Маркетинг менаџмент

Наставни план и програм студијског програма Менаџмент и информациони системи

Предмети  изборног модула Маркетинг менаџмент

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Стратешки маркетинг – одабрана поглавља 2+2+2 8
2. Маркетинг метрика и перформансе продаје 2+2+2 8
3. Изборни предмет 1 2+2+2 8
4. Изборни предмет 2 2+2+2 8
5. Практичан приступни рад 2+2+2 6
6. Стручна пракса 2+2+2 4
7. Специјалистички рад 18

Листа изборних предмета

  • Маркетинг теорија – методе истраживања
  • Маркетинг канали
  • Маркетинг информациони системи
  • Интегрисане маркетиншке комуникације