Операциона истраживања и квантитативни менаџмент

Наставни план и програм студијског програма Менаџмент и информациони системи

Предмети  изборног модула Операциона истраживања и квантитативни менаџмент

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Статистика у менаџменту – одабрана поглавља 2+2+2 8
2. Операциона истраживања – одабрана поглавља 2+2+2 8
3. Изборни предмет 1 2+2+2 8
4. Изборни предмет 2 2+2+2 8
5. Практичан приступни рад 2+2+2 6
6. Стручна пракса 2+2+2 4
7. Специјалистички рад 18

Листа изборних предмета

  • Вишекритеријумска оптимизација – одабрана поглавља
  • Нелинеарно програмирање – одабрана поглавља
  • Комбинаторна оптимизација – одабрана поглавља
  • Глобалнаоптимизација – одабрана поглавља
  • Мултиваријациона анализа – одабрана поглавља
  • Савремени трендови у операционим истраживањима
  • Управљање ланцима снабдевања – одабрана поглавља
  • Квантитативни модели у менаџменту