Menadžment u farmaciji

Nastavni plan i program studijskog programa Menadžment i informacioni sistemi

Predmeti  izbornog modula Menadžment u farmaciji

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Menadžment i organizacija 2+2+2 8
2. Marketing u farmaciji 2+2+2 8
3. Izborni predmet 1 2+2+2 8
4. Izborni predmet 2 2+2+2 8
5. Praktičan pristupni rad 2+2+2 6
6. Stručna praksa 2+2+2 4
7. Specijalistički rad 18

Lista izbornih predmeta

  • Upravljanje finansijama u farmaciji
  • Menadžment proizvodnje i distribucije lekova
  • Menadžment IR u farmaciji