Menadžment u zdravstvu

Nastavni plan i program studijskog programa Menadžment i informacioni sistemi

Predmeti  izbornog modula Menadžment u zdravstvu

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Menadžment i organizacija 2+2+2 8
2. Izborni predmet 1 2+2+2 8
3. Izborni predmet 2 2+2+2 8
4. Izborni predmet 3 2+2+2 8
5. Praktičan pristupni rad 2+2+2 6
6. Stručna praksa 2+2+2 4
7. Specijalistički rad 18

Lista izbornih predmeta

  • Marketing u zdravstvu
  • Ekonomika i finansiranje zdravstvenih organizacija
  • Menadžment ljudskih resursa u zdravstvu
  • Primena informaciono komunikacionih tehnologija u zdravstvu
  • Upravljanje performansama i zaradama