износ за 2016/17. [РСД]
1. Упис године (домаћи држављани) 204.000,оо(*3)
2. * Поновни упис године Број неостварених ЕСПБ(*4) x 2.500,оо
3. Индекс и обрасци 2.900,оо
4. Пријава на конкурс и полагање пријемног испита 9.900,оо
5. Пријава испита
·   Прва и друга пријава сваког испита Без накнаде
·   Трећа и даље пријаве сваког испита 3.000,оо
6. Полагање испита пред комисијом на захтев студента 6.000,оо
7. Полагање испита пред комисијом на основу одлуке Декана Без накнаде
8. Издавање уверења о дипломирању и уверења о положеним испитима (по дипломирању) Без накнаде
9. Издавање уверења о положеним испитима (у току студија) 2.000,оо
10. Подизање дипломе ван утврђених рокова 4.000,оо
11. Издавање дупликата (индекса, уверења) 2.500,оо
12. Издавање диплома 5.000,оо
13. Издавања стандардних уверења о статусу студента Без накнаде
14. Издавање нестандрардних потврда и уверења 3.000,оо
15. Накнада за привремено издавање личних документа Без накнаде
16. Исписивање студента 2.000,оо
17. Промена изборног предмета 4.000,оо
18. Накнадна пријава испита (додатни трошкови) 3.000,оо
19. Поништавање испита (ван статутарног рока) 3.000,оо
20. Упис године ван утврђених рокова (активација досијеа) 12.000,оо
 21. Пријава теме Завршног (Специјалистичког академског) рада 10.000,00
 22. Одбрана Завршног (Специјалистичког академског) рада 10.000,00
23. Подношење захтева за продужење рока за завршетак студија или статус мировања, ван утврђеног рока 5.000,оо
24. Издавање уверења о положеним испитима које се издаје студенту који није уписан у текућу школску годину (неактиван, исписан, дипломирао) 2.000,оо

(*3) Студент на име школарине уплаћује Факултету износ од 204.000,оо динара, у једнократном износу или у 5 рата, и то:

1. рата 48000 приликом уписа,
2. рата 39000 до 10.01.2017. године,
3. рата 39000 до 10.03.2017. године,
4. рата 39000 до 10.05.2017. године,
5. рата 39000 до 10.07.2017. године.

Износ школарине за стране држављане износи 3000 евра.

(*4) Сваки предмет на Специјалистичким академским студијама вреди 8 ЕСПБ, приступни рад 6 ЕСПБ, а Завршни рад 18 ЕСПБ бодова. Стручна паркса вреди 4 ЕСПБ бода али се она неће узимати у обзир приликом рачунања висине износа за поновни упис године.

Bисинa школарине за  Специјалистичке академске студије за школску 2016/17. годину за СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ
Износ школарине за стране држављане износи 3000 евра.

Р. број Назив активности Износ за 2016/17.[€] (*7)
              1. Упис године 3.000,оо
              2.            * Поновни упис године Број неостварених ЕСПБ x25,оо
              3. Индекс и обрасци 25,оо
              4. Пријава на конкурс и полагање пријемног испита 100,оо
              5. Пријава испита
·   Прва пријава сваког испита Без накнаде
·   друга и даље пријаве сваког испита 30,оо
              6. Полагање испита пред комисијом на захтев студента 50,оо
              7. Полагање испита пред комисијом на основу одлуке Декана Без накнаде
              8. Издавање уверења о дипломирању и уверења о положеним испитима (по дипломирању) Без накнаде
              9. Издавање уверења о положеним испитима (у току студија) 20,оо
           10. Подизање дипломе ван утврђених рокова 30,оо
           11. Издавање дупликата (индекса, уверења) 20,оо
           12. Издавање дипломе 50,оо
           13. Издавања стандардних уверења о статусу студента Без накнаде
           14. Издавање нестандрардних потврда и уверења 30,оо
           15. Накнада за привремено издавање личних документа Без накнаде
           16. Исписивање студента 20,оо
           17. Промена изборног предмета 40,оо
           18. Накнадна пријава испита (додатни трошкови) 30,оо
           19. Поништавање испита (ван статутарног рока) 30,оо
           20. Упис године ван утврђених рокова (активација досијеа) 120,оо
           21. Пријава теме Завршног (Мастер) рада 100,00
           22. Одбрана Завршног (Мастер) рада 100,00
           23. Израда дипломе за студенте 5.000,оо рсд

(*7) Уплате се врше у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.