Електронско пословање

Наставни план и програм студијског програма Менаџмент и информациони системи

Предмети  изборног модула Електронско пословање

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Е-пословање 2+2+2 8
2. Интернет маркетинг – одабрана поглавља 2+2+2 8
3. Изборни предмет 1 2+2+2 8
4. Изборни предмет 2 2+2+2 8
5. Практичан приступни рад 2+2+2 6
6. Стручна пракса 2+2+2 4
7. Специјалистички рад 18

Листа изборних предмета

  • Свеприсутно рачунарство и Интернет интелигентих уређаја
  • Интернет технологије и системи – одабрана поглавља
  • Рачунарска симулација – одабрана поглавља
  • Технологије мобилног пословања – одабрана поглавља