Cenovnik

Bisina školarine za Specijalističke akademske studije za školsku 2021/22. godinu

R. broj Naziv aktivnosti Iznos za 2021/22. [RSD]
1. Školarina 204.000,oo(*3)
2. * Ponovni upis godine Broj neostvarenih ESPB(*4) x 2.600,oo
3. Indeks i obrasci 3.6500,oo
4. Prijava na konkurs i polaganje prijemnog ispita 9.900,oo
5. Prijava ispita
·   Prva i druga prijava svakog ispita Bez naknade
·   Treća i dalje prijave svakog ispita 3.000,oo
6. Polaganje ispita pred komisijom na zahtev studenta 6.000,oo
7. Polaganje ispita pred komisijom na osnovu odluke Dekana Bez naknade
8. Izdavanje uverenja o diplomiranju i uverenja o položenim ispitima (po diplomiranju) Bez naknade
9. Izdavanje uverenja o položenim ispitima (u toku studija) 2.000,oo
10. Podizanje diplome van utvrđenih rokova 4.000,oo
11. Izdavanje duplikata (indeksa, uverenja) 2.500,oo
12. Izdavanje diploma 5.000,oo
13. Izdavanja standardnih uverenja o statusu studenta Bez naknade
14. Izdavanje nestandrardnih potvrda i uverenja 3.000,oo
15. Naknada za privremeno izdavanje ličnih dokumenta Bez naknade
16. Ispisivanje studenta 2.000,oo
17. Promena izbornog predmeta 4.000,oo
18. Naknadna prijava ispita (dodatni troškovi) 3.000,oo
19. Poništavanje ispita (van statutarnog roka) 3.000,oo
20. Upis godine van utvrđenih rokova (aktivacija dosijea) 12.000,oo
 21. Prijava teme Završnog (Specijalističkog akademskog) rada Bez naknade
 22. Odbrana Završnog (Specijalističkog akademskog) rada Bez naknade
23. Podnošenje zahteva za produženje roka za završetak studija ili status mirovanja, van utvrđenog roka 5.000,oo
24. Izdavanje uverenja o položenim ispitima koje se izdaje studentu koji nije upisan u tekuću školsku godinu (neaktivan, ispisan, diplomirao) 2.000,oo

(*3) Student na ime školarine uplaćuje Fakultetu iznos od 204.000,oo dinara, u jednokratnom iznosu ili u 5 rata, i to:

1. rata 48.000,oo prilikom upisa,
2. rata 39.000,oo do 10.01.2022. godine,
3. rata 39.000,oo do 10.03.2022. godine,
4. rata 39.000,oo do 10.05.2022. godine,
5. rata 39.000,oo do 10.07.2022. godine.

Bisina školarine za Specijalističke akademske studije za školsku 2021/22. godinu za STRANE DRŽAVLJANE

R. broj Naziv aktivnosti Iznos za 2020/21.[€] Iznos za 2021/22.[€]
1. Školarina Iznos za 2020/2021 [€](*7) Iznos za 2021/2022 [€](*7)
Menadžment i informacioni sistemi 3.000,oo 3.000,oo(*7)
2. Ponovni upis godine Broj neostvarenih ESPB x25,oo Broj neostvarenih ESPB x25,oo
3. Indeks i obrasci 25,oo 25,oo
4. Prijava na konkurs i polaganje prijemnog ispita 100,oo 100,oo
5. Prijava ispita
Prva prijava svakog ispita Bez naknade Bez naknade
druga i dalje prijave svakog ispita 30,oo 30,oo
6. Polaganje ispita pred komisijom na zahtev studenta 50,oo 50,oo
7. Polaganje ispita pred komisijom na osnovu odluke Dekana Bez naknade Bez naknade
8. Izdavanje uverenja o diplomiranju i uverenja o položenim ispitima (po diplomiranju) Bez naknade Bez naknade
9. Izdavanje uverenja o položenim ispitima (u toku studija) 20,oo 20,oo
10. Podizanje diplome van utvrđenih rokova 30,oo 30,oo
11. Izdavanje duplikata (indeksa, uverenja) 20,oo 20,oo
12. Izdavanje diplome 50,oo 50,oo
13. Izdavanja standardnih uverenja o statusu studenta Bez naknade Bez naknade
14. Izdavanje nestandrardnih potvrda i uverenja 30,oo 30,oo
15. Naknada za privremeno izdavanje ličnih dokumenta Bez naknade Bez naknade
16. Ispisivanje studenta 20,oo 20,oo
17. Promena izbornog predmeta 40,oo 40,oo
18. Naknadna prijava ispita (dodatni troškovi) 30,oo 30,oo
19. Poništavanje ispita (van statutarnog roka) 30,oo 30,oo
20. Upis godine van utvrđenih rokova (aktivacija dosijea) 120,oo 120,oo
21. Prijava teme Završnog (Master) rada Bez naknade Bez naknade
22. Odbrana Završnog (Master) rada Bez naknade Bez naknade

(*7) Uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.