Менаџмент у здравству

Наставни план и програм студијског програма Менаџмент и информациони системи

Предмети  изборног модула Менаџмент у здравству

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент и организација 2+2+2 8
2. Изборни предмет 1 2+2+2 8
3. Изборни предмет 2 2+2+2 8
4. Изборни предмет 3 2+2+2 8
5. Практичан приступни рад 2+2+2 6
6. Стручна пракса 2+2+2 4
7. Специјалистички рад 18

Листа изборних предмета

  • Маркетинг у здравству
  • Економика и финансирање здравствених организација
  • Менаџмент људских ресурса у здравству
  • Примена информационо комуникационих технологија у здравству
  • Управљање перформансама и зарадама