Информациони системи и технологије

Предмети  студијског програма Информациони системи и технологије

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Управљање подацима – одабрана поглавља 2+1+2+0 8
2. Развој информационих система – одабрана поглавља 2+1+2+0 8
3. Изборни предмет 1 2+1+2+0 8
4. Изборни предмет 2 2+1+2+0 8
6. Предмет завршног рада 15
7. Стручна пракса 3
8. Завршни рад 10

Листа изборних предмета:

  • Аутоматизација развоја информационих система – одабрана поглавља
  • Интероперабилност пословних система и апликација – одабрана поглавља
  • Моделовање предузећа – одабрана поглавља
  • Напредне структуре података и алгоритми – одабрана поглавља
  • Пројектовање система агрегираних података – одабрана поглавља
  • Системи за управљање пословним процесима – одабрана поглавља
  • Софтверске архитектуре – одабрана поглавља
  • Технологије управљања подацима – одабрана поглавља