Односи с јавношћу и мултимедијалне комуникације

Наставни план и програм студијског програма Менаџмент и информациони системи

Предмети  изборног модула Односи с јавношћу и мултимедијалне комуникације

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Стратешко планирање односа с јавношћу 2+2+2 8
2. Мултимедијалне комуникације 2+2+2 8
3. Изборни предмет 1 2+2+2 8
4. Изборни предмет 2 2+2+2 8
5. Практичан приступни рад 2+2+2 6
6. Стручна пракса 2+2+2 4
7. Специјалистички рад 18

Листа изборних предмета

  • Стратешке комуникације
  • Медијске комуникације
  • Стратешки маркетинг – одабрана поглавља