Menadžment

Nastavni plan i program studijskog programa Menadžment i informacioni sistemi

Predmeti  izbornog modula Menadžment

RED.BR. NAZIV PREDMETA SEMESTAR BR.BODOVA
1 2
1. Menadžment i organizacija 2+2+2 8
2. Organizacija poslovnih sistema – odabrana poglavlja 2+2+2 8
3. Izborni predmet 1 2+2+2 8
4. Izborni predmet 2 2+2+2 8
5. Praktičan pristupni rad 2+2+2 6
6. Stručna praksa 2+2+2 4
7. Specijalistički rad 18

Lista izbornih predmeta – 7 semestar

  • Analiza i logičko projektovanje IS (projekat)
  • Projektni menadžment
  • Menadžerske finansije
  • Marketing menadžment i odnosi s javnošću – odabrana poglavlja
  • Menadžment ljudskih resursa – izabrana poglavlja
  • Upravljanje performansama i zaradama
  • Makromenadžment i strateškepromene