Менаџмент у фармацији

Наставни план и програм студијског програма Менаџмент и информациони системи

Предмети  изборног модула Менаџмент у фармацији

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент и организација 2+2+2 8
2. Маркетинг у фармацији 2+2+2 8
3. Изборни предмет 1 2+2+2 8
4. Изборни предмет 2 2+2+2 8
5. Практичан приступни рад 2+2+2 6
6. Стручна пракса 2+2+2 4
7. Специјалистички рад 18

Листа изборних предмета

  • Управљање финансијама у фармацији
  • Менаџмент производње и дистрибуције лекова
  • Менаџмент ИР у фармацији