Менаџмент и информациони системи

Књига предмета студијског програма Менаџмент и информациони системи
Књига наставника студијског програма Менаџмент и информациони системи
Уверење о акредитацији студијског програма Менаџмент и информациони системи

Листа изборних модула:

Менаџмент
Менаџмент у здравству
Менаџмент у фармацији
Маркетинг менаџмент
Односи с јавношћу и мултимедијалне комуникације
Менаџмент квалитета и стандардизација
Операциони менаџмент
Информациони системи
Операциона истраживања и квантитативни менаџмент
Електронско пословање