Информациони системи

Наставни план и програм студијског програма Менаџмент и информациони системи

Предмети  изборног модула Информациони системи

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Развој информационих система – одабрана поглавља 2+2+2 8
2. Управљање подацима – одабрана поглавља 2+2+2 8
3. Изборни предмет 1 2+2+2 8
4. Изборни предмет 2 2+2+2 8
5. Практичан приступни рад 2+2+2 6
6. Стручна пракса 2+2+2 4
7. Специјалистички рад 18

Листа изборних предмета

  • Интероперабилност пословних система и апликација – одабрана поглавља
  • Моделовање предузећа – одабрана поглавља
  • Пројектовање система – одабрана поглавља агрегираних података
  • Системиза упраљање пословним процесима – одабрана поглавља
  • Софтверске архитектуре – одабрана поглавља
  • Напредне структуре података и алгоритми – одабрана поглавља
  • Технологије управљања подацима – одабрана поглавља
  • Аутоматизација развоја информационих система – одабрана поглавља