Менаџмент квалитета и стандардизација

Наставни план и програм студијског програма Менаџмент и информациони системи

Предмети  изборног модула Менаџмент квалитета и стандардизација

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Систем квалитета – изабрана поглавља 2+2+2 8
2. Систем стандардизације – одабрана поглавља 2+2+2 8
3. Изборни предмет 1 2+2+2 8
4. Изборни предмет 2 2+2+2 8
5. Практичан приступни рад 2+2+2 6
6. Стручна пракса 2+2+2 4
7. Специјалистички рад 18

Листа изборних предмета

  • Акредитација и сертификација – одабрана поглавља
  • Систем менаџмента животном средином– одабрана поглавља
  • Управљање квалитетом – одабрана поглавља
  • Логистика квалитета – одабрана поглавља