Менаџмент

Наставни план и програм студијског програма Менаџмент и информациони системи

Предмети  изборног модула Менаџмент

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Менаџмент и организација 2+2+2 8
2. Организација пословних система – одабрана поглавља 2+2+2 8
3. Изборни предмет 1 2+2+2 8
4. Изборни предмет 2 2+2+2 8
5. Практичан приступни рад 2+2+2 6
6. Стручна пракса 2+2+2 4
7. Специјалистички рад 18

Листа изборних предмета – 7 семестар

  • Анализа и логичко пројектовање ИС (пројекат)
  • Пројектни менаџмент
  • Менаџерске финансије
  • Маркетинг менаџмент и односи с јавношћу – одабрана поглавља
  • Менаџмент људских ресурса – изабрана поглавља
  • Управљање перформансама и зарадама
  • Макроменаџмент и стратешкепромене